Voor het begrip payload in de lucht- en ruimtevaart, zie nuttige lading.

Met payload wordt in de informatica de informatie bedoeld die over een computernetwerk getransporteerd dient te worden en het doel van het transport vormt. Dit in tegenstelling tot het gehele pakket aan data dat uiteindelijk getransporteerd wordt. Dit pakket omvat zowel de payload als de informatie om het transport mogelijk te maken, zoals metadata en headers.

Voorbeelden van een payload zijn tekst, spraak, afbeeldingen en tonen. Aangezien netwerkcommunicatie gewoonlijk uit verschillende lagen bestaat, hangt het er strikt genomen vanaf vanuit welke laag men redeneert wat precies de payload vormt. Wat voor een bovenliggende laag tot de headers behoort zal voor een onderliggende laag tot de payload behoren.

In de computerbeveiliging wordt met payload het uiteindelijke resultaat van een computervirus of andere kwaadaardige software bedoeld.