Paradise Lost (gedicht)

episch gedicht van de 17e-eeuwse Engelse dichter John Milton
Titelpagina van Paradise Lost, de eerste editie, uit 1667

Paradise Lost is een episch gedicht in blank vers dat de 17e-eeuwse Engelse dichter John Milton schreef tussen 1658 en 1663, toen hij al geheel blind was geraakt.[1] De publicatie ervan werd vertraagd door de uitbrekende pestepidemie en de Grote brand van Londen. Dit meer dan 10.000 versregels tellende gedicht werd voor het eerst gepubliceerd in augustus 1667 in tien boeken. Een tweede (ietwat gewijzigde) versie kwam in 12 boeken uit in 1674. Het gedicht verhaalt van de opstand van Lucifer (Satan) tegen God, Lucifers val in de hel en daarna zijn komst als slang naar het paradijs, de verleiding van Eva, de ongehoorzaamheid van Adam en Eva, en hun verdrijving uit het paradijs. Paradise Lost werd in 1671 gevolgd door het minder bekende Paradise Regained (Het herwonnen paradijs), dat 4 boeken omvatte.

ThematiekBewerken

Het gedicht heeft als onderwerp het christelijke verhaal van de zondeval van de mens: de verleiding van Adam en Eva door de gevallen engel Satan en hun verdrijving uit de Hof van Eden. Miltons doel, vermeld in Boek I, was "de wegen van God te rechtvaardigen tegenover de mensen" en "opheldering verschaffen over het conflict tussen de eeuwige vooruitziende blik van God en de vrije wil". Hoewel het epos in de eerste plaats gaat over de val van de mens, werkt het personage van Satan als een antiheld en als een drijvende kracht in de plot. De manier waarop Milton hem had uitgebeeld fascineerde de critici. Sommigen[bron?] interpreteerden Paradise Lost als een gedicht dat vraagtekens zette bij de macht van de kerk, in plaats van slechts een beschrijving te zijn van de val van Adam en Eva.

Klassieke conventiesBewerken

In het gedicht volgde Milton een aantal van de klassieke epische conventies zoals teruggevonden wordt in Homerus' Ilias en Odyssee, en Vergilius' Aeneis. Zo begint Paradise Lost net als vele klassieke heldendichten met een aanroepingstoop, een invocatie van de Muze, aan wie gevraagd wordt zich met het ontstaan van het werk te belasten:

Sing Heav'nly Muse, that on the secret top
Of Horeb, or of Sinai, didst inspire
That shepherd, who first taught the chosen seed,
In the beginning how the heav'ns and earth
Rose out of chaos; or if Sion hill
Delight thee more, and Siloa's brook that flowed
Fast by the oracle of God: I thence
Invoke thy aid to my advent'rous song,
That with no middle flight intends to soar
Above the Aonian mount, while it pursues
Things unattempted yet in prose or rhyme.

Andere conventies van de klassieken die Milton (soms in enigszins aangepaste vorm) volgt, zijn:

  • Een nadruk op de 'verheven onderwerpen' van oorlog, liefde en heldendom.
  • Het beginnen van een actie in medias res. Zo vertelt Boek 1 over de nasleep van de oorlog in de hemel, die pas later beschreven zal worden.
  • Miltons epos begint in de helse onderwereld. In overeenstemming met de klassieke beschrijvingen van de onderwereld benadrukt Milton de duisternis en de helse branden die slechts pijn en geen licht geven.
  • Milton maakt ook veelvuldig gebruik van de Homerische (grootse, overdreven) vergelijking: Satans schild is "als de Maan" en zijn speer "als de mast van een vlaggenschip".

Overeenkomsten met Vondels Lucifer (1654)Bewerken

Sommige onderzoekers[2] wijzen op de mogelijkheid dat Milton zich voor zijn Paradise Lost wellicht liet inspireren door Joost van den Vondels Lucifer (1654). De twee werken vertonen namelijk overeenkomsten: de focus op Lucifer, de beschrijving van de strijd in de hemel tussen Lucifers troepen en Michael, en de anticlimax als Adam en Eva gedwongen worden het paradijs te verlaten. Een voorbeeld:

Vondel
En liever d’ eerste Vorst in eenigh laeger hof,
Dan in ’t gezalight licht de tweede, of noch een minder
Zoo troost ick my de kans, en vrees nu leet noch hinder."
Milton
"Here may we reign secure, and in my choice To reign is worth ambition, though in Hell.
Better to reign in hell than serve in heaven."

Nederlandse vertalingenBewerken

Het epos van Milton sprak de Nederlandse dominees blijkbaar aan, want het is opvallend vaak in het Nederlands vertaald. De meest courante recente vertaling is die van Peter Verstegen uit 2003. Verder zijn er de onvoltooide vertaling van Alex Gutteling uit 1912[3] en de volledige vertaling van ten Kate uit 1875, waarin Miltons vijfvoetige blanke verzen zijn vervangen door rijmende alexandrijnen.[4][5]

Enkele nog oudere vertalingen zijn online te vinden, onder meer via de Digitale Bijzondere Collecties van de Universiteitsbibliotheek Utrecht:

  • 't Paradys verlooren: Heldendicht in tien boeken door J. van Zanten (1728)[6][7]
  • Het paradys verlooren, 'geschetst na 't Engelsch door L.P.' (1730), een vertaling in rijmende verzen[8]
  • Het verloren paradijs, een prozavertaling door J. H. Reisig (1791)[9]
  • Het verloren paradijs, een prozavertaling door J.F. Schimsheimer (1856)[10]

ReferentiesBewerken

BronnenBewerken

  • Verstegen, Peter (2003). 'Voorwoord' en 'Commentaar'. John Milton, Het paradijs verloren. Met alle prenten van Gustave Dore. Vertaald door Peter Verstegen. Amsterdam: Athenaeum - Polak & Van Gennep, 5, 425-547. ISBN 9025334059
  Bronnen betreffende dit onderwerp zijn te vinden op pagina Paradise Lost van de Engelstalige Wikisource.
  Wikiquote heeft een verzameling Engelstalige citaten gerelateerd aan Paradise Lost.