Prüfer-groep

In de groepentheorie, een deelgebied van de wiskunde, is de prüfer-p-groep of de -quasicyclische groep of -groep, , voor een priemgetal de unieke torsiegroep, waarin elk element verschillende -de-machtswortels heeft. Het begrip is genoemd naar de Duitse vroeg-twintigste-eeuwse wiskundige Heinz Prüfer.

De prüfer--group kan worden weergegeven als een deelgroep van de cirkelgroep, , als de verzameling van -de eenheidswortels als loopt over alle niet-negatieve gehele getallen: