Een poortader is een ader die zuurstofarm bloed van een orgaan naar een ander orgaan (niet het hart) transporteert. Mensen (en de meeste zoogdieren) hebben twee poortaders:

Bij vogels komt nog een derde poortader voor:

  • De nierpoortader vervoert bloed dat de nier gepasseerd is weer terug naar de nierslagader, waardoor dit bloed nogmaals gezuiverd wordt en vogels in staat zijn zeer geconcentreerde urine te produceren.