Hoofdmenu openen

Een pedagoog of pedagoge is een universitair geschoolde deskundige in het domein van de opvoeding, onderwijs en vorming.

KaderBewerken

Een pedagoog is iemand die de ontwikkeling van een jeugdige bestudeert, rekening houdend met ontwikkelingsaspecten zoals:

Een pedagoog kan een voorlichtende functie hebben, maar ook een begeleidende. Veel pedagogen hebben een zelfstandige praktijk. De benaming “pedagoog” wordt relatief weinig gebruikt, omdat veel pedagogen in verschillende functies actief zijn, zoals groepsbegeleider, pedagogisch begeleider, pedagogisch medewerker of schoolpedagoog.

OpleidingBewerken

Er bestaat een opleiding tot Master in de pedagogiek of master in de opvoedkundige/pedagogische wetenschappen aan de universiteiten van onder meer Amsterdam, Rotterdam, Brussel, Gent, Groningen, Leiden, Leuven, Nijmegen, Utrecht en Amersfoort.

Op bachelorniveau bestaat er in Nederland een opleiding HBO Pedagogiek, in België is dat een bachelor orthopedagogie.

DeelgebiedenBewerken

Voor sommige domeinen bestaan vakspecifieke pedagogen, zoals muziekpedagoog, danspedagoog, stempedagoog en zelfs godsdienstpedagoog.

Een speciale pedagoog is de orthopedagoog, die adviseert bij problemen met betrekking tot de opvoeding.

BeroepsverenigingBewerken

De NVO is de Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen.