Beslissing van en op gezag van Loe de Jong?Bewerken

Hoi KeesKnoest, met deze edit voegde je o.a. aan het artikel over de verzetsorganisatie De Vonk toe:

De vergissing van hoofdcommissaris Hamer dat hij tegen de beslissing van Loe de Jong in Crabbendam per 25 november 1940 benoemt, terwijl dat op gezag van Loe de Jong C. Simon per 1 januari 1941 moet zijn.

Je hebt het daar over ".. tegen de beslissing van Loe de Jong .." en ".. op gezag van Loe de Jong .." maar kun je daar ook bron(nen) voor geven? - Robotje (overleg) 14 aug 2013 11:49 (CEST)

Je weet heel goed wat hier bedoeld wordt. Loe de Jong schreef het op in de jaren vijftig of zestig. Hamer deed zijn benoeming in 1940. Mij is een verbod opgelegd om dat op te schrijven, de bron wordt onbetrouwbaar genoemd; terwijl de 'waarheid' van Loe de Jong als onaantastbaar werd gesteld. Hier zijn enkele bewijsstukken uit vele tientallen beschikbaar (lees naar na bij Harthoorn, ik heb deze vorige week gekopieerd op basis van zijn bronverwijzingen). Ik wacht af wat gebeurd en ga geen verdere discussie meer aan. Als de geschiedvervalsing binnen Wikipedia niet gestopt wordt door het het herplaatsen van het lemma van Crabbendam (hier zijn dus de bewijzen, dan neem ik verdere stappen).KeesKnoest (overleg) 14 aug 2013 12:17 (CEST)
Geef nu gewoon de bron waaruit blijkt dat Hamer inging tegen de beslissing van De Jong. Je hebt dat vandaag aan het artikel toegevoegd, dus dan mag ik toch aannemen dat je daar een bron voor hebt. Het lijkt me onwaarschijnlijk dat Loe de Jong iets te beslissen had aangaande die benoemingen eind 1940 vandaar mijn twijfel en wat De Jong in de jaren vijftig en zestig schreef, staat los van zijn bevoegdheden in 1940. Staat er in dat boek van Harthoorn wel wat over de invloed van De Jong aangaande de benoemingen in die periode? In diezelfde edit schreef je ook in dat artikel:

Naar mening van de moderatoren van Wikipedia zijn alleen beschrijvingen van historici als Lou de Jong, Dirk Engelen of Bart van der Boom gezaghebbend.

Op basis van welke bron(nen) schrijf je dat de moderatoren van Wikipedia die mening zijn toegedaan? Er zijn iets van 60 moderatoren, en voor zover ik weet hebben die daar geen unanieme uitspraak over gedaan. Dus ook daarvan graag je bron. En zo zijn er wel meer stukken tekst die zonder deugdelijke bron volgens mij niet in het artikel horen zoals "Waarschijnlijk moet de mededeling van hoofdcommissaris Hamer dat hij Crabbendam per 25 november 1940 benoemt als een vergissing van zijn kant beschouwd worden." Onduidelijk is volgens wie dat waarschijnlijk is, maar het lijkt er sterk op dat ook hier sprake is van handelen in strijd met WP:GOO. Als voor dit soort zaken geen betrouwbare bron komt, lijkt me terugdraaien van je gehele edit het beste. Verder zullen we wel zien wat voor verdere stappen je neemt. - Robotje (overleg) 14 aug 2013 13:26 (CEST)
Wat bedoelt u met "verdere stappen"? Toch niet dit soort stappen, hoop ik. Groet, ErikvanB (overleg) 20 aug 2013 15:05 (CEST)
Nee hoor, ik heb iets anders in gedachten. Ik ben niet de beledigde partij. Maar dat je de vraag van juridische stappen opwerpt is interessant. Kennelijk heb je het vermoeden dat er strafrechtelijk iets mis is. Na enig nadenken kwam ik tot het volgende: smaad t.a.v. Harthoorn (hij werd 'onbetrouwbaar' genoemd; laster t.a.v. Harthoorn (terwijl Harthoorn claimt dat zijn werk volledig op documenten is gebaseerd, noemen Robotje en anderen het 'complottheorie', dat tast de wetenschappelijke integriteit van iemand met een wetenschappelijke status aan (een jaar gevangenisstraf!)); kwetsende ontkenning van de achtergronden van de massamoord op de communisten (vergelijkbaar met holocaustontkennning); discriminatie van een bevolkingsgroeo (systematisch lemma's met betrekking tot de massamoord op die bevolkingsgroep verwijderen). Daarnaast worden de statuten van Wikimedia geschonden: "het bevorderen van het verzamelen en ontsluiten van vrije en/of vrij toegankelijke informatie in enigerlei vorm, daarbij in het bijzonder gebruikmakend van - maar niet beperkt tot - internet, om deze informatie vast te leggen"; hier wordt het ontsluiten van vrij toegankelijke informatie systematisch tegengewerkt. In de statuten wordt nergens melding gemaakt van het feit dat wetenschappelijke werken aan de censuur van Wikimedia moderatoren, zonder bewezen wetenschappelijke status, onderworpen zullen worden. Op een website van fatsoenlijke mensen: "Het Digitaal Monument voor de Joodse Gemeenschap in Nederland", wordt totaal anders over het werk van Harthoorn gedacht. Ik wordt hier 'rancuneus' genoemd en die Joodse mensen worden dan kennelijk ook als rancuneus beschouwd. Wat heeft het nou voor zin om over al die dode mesnen te schrijven? Gewoon zand erover en niet verder lullen. Ik constateer dat de slachtofferlijst van vermoorde Haagse communisten is verwijderd en dat twee kopieën van bewijsstukken die Harthoorn's 'zware beschuldigingen' t.a.v. Crabbendam volledig aantonen (en de onjuiste geschiedschrijving door Loe de Jong en Engelen bewijzen) verwijderd zijn. Ik heb zo mijn gedachten over dit soort lieden. Ik was eigenlijk van plan ook lemma's te wijden aan informatie afkomstig uit 'Gladio der vrije jongens' (bijv. de diefstal door burgemneester Visser en zijn lidmaatschap van de moordende smokkelorganisatie SOAN) en 'Diepvriesfiguur' te wijden, maar ik zie daar voor het moment maar vanaf.KeesKnoest (overleg) 24 aug 2013 11:53 (CEST)

De Vonk (verzetsorganisatie)Bewerken

Ik heb uw bewerkingen op de pagina De Vonk (verzetsorganisatie) teruggedraaid omdat het deels bewerkingen betrof die als protest bedoelt waren naar de moderatoren van Wikipedia. Het artikel is een encyclopedisch artikel, geen column of een plek waar u kunt protesteren tegen beslissingen van moderatoren of andere bewerkers van Wikipedia. Ik hoop dat u dat kunt begrijpen. Met vriendelijke groet, Dqfn13 (overleg) 18 aug 2013 23:51 (CEST)

Verwijderingsnominatie Geschiedenis van de veiligheidsdiensten in NederlandBewerken

Beste KeesKnoest, Voor de goede orde laat ik je weten dat ik bovenstaand artikel heb voorgedragen voor verwijdering. Met vriendelijke groet, Emelha (overleg) 19 aug 2013 21:55 (CEST)