President van Georgië

De president van Georgië (Georgisch:საქართველოს პრეზიდენტი, sakartvelos prezidenti) is het staatshoofd, en de opperbevelhebber van de strijdkrachten. De uitvoerende macht ligt bij de regering en premier, die de regeringsleider is. De presidentiële functie ontstond na de onafhankelijkheidsverklaring van de Sovjet-Unie in april 1991. De huidige president van Georgië is Salome Zoerabisjvili.

De huidige president van Georgië, Salome Zoerabisjvili

Bevoegdheden en takenBewerken

De president van Georgië is het staatshoofd van Georgië, de opperbevelhebber van de strijdkrachten en is de hoogste vertegenwoordiger van Georgië in buitenlandse betrekkingen. De president zorgt voor de eenheid en territoriale integriteit van het land en houdt toezicht op de activiteiten van de overheidsorganen, die in overeenstemming moeten zijn met de Grondwet. Met instemming van de regering onderhandelt de president met andere staten en internationale organisaties, en sluit internationale verdragen. Deze laatste taak wordt gedeeld met de premier.

Sinds een grondwetswijziging op 20 oktober 2017 wordt de president van Georgië vanaf 2024 gekozen voor een periode van vijf jaar door een daartoe in te stellen Kiescollege bestaande uit 300 personen.[1][2] Dit college zal bestaan uit alle leden van het parlement van Georgië en de hoogste vertegenwoordigende organen van de autonome republieken Abchazië en Adzjarië, alsmede leden van de vertegenwoordigende organen van de gemeenten. Er geldt een maximum van twee ambtstermijnen van vijf jaar. Iedere burger van Georgië die recht heeft om te stemmen en minimaal 40 jaar is, en die ten minste 15 jaar in Georgië woont, komt in aanmerking om tot president gekozen te worden. De president van Georgië mag geen lid zijn van een politieke partij, geen andere functie hebben, of zich bezighouden met ondernemerschap, een salaris ontvangen of een andere vaste vergoeding krijgen.

Op 28 november 2018 werd Salome Zoerabisjvili als laatste volgens de nog geldende oude grondwet via de stembus gekozen tot president op basis van het universele, gelijke en directe kiesrecht, door middel van een geheime stemming. Voor de transitie naar de nieuwe verkiezingsmethode per 2024 is de termijn eenmalig zes jaar.

AmbtseedBewerken

Op de derde zondag na de presidentverkiezingen vindt de inauguratie plaats. De president legt de eed af voor God en natie:

მე საქართველოს პრეზიდენტი, ღვთისა და ერის წინაშე ვაცხადებ, რომ დავიცავ საქართველოს კონსტიტუციას, ქვეყნის დამოუკიდებლობას, ერთიანობასა და განუყოფლობას, კეთილსინდისიერად აღვასრულებთ პრეზიდენტის მოვალეობას, ვიზრუნებ ჩემი ქვეყნის მოქალაქეთა უსაფრთხოებისა და კეთილდღეობისათვის, ჩემი ხალხის და მამულის აღორძინებისა და ძლევამოსილებისათვის!

Me, Sakartvelos prezidenti, Gvtisa da eris tsinasje vatschadeb, rom davitsav Sakartvelos konstitoetsias, kveqnis damoöekideblobas, ertjanobasa da ganoeqoplobas, ketilsindisiërad agvasroelebt prezidentis movaleobas, vizroeneb tsjemi kveqnis mokalaketa oesaprtchoëbisa da ketildgeobisatvis, tsjemi Chalchis da Manoelis agordzinebisa da dzevamosilebisatvis.

Ik, de president van Georgië, beloof plechtig voor God en mijn natie om de grondwet van Georgië en de onafhankelijkheid, eenheid en ondeelbaarheid van mijn land te verdedigen. Ik zal eerlijk mijn functie als president vervullen. Ik zal het welzijn en de veiligheid van mijn mensen beschermen en zal zorgen voor de wederopleving en macht van mijn Natie en Vaderland.

Zie ookBewerken