Welkom

Welkom op het portaal 'Cabaret'.

Dit portaal is een subportaal van Kunst & Cultuur en Mens & Maatschappij. Dit portaal bevat een beknopt overzicht van artikelen op deze Wikipedia die betrekking hebben op cabaret. Om de actualiteit van dit portaal te bevorderen, wordt eenieder die denkt dit portaal te kunnen verrijken, gevraagd zich daar ook zeker niet voor te schamen. Als het om een ingrijpende verandering gaat, is het belangrijk dat die eerst even gemeld wordt op de overlegpagina.

Introductie

Cabaret (uit het Frans, van Middelnederlands "cambret", van Oudfrans "camberete", diminutief van "cambre" (“chamber”), van Latijns "camera", van Oudgrieks "καμάρα" (kamara, “gewelfde kamer”)) is een vorm van entertainment die vaak bestaat uit een combinatie van komedie, zang, dans, poëzie en theater. Iemand die aan cabaret doet noemt men een cabaretier (man) of cabaretière (vrouw). Cabaret wordt meestal opgevoerd in theaters, maar men kan het ook aantreffen in bijvoorbeeld nachtclubs.

Uitgelicht

Geschiedenis
Tijdlijn Cabaret
jaar Gebeurtenis
1881 Opening Le Chat Noir in Parijs
1895 Eerste optreden Eduard Jacobs
1902 Eerste optreden Koos Speenhoff
1912 Eerste optredens Jean-Louis Pisuisse
1936 Oprichting ABC-cabaret
1947 Opening De Kleine Komedie
1954 Eerste oudejaarsconference
1958 Eerste, bewaard gebleven, show van Toon Hermans
1966 Eerste editie Cameretten
1978 Heropening De Kleine Komedie

Cabaret was oorspronkelijk een term ter aanduiding van een 'kroeg' die echter geleidelijk een gunstigere klank kreeg. In 1881 opende de literair-muzikale Club des Hydropathes op Montmartre de sociëteit Le Chat Noir, welke gebeurtenis geldt als de geboorte van het cabaret litéraire of artistique.

De leden exposeerden eigen werk of droegen het voor en discussieerden. Grote aandacht trokken vooral de chansons van en door Aristide Bruant, Jouy, Macnab en anderen - meestal doortrokken van spot en aanklacht.

In essentie was het hedendaagse cabaret daar al aanwezig. Cabaret is creatief-ondernemend; het zoekt naar nieuwe (of vergeten oude) uitingsvormen en technieken. Verder is het fragmentarisch: het werkt als puntdichten en aforismen. Het vereist nauw contact met het publiek, waarvan het veel eist: aandacht, gevoel voor humor, een lenige intelligentie. Voorts dient het boven zijn stof te staan; ideaal cabaret is beschouwelijk, ironisch. Naar de vorm wijzigde het zich in de loop der jaren tot cabaret-theater.

Meer op Cabaret (kleinkunst)

Artikelen

Categorieën

Lijsten

Cabaretprijzen

Cabaretfestivals

Taalverrijkingen

Wist u dat…

Andere portalen