President van Georgië

De huidige president van Georgië, Salome Zoerabisjvili

De president van Georgië (Georgisch:საქართველოს პრეზიდენტი, sakartvelos prezidenti) is het staatshoofd, opperbevelhebber en bekleder van het hoogste ambt binnen de regering van Georgië. De uitvoerende macht is verdeeld tussen de president en de premier, die deregeringsleider is. De functie ontstond na de onafhankelijkheidsverklaring van de Sovjet-Unie in april 1991. De huidige president van Georgië is Salome Zoerabisjvili.

Bevoegdheden en takenBewerken

De president van Georgië is het staatshoofd en de voorzitter van de uitvoerende macht. De president leidt het binnenlandse en buitenlandse beleid, zorgt voor de eenheid en territoriale integriteit van het land en houdt toezicht op de activiteiten van de overheidsorganen, die in overeenstemming moeten zijn met de Grondwet. De president is de hoogste vertegenwoordiger van Georgië in buitenlandse betrekkingen.

De president van Georgië wordt voor een periode van vijf jaar gekozen op basis van het universele, gelijke en directe kiesrecht, door middel van een geheime stemming. De president kan niet herkozen worden voor twee opeenvolgende ambtstermijnen. Iedere burger van Georgië die recht heeft om te stemmen en minimum 35 jaar is en die ten minste 15 jaar woonde in Georgië, komt in aanmerking om tot president gekozen te worden. De president van Georgië mag geen andere functie hebben, behalve in een politieke partij, of zich bezighouden met ondernemerschap, een salaris ontvangen of een andere vaste vergoeding krijgen.

AmbtseedBewerken

Op de derde zondag na de presidentverkiezingen vindt de inauguratie plaats. De president legt de eed af voor God en natie:

 

მე საქართველოს პრეზიდენტი, ღვთისა და ერის წინაშე ვაცხადებ, რომ დავიცავ საქართველოს კონსტიტუციას, ქვეყნის დამოუკიდებლობას, ერთიანობასა და განუყოფლობას, კეთილსინდისიერად აღვასრულებთ პრეზიდენტის მოვალეობას, ვიზრუნებ ჩემი ქვეყნის მოქალაქეთა უსაფრთხოებისა და კეთილდღეობისათვის, ჩემი ხალხის და მამულის აღორძინებისა და ძლევამოსილებისათვის!

 
 

Me, Sakartvelos prezidenti, Gvtisa da eris tsinasje vatschadeb, rom davitsav Sakartvelos konstitoetsias, kveqnis damoöekideblobas, ertjanobasa da ganoeqoplobas, ketilsindisiërad agvasroelebt prezidentis movaleobas, vizroeneb tsjemi kveqnis mokalaketa oesaprtchoëbisa da ketildgeobisatvis, tsjemi Chalchis da Manoelis agordzinebisa da dzevamosilebisatvis.

 
 

Ik, de president van Georgië, beloof plechtig voor God en mijn natie om de grondwet van Georgië en de onafhankelijkheid, eenheid en ondeelbaarheid van mijn land te verdedigen. Ik zal eerlijk mijn functie als president vervullen. Ik zal het welzijn en de veiligheid van mijn mensen beschermen en zal zorgen voor de wederopleving en macht van mijn Natie en Vaderland.

 

Zie ookBewerken