Pauselijke legaat van Avignon

Wikimedia-lijst

De pauselijke legaat van Avignon (1409-1692) was de bestuurder van de stadstaat Avignon in het Heilige Roomse Rijk, in naam van de paus van Rome. Hij was er gouverneur.

Scipione Caffarelli-Borghese, legaat van Avignon
Ludovico Ludovisi, legaat van Avignon
Antonio Barberini de Jongere, legaat van Avignon
Federico Sforza, vice-legaat, met Peter van Luxemburg, een patroonheilige van Avignon
Camillo Pamphili, legaat van Avignon en lekenkardinaal
Giacomo Rospigliosi, legaat van Avignon
Alderano Cibo, legaat van Avignon

De pauselijke legaat had het statuut legatus a latere, wat de hoogste graad van pauselijke gezant was. Hij bezat dus de volmacht om, in naam van de paus, beslissingen te nemen over Avignon. Het ging doorgaans om een kardinaal, die bovendien kerkrechtelijk gezag had over de kerkprovincies Vienne, Arles, Embrun en Aix-en-Provence. Sommige pauselijke legaten van Avignon hadden ook gezag in de provincie Languedoc in het koninkrijk Frankrijk; hiertoe diende de legaat zijn geloofsbrieven te overhandigen aan het parlement van Toulouse, wat vaak leidde tot wrijvingen met de Franse Kroon.[1] Het ging immers om een directe pauselijke inmenging in het koninkrijk Frankrijk. De meeste legaten hadden geen bevoegdheid voor de Languedoc.

De pauselijke legaat van Avignon werd in zijn dagelijks werk bijgestaan door de vice-legaat (1542-1790). In de regel was de vice-legaat geen kardinaal doch werd in zijn latere carrière wel bevorderd tot kardinaal. De vice-legaat kreeg over de eeuwen toenemende macht over de stad, zodat het legaatschap zelfs werd afgeschaft in 1692. Vanaf 1692 rapporteerde de vice-legaat van Avignon rechtstreeks aan de Curie in Rome. De vice-legaat resideerde in het pausenpaleis (in afwezigheid van de legaat) en bezat meerdere paleizen binnen en buiten de stad. Ook de maîtresse(n) van de vice-legaat namen een belangrijke plaats in.[2]

De meeste legaten en vice-legaten waren Italianen. Hun voertaal was daarom Italiaans of het Latijn, en niet het Frans zoals gesproken werd in de stad Avignon. Hun ambt is niet te verwarren met de bisschop van Avignon, later aartsbisschop van Avignon. De bisschop hield zich enkel bezig met de binnenkerkelijke aangelegenheden, alhoewel het onderscheid tussen de bisschop en de vice-legaat niet altijd even duidelijk was.[3] De stadsfinanciën behoorden alleszins tot de bevoegdheid van de vice-legaat. Ook was er een onduidelijke bevoegheidsgrens tussen de vice-legaat van Avignon en de rector van het graafschap Venaissin, het naburige pauselijk graafschap. Beide Italiaanse geestelijken waren immers gouverneur voor hun pauselijk territorium; soms combineerden ze beide zoals Domenico Grimaldi.

Lijst van legaten en vice-legaten van Avignon Bewerken

Hieronder volgt de oplijsting van legaten en vice-legaten van Avignon, zoals opgesteld door het bisdom Carpentras, hoofdstad van het graafschap Venaissin.[4]

Legaten en vice-legaten van de pauselijke stadstaat Avignon
Jaar van aanstelling Pauselijk legaat Pauselijk vice-legaat
1409 Pierre de Tourroye
1410 François de Conzié
1432 Marco Conduméro
1433 Pierre de Foix
1464-1470 sede vacante
1470 Karel II van Bourbon
1476 Giuliano della Rovere, de latere paus Julius II
1503 Georges d’Amboise
1510 Robert Guibé
1513 François-Guillaume de Castelnau de Clermont-Lodève
1541 Alessandro Farnese (1520-1589)
1542 " Alessandro Campeggi, de eerste vice-legaat
1544 " Antonio Trivulce
1547 " Camillo Mentuato
1552 " Théodore-Jean de Clermont-Tallard
1554 " Jacques-Marie de Sala
1560 " Alessandro Guidiccione
1562 " Lorenzo Lenzi
1565 Karel I van Bourbon (bisschop), legaat, en Georges d’Armagnac, co-legaat
1583-1593 sede vacante
1583 Domenico Grimaldi die tevens aartsbisschop van Avignon was
1585 Guillaume le Blanc
1585 Domenico Grimaldi andermaal, ook aartsbisschop van Avignon
1589 Domenico Petrucci
1590 Domenico Grimaldi derde maal, ook aartsbisschop van Avignon
1592 Silvio Savelli
1593 Ottavio Acquaviva d’Aragona
1596 " Jean-François Bordini
1599 " Carlo Conti
1600 Cinzio Passeri Aldobrandini
1604 " Pierre-François Montorio
1607 Scipione Caffarelli-Borghese Joseph Ferrier
1609 " François-Etienne Dulci
1640 " Philippe Philonardi
1614 " Jean-François Bagni
1621 Ludovico Ludovisi Guillaume du Broc
1622 " Octavien Corsini
1623 Francesco Barberini (1597-1679) Cosme Bardi
1629 " Marius Philonardi
1633 Antonio Barberini (1607-1671), ook genoemd de Jongere
1634 " Giulio Mazarino, de latere minister-president Jules Mazarin van Frankrijk
1637 " Philippe de la Bourdaissière en Federico Sforza
1644 Camillo Francesco Maria Pamphili, lekenkardinaal
1645 " Bernardo Pinelli en Lorenzo Corsi
1650 Camillo Astalli-Pamphili
1653 " Dominique de Marinis
1654 " Augustino Franciotti
1654-1657 sede vacante
1655 Jean-N. Conti
1657 Flavio Chigi (1631-1693), bijgenaamd de Oudere
1659 " Gaspard de Lascaris
1663-1665 Lodewijk XIV bezette Avignon en Venaissin en benoemde de Franse graaf de Mérinville als gouverneur van de stad
1664 Alessandre Colonna, vice-legaat bij graaf de Mérinville
1665 Lorenzo Lomellini, vice-legaat bij graaf de Mérinville
1668 Giacomo Rospigliosi
1670 Paluzzo Paluzzi Altieri Degli Albertoni Azzo Ariosto en Horace Mathei
1671 " Azzo Ariosto en Pierre Bargellini
1672 " Azzo Ariosto en Marcel Durazzo
1673 " Hyacinthe Libelli en Charles Anguisciola
1677 " Hyacynthe Libelli
1677 Alderano Cibo Francesco Nicolini
1685 " Baldassare Cenci
1688-1689 Lodewijk XIV bezette Avignon en Venaissin Franse ambtenaren bestuurden de stad
1690 Pietro Ottoboni, de laatste legaat
1691 het legaatschap stopte Lorenzo Fieschi
1692 Avignon werd bestuurd vanuit de Curie in Rome Marco Delphini, vice-legaat voor de Curie, zoals al zijn opvolgers
1696 Filippo Antonio Gualterio
1700 Jean-Baptiste Cicci en Antoine-François Sanvitali
1703 Antonio Banchieri
1706 François-Maurice de Gontéri en Sinibaldi Doria
1711 Alaman Salviati
1717 François-Maurice de Gontéri andermaal
1719 Raniero d’Elci
1731 François-Maurice de Gontéri voor de derde maal, en Philippe Bondelmonti
1739 Marcel Crescensi en Nicolas Lercari
1744 Pascale Aquaviva
1754 of 1755 Paulo Passionei
1760 François-Marie Manzi en Gregorio Antonio Maria Salviati
1767 François-Marie Manzi andermaal
1768 Giuseppe Vincentini
1769-1774 Lodewijk XV bezette Avignon en Venaissin; Jean-Roger de Rochechouard werd Frans gouverneur van de stad Geen vice-legaten maar de paus benoemde wel een president-pro-legaat van Avignon
1775 Ange-Marie Durini werd president en Vincent Giovio pro-legaat (opgesplitst mandaat)
1776 Charles Vincent Giovio benoemd als vice-legaat
1777 Giacomono Filomarino
1785 Filippo Casoni, laatste vice-legaat, sloeg op de vlucht in 1790 bij de aanhechting van Avignon aan het revolutionaire Frankrijk