Prüfer-groep

In de groepentheorie, een deelgebied van de wiskunde, is de Prüfer-p-groep of de p-quasicyclische groep of p-groep, Z(p), voor een priemgetal p de unieke torsiegroep, waarin elk element -machtswortels heeft. Het begrip is genoemd naar de Duitse vroeg-twintigste-eeuwse wiskundige Heinz Prüfer.

De Prüfer-p-group kan worden weergegeven als een deelgroep van de cirkelgroep, U(1), als de verzameling van pn-de eenheidswortels als n bereiken over alle niet-negatieve gehele getallen: