Palmyreens

Palmyreens geschreven op een tablet in het Louvre Museum

Palmyreens was een West-Aramees dialect dat gesproken werd in het gebied rond de Syrische stad Palmyra, in het begin van onze jaartelling. Cursieve varianten van het Aramees lagen ten grondslag aan het Palmyreense schrift.

Een ander bekend West-Aramees dialect was het Nabatees. Een aantal van deze West-Aramese dialecten worden heden nog gesproken in enkele dorpen in Syrië, zoals Ma'loula.

Zie ookBewerken