Potentiaalverschil

het verschil in potentiële energie tussen twee punten

Het potentiaalverschil in geval van elektriciteit wordt gedefinieerd als de hoeveelheid arbeid die per ladingseenheid verricht moet worden om een elektrische lading van het eerste punt naar het tweede punt te verplaatsen. De potentialen, en dus ook hun verschil, hebben vaak betrekking op de potentiële energie met betrekking tot een eenheid van lading of massa.

Elektrisch potentiaalverschil bewerken

Definitie bewerken

Het elektrisch potentiaalverschil wordt gedefinieerd als de arbeid die het elektrisch veld verricht om een positieve eenheidslading van punt   naar   te bewegen.[1]

De lijnintegraal van de elektrische veldsterkte is onafhankelijk van zijn baan, en kan worden uitgedrukt als een scalaire functie   die eenduidig bepaald is door het vastgelegde begin- en eindpunt (  en  ). Dan is volgens deze definitie:

 

Hierbij kan worden waargenomen dat de veldsterkte de uitgeoefende kracht per ladingseenheid is. Waardoor   de arbeid moet zijn die verricht wordt door het veld om een ladingseenheid te verplaatsen in de ruimte.

Elektrische potentiaal bewerken

Als een van de punten,   of  , als een vast referentiepunt wordt gekozen, wordt de functie   een functie die alleen afhankelijk is van de coördinaten van het punt  . Dus er geldt  . Deze functie wordt de potentiaal van het elektrische vectorveld   genoemd, en is zelf een scalaire functie uitgedrukt in de SI-eenheid volt V.

Potentiaal van een puntlading bewerken

Over het algemeen wordt, als het systeem bestaat uit puntladingen, het referentiepunt   vast in oneindig gekozen. Hierdoor wordt de afstand van de puntlading tot  :  , waardoor de volgende formule voor de potentiaal van die puntlading geschreven kan worden:[2]

 
 
 

Hierin is   de voerstraal tussen de puntlading   en het punt  .

Potentiaal voor meerdere puntladingen bewerken

Voor meerdere puntladingen   is de elektrische potentiaal de totale som van de afzonderlijke potentialen:

 

Als de ladingen continu verdeeld zijn, met ladingsdichtheid  , wordt de sommatie een integraal die zich uitstrekt over de volledige ruimte waarin de lading ligt.

 

Potentiaalvlakken bewerken

Een potentiaalvlak is een oppervlak waarvan elk punt dezelfde potentiaal heeft. Een eigenschap van potentiaalvlakken is dat de veldsterkte altijd loodrecht op het potentiaalvlak staat. Dat wil zeggen dat de elektrische veldlijnen dus ook altijd loodrecht op een potentiaalvlak staan.

Voorbeeld

De potentiaalvlakken om een puntlading in de ruimte zijn de bollen met de lading als middelpunt.

Zwaartekrachtspotentiaal bewerken

Het zwaartekrachtspotentiaalverschil tussen twee punten in een zwaartekrachtsveld is de arbeid die verricht moet worden om een voorwerp van een massaeenheid van het ene punt naar het andere te verplaatsen. Dit potentiaalverschil kan ook gedefinieerd worden als het verschil tussen de potentiële energie van de massaeenheid in punt   en in punt  .

Voorbeeld

In het geval van de waterkringloop is er een potentiaalverschil als gevolg van de zwaartekracht tussen het water dat zich hoger dan zeeniveau bevindt en het water in zee. Hierdoor zal het water van hoog naar laag stromen. In dit geval zorgt de zon ervoor dat het potentiaalverschil overwonnen kan worden, doordat de zon de energie verschaft voor de potentiële energie van het water boven zeeniveau en het transport van het water.

Literatuur bewerken

  1. M. Alonso & E. J. Finn, Fundamentele Natuurkunde ten dienste van het wetenschappelijk onderwijs - Deel 1 : Mechanica, Delta Press BV, Amerongen, 1996, 372 p., ISBN 9789066746077
  2. D. C. Giancoli, Natuurkunde - Deel 1 : Mechanica en Thermodynamica, Pearson Benelux, Amsterdam, 2012 (3de druk - 4e editie), 640 p, ISBN 9789043013246
  3. D. C. Giancoli, Natuurkunde - Deel 2 : Elektriciteit, magnetisme, optica en moderne fysica, Pearson Benelux, Amsterdam, 2014 ( - 4.5e editie), 767 p, ISBN 9789043028691
  4. Goldstein - Safko - Poole, Classical Mechanics (Third edition), Pearson Education Limited, Harlow - Essex (GB), 2014, 638 p, ISBN 9781292026558

Voetnoten bewerken

  1. M. Alonso & E. J. Finn, Fundamentele Natuurkunde ten dienste van het wetenschappelijk onderwijs - Deel 2: Elektromagnetisme, Delta Press BV, Amerongen, 1994, 31 blz., ISBN 9789066746046
  2. Daarin is   het inwendig product van   en