Hoofdmenu openen

Het pinetum Ter Borgh is een ca. 2,2 ha. groot deel van de Boswachterij Anloo in Drenthe, dat ingericht is als naaldbomentuin. Het is een gespecialiseerd arboretum waarin ongeveer 500 uitheemse en gekweekte coniferen staan. Het pinetum is aangelegd in 1953.

Pinetum Ter Borgh
Pinetum Ter Borgh 1.jpg
Type Botanische tuin
Opgericht 1953
[Pinetum Ter Borgh Website]
Portaal:  Kunst & Cultuur

De naam 'Ter Borgh' wordt op verschillende manieren gespeld: ook als 'ter Borgh', of als 'Terborgh'.

Het pinetum is ontstaan op initiatief van E. Everts en zijn drie zusters - hun vader had ook de omringende bossen geplant. Aanvankelijk was het pinetum 1,9 ha groot. Naar een ontwerp van Ger Bootsman (de voormalige beheerder van pinetum Blijdenstein te Hilversum) werd een omvangrijke collectie coniferen aangeplant. Van de meeste bomen of struiken werd slechts één exemplaar geplant. Het pinetum wordt sinds 1972 beheerd door de 'Stichting Pinetum ter Borgh'. In 1993 werd het pinetum uitgebreid met 0,3 ha. Ook deze uitbreiding is gemaakt naar een ontwerp van de heer Bootsman. Om de uitbreiding te realiseren werd een stuk grond van Staatsbosbeheer gekocht. In 1993 werd ook de gedenksteen bij de ingang geplant: een gespleten zwerfkei met de namen van Everts en zijn zusters.

Het pinetum is een aantrekkelijk park aan de rand van de boswachterij, waarin zich overigens ook nog een aantal exotische naaldbomen bevindt, zoals mammoetbomen (Sequoiadendron giganteum), Japanse ceders (Cryptomeria japonica) en Watercipressen (Metasequoia glyptostroboides).

Het pinetum is vrij toegankelijk voor het publiek. Men wordt verzocht een kleine financiële bijdrage aan de stichting te leveren. In het begin van de jaren negentig bezochten jaarlijks ca. 8000 personen het pinetum.

Bezoekers kunnen bij de ingang van het pinetum een folder vinden. De bomen zijn alle uitstekend geëtiketteerd. Bezoekers die een bijdrage overmaken krijgen een gidsje toegestuurd. Er is ook een boekje beschikbaar met daarin een beschrijving van vijftien markante coniferen, dat men tegen portokosten kan ontvangen.

Interessant in het pinetum zijn bijvoorbeeld:

  • Een verzameling van 13 verschillende cultivars van de Japanse notenboom (Ginkgo biloba).
  • Een fraaie collectie van het geslacht Picea - spar: 48 verschillende soorten en cultivars.
  • De grote verzameling cultivars uit de geslachten Chamaecyparis - cipres en Juniperus - jeneverbes: van de Californische cipres (Chamaecyparis lawsoniana) - deze cipres heeft het pinetum bijvoorbeeld 27 cultivars; van het geslacht Juniperus zijn 8 soorten vertegenwoordigd, waaronder 10 cultivars en 1 variëteit van Juniperus communis - gewone jeneverbes.
  • De verzameling Taxus baccata - taxus, die behalve de species 13 cultivars omvat.

LiteratuurBewerken

  • Stockmann, Leo - Pinetum Ter Borgh te Anloo - in: Noorderbreedte 1991.
  • Stockmann, Leo - Pinetum Ter Borgh uitgebreid - in: Noorderbreedte 1994.
  • Pinetum 'Ter Borgh' Anloo; gidsje - uitg. Stichting Pinetum 'ter Borgh', (5e druk) 2003.

Zie ookBewerken

Externe linkBewerken