Hallo Glennznl, en welkom op de Nederlandstalige Wikipedia!
Vlag van het Verenigd Koninkrijk Welcome message in English

Hartelijk dank voor je belangstelling voor Wikipedia! We werken hier aan het ideaal van een vrij beschikbare, vrij bewerkbare, volledige en neutrale gemeenschapsencyclopedie. We waarderen het enorm als ook jij hieraan wilt bijdragen!

De Nederlandstalige Wikipedia is sinds 19 juni 2001 online en telt inmiddels 2.108.398 artikelen. In de loop van de jaren zijn er voor het schrijven of bewerken van artikelen en voor de onderlinge samenwerking een aantal uitgangspunten en richtlijnen geformuleerd. Neem die als nieuwkomer ter harte. Lees ook eerst even de informatie in dit venster voordat je aan de slag gaat. Geen van de richtlijnen heeft kracht van wet, want Wikipedia is en blijft vóór alles vrij bewerkbaar, maar een beetje houvast voordat je in het diepe springt kan nooit kwaad.

Signature button.pngDeze pagina, die nu op je scherm staat, is trouwens je persoonlijke overlegpagina, de plaats waar je berichten van andere Wikipedianen ontvangt en ze kunt beantwoorden. Iedere gebruiker heeft zo'n pagina. Wil je een nieuw overleg met iemand anders beginnen, dan kan dat dus op zijn of haar overlegpagina. Sluit je bijdragen op overlegpagina's altijd af met vier tildes, dus zo: ~~~~. Een druk op de handtekeningknop (zie afbeelding) heeft hetzelfde effect: je bericht wordt automatisch ondertekend met je gebruikersnaam en de datum en tijd waarop je je boodschap voltooide. Versturen doe je met de knop "Wijzigingen publiceren".

SchriftenBewerken

Beste Glennznl,

Je bent nu in hoog tempo artikelen over het schrift aan het aanpakken. Dat is natuurlijk prima, er was vast van alles wat voor verbetering vatbaar was. Maar ik zou je willen vragen soms iets voorzichtiger te zijn:

 • Je vervangt soms de bestaande Nederlandse teksten geheel door een vertaling van de Engelse Wikipedia. Die artikelen zullen gemiddeld op een hoger niveau staan, door meer menskracht, maar ook daar hebben ze niet de wijsheid in pacht (vgl. Overleg:Angelsaksische landen). Het is dus een goede manier om nieuwe artikelen te starten, maar bij bestaande artikelen is het beter om te kijken wat er al staat en dat aan te vullen. Tenzij het bestaande artikel abominabel was. Maar bijvoorbeeld bij deze aanpassing van de geschiedenisparagraaf van 'Alfabet' is er in mijn ogen veel zinvolle uitleg uit de oude versie verdwenen. Zo staat het abecedarium er niet meer in en dat het Fenicisch de basis vormde van de Europese schriften, staat er nu minder uitgebreid in. En klopte de elders ook veelgehoorde bewering over het verschil in belang van de (mede)klinkers in Semitische en Info-Europese talen niet?
  Wikipedia is een samenwerkingsproject en het volledig wegmikken van oude teksten moet dus wel een goede reden hebben. Aan het artikel Alfabet had ik overigens zelf nog geen inhoudelijke bijdrage geleverd, dus het is niet zo dat ik dit schrijf omdat ik het persoonlijk opnam.
 • Je hebt een aantal artikelen samengevoegd. Het is beter om hier eerst over te overleggen, want de meningen kunnen verschillen over de juiste verdeling van informatie over artikelen én over de vraag of twee begrippen inderdaad synoniem zijn. Stel het dus liever eerst voor op de overlegpagina van de twee betrokken artikelen. Soms blijkt dat het verschil tussen twee onderwerpen niet voldoende uit de bestaande artikelen blijkt, maar dat er wel degelijk een verschil is, aanpassen van de twee artikelen is dan vaak beter dan samenvoegen. Het kan ook zijn dat de overlap tussen twee onderwerpen zo groot is dat ze beter samen in één artikel behandeld kunnen worden, zie bijv. koperblazers. Een deelonderwerp waar je een scherm mee kunt vullen, kan misschien best op zichzelf staan, zeker als er vanaf andere artikelen naar verwezen wordt of als er in andere taalversies een apart artikel over is. Al is een doorschakeling (redirect) naar een paragraaf soms ook een optie.
  • Over de overplaatsing van Schrijfrichting naar het artikel Schrift: ik denk dat dit deelonderwerp op zichzelf kan staan, net zoals de verschillende typen schrift. Op o.a. de Duitse Wikipedia is er ook een apart artikel over. Ik zou ernaar willen verwijzen vanaf een nog te schrijven artikeltje over het begrip 'tekstregel' (vgl. versregel). Opmerkelijk genoeg verwijst het bestaande artikel Boustrofedon er nog niet naar.
  • Er is toch wel een betekenisverschil tussen alfabet en alfabetisch schrift. Afgaande op o.a. de definitie in de Van Dale is een alfabet in de eerste plaats de verzameling letters van een alfabetisch schrift, die in een vaste volgorde kunnen worden opgesomd. De term 'alfabetisch schrift' is ruimer omdat deze ook de toepassing van de schrifttekens voor het schrijven van teksten omvat (d.w.z. het combineren van letters tot woorden, evenals de schrijfrichting). Dit betekenisverschil werd niet duidelijk omschreven in de twee oude artikelen. Het woord 'alfabet' wordt in de praktijk ook in de ruimere betekenis gebruikt, al staat die vreemd genoeg niet in de Van Dale. Als je nou de samenvoeging eerst had voorgesteld, hadden we van tevoren kunnen overleggen of de overlap tussen beide begrippen voldoende is voor samenvoeging of dat het beter was om ze alleen te herschrijven.
  • Verder zijn linkcorrecties als deze (hetzelfde heb je in verschillende andere artikelen ook gedaan niet nodig. Ze zijn zelfs ongewenst als het om een ongelijk begrip gaat. Zie Wikipedia:Redirect#Link naar redirect (wel/niet) repareren.

Met vriendelijke groeten, Bever (overleg) 14 jul 2020 04:43 (CEST)

@Bever: bedankt voor de feedback, ik zal op uw punten reageren.
 • De Nederlandse tekst op bijvoorbeeld Alfabet bevatte geen bronnen en was zeer kort en oppervlakkig. De Engelse versie daarentegen is een heel stuk langer en maakt wel gebruik van bronnen. Ik kijk wel met een kritisch oog naar de Engelse vertaling, soms laat ik alinea's vallen waarvan de informatie naar mijn mening "te ver gaat" voor de Nederlandse Wiki, soms heeft de Engelse Wiki ook rare dingen zoals de Engelse pagina Logogram, waar de halve pagina heel diep op het Chinees ingaat, waarna ik dat van de Nederlandse vertaling heb verplaatst naar de pagina Chinees schrift. Hiervoor was ik vooral actief op de Engelse Wiki, ik verwacht niet dat er al te veel "huisregelverschillen" zijn, maar voor zover ik weet is het op Wikipedia toegestaan tekst zonder bron te verwijderen. Overigens doe ik dat ook niet natuurlijk, ik vervang het met een langere en meer betrouwbare tekst. Het voordeel hiervan ook is dat een toekomstige editor makkelijker op punten in de nieuwe langere tekst kan aanhaken, dan bij een korte tekst. Ik zal naar de 3 punten kijken die in de oude versie stonden en niet in de nieuwe.
 • Ik ga uit van het principe dat langere meer alomvattende pagina's beter zijn dan pagina's voor elk mogelijk denkbaar deelonderwerp van een paar regels lang. Daarnaast houd ik me aan "Be Bold", de pagina's hebben meestal maar 1 of 2 bewerkingen per jaar, dus ga ik er gewoon voor en als iemand bezwaar maakt zie ik dat dan wel weer.
 • De oude pagina Schrijfrichting had al 7 jaar geen activiteit, dus kennelijk lijken niet veel mensen die pagina te vinden. Het leek mij handiger om het onder Schrift te zetten, zoals op de Engelse Wiki. De Engelse Wiki heeft dus een alinea onder Schrift staan maar heeft wel diverse zelfstandige artikelen voor de verschillende soorten schrijfrichtingen, waarnaar verwezen wordt. Het lijkt mij een beter idee om dan onder Schrift te verwijzen naar bijvoorbeeld Boustrofedon. Overigens is Schrijfrichting nu gewoon een redirect pagina dus is er niets verloren gegaan.
 • Zelfs de pagina Alfabet meldde "In deze zin betekent alfabet nagenoeg hetzelfde als schrift (alfabetisch schrift)". Met het oog op de staat van beide pagina's zag ik onvoldoende reden om ze apart te houden. Het apart houden zou juist de moeite van de (weinige) Nederlandse editors verder verdelen en verspillen. Ondanks het kleine betekenisverschil zie ik onvoldoende reden om die twee pagina's gescheiden te houden. Je kan makkelijk schrijven over "de verzameling letters" en "de toepassing van letters" op dezelfde pagina. Wel zou het betekenisverschil nog goed uitgelegd kunnen worden.
Mvg, Glennznl (overleg) 14 jul 2020 10:59 (CEST)

MingebergteBewerken

Hallo,

Wegens deze en andere wijzigingen in de artikelen die ik over Chinese gebergten en bergen heb geschreven, vroeg ik me af welke bron je hebt voor een naam als "Mingebergte". Deze naam komt bij mijn weten niet voor in de lijst van de TaalUnie.

Vr. groet, Woudloper overleg 29 sep 2020 18:10 (CEST)

@Woudloper: Eveneens komt Min Shan ook niet voor in de lijst van de TaalUnie, maar volgens Wikipedia:Buitenlandse geografische namen geldt het volgende: "Namen met anderstalige elementen met betekenissen als dal, berg, gebergte, meer, eiland, pas, kaap: hierover geeft de Taalunie het volgende aan: "Van veel namen die in principe in aanmerking kwamen voor opname in de lijst, bestaat het endoniem uit de samenvoeging van een aardrijkskundige naam met een voor- of nabepalend woord dat de aard van de benoemde entiteit beschrijft, bijvoorbeeld Victoria Falls, Estrecho de Gibraltar. In het Nederlands is het gebruikelijk bij dergelijke namen het bepalende woord te vertalen, en met deze vertaling exoniemen te vormen overeenkomstig de morfologische mogelijkheden van het Nederlands, te weten de samenstellingen van het type Victoria(water)vallen, of lexicale verbindingen van het type Straat van Gibraltar." Bij deze gebruikelijke gang van zaken sluiten wij ons aan."
Op basis hiervan kan Min Shan (shan betekent berg) vertaald worden als Mingebergte. Glennznl (overleg) 29 sep 2020 19:04 (CEST)
Dank voor dit antwoord, dan begrijp ik je handeling. De adviezen van de TaalUnie op dit punt komen met allerlei haken en ogen, zelfs in verwante en in Nederlandstalig gebied algemeen begrepen talen als Engels of Duits. Wat het Chinees betreft geloof ik niet dat het gebruikelijk is de namen met "shan" erin bij kleinere geografische eenheden te vertalen. Soms gebeurt het ook niet met een grotere eenheid, bv. de Tienshan (天山) wordt in het Nederlands "Tiensjan" genoemd ("hemelgebergte" zou trouwens wel een erg mooie naam zijn). Als je wilt kan ik dit alles nakijken in Nederlandse bronnen want ik ben beter bekend met Engelse bronnen en kan me vergissen.
Ik kan gissen naar de beweegreden waarom men "shan" (shān, 山) meestal niet meevertaalt: het is nl. geen een op een vertaling van het Nederlandse "gebergte". Het Chinese woord kan zowel "gebergte", "berg", "bergtop", "bergketen", "bergmassief", als "heuvel" betekenen. De orografische manier waarop het Chinees die geografische entiteiten benadert is bovendien anders dan bij westerse talen (de focus ligt op de ketens/massieven, niet op de gebergtes zelf).
"Mingebergte" komt me bv. vreemd voor, omdat het niet om een gebergte gaat maar een keten, vergelijkbaar met de Silvretta of Karawanken die onderdelen van de Alpen zijn. De Nederlandse termen worden soms door elkaar gebruikt; wetenschappelijke definities zijn het niet. Maar meestal wordt met een "gebergte" een groter, op zichzelf staand geheel bedoeld, terwijl "bergketen" en "bergmassief" op de onderverdelingen slaan. Het Chinees kent dit subtiele onderscheid niet. Ook een enkele top wordt in bepaalde gevallen "shan" genoemd, hoewel daarvoor meestal "feng" (fēng, 峰) wordt gebruikt.
Vr. groet, Woudloper overleg 30 sep 2020 01:33 (CEST)
Overigens staat Tijgersprongkloof niet op de lijst. Ik herinner me dat ik deze lastig vond. Woudloper overleg 30 sep 2020 02:00 (CEST)
@Woudloper: Er waren al een aantal Nederlandse titels die Shan vertaald hadden met -gebergte of (gebergte), waardoor ik voor consistentie en het aanhouden van zo Nederlands mogelijke titels ook een aantal heb gewijzigd naar -gebergte.
Wat betreft de Tijgersprongkloof, deze term koos ik omdat het een redelijk aantal zoekresultaten oplevert, waaronder bijvoorbeeld de Telegraaf: https://krant.telegraaf.nl/krant/enverder/venster/reizen/reis.China/reis.971011china.tibet.html Volgens de eerder benoemde regel zou het dan Hutiaokloof moeten zijn met tijgersprongkloof als alternatieve term vermeld in de inleiding. Dus dat zou wel gewijzigd kunnen worden. Glennznl (overleg) 30 sep 2020 09:34 (CEST)
Beste Glennznl,
"Shan" kan niet goed of volledig vertaald worden in het Nederlands omdat het per geval een andere betekenis heeft. Mijn voorstel zou zijn je "aantal Nederlandse titels" te wijzigen; tenminste totdat we goede bronnen vinden. Wikipedia is geen oefening in zelf namen bedenken. Een encyclopedie is volgend, niet leidend.
Het is leuk dat men in een reisverslag in de Telegraaf zoiets noemt, maar een serieuze bron is het eigenlijk ook niet. Wat doet bv. de Bosatlas? Ik vind "Tijgersprongkloof" niet zo erg, ook als er geen serieuze bron voor te vinden is, omdat de naam in het Engels ook vertaald wordt en waarschijnlijk elke Nederlandstalige toerist de kloof onder de Engelse naam kent - maar in feite is het origineel onderzoek (OO). "Hutiaokloof" is een chimaera; een combinatie van de nadelen van endoniem en exoniem. Het laat zien dat het TaalUnie-advies zijn beperkingen heeft wanneer men het toepast op namen waarvan het eerste deel een bijvoeglijk naamwoord is.
Vr. groet, Woudloper overleg 1 okt 2020 04:17 (CEST)
@Woudloper: Mingebergte en Hengduangebergte worden in de inleiding direct gevolgd door "... is een gebergte", heb je daar dan bezwaar tegen? Wudangbergen wordt ook opgevold door "klein gebergte", ik koos deze naam omdat hij die al had op Wikidata en ik dacht dat daar wel een reden voor zou zijn, dus wellicht geen handige keuze. Gaoligonggebergte en Daxuegebergte worden gevolgd door "bergketen" dus die zal ik dan nu gelijk terugzetten naar de oude naam. Overigens snap ik dat er regels horen te zijn, maar bijvoorbeeld "Gao li gong shan" zegt een Nederlander totaal niets en is voor de meesten zeer vergetelijk, wat mij niet de bedoeling lijkt van een Nederlandse Wikipedia. Iets van -gebergte erachter geeft al in ieder geval het onderwerp aan. Glennznl (overleg) 1 okt 2020 17:28 (CEST)
Hallo Glennznl,
Dank voor het terugzetten. Zorgvuldig (ver)taalgebruik is een groot goed. De grens waar te vertalen en waar niet is bij Chinese geografische begrippen lastig te bepalen. Het is duidelijk dat 100% vertalen niet gaat; 100% Chinees aanhouden doet ook niemand. De grens zal altijd enige willekeur hebben. De naam van de provincie Hubei bv. ("Noordermeren") bevat twee karakters die in andere namen wél vertaald kunnen worden. Nanjing is letterlijk vertaald: Zuidjing? Of zelfs Zuidhoofdstad? - ik chargeer. Gaoligongshan zal een gemiddelde Nederlander niets zeggen nee; dat hoeft ook niet. Zolang er staat dat "De Gaoligong Shan is een bergketen in..." zal het goed komen.
Ik heb het artikel in de Telegraaf nog eens bekeken en het komt niet erg betrouwbaar op me over: Zhongdian is bij mijn weten gewoon bereikbaar voor buitenlandse toeristen, al decennia. Er wordt gedaan alsof het een spectaculaire nieuwe bestemming is. Dat is gewoon onzin (of reclame voor het reisbureau).
Ook heb ik de Bosatlas nagekeken (53e uitgave). De kaart van China (kaartbladen 152-153) bevat een dozijn namen van gebergten en bergruggen. Het woord "shan" daarin wordt standaard niet vertaald (o.a. Kunlun Shan, Nan Shan, Dabie Shan, Qinling Shan). Zelfs de Tiansjan wordt "Tian Shan" genoemd (d.w.z. met spatie). Wellicht heeft men dat voor de consequentheid gedaan. Het lijkt me het beste voor titels van pagina's de atlas niet te volgen in gevallen als ze de lijst van de TaalUnie tegenspreekt. Wat mij betreft gaat de consequentie in een enkel artikel boven de consequentie van de gehele encyclopedie. Ik zou de atlas dus in de lopende tekst van een artikel wel volgen (Tian Shan) als er ook andere Chinese gebergtes genoemd worden; maar in het artikel over de Tiansjan zelf zou ik wel de TaalUnie aanhouden (Tiansjan, zowel titel als in de lopende tekst).
De Bosatlas vertaalt wel: achtervoegsels voor zeeën (Haizhoubaai, Golf van Liaodong - uitzondering: Bo Hai), eilanden (Zhoushaneilanden), rivieren (He of Jiang, bv. Huang He, Xi Jiang), de meeste meren (Dongtingmeer, Poyangmeer, maar vreemd genoeg: Gaoyou Hu en (Tibetaans:) Nam Co) en fysische landschappen (Lössplateau, Zuid-Chinees Bergland, Rode Bekken, Mantsjoerije). De atlas vertaalt niet: gebergten dus (m.u.v. "Grote Hinggan") en provincienamen (bij Binnen-Mongolië staat de Nederlandse vertaling er wel tussen haakjes bij). De atlas gebruikt "Ala-Shan-Woestijn" - dit lijkt me een hybride; zelf heb ik daar Alashanplateau van gemaakt (niet helemaal hetzelfde; het plateau is groter dan de woestijn). Waarom de atlas He en Shan standaard niet vertaalt en Hu en Hai wel, daarnaar kan ik slechts gissen.
- Vriendelijke groet, Woudloper overleg 1 okt 2020 19:33 (CEST)
Hier heb ik de term Tijgersprongkloof in een boek gevonden, waarschijnlijk een leenvertaling uit het Engels of Duits maar in ieder geval heeft het een precedent, naar mijn mening beter dan Hutiao Xia: 1 EDIT: nog een paar: 2 3
Ik vind het apart dat de TaalUnie en de Bosatlas "Shan" niet vertalen en andere landschapselementen wel, maar goed, dan zal ik de andere titels ook terugzetten, plus de titels die hiervoor al -gebergte ipv Shan hadden. Glennznl (overleg) 1 okt 2020 20:06 (CEST)
Wat de TaalUnie doet is soms niet erg consistent. Persoonlijk vind ik "Tijgersprongkloof" ook beter, maar het staat niet in de lijst. De Dominicusreisgids vind ik wel respectabel genoeg ook om die keuze te kunnen verdedigen. Ik zou aan de andere kant "Jadedrakenberg" onvertaald laten, om consequent te blijven met andere bergketens.
De gevalletjes die je opduikt had ik nog niet allemaal eerder gezien.
 • Wuling (gebergte) komt van 武陵山脉 (Wǔlíngshānmài). Het woord "shanmai" heb ik alleen in combinatie met de Himalaya eerder gezien. De betekenis is inderdaad "gebergte" (Baidu); het gaat om "bergland dat meerdere provincies beslaat". In dat geval zou je voor bv. de Qinling Shan ook "shanmai" verwachten maar dat gebeurt echt nooit, terwijl het een groot berggebied is. Ik vermoed daarom dat shanmai een specialistisch woord is dat de normale Chinees niet veel zegt. Het is dan geen 1 op 1 vertaling met het Nederlandse "gebergte", maar omdat het alleen bij heel grote berggebieden gebruikt wordt, komt het wel altijd met het Nederlandse "gebergte" overeen (dat geldt niet voor "shan"). Ik vind hem dus goed staan op Wuling (gebergte). Wulinggebergte is eigenlijk zelfs beter, en zelfs Wulingbergland/-berggebied) kan w.m.b. ook nog.
 • Kleine Hinggan lijkt me, analoog met de Grote Hinggan in de Bosatlas, uitstekend. Hier kan -gebergte n.m.m. beter weggelaten worden. In hoeverre dit een Chinese naam is weet ik trouwens niet. Mogelijk heeft het een Mongoolse/Mantsjoerijse/Russische etymologie?
 • Om consequent te blijven zouden we het grensgebergte met Korea ook Changbai Shan noemen. Maar ook hier zou sprake kunnen zijn van een oorspronkelijk niet-Chinese (Koreaanse?) naam.
Vr. groet, Woudloper overleg 2 okt 2020 06:51 (CEST)
@Woudloper: Changbai/Changbaek is ofwel Chinees ofwel Sino-Koreaans, dus ook technisch gezien Chinees. Volgens de Engelse Wiki en Wiktionary is de naam een leenvertaling van de naam in het Mantsjoe, maar dat zou ook eerst van het Mantsjoe naar het Koreaans gegaan kunnen zijn en dan als "karakterleenwoord" in het Chinees opgenomen kunnen zijn. Kennelijk wordt de naam ook wel door elkaar gebruikt met Paektusan (Sino-Koreaans) de grootste berg van deze bergketen. Misschien kunnen we deze maar beter gewoon laten.
Hier een aantal rivieren waarbij he/jiang dan niet vertaald is, zoals wel zou moeten: Dadu He, Huai He, Huangpu Jiang, Jiulongjiang, Min Jiang (Fujian), Min Jiang (Sichuan), Qiantang Jiang, Shenzhen He, Wei He, Xi Jiang, Xiangjiang, Yongjiang
Hier twee meren: Taihu, Yueyaquan
Hier een aantal landschapselementen in Hongkong waar we naar kunnen kijken, nu we toch bezig zijn: Tai Pang Wan, Wong Wan Chau, Ap Chau, Ap Lei Chau, Chek Lap Kok, Cheung Chau, Green Island (Hongkong) (waarom dan niet gewoon Groeneiland), Kat O, Lung Kwu Chau, Ma Shi Chau, Peng Chau, Shek Ngau Chau, Tung Ping Chau. Glennznl (overleg) 2 okt 2020 14:56 (CEST)

Austronesische talenBewerken

Beste Glennznl, ik zie dat je nogal wat wijzigingen hebt aangebracht in diverse artikelen betreffende Austronesische talen. Het is altijd goed wanneer iemand verbeteringen aanbrengt aan een onderwerp waarover niet zo veel expertise bestaat. Ik heb de recentste literatuur niet gevolgd, zou je de bronnen kunnen noemen die hebben geleid tot jouw aanpassingen? Bvd, m.vr.gr. Pvanvelzen (overleg) 16 okt 2020 07:37 (CEST)

@Pvanvelzen: De enige inhoudelijke wijziging die ik gedaan heb (naast categorieën) is het groeperen van de Filipijnse taalgroep volgens pagina 747 van "The Austronesian languages" (2013), zoals op de Engelse wiki. Hiervoor maakte de pagina gebruik van een oude indeling van Zorc 1979. Mvg, Glennznl (overleg) 16 okt 2020 11:45 (CEST)

Melding links naar doorverwijspagina'sBewerken

Beste Glennznl, bedankt voor uw recente bewerkingen. Een bot heeft geconstateerd dat u hierbij een of meerdere links naar doorverwijspagina's toegevoegd heeft. Meestal gebeurt dit onbedoeld. Het gaat om het volgende artikel:

Het streven is om dergelijke links tot een minimum te beperken: zie Wikipedia:Links naar doorverwijspagina's. Uw hulp is welkom bij het oplossen van deze en andere links. Om links naar doorverwijspagina's een aparte kleur te geven, kunt u de code .mw-disambig { color: #FF0066 } (of een andere html-kleur) toevoegen aan uw common.css. Zie hiervoor ook Wikipedia:Scriptbibliotheek#Zichtbaar maken doorverwijskoppelingen.

Om deze berichten voortaan niet meer te ontvangen, kunt u {{bots|deny=Dpmelderbot}} op uw overlegpagina plaatsen. Dpmelderbot (overleg) 5 feb 2022 18:30 (CET)

HangulBewerken

Hoi, hier voegde je een verwijzing toe naar Invest Korea Journal, maar je gaf niet aan welk artikel. Zou je dat alsnog kunnen doen?

@Bdijkstra: Mijn toevoeging is een vertaling van het Engelse Wikipedia artikel. Ik heb geen toegang tot de Invest Korea Journal, dus ik kan het artikel niet achterhalen. Glennznl (overleg) 25 aug 2022 10:22 (CEST)
Bronnen die je niet zelf hebt geraadpleegd, moet je niet invoegen. En als je vertaalt is het goed om {{Bronvermelding anderstalige Wikipedia}} te gebruiken. Zie ook Help:Tips voor het vertalen van een artikel vanaf een andere Wikipediabdijkstra (overleg) 25 aug 2022 10:59 (CEST)