Postscriptum

Samenvoegen Ten minste één Wikipediagebruiker vindt dat de onderstaande inhoud, of een gedeelte daarvan, samengevoegd zou moeten worden met Naschrift, of dat er een duidelijkere afbakening tussen deze artikelen dient te worden gemaakt (bekijk voorstel).

Een postscriptum (Latijn, "naschrift") kan in brieven worden toegevoegd nadat de brief zelf is ondertekend. De juiste afkorting is PS, niet gevolgd door een punt maar wel door een spatie[1]. Het eigenlijke naschrift begint met een hoofdletter. Het PS heeft geen directe relatie met het in de brief beschrevene; anders stond die informatie immers wel in de brief zelf. Het Witte Boekje geeft als alternatieve spellingswijze P.S.

Het postscriptum is bij e-mail nog altijd in gebruik, ook al kunnen zulke boodschappen na voltooiing nog bewerkt worden, waarbij het PS wordt ingevoegd. Meestal wordt dit door haast van de schrijver verzuimd.

De aandacht van een lezer wordt soms sterk naar het (immers apart gezette) postscriptum getrokken. Dit gegeven wordt in commerciële mailings vaak gebruikt om nog eens te bevestigen welk voordeel de lezer kan behalen.

De afkortingen PPS, PPPS en PSSBewerken

Ook de afkortingen PPS, PPPS en PSS worden soms gebruikt. In de nieuwe spelling duikt ook steeds meer PS; op. Dit is eveneens correct.

PPS is een verkorting van het Latijnse postpostscriptum, naschrift van het naschrift
PPPS is een verkorting van het Latijnse postpostpostscriptum, naschrift van het naschrift van het naschrift
PSS is een verkorting van het Latijnse post super scriptum, na het hierboven geschrevene

Zie ookBewerken

ReferentiesBewerken