Postbus 51

Nederlandse organisatie

Tot 1 juli 2012 verstrekte de Rijksoverheid informatie aan burgers via informatiekanalen met de naam Postbus 51. Informatie staat tegenwoordig op rijksoverheid.nl.

Vanaf 1982 had Postbus 51 een winkel in Den Haag, die vanaf 1987 gevestigd was in De Rijnstroom, Noordeinde 64. De winkel sloot in 1997.
Postbus 51 spotje over slaaphygiëne uit de jaren zestig

Postbus 51 was een Nederlandse overheidsorganisatie die ingesteld was als een centraal loket waar burgers terechtkunnen met vragen aan de Rijksoverheid. De naam is afgeleid van het voormalige postadres: postbus 51 te Den Haag. Postbus 51 is vooral bekend vanwege de campagnespotjes op radio en televisie. Postbus 51 was een onderdeel van de Dienst Publiek en Communicatie en daarmee van het Ministerie van Algemene Zaken.

Postbus 51 is kort na de Tweede Wereldoorlog geopend. Het Rijk stelde toen één centrale postbus in voor burgers en dat werd nummer 51. Het ging fungeren als een centraal loket voor iedereen die een brochure wil bestellen of zoekt naar antwoord op of doorverwijzing bij een vraag aan de Rijksoverheid.

In de jaren zestig verschenen de eerste spotjes op radio en televisie en daarin werd steeds naar dit postbusnummer verwezen voor meer informatie. Hierdoor werd 'postbus 51' steeds herkenbaarder voor het publiek. Daarom werd Postbus 51 in 1977 officieel als merknaam aangenomen.

De activiteiten van dit centrale loket zijn sindsdien behoorlijk uitgebreid. Zo stonden er sinds 1985 op ongeveer 3800 postkantoren en openbare bibliotheken rekken met brochures of folders. De onderwerpen hingen af van de campagnes die Postbus 51 op dat moment voerde.

Tot ongeveer 1993 ging het vooral om het aanbieden van informatie. Daarna ging Postbus 51 zich meer richten op het beantwoorden van vragen. In 1995 begon de Postbus 51 Infolijn, een gratis telefoonnummer voor de gehele Rijksoverheid (0800-8051, thans 1400). Nog geen jaar later kwam er een website en werd het ook mogelijk vragen per e-mail te stellen.

PrivatiseringBewerken

Delen van Postbus 51 zijn door de overheid geprivatiseerd. De publieksvoorlichting, het centrale loket waar burgers terechtkunnen met vragen aan de Rijksoverheid, wordt sinds het voorjaar van 2008 uitgevoerd door Arvato Services Nederland. De overheid heeft hiermee stappen gezet om een deel van haar publieke taken in samenwerking met private partijen uit te voeren.

KritiekBewerken

Sommigen vonden dat Postbus 51 te vaak een bepaald (overheids)standpunt innam en dat het propaganda verkondigde. Zo heeft de SP eens een protestactie opgestart wegens het "misbruiken [van] belastinggeld om via Postbus 51 "platte pro-euro-propaganda" te bedrijven en het publiek op grote schaal te misleiden".[1] Ook een Postbus 51-campagne over godsdienstvrijheid was omstreden.[2]

Externe linkBewerken