Politieke partijen in Rusland

Wikimedia-lijst

Dit artikel geeft een overzicht van de politieke partijen in Rusland.

De partijenBewerken

Partijen in de StaatsdoemaBewerken

Partijen in de Staatsdoema (2021)
Afbeelding Partij Russisch Richting Ideologie % Zetels Nationale affiliatie
  Verenigd Rusland Единая Россия Syncretisch (Rechts) Nationaal-conservatisme
Etatisme
(minderheid: economisch liberalisme)
Conservatisme
Centrisme
49,8%
324 / 450
Al-Russisch Volksfront
  Communistische Partij van de Russische Federatie КПРФ Extreemlinks Marxisme-leninisme
Sovjetpatriottisme
Sociaal-conservatisme
Linksnationalisme
18,9%
57 / 450
  Rechtvaardig Rusland - Voor de Waarheid Справедливая Россия Centrumrechts tot Links Sociaaldemocratie
Socialisme
Nationalisme
Sociaal-conservatisme
Links conservatisme
7,5%
27 / 450
Al-Russisch Volksfront
  Liberaal-Democratische Partij van Rusland ЛДПР Extreemrechts Nationalisme
Conservatisme
Fascisme
Monarchisme
Rechts populisme
Gemengde economie
7,5%
21 / 450
Nieuwe Mensen Новые люди Centrum tot Centrumrechts Communitarisme
Liberalisme
5,3%
13 / 450
Al-Russisch Volksfront
  Rodina Родина Rechts tot Extreemrechts
Syncretisch
Nationaal-conservatisme
Sociaal-conservatisme
Linksnationalisme
Nationalisme
Etatisme
0,5%
1 / 450
Al-Russisch Volksfront
  Partij voor Groei Партия Роста Centrumrechts Liberaal conservatisme
Economisch liberalisme
0,5%
1 / 450
Al-Russisch Volksfront
  Burgerplatform Гражда́нская Платфо́рма Centrumrechts Liberaal conservatisme
Economisch liberalisme
0,2%
1 / 450
Al-Russisch Volksfront
Bron: Samenstelling Staatsdoema na verkiezingen 2021

Partijen in regionale parlementenBewerken

Regionale politieke partijen
Afbeelding Partij Russisch Richting Ideologie Zeteltotaal in
Regionale parlementen
Nationale affiliatie
Russische Partij van Gepensioneerden voor Sociale Gerechtigheid РППСС Centrum Sociaal-conservatisme
Belangen van ouderen
Sociale gerechtigheid
16 / 3.994
  Jabloko Яблоко Centrum tot Centrumlinks Liberalisme
Sociaalliberalisme
Sociaaldemocratie
Economisch liberalisme
Pro-Europeanisme
13 / 3.994
  Communisten van Rusland Коммунисты России Extreemlinks Communisme
Marxisme-leninisme
Stalinisme
7 / 3.994
Russische Ecologische Partij "De Groenen" Зелёные Centrum tot Centrumlinks Groene politiek
Agrarisme
Centrisme
4 / 3.994
Al-Russisch Volksfront
  Russische Partij voor Vrijheid en Gerechtigheid РПСС Centrumlinks Nationalisme
Sociaaldemocratie
3 / 3.994
  Zakenpartij Партия дела Centrum Linksnationalisme
Agrarisme
Economisch nationalisme
2 / 3.994
Groen Alternatief ЗА! Centrumlinks Groene politiek
Pro-Europeanisme
2 / 3.994
  Partij voor Directe Democratie ППД Centrumrechts Directe democratie
E-Democratie
2 / 3.994

Andere geregistreerde partijenBewerken

Andere geregistreerde partijen
Afbeelding Partij Russisch Richting Ideologie
Burgerkracht Гражданская сила Centrumlinks Groenliberalisme
  Democratische Partij van Rusland Демократическая Партия России Centrumrechts tot Rechts Conservatisme
Pro-Europees
  Eurazië-partij Партия «Евразия» Extreemrechts Eurazianisme
Fascisme
Traditioneel conservatisme
Antiliberalisme
Anti-Westers sentiment
Anti-Amerikanisme
  Nationale Bevrijdingsbeweging(a) НОД Extreemrechts Nationalisme
Antiliberalisme
Traditioneel conservatisme
Anti-Amerikanisme
Anti-Westers sentiment
  Russische Volksunie РОС Syncretische politiek
(Rechts)
Nationalisme
Sociaal-conservatisme
Nationaal-conservatisme
Traditioneel conservatisme
Panslavisme
Conservatief socialisme
  Partij van de Russische Wedergeboorte ПВР Centrumlinks Democratisch socialisme
Nationalisme
Sociaal-conservatisme
  Volksvrijheidspartij ПАРНАС Centrumrechts Klassiek liberalisme
Economisch liberalisme
Pro-Europeanisme
Atlanticisme
(a): Met één zetel in de Staatsdoema vertegenwoordigd, maakt deel uit van de fractie van Verenigd Rusland; aangesloten bij het Al-Russisch Volksfront

Historische, ongeregistreerde of verboden partijenBewerken

Ongeregistreerde partijenBewerken

Historische partijen (selectie)Bewerken

Historische politieke partijen - Alfabetisch gerangschikt
Afbeelding Partij Russisch Richting Ideologie Periode
  Agrarische Partij van Rusland АПР Links (1993-2008)
Centrum tot centrumlinks (2012-2019)
Agrarisch socialisme (1993-2008)
Collectivisme (1993-2008)
Agrarisme (2012-2019)
Centrisme (2012-2019)
1993-2008
2012-2019
  Communistische Partij van de Russische Sovjet
Federatieve Socialistische Republiek
КП РСФСР Links Communisme
Marxisme-leninisme
Sovjetpatriottisme
1990-1991(a), (c)
Front voor Nationale Redding ФНС Syncretische politiek Communisme
Nationalisme
Conservatisme
Etatisme
Nationaal-bolsjewisme
1992-1993(a)
Congres van Russische Gemeenschappen Конгресс русских общин Rechts Traditioneel conservatisme
Nationalisme
Monarchisme
Anti-Amerikanisme
Anti-Westers sentiment
1992-2004
2006-2012
  Constitutioneel-Democratische Partij (Kadetten) Кадеты Centrum
(met centrumlinkse en centrumrechtse fracties)
Liberale democratie
Constitutioneel monarchisme
Klassiek liberalisme
Sociaalliberalisme
1905-1917
  Het Andere Rusland Другая Россия Syncretische politiek Big tent
Liberale democratie
Sociaaldemocratie
Liberalisme
Staatsnationalisme
Nationaal-bolsjewisme
2006-2010
  Linkse Sociaal-Revolutionaire Partij Левые эсеры Extreemlinks Socialisme
Agrarisch socialisme
Revolutionair socialisme
1917-1921(a)
  Nationaal-Bolsjewistische Partij (Nazbols) нацболы Syncretische politiek Nationaal-bolsjewisme
Linksnationalisme
Populisme
Strasserisme
1993-2007(a)
Nationaal-Republikeinse Partij van Rusland НРПР Extreemrechts Nationalisme
Economisch nationalisme
Traditioneel conservatisme
Marktsocialisme
Orthodox Christenfundamentalisme
1990-1998
  Nationale Heroplevingspartij "Volkswil" Народная Воля Syncretische politiek
Rechts
Nationalisme
Sociaal-conservatisme
Linksconservatisme
Populisme
2001-2007
Pamjat Память Extreemrechts Nationalisme
Neonazisme
Monarchisme
Traditioneel conservatisme
Economisch nationalisme
Antizionisme
Orthodox Christenfundamentalisme
1980- ?
  Patriotten van Rusland Патриоты России Links Linksnationalisme
Democratisch socialisme
Sovjetpatriottisme
2005-2021
Progressief Blok Прогрессивный блок Centrum tot Centrumrechts Liberalisme
Nationalisme
Liberaal conservatisme
Constitutioneel monarchisme
1916-1917
Progressieve Partij Прогрессисты Centrumrechts Conservatief-liberalisme
Liberalisme
Constitutioneel monarchisme
1907-1917
  Russische Fascistische Partij Рфп Extreemrechts Fascisme
Conservatisme
Corporatisme
Antisemitisme
1931-1943
  Rechtvaardige (of Rechtse) Zaak ПД Centrumrechts tot Rechts Conservatisme
Liberaal conservatisme
Klassiek liberalisme
Economisch liberalisme
2008-2016(b)
Russische Partij van het Leven РПЖ Centrum tot Centrumlinks Nationalisme
Nationaal-liberalisme
Groene politiek
2002-2006
Russische Partij voor Sociaaldemocratie РПСД Centrum Sociaaldemocratie
Conservatief socialisme
Economisch liberalisme
Gemengde economie
1994-2002
  Russische Sociaaldemocratische Arbeiderspartij РСДРП Links tot Extreemlinks Marxisme
Mensjewisme
Bolsjewisme
Sociaaldemocratie
Democratisch socialisme
Revolutionair socialisme
1898-1918
Sociaaldemocratische Partij van Rusland СДПР Centrumlinks Sociaaldemocratie 2001-2007
  Sociaal-Revolutionaire Partij Эсеры Links tot Extreemlinks Democratisch socialisme
Agrarisch socialisme
Terrorisme
Volkssocialisme
1902-1921(a)
Unie van 17 Oktober Октябристы Centrumrechts Reformisme
Liberaal conservatisme
Nationalisme
Constitutioneel monarchisme
1905-1917
  Wil van het Volk Народная воля Links Volkssocialisme
Agrarisch socialisme
Terrorisme (tot ca. 1906)
1879-1884
Troedoviken (Partij van de Arbeid) Трудовая группа Centrumlinks tot Links Socialisme
Volkssocialisme
1906-1921(a)
  Unie van het Russische Volk Союз русского народа Extreemrechts Absolute monarchie
Anti-liberalisme
Antisemitisme
Nationalisme
Conservatisme
Xenofobie
Antikatholicisme
Zwarthonderdisme
Panslavisme
Rechts populisme
Anti-Westers sentiment
Jodenhaat
Orthodox Christenfundamentalisme
1905-1917(d)
  Unie van Rechtse Krachten СПС Centrumrechts tot Rechts Liberalisme
Liberaal conservatisme
Economisch liberalisme
1999-2008
Unie van Sociaaldemocraten ССД Centrumlinks Sociaaldemocratie 2007-2013
Unie van Sociaal-Revolutionaire Maximalisten Союз социалистов-революционеров-максималистов Extreemlinks Revolutionair socialisme
Volkssocialisme
Terrorisme
1906-1917
  Volkssocialistische Partij Народно-социалистическая партия Centrumlinks Volkssocialisme
Agrarisch socialisme
1906-1918
  Voor de Waarheid За правду Syncretische politiek Linksconservatisme
Antiliberalisme
Nationaal-bolsjewisme
Anti-Westers sentiment
2020-2021(e)
Voor een Heilig Rusland За Русь святую Syncretische politiek
(Rechts)
Nationalisme
Traditioneel conservatisme
Etatisme
Rechts socialisme
Orthodox Christenfundamentalisme
2001-2005
  Voor Verantwoordelijk Bestuur ИГПР ЗОВ Syncretische politiek Linksnationalisme
Neostalinisme
Antisemitisme
Democratie
Sovjetpatriottisme
Anti-bureaucratisch
2011-2015
(a): Verboden - (b): Opgegaan in de Partij voor Groei - (c): Opgevolgd door de Communistische Partij van de Russische Federatie - (d): Heroprichting in 2005 - (e): Gefuseerd met Rechtvaardig Rusland tot de partij Rechtvaardig Rusland - Voor de Waarheid