Postludium

in de christelijke eredienst, een orgelstuk dat aan het einde van een dienst wordt gespeeld; in de klassieke muziek, analoog aan een epiloog

Een postludium of postlude (uit het Latijn: post=na en ludere=spelen) is een instrumentaal naspel. Het woord wordt zowel in kerkmuziek gebruikt als in liederen. Soms komt een postludium als zelfstandige compositie voor, bijvoorbeeld als einddeel van een cyclisch werk of suite.

Zie ook Bewerken