Pinga (mythologie)

Pinga is in de Inuit-mythologie de beschermster van dieren, van geesten en van de zielen van mensen. Daarnaast is zij ook een helende godin.[1] Volgens sommigen zou zij bij de Kariboe-Inuit bekendstaan als de 'meesteres van de kariboe' en de macht hebben om de kariboes bij jagers weg te houden,[2] terwijl anderen net beweren dat zij geen invloed heeft op de migratiepatronen van kariboes. Wel zorgt zij ervoor dat deze dieren gerespecteerd worden.[3] Pinga is ook verantwoordelijk voor het overbrengen van overledenen naar Anguta, de plaats waar zielen gezuiverd worden. Nadien worden deze doden naar Adlivun, de onderwereld, overgebracht.[4]

De aard van Pinga valt niet gemakkelijk te achterhalen. Samen met Asiaq en Sila vormt zij een triade van geesten.[5] Rasmussen wees al in 1930 op de gelijkenissen die bestaan tussen Pinga, Sila en Nuliajuk, maar benadrukte dat deze drie te veel verschillen om één en dezelfde te zijn.[6][7]