Bedankt voor de aanwijzing! Dit stukje was me inderdaad nog niet opgevallen.--MWAK 2 jul 2006 14:48 (CEST)

Toevoeging aan KoemelkBewerken

Ik las je verhaal over dat de gezondheid die melk biedt, betwistbaar is. Ik heb hier inderdaad veel over gehoord en gelezen, ik zou het dan ook een goed idee vinden, om het toe te voegen aan het huidige Koemelk artikel, of zelfs een nieuw artikel te maken over de gezondheid van melk. Veel mensen hebben er geen idee van hoeveel er aan melk mankeert. Zoals ik een gezin ken, waar de kinderen elke dag een beker melk moeten drinken, uit angst durf ik maar niet te beweren dat melk zo gezond nog niet is.

Trouwens, het schijnt ook dat bij het frequent drinken van melk, de kans op de ziekte van Parkinson toeneemt.. NeiNie

OverlegpaginaBewerken

Gelieve geen overlegpagina's te wissen s.v.p. c.f.r. Wikipedia:Wikiquette#Overlegpagina.27s . Groeten, Dolledre overleg 8 aug 2006 01:34 (CEST)

Ik vermoed dat het over deze bewerking gaat Sjoerd. Groeten, Dolledre overleg 8 aug 2006 01:42 (CEST)

ArbeidBewerken

Hallo Sjoerd, zie svp mijn overlegpagina.Nijdam 7 aug 2006 23:43 (CEST)

StootBewerken

Hoi Sjoerd, in het artikel Stoot viel het me op dat je de "Pagina opslaan" knop lijkt te gebruiken om te verifieren of je formules knoppen. Een veel handiger methode (en minder belastend voor de server) is de knop "Toon bewerking ter controle" te gebruiken om je aanpassingen te bekijken. Groet en succes, eVe Roept u maar! 11 aug 2006 23:37 (CEST)

EquivalentieprincipeBewerken

Hallo Cleon; in the dutch wikipedia "Equivalentie principe" was still absent so I tried a translation of the english one. {[User:Sjoerd22|Sjoerd22]] 12:04, 20 August 2006 (UTC)


Hallo Sjoerd,

Hier Cleon Teunissen, mijn username op de engelstalige wikipedia is Cleonis.

Inderdaad heb ik in het verleden geprobeerd om bij te dragen aan het engelstalige wikipedia artikel over het equivalentie-principe. Inmiddels heb ik een hoop bijgeleerd, en de dingen die ik toen op de overleg-pagina schreef, daar sta ik niet meer achter.

Wat betreft het huidige artikel van de engelstalige wikipedia over 'the principle of equivalence', dat is sinds de laatste keer dat ik het zag behoorlijk veranderd van inhoud. Ik ben er niet blij mee: ik ben het oneens met vrijwel alles wat daarin staat.

Mijn voornaamste bron van informatie op het gebied van het equivalentieprincipe is de wetenschapshistoricus John D Norton

John Norton is voor zichzelf uiteindelijk tot de slotsom gekomen dat er net zoveel versies van het equivalentieprincipe zijn als dat er auteurs zijn geweest die erover hebben geschreven. In die zin is er überhaupt niet zoiets als 'het equivalentieprincipe'.

John Norton wijst er met nadruk op dat de versies van het equivalentieprincipe die later geïntroduceerd werden, bv de versie van Pauli uit 1922, principieel afwijken van datgene waar Einstein mee werkte.

Op basis van de informatie die ik heb vergaard heb ik zelf een introductie op algemene relativiteit geschreven, en die introductie staat op een eigen (engelstalige) homepage met artikelen over fysica.
http://www.cleonis.nl/physics/physics.php
Mijn artikelen zijn geïllustreerd met animaties.

De versie van het equivalentieprincipe die ik presenteer staat naar mijn oordeel zeer dicht bij datgene dat Einstein hanteerde.

Ik heb ondervonden dat het vinden van betrouwbare informatie over relativistische fysica extreem moeilijk is. Ik ben er voor mijzelf van overtuigd dat de door mij geschreven introducties op relativistische fysics goed zijn, maar jij moet je eigen oordeel vormen, zoals ikzelf op mijn eigen oordeel heb vertrouwd om goede informatie van slechte informatie te onderscheiden. Dat is wat ik er op dit moment van kan zeggen. Ik hoop dat ik je niet heb overdonderd. Ik hoop dat je juist nieuwsgierig bent, maar dat hoor ik dan nog wel van je (NB als je via wikipedia gaat, dan via de engelstalige; de nederlandstalige bezoek ik vrijwel nooit) --Cleon Teunissen 20 aug 2006 15:22 (CEST)

Kritiek op artikel dat is vertaald vanaf engelstalige wikipediaBewerken

Ik citeer uit de openingsparagraaf van het artikel over 'the principle of equivalence' van de engelstalige wikipedia.

[...] Albert Einstein's assertion that the gravitational "force" as experienced locally while standing on a massive body (such as the Earth) is actually the same as the pseudo-force experienced by an observer in a non-inertial (accelerated) frame of reference.

De bovenstaande zin vind ik didactisch belabberd.

Het woord 'force' wordt tussen aanhalingstekens geplaatst, zonder dat duidelijk is waarom dat gebeurt.
Als er een probleem is met het woord 'kracht', dan moet er eerst een toegesneden definitie van het begrip 'kracht worden geleverd, zodanig dat er geen noodzaak meer is om met aanhalingstekens verwarring te stichten.

De uitdrukking 'schijnkracht' hoort niet thuis in fysica-onderwijs. Natuurlijk weet ik wel wat er met die metafoor wordt bedoeld, maar naar een niet-expert toe wordt er verwarring mee gesticht. Vanuit didactisch oogpunt bezien is het begrip 'schijnkracht' verwerpelijk.

De uitdrukking 'an observer in an accelerated frame of reference' is natuurkundig gezien ongedefinieerd. Natuurkunde moet gaan over meetbare grootheden. Versnelling kan gemeten worden met een versnellingsmeter. (Dat wil zeggen, je kan meten of je in inertiaalbeweging bent, of dat je aan het versnellen ben ten opzichte van inertiaalbeweging.) Het is onnodig ingewikkeld om daarvan te maken, dat 'het referentiekader van de waarnemer een versnelling ondergaat'. Het is niet nodig om te verwijzen naar het subjectieve begrip 'referentiekader'.


Wat betreft het huidige artikel in de nederlandstalige wikipedia:
Ik heb wat opmerkingen over het onderschrift bij de foto van de 'Vomit Comet'. Het onderschrift spreekt van 'opheffen van een kracht', maar dat is op die foto niet aan de orde. De inzittenden van de Comet zijn ononderbroken onderhevig aan de zwaartekracht van de aarde. Gedurende de gewichtloosheid genererende vluchtfase is het zo dat er geen normaalkracht wordt uitgeoefend.

Wanneer je op de aardkorst staat, dan is het zo dat er een normaalkracht is, die word uitegeoefend op je voeten, die de zwaartekracht tegengaat. Tezamen heffen zwaartekracht en normaalkracht elkaar op, zodat je niet naar het massamiddelpunt van de aarde beweegt. Je eigen gewicht voelen is dat je voelt dat de aardkorst een normaalkracht uitoefent op je voeten. Zodra de normaalkracht wegvalt ben je nog steeds onderhevig aan de zwaartekracht, maar je bent wel gewichtloos. --Cleon Teunissen 21 aug 2006 00:07 (CEST)

Equivalentieprincipe (3)Bewerken

Je opmerking over "schijnkracht" moet ik even nazoeken... voor zover ik weet wordt die in het natuurkunde onderwijs vrij breed gebruikt...
je opmerking dat er een meetinstrument bestaat die onderscheid kan maken tussen versnelling en gravitatie... dat is een grapje of ik lees het niet goed. Sjoerd22 21 aug 2006 01:11 (CEST)


Het kan wel zo zijn dat de uitdrukking 'schijnkracht' veel is gebruikt, maar dat doet niet af aan het feit dat het didactisch slecht is. Praten over schijnbare dingen hoort niet thuis in natuurkunde. Het repertoire van wat voldoet aan de eisen is tweeledig:
a) Praten over zaken die direct gemeten kunnen worden.
b) Praten over zaken die wellicht (nog) niet direct gemeten kunnen worden, maar waarvan op grond van vele waarnemingen redelijkerwijs kan worden afgeleid dat het fysische realiteit is. Voorbeeld: atomen. Rond het jaar 1900 waren de meeste natuurkundigen en scheikundigen ervan overtuigd geraakt, door de veelheid van aanwijzingen, dat atomen fysische realiteit zijn.

De uitdrukking 'schijnkracht' is wazig; dat soort wazigheid hoort niet thuis in natuurkunde


Wat betreft versnellingsmeters:
Een voorbeeld van inertiaalbeweging is een ruimtestation in een baan om de aarde. Een versnellingsmeter die (binnenin het ruimtestation) met het ruimtestation meebeweegt in een baan om de aarde zal nul g versnelling meten. Wanneer twee astronauten aan weerzijden van een module van het ruimtestation de versnellingsmeter naar elkaar toe gooien, dan zal de versnellingsmeter versnelling meten tijdens het vangen en gooien, want tijdens het vangen en gooien is de versnellingsmeter in versnelde beweging ten opzichte van inertiaalbeweging.

Zie ook het door mij geschreven artikel op de engelstalige wikipedia over Inertial space
De uitdrukking 'inertial space' is niet heel gangbaar, maar er zijn behoorlijk wat google vindplaatsen als je zoekt op "inertial space" met als aanscherping "site:.edu" --Cleon Teunissen 21 aug 2006 08:43 (CEST)

Titelwijziging ImpulsBewerken

Is er een reden om de titel te wijzigen? Mav een ander artikel over een ander begrip Impuls? Normaliter worden haakjes pas gebruikt als het begrip ambigu is en wordt er een dp aangemaakt. «Niels» zeg het eens.. 28 sep 2006 22:45 (CEST)

Tja, bekijk er een paar zou ik zeggen, bijvoorbeeld Groningen, of kijk Help:Doorverwijspagina eens na. Ik kijk wel even over je schouder mee via de Recente wijzigingenlijst. Groet, «Niels» zeg het eens.. 28 sep 2006 22:54 (CEST)

Kiefts oorlogBewerken

Hoi Sjoerd, Volgens mij had je het de eerste maal goed met Kiefts oorlog ipv. Kieft's oorlog. Waarschijnlijk ben je even op het verkeerde been gezet door de Engelse spelling "Kieft's War". In het Nederlands is het aanelkaar. groeten, Vis met 1 oog 29 okt 2006 18:38 (CET)

Beste Sjoerd, ik heb het artikel over Kiefts oorlog wat gewijzigd op basis van een nieuwe bron. Kan je anders eens nalezen. ==

equivalentieprincipe en vrije valBewerken

Zie overleg bij die pagina, groeten en goed 2007 Hansmuller 28 dec 2006 19:29 (CET)

Titelwijziging en DP spinBewerken

Hoi Sjoerd, ik zie dat je de doorverwijspagina(DP)-structuur en de titels van de verschillende spins nogal ingrijpend gewijzigd hebt. Ik kan mij om een aantal redenen niet helemaal vinden in de structuur die jij hebt aangebracht (maar op de vorige versie was ook wel het een en ander aan te merken). Misschien is het een goed idee om voortaan even een berichtje op de overlegpagina te plaatsen, dan kan een consensus bereikt worden vóórdat de titelwijzigingen worden doorgevoerd.

Mijn bezwaren:

  1. Spin komt niet alleen voor bij elementaire, maar ook bij samengestelde deeltjes zoals protonen en zelfs atoomkernen (zoals je zelf al aangeeft). In dat geval is het een soort combinatie van de spins van de afzonderlijke deeltjes, maar als dat allemaal apart wordt behandeld, wordt het alleen maar onoverzichtelijker naar mijn idee.
  2. Je verwijst op de DP naar Tol (object) onder de link Spin (Tol). Die hoofdletter is ongebruikelijk, en er is niet echt een reden om op deze manier door te verwijzen: de link geeft de indruk dat er een lemma Spin (tol) bestaat, tewijl dat niet zo is. Daarnaast staat er op het artikel Tol (object) niets over spin, en het is mij niet duidelijk wat je in deze context met spin bedoelt. Ik vermoed dat je de werking van een gyroscoop bedoelt, en dat wordt daar keurig behandeld. Het woord spin hiervoor gebruiken lijkt me een anglicisme.
  3. Spin (magnetisme) is weer min of meer hetzelfde als de spin van een deeltje. Het ronddraaien waar je naar verwijst is natuurlijk onzin (of een slechte manier om het begrip uit te leggen aan niet-fysici): een intrinsiek impulsmoment van een elementair of samengesteld subatomair deeltje heeft niets met fysiek ronddraaien te maken.
  4. Naar spin (bal) wordt al verwezen op de DP spin. M.i. hoort het daar thuis en niet op deze pagina, die verder alleen intrinsiek impulsmoment behandelt.

Mijn voorstel zou zijn:

  • één doorverwijspagina spin met daarop alle mogelijke betekenissen. Er is geen enkele reden om de gebruiker langs twee DPs te sturen.
  • één artikel over spin als intrinsiek impulsmoment. Hoewel de spin van een samengesteld deeltje is "opgebouwd" uit de spin van de afzonderlijke deeltjes, wordt met de resulterende spinkwantumgetallen op dezelfde manier gerekend als voor elementaire deeltjes, en er is dus m.i. geen reden om dit apart te behandelen. Het komt er dan op aan het artikel over spin van deeltjes wat uit te breiden, waar ik graag een bijdrage aan lever.

Kun jij je een beetje vinden in deze opzet?

Groet, Paul B 21 mei 2007 14:16 (CEST)

Bedankt voor je reactie! Hopelijk kan ik deze week de boel eens ontwarren. Inderdaad een leuk artikel over het Magnuseffect (dit zal de juiste spelling zijn, denk ik), en er valt nog wel wat meer over te vertellen... Groet, Paul B 21 mei 2007 15:01 (CEST)

Peter LelyBewerken

Bedankt voor het aanmaken van Peter Lely! Ik had deze schilder op mijn lijstje staan voor een artikel op Wikipedia, kan ik die weer lekker doorstrepen :) Het is een mooi artikel geworden. Ik heb er nog naar gekeken en wat correcties gemaakt en zo. Met vriendelijke groet, Jvhertum 8 jul 2007 23:17 (CEST)

PrecessieBewerken

Hallo Sjoerd,

Heb je mijn opmerkingen op de overlegpagina bij 'precessie' als eens nagelezen? Graag commentaar! BTW ik heb je vraag over de oorsprong van mijn artikel beantwoord op mijn overleg pagina.

Ik heb gisteren nog eens door sommige artikels van Fysica gebladerd. Ik denk dat men op het einde een topic 'Speciale onderwerpen' of zo iets zou moeten invoeren om mijn artikels te plaatsen.

Groeten,

Huibc 1 aug 2007 10:06 (CEST)


FlettnerBewerken

Goed werk ! vels 9 aug 2007 15:34 (CEST)

FahrenheitBewerken

Beste Sjoerd, Onlangs heb je aan het artikel Fahrenheit toegevoegd, dat Fahrenheit van Duits/Poolse afkomst zou zijn én beschouwd wordt als een Nederlans natuurkundige. Zou je aan kunnen geven op welke feiten deze mening gebaseerd is?

In het artikel wordt m.i. de afkomst van Fahreheit duidelijk weergegeven. De feiten zijn daarbij, dat hij zowel van vaders als van moeders zijde van Duitse afkomst is. Dat hij zich op 31 jarige leefijd in Nederland gevestigd heeft is een feit, maar dat maakt hem nog geen Nederlands wetenschapper. Al eerder is op de overlegpagina van Fahrenheit de parallel met Theo van Gogh gemaakt. Het feit dat deze vanaf 1886 in Frankrijk heeft gewoond, maakt ook Van Gogh niet tot een Frans kunstenaar. Als "argument" geef je aan:"in het merendeel van de buitenlandse publicaties staat Fahrenheit als Nederlands wetenschapper te boek". Dit is echter een niet verifieerbaar argument. Ik zou bijvoorbeeld het tegendeel kunnen beweren, maar ook dat is niets meer dan: "een bewering". Wel verifierbaar is dat nagenoeg alle (ik heb ze niet allemaal bekeken) Wikipedia sites Fahrenheit als een Duits natuurkundige aanmerken. Ik hoor dan ook graag jouw feiteljke onderbouwing voor de door jou aangebrachte wijzigingen. Mocht deze er niet zijn, dan stel ik voor de oospronkeljke tekst weer te herstellen. Janky 18 aug 2007 16:15 (CEST)

Beste Sjoerd,

Bedankt voor je snelle reactie.

In onderstaand (cursief weergegeven) antwoord - dat je eerder op mijn overlegpagina hebt geplaatst - geef je geen feitelijke argumenten voor de eerder door jou aangebrachte - hierboven weergegeven - wijzigingen op de artikelpagina van Fahrenheit. Deze wijzigingen zal ik dan ook ongedaan maken. Verder verzoek ik je om bij (eventuele) toekomstige wijzigingen van (door mij) geredigeerde teksten, vooraf de discussie aan te gaan en dit zeker te doen als de inhoudelijkheid van je eigen argumenten discutabel is. Hoewel hiermee de (revisie) van de wijzigingen afgehandeld is, wil ik ten overvloede nog even reageren op je antwoord

Uit de biografie van Gabriel begrijp ik dat hij vanaf 1717 in "Nederland" woonde en zijn werk deed in de periode 1717-1736 in Amsterdam,in de "Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden", en dat hij dat deed vanuit zijn positie als academicus aan een nederlandse universiteit en dat hij in contact stond met nederlandse hoogleraren als 's Gravesande.

Dat komt globaal overeen met de tekst die in de Nederlandse wikipedia is opgenomen. Een aantal puntjes wil ik daarbij nog op de i zetten. Als lid van de Royal Acadamy stond Fahrenheit niet alleen in contact met Nederlandse academici, maar ook met zijn internationale collega’s. Zo zond hij - bijvoorbeeld - twee door hem vervaardigde thermometerbuizen aan Freiherr von Wolff in Halle (Duitsland), die daarover in de Act. Erudit van 1714 berichtte. Publicaties van eigentijdse Nederlandse collega’s over Fahrenheit’s werk zijn mij niet bekend. Fahrenheit gaf inderdaad colleges in Amsterdam, maar niet aan de universiteit. De eerste universiteit in Amsterdam was de UvA, die in 1877 uit de illustere school voortkwam

In plaats van een discussie te voeren over of iemand uit Dantzig, geboren in 1686 nu "Pools" of "Duits" genoemd moet worden leek het me wel verfrissend om hem gewoon als "Nederlander" aan te merken. Misschien moet je het aanpassen - zoals de engelse versie doet - in "werkzaam in de Nederlanden". Groet Sjoerd22 18 aug 2007 17:27 (CEST)

Ik ben het helemaal met je eens, laten we ons gewoon aan de feiten houden en ons niet laten leiden door particuliere voorkeuren of meningen.

De suggestie om “werkzaam in Nederland” in de kop van het artikel toe te voegen zou ik niet over willen nemen. Feitelijk is het zondermeer juist dat hij in Nederland werkzaam was, ook in het artikel komt dat duidelijk naar voren. Waarom zouden we dit bij Fahrenheit toevoegen en bij anderen nalaten of zou je er ook voor kiezen om dergelijke aanvullingen bij anderen te introduceren, denk aan: Erasmus (werkzaam in België / Italië / Zwitserland), Van Gogh (werkzaam in Frankrijk), Picasso (werkzaam in Frankrijk)? Tot nu toe is dat geen gebruik binnen Wikipedia en ik zou voorstellen om dat zo te laten. Gegroet, Janky 19 aug 2007 12:56 (CEST)

commentaarregelBewerken

  Samenvatting

Beste Sjoerd22,
Zou u alstublieft de samenvatting (ook wel commentaarregel genoemd) onderaan het bewerkingsveld willen invullen?
Dat helpt anderen bij het controleren van bewerkingen en vergroot ook de inzichtelijkheid van uw werk. Vriendelijk dank!

alvast bedankt voor de moeite, groetjes, oscar 2 sep 2007 13:20 (CEST)

VraagBewerken

Kan je even uitleggen waarom je dit op iemands overlegpagina schrijft? Met vriendelijke groet,   MoiraMoira overleg 19 sep 2007 12:17 (CEST)

Hallo Moira... het is een antwoord op het vraagteken, gezet door gebruiker Chaemera op deze pagina [1] Groetjes Sjoerd22 19 sep 2007 12:20 (CEST)
Oh dan begrijp ik het. Dan komt het wel héél dicht bij een persoonlijke aanval. Ik denk dat je het beter wat vriendelijker kan aanpakken dan, dat levert meestal meer goeie dingen op. Met vriendelijke groet,   MoiraMoira overleg 19 sep 2007 12:25 (CEST)

Had ik me al voorgenomen. Maar je ziet, de emóties die zoiets simpels als een stukje glas kan oproepen. Hopelijk heeft het ook amusementswaarde. Bedankt voor de terechte terechtwijzing.

Sjoerd22 19 sep 2007 12:27 (CEST)

Opmerking niet gezien als persoonlijke aanval, niets aan de hand.  Chæmera 19 sep 2007 12:28 (CEST)
Ik ben weer helemaal blij 🙂. Suc6 met de glaspagina!   MoiraMoira overleg 19 sep 2007 12:28 (CEST)

SamenvoegenBewerken

Beste Sjoerd, zou jij misschien eens willen kijken naar het voorstel om Kogelval in te voegen in Uitwendige ballistiek, en deze samenvoeging eventueel uitvoeren? Zie de nominatie op Wikipedia:Samenvoegen/200705. Mijn kennis van dit onderwerp is helaas nihil, en ik geloof dat jij er wel wat van af weet. Maar als ik je op een of andere manier kan assisteren bij deze samenvoeging, klop dan even aan op mijn overlegpagina. Bedankt alvast! Vriendelijke groet, Jvhertum 5 okt 2007 23:57 (CEST)

Bedankt voor het schrijven van Kogelbaan! Het leek mij toch logischer om Kogelval hierin in te voegen. Kijk je er nog even naar? Als het volgens jou echt niet kan, draaien we het terug. Groeten, Jvhertum 7 okt 2007 17:58 (CEST)

Categorie KwakzalverijBewerken

Beste Sjoerd22, we willen graag bereiken dat de categorie Kwakzalverij niet kan worden afgedaan als een sluiproute om persoonlijke opvattingen over artikelen te spuien. Daarom zijn we bezig om stelselmatig alle artikelen in deze categorie te toetsen op de vraag of in het artikel zelf voldoende duidelijk wordt gemaakt wat het verband met kwakzalverij is, met een verwijzing naar betrouwbare bronnen. Meer informatie over dit project is te vinden op de betreffende overlegpagina. Aangezien jij Char Margolis aan de categorie Kwakzalverij hebt toegevoegd, kan ik me voorstellen dat dit project ook jouw belangstelling heeft. In het artikel staat niets over kwakzalverij en ik heb online geen Nederlandse of Engelse bronnen kunnen vinden voor een passage waarin zij met genezen, laat staan met kwakzalverij in verband wordt gebracht. Ik ben er daarom toe overgegaan dit artikel uit de categorie te verwijderen. Als jij wel zulke bronnen weet, zou je het artikel dan willen aanvullen en het artikel weer in de categorie opnemen? Uiteraard zijn kritiek, commentaar, aanvullingen en correcties op het project welkom op de hiervoor genoemde overlegpagina.

Stuart LaJoie overleg 3 nov 2007 00:02 (CET)

Aanvullinkje. Ik zag dat een collega met dezelfde overwegingen Mellie Uyldert uit de categorie Kwakzalverij heeft verwijderd. Mijn indruk is dat de genoemde bronnen in haar geval wel bestaan, maar vermoedelijk in gedrukte vorm. Als ik ze tegenkom zal ik het artikel zelf weer aanvullen, maar als jij direct een betrouwbare bron bij de hand hebt is dat natuurlijk nog eenvoudiger.

Stuart LaJoie overleg 12 nov 2007 21:15 (CET)

arbeid natuurkundeBewerken

hellow sjoerd22

tijdens wat opzoekingswerk over negatieve arbeid stond er op de wiki pagina van (arbeid natuurkunde) dat "beweging met de kracht mee" negatieve arbeid is, terwijl ik dacht dat dit juist positieve arbeid is.

kheb dat veranderd, maar kunde eens controleren of het wel juist is, met de formulering die er nu staat

merci alvast groetjes Bullock 12 jan 2008 11:57 (CET)bullock

Verwijderingsnominatie IsobarBewerken

Beste Sjoerd22, één of meerdere pagina's die jij hebt gestart zijn genomineerd voor verwijdering. Dit betekent dat iemand het artikel op dit moment niet geschikt acht voor Wikipedia. Het gaat om Isobar. De reden hiervoor staat op Wikipedia:Te verwijderen pagina's/Toegevoegd 20080305 en dat is ook de plek waar je kunt reageren op de verwijderingsnominatie. Wellicht heb je er iets aan om de conventies door te lezen; daar kun je zien hoe een artikel er uit hoort te zien. Aangezien dit bericht automatisch is geplaatst, heeft het geen zin hier te reageren. Als je vragen hebt, kun je die stellen op Help:Helpdesk. --E85Bot 6 mrt 2008 01:04 (CET)

OverlegBewerken

Hoi Sjord22, kan je even hier kijken? Alvast bedankt! MVG, Sustructu (mijn overleg) 30 mrt 2008 17:13 (CEST)

VoortplantingssnelheidBewerken

Hoi Sjoerd, ik zag de relevantie van een link naar Populatie (biologie) op Voortplantingssnelheid niet in en heb deze daarom weggehaald. Wordt de term ook gebruikt om de groeisnelheid van een populatie aan te duiden? Voel je in ieder geval vrij om de link weer toe te voegen. Groet, Erwin(85) 5 apr 2008 13:08 (CEST)

NulpuntsenergieBewerken

Beste Sjoerd22, ik heb inmiddels het artikel nulpuntsenergie herschreven; ik heb deels een vertaling van de Duitse Wilipedia ingevoegd en grotendeels het bestaande Nederlandse deel geïntegreerd. Ik heb een duidelijkere verdeling in kopjes gemaakt tussen "absolute nulpunt" en "vacüum". De wat onzinnige openingszin is weg. Hopelijk kan dit je goedkeuring wegdragen? Zou je dan svp het twijfelschabloon willen heroverwegen? Vriendelijke groet, beetjedwars 19 apr 2008 17:27 (CEST)

Ha die Sjoerd22, sneller dan het licht. Zonder grap; ben blij dat je het ermee eens bent en dat je het twijfelschabloon hebt verwijderd. Vriendelijke groet, beetjedwars 20 apr 2008 19:53 (CEST)
Dag Sjoerd, deze al gezien? Zero point field. Ik heb er nu een twijfel-schabloon bijgezet, maar er kan net zo goed een POV- of weg-schabloon bij, mi. Of ben ik nu te fanatiek?? Nou, nee, ik ga er toch ook maar een weg-schabloon bijzetten. Daarna moet het nog op een lijst "voor verwijdering voorgedragen" Weet jij waar ik die lijst kan vinden? Groet, beetjedwars 21 apr 2008 09:39 (CEST)
Is al gedaan; groet, beetjedwars 21 apr 2008 17:46 (CEST)
Niet een veld waar ik me dagelijks mee bezig hou. Ga vooral je gang Sjoerd22 23 apr 2008 01:00 (CEST)

BeeckBewerken

Dag! Goed dat Johannes Symonszoon van der Beeck nu er ook in zit - al staat er (nog) heel erg weinig tot niets in over wat hij nu eigenlijk schilderde. Zou u ook zo vriednelijk willen zijn bij biografische artikelen voortaan de geboorte- en sterfplaats te zetten voor de data? Vriendelijk dank, We El 11 mei 2008 13:28 (CEST)

Sjabloon RPNBewerken

Sjoerd, ik heb in het {sjabloon:RPN} de titel Rotatie vervangen door Pagename. Daardoor komt bovenaan in elk artikel waarin het sjabloon gebruikt wordt de artikelnaam zelf staan. Lijkt me logischer dat het sjabloon nu in het artikel precessie bij voorbeeld ook de naam "precessie" krijgt. Als je bezwaren hebt hoor ik het wel. Vriendelijke groeten, -rikipedia 30 jun 2008 10:54 (CEST) Prima, natuurlijk ! Sjoerd22 30 jun 2008 16:58 (CEST)

Dzjenghis Khan, Y-chromosoom.Bewerken

Beste Sjoerd,

In het hoofdstukje over het Y-chromosoom van Dzjenghis Khan staan twee voor mij opvallende zaken die je volgens de historie had toegevoegd:

   * Dat 16 miljoen gelijk zou zijn aan 0.5% van de huidige wereldbevolking en
   * Dat 1000 jaar geleden ongeveer overeen komt met de begintijd van Dzjengis Khan's veroveringen.

16 miljoen is 0.25% van de bevolking, en er zit een gat van 200 jaar tussen het begin van de marker en de tijd van Dzjengis.

Wat is precies je bron voor deze wijzigingen?

Groet,

Diogenes 8 dec 2008 22:42 (CET)

Verwijderingsnominatie Grace MugabeBewerken

Beste Sjoerd22, één of meerdere pagina's die u hebt gestart zijn genomineerd voor verwijdering. Dit betekent dat iemand het artikel op dit moment niet geschikt acht voor Wikipedia. Het gaat om Grace Mugabe. De reden hiervoor staat op Wikipedia:Te verwijderen pagina's/Toegevoegd 20090119 en dat is ook de plek waar u kunt reageren op de verwijderingsnominatie. Wellicht hebt u er iets aan om de conventies door te lezen; daar kunt u zien hoe een artikel er uit hoort te zien. Aangezien dit bericht automatisch is geplaatst, heeft het geen zin hier te reageren. Als u vragen hebt, kun u die stellen op Help:Helpdesk. --E85Bot 20 jan 2009 01:12 (CET)

GyrokompasBewerken

Dag Sjoerd,

Belofte maakt schuld; ik heb het artikel over het gyrokompas uitgebreid. Ik hoop dat het zo duidelijk is. Opmerkingen ter verbetering zijn altijd welkom! Groet, BoH 18 feb 2009 14:20 (CET)

Slag bij de Doggersbank (1696)Bewerken

Hoi, ik wil je even wijzen op het feit dat de namen van landen en hun afleidingen in dit artikel geen hoofdletter hadden. Let je hier de volgende keer aub op? Groeten, C (o) 30 apr 2009 21:48 (CEST)

Johannes RotheBewerken

Beste Sjoerd,

Zou je voortaan bij biografische artikelen ook plaats en datum van geboorte en overlijden willen vermelden. Bij Johannes Rothe heb ik het al aangevuld. Dank je en beste groet, We El 6 mei 2009 23:45 (CEST)

Derde MachtBewerken

Beste Sjoerd - is Derde Macht wel een goeie titel? Ik bedoel: ik denk - sinds de trias politica bij Derde Macht aan iets heel anders.. Misschien kan je het artikel hernoemen naar iets als Derde Macht (mystiek)? Wat denk jij? Hartelijke groeten,   RJB overleg 15 mei 2009 00:31 (CEST)

Goede suggestie: doe ik Sjoerd22 15 mei 2009 11:27 (CEST)

NuCommons: Bestand:H6 clock.jpgBewerken

Bestand:H6 clock.jpg is nu beschikbaar op Wikimedia Commons als Commons:File:H6 clock.jpg. Commons is een centraal archief van vrije media die gebruikt kunnen worden op alle Wikimedia wikis. De afbeelding zal verwijderd worden van Wikipedia, maar dit heeft geen gevolg voor het gebruik in artikelen. Je kunt een afbeelding die is geüpload naar Commons op dezelfde manier gebruiken als een afbeelding geüpload naar Wikipedia, in dit geval: [[Bestand:H6 clock.jpg]]. NB dit is een automatisch bericht. --Erwin85TBot 7 sep 2009 00:17 (CEST)

Foutieve verplaatsingBewerken

Hallo Sjoerd, Ik zag dat je zojuist Hulkestein leeghaalde en de tekst plakte op Huis Hulkestein. Dit is echter niet de bedoeling! Alle auteurs die in de geschiedenis vermeld worden dienen verplicht meegenomen te worden. Dit houdt in dat de knop "Titel wijzigen" gebruikt moet worden (rechts van de ster in de uitklap in de tabbladenbalk). Door die knop wordt de geschiedenis meegenoemn, zoals dat verplicht is. Zou je hier voortaan van gebruik kunnen maken? Nu moet alles teruggedraaid worden. Groetjes - Romaine (overleg) 14 jul 2010 00:05 (CEST)

Hallo Sjoerd, Die knop zit in de balk met de tabs rechts van die ster, waarbij als je met je muis op dat driehoekige pijltje gaat staan die functie getoond wordt. Driehoekige pijltje is rechtsboven direct links van de zoekfunctie te vinden. Groetjes - Romaine (overleg) 14 jul 2010 00:10 (CEST)

Wikipedia:Café ExactBewerken

Beste Sjoerd22, omdat je interesses hebt op deelgebieden van de exacte wetenschappen wil ik je graag uitnodigen in Café Exact! Café Exact is een nieuwe overlegruimte voor mensen zoals jij, die enige deskundigheid hebben op het gebied van de exacte wetenschappen. Dit café is bedoeld als samenvoeging van diverse andere café's op dit gebied. Door verschillende disciplines bij elkaar te brengen is het de bedoeling een synergie van kennis en ervaring te creëren. Ik zie uit naar jouw discussiebijdragen, vragen, suggesties en antwoorden, die jij vanuit jouw kennis en kunde kunt doen! Vriendelijke groet, Josq (overleg) 7 jan 2011 13:38 (CET)

ProjectJCSBewerken

Hallo Sjoerd22, ik zag dat je een artikel hebt geschreven over ProjectJCS. Dit artikel is naar mijn mening nu (nog) niet geschikt voor Wikipedia. Het is daarom op de beoordelingslijst geplaatst en daar is ook de mogelijkheid op de geuite bezwaren te reageren. De komende twee weken kan iedereen daar zijn of haar mening geven. Bovendien kan iedereen het artikel in die periode nog verbeteren. Daarna beslist een van de moderatoren op grond van de argumenten op de beoordelingslijst en de richtlijnen of het artikel op Wikipedia kan blijven staan. Meer achtergrondinformatie is te vinden op Waarom staat mijn artikel op de beoordelingslijst, Conventies waaraan artikelen na verloop van tijd (zouden) moeten voldoen, Relevantie van het onderwerp voor Wikipedia.

  Externe link(s)

Beste Sjoerd22, De externe link(s) die u heeft geplaatst in een of meer artikelen, waaronder Jesus Christ Superstar (musical), zijn verwijderd.

Wij waarderen uw bijdragen aan Wikipedia. Het streven is echter het aantal externe links op Wikipedia tot een minimum te beperken. Wikipedia is in de eerste plaats een encyclopedie, en geen verzameling van links naar andere websites. We zien relevante encyclopedische informatie liever in de artikelen zelf verwerkt en nodigen u uit hieraan bij te dragen. Als de link die u toevoegde relevante zaken bevat, kunt u die informatie gebruiken in het lemma. We vragen uw begrip hiervoor.

Het zonder overleg en argumentatie weer plaatsen van de link(s) kan gezien worden als vandalisme. U kunt links als deze aanmelden bij een van de vele startpagina's en linkpagina's op het internet. Zie ook: Wikipedia:Welkom voor nieuwkomers en Wikipedia:Wanneer extern linken.


  English version

Agora (overleg) 7 jan 2014 01:03 (CET)

Nieuw foto- en schrijfproject: het Europees ParlementBewerken

Hallo Sjoerd22, Ik zie dat je wel eens artikelen geschreven hebt over politici. Wellicht heb je daarom ook hierin interesse. In samenwerking met verschillende andere (Europese) taalversies van Wikipedia is er een project gestart om foto's te maken van leden van het Europees Parlement. Tevens is het de bedoeling dat de ontbrekende onderwerpen een artikel gaan krijgen. Gisteren heb ik een eerste inventarisatie gemaakt en daarbij bleek ook dat een aantal politieke partijen nog geen artikel hebben. Als je interesse hebt: wees welkom! De projectpagina van dit foto- en schrijfproject is te vinden op Wikipedia:Wikiproject/Europees Parlement. Wees welkom! Groetjes - Romaine (overleg) 18 jan 2014 07:19 (CET)