Hoofdmenu openen
U. Plateau van Ubachsberg
In oranje het Eiland van Ubachsberg inclusief de Vrouwenheide, in geel het Plateau van Ubachsberg. Pijl A is de Oostmaas, pijl B de Westmaas. In lichtblauw de huidige beken en de letters voor de plaatsen Kunrade, Ransdaal, Ubachsberg, Huls, Simpelveld, Eys, Gulpen, Bocholtzerheide, Mechelen, Orsbach en Vijlen.

Het Plateau van Ubachsberg is een plateau in het Heuvelland in Nederlands Zuid-Limburg dat ontstaan is door de erosie van omliggende rivieren en beken. Het gebied is een golvende laagvlakte dat langzaam afloopt richting het westen. Ze strekt zich uit van de Kunderberg en Putberg in het noorden, Elkenrade en de Eyserbosschen in het zuidwesten en het Froweinbos, Bosschenhuizen en Huls in het zuidoosten. Op het plateau liggen verder de plaatsen Ubachsberg, Colmont, Eyserheide, Trintelen en Mingersborg. Om het kerkdorp Ubachsberg te bereiken moet men vanuit alle kanten bergop. Het Plateau van Ubachsberg wordt doorsneden door het Droogdal van Colmont. Dit droogdal begint direct ten zuiden van het dorp Ubachsberg, tussen het dorp en het gehucht Mingersborg, en loopt af in westwaartse richting. Op de flauw hellende zijde van de dalwand komt Kunrader kalksteen aan de oppervlakte.

Aan de zuidzijde wordt het plateau begrensd door het dal van de Eyserbeek (met de Boerenberg als uitloper van het plateau), aan de zuidwestzijde door het Geuldal, in het noordwesten door een laagte tussen dit plateau en het Centraal Plateau en aan de noordzijde door het dal van de Geleenbeek en diens zijbeken in het Bekken van Heerlen. Aan de noordoostkant gaat het plateau over in het Plateau van Spekholzerheide dat over een lage rug in noordelijke richting uitkomt op het Plateau van Nieuwenhagen. Aan de zuidoostzijde gaat het plateau over in het Plateau van Bocholtz. In het zuidwesten ligt aan de andere zijde van het Geuldal het Plateau van Margraten en in het noordwesten aan de overzijde van de laagte van het Ransdalerveld het Centraal Plateau.

Het Eiland van Ubachsberg en de Vrouwenheide maken deel uit van het plateau. Op het plateau staat de windmolen Op de Vrouweheide.