Plant Conservation Alliance

De Plant Conservation Alliance (PCA) is een samenwerkingsverband dat zich richt op de bescherming van planten die van nature voorkomen in de Verenigde Staten. De organisatie is in 1994 opgericht als het Native Plant Conservation Initiative (NPCI), waarna de organisatie in 1999 zijn huidige naam aannam.

De Plant Conservation Alliance is een consortium van tien federale overheidsinstellingen en meer dan 200 niet-federale organisaties, waaronder veel botanische tuinen. De aangesloten organisaties stellen zich tot doel het uitsterven van planten uit de Verenigde Staten te voorkomen en te komen tot het herstel van natuurlijke habitats. De PCA verstrekt fondsen voor natuurbeschermings- en herstelprojecten. Ook dient de PCA als forum voor het uitwisselen van ideeën, expertise en informatie tussen publieke en private organisaties die zich richten op natuurbescherming en -herstel. Zes keer per jaar wordt er een bijeenkomst in Washington georganiseerd. De PCA werkt samen met de IUCN en neemt deel aan het project Seeds of Success.

De Plant Conservation Alliance heeft drie werkgroepen die zich richten op invasieve plantensoorten, medicinale planten en het herstel van natuurlijke habitats.

Aangesloten overheidsinstellingenBewerken

Selectie van aangesloten organisatiesBewerken

Externe linkBewerken