Si nescis quid facias, hic ne feceris

Blue a v.svg Laatste bericht van Natuur12

Wie zich daadwerkelijk en oprecht constructief wil inspannen, in plaats van te zuigen en ziften en dan onder het mom van "overleg" een hardnekkige twistzucht denkt te mogen en kunnen botvieren, wil ik uiteraard graag aanmoedigen. ExposeMyStupidity (overleg) 30 mrt 2022 15:31 (CEST)

HaarlemBewerken

Het bovenstaande ziet er niet bepaald aanmoedigend uit, maar vooruit. Onder de titel Achtergrond: politiedistrict Haarlem en de 'IRT-affaire' bevat het artikel Haarlem een lang exposé over de IRT-affaire waaraan jij bijdragen hebt geleverd. Die affaire had impact voor de criminaliteitsbestrijding en rechtspleging in heel Nederland en speelde zich jaren geleden voor een deel in Haarlem af, maar het verband met de beschrijving van de stad is uiterst dun. Vandaar mijn verzoek om dit segment onder te brengen in een ander artikel waar het meer op zijn plaats is, bij voorkeur Parlementaire enquêtecommissie opsporingsmethoden waar de IRT-affaire wordt behandeld. Dank! Ik wil het ook wel zelf doen, maar geef de voorkeur aan voorafgaand overleg. Hartenhof (overleg) 8 apr 2022 08:20 (CEST)

Melding links naar doorverwijspagina'sBewerken

Beste ExposeMyStupidity, bedankt voor uw recente bewerkingen. Een bot heeft geconstateerd dat u hierbij een of meerdere links naar doorverwijspagina's toegevoegd heeft. Meestal gebeurt dit onbedoeld. Het gaat om het volgende artikel:

Het streven is om dergelijke links tot een minimum te beperken: zie Wikipedia:Links naar doorverwijspagina's. Uw hulp is welkom bij het oplossen van deze en andere links. Om links naar doorverwijspagina's een aparte kleur te geven, kunt u de code .mw-disambig { color: #FF0066 } (of een andere html-kleur) toevoegen aan uw common.css. Zie hiervoor ook Wikipedia:Scriptbibliotheek#Zichtbaar maken doorverwijskoppelingen.

Om deze berichten voortaan niet meer te ontvangen, kunt u {{bots|deny=Dpmelderbot}} op uw overlegpagina plaatsen. Dpmelderbot (overleg) 10 apr 2022 16:54 (CEST)

Overleg gewenstBewerken

Dus nogmaals: de pagina Wikipedia:Overleg gewenst (OG) is niet voor het aankaarten van nieuwe zaken of voor het aanvragen van een blokkade, maar enkel voor het *kort* (maximaal zo'n 200 woorden) en *neutraal* noemen van iets waarover bestaand overleg vastgelopen is en waar de inbreng van anderen de zaak vlot kan trekken. Je betoog kan in Wikipedia:De kroeg, de Help:Helpdesk, Wikipedia:Verzoekpagina voor moderatoren/RegBlok of op Overleg gebruiker:Tredmar of je eigen OP, maar nu juist niet op OG.

Je kunt op OG verwijzen naar een langer betoog, maar dat betoog moet nu juist niet op OG zelf staan. Ik zal de lap tekst verplaatsen naar Overleg gebruiker:ExposeMyStupidity/Tredmar en daar op OG naar verwijzen  →bertux 11 mei 2022 13:46 (CEST)

Ik was Bertux voor, ik heb de tekst al verwijderd van WP:OG, en kwam hier om te melden dat het niet op WP:OG hoort. Ik acht je zelf in staat de verwijderde tekst uit de geschiedenis te vissen. –Frank Geerlings (overleg) 11 mei 2022 13:48 (CEST)

Het gaat niet om een ""verwijderen van teksten"". Ik zou niet eens weten welke teksten dat zouden zijn, zolang betrokkene ze nog niet concreet genoemd heeft. Het gaar om het ongefundeerd uiten van beschuldigingen. Vergeet ook niet het belangrijk grondbeginsel dat bij geuite beschuldigingen de bewijslast ligt bij degene die de beschuldigingen uit. Dat belangrijk grondbeginsel willen jullie hier overboord gooien?ExposeMyStupidity (overleg) 11 mei 2022 13:57 (CEST)

Ik houd van kort en duidelijk. Wie is "betrokkene"? –Frank Geerlings (overleg) 11 mei 2022 14:27 (CEST)

Beste gebruiker:ExposeMyStupidity. Je uitgebreide tekst over problemen met gebruiker:Tredmar is door gebruiker:Bertux verplaatst naar de pagina Overleg gebruiker:ExposeMyStupidity/Tredmar Er staan al enkele reacties, en vooral vraagt men zich af waar men de door jou aangekaarte bemoeienis van Tredmar kan vinden. Daarvoor zou je enige linkjes kunnen geven. VanBuren (overleg) 11 mei 2022 21:48 (CEST)

ExpoeMyStupityBewerken

Beste EMS,

Via via bereikte mij dat je klachten over mij hebt. Voor alle duidelijkheid, mails heb ik niet ontvangen; mijn mailfunctie stond ook nooit aan. Ter duidelijkheid:

  • Met deze edits voegde je onwaarheden toe aan het lemma Oekraïne. Samuel Huntington, die conflicten tussen landen uit verschillende cultuurblokken voorspelde, plaatst Oekraïne en Rusland binnen hetzelfde blok, wat juist geen indicator zou zijn voor een toekomstig conflict. Deze wereldkaart uit zijn beroemde boek uit 1996 toont zijn wereld in blokken. Ander bewijs dat je toevoegingen geen hout snijden: Samuel Huntington, the 'Clash of Civilizations' theorist, had this to say in a 1993 issue of 'Foreign Affairs': "If (the concept of) civilization is the key, then the probability of violence between Russians and Ukrainians should be low.", zie [1]. en:John Mearsheimer voorspelt dat de betrekkingen tussen Oekraïne en Rusland kunnen verslechteren, niet dat Oekraïne waarschijnlijk het slachtoffer zal worden van militaire agressie. [2]
  • Wat je toevoegt op Ferdinand Magellaan is onjuist. Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Platte_Aarde#cite_ref-34 en de uitgebreide reactie van Wikiklaas op de OP van het lemma.
  • [3] Tsjetsjenië is geen bondgenoot van Rusland, het maakt deel uit van Rusland. De Tsjetsjeense bijdrage op de grond is trouwens ook vrijwel nihil, ze doen vooral aan P.R. Dat de Sovjet-Unie uit elkaar viel omdat Oekraïne op 1 december massaal voor de onafhankelijkheidsverklaring stemde is op selectieve wijze maar wat schrijven, dat geeft het vervalproces niet goed weer.
  • Wat je aan Adam Smith toevoegt [4] is je eigen mening. Wikipedia is geen blog.
  • Dit is fout, en moet Aesculapius zijn.

Wat je verder wilt: geen idee, maar het account ExpoeMyStupity leek mij een imitatie-account waar iemand anders achter zat die maar wat deed. Jou ken ik namelijk als een nauwkeurig bijdrager. Dat was niet zo, je was het zelf, een slecht teken. Zou je willen ophouden met uit eigen geheugen en op eigen gevoel te schrijven? Maar goed, als je wilt doorgaan met wrijven in de vlekken die je maakte, ga je gang. Tredmar (overleg) 12 mei 2022 12:49 (CEST)

Tredmar, in het kopje erboven vind je een link naar de tekst die op Overleg gewenst geplaatst was en die ik verplaatst heb.
Ik maak me ook zorgen over ExposeMyStupidity  →bertux 12 mei 2022 13:45 (CEST)
Bij special:contributions/ExpoeMyStupity vind ik deze logboekregel:

29 apr 2022 07:42 Effeietsanders overleg bijdragen heeft ExpoeMyStupity overleg bijdragen geblokkeerd voor de duur van onbepaald (autoblokkeren is uitgeschakeld) (Onduidelijk of dit dezelfde gebruiker is als gebruiker:ExposeMyStupidity. Twee gebruikersnamen die zo op elkaar lijken is ongewenst. Mocht je wel dezelfde persoon zijn: je kunt gewoon onder je oude account verder werken.)

 →bertux 12 mei 2022 13:50 (CEST)
Zie ook de Regblok van eind april, waar mijn blokaanvraag vermeld staat. EIA gaat vanwege een andere reden over tot blokkade. Tredmar (overleg) 12 mei 2022 14:31 (CEST)

Melding links naar doorverwijspagina'sBewerken

Beste ExposeMyStupidity, bedankt voor uw recente bewerkingen. Een bot heeft geconstateerd dat u hierbij een of meerdere links naar doorverwijspagina's toegevoegd heeft. Meestal gebeurt dit onbedoeld. Het gaat om de volgende artikelen:

Het streven is om dergelijke links tot een minimum te beperken: zie Wikipedia:Links naar doorverwijspagina's. Uw hulp is welkom bij het oplossen van deze en andere links. Om links naar doorverwijspagina's een aparte kleur te geven, kunt u de code .mw-disambig { color: #FF0066 } (of een andere html-kleur) toevoegen aan uw common.css. Zie hiervoor ook Wikipedia:Scriptbibliotheek#Zichtbaar maken doorverwijskoppelingen.

Om deze berichten voortaan niet meer te ontvangen, kunt u {{bots|deny=Dpmelderbot}} op uw overlegpagina plaatsen. Dpmelderbot (overleg) 26 mei 2022 11:47 (CEST)

Zuilen van geloofBewerken

Hey ExposeMyStupidity,

Ik heb net deze bewerking van je teruggedraaid, want dat lijkt me niet wat je voor ogen had te doen. Ik weet niet wat je intentie was, dus heb verder niets aangepast.

Met vriendelijke groet, Kippenvlees (overleg‽) 27 mei 2022 01:18 (CEST)

Wat dacht je dan wel wat ik voor ogen had, als je vervolgens erkent dat je niet weet wat mijn intentie was? Het heeft alles te maken met een neutrale bejegenig van [religie]]s (meervoud).
De diverse grote religies (wederom: meervoud) hebben elk eigen lemma's over hun typerende dogma's. We hebben een lemma getiteld dogma (algemeen) en ook een lemmma getiteld dogma (christendom), alsook dogmatiek en gereformeerde dogmatiek. Waarom zou echter die in een encyclopedie die nota bene het innemen van een Neutraal standpunt nastreeft en in het vaandel voert dat dan in het geval van de Islam anders moeten heten? Ik ben benieuwd naar een rechtvaardiging waarom die systematische en neutrale behandeling die kennelijk ten aanzien van het christedom vanzelfsprekend is, bij de Islam dan ineens zou moeten worden doorbroken en het lemma een andere, niet-neutrale naam zou moeten hebben die lijkt neer te komen op een niet bij die neutraliiteit passende knieval is voor een moopolistische pretentie: arkān ad-dīn أركان الدين "pillars of the religion". De Islam kent een aantal dogma's die de gelovigen zelf ""de vijf zuilen van het geloof"" noemem. Met dat klakkeloos overnemen zou Wikipedia ook gaan suggereren dat er slechts 1 geloof zou bestaan, hetgeen in elk geval al niet te rijmen valt met die lemma's over de dogma's van andere religies zoals het christendom en het jodendom, die niet die pretentie hebben zogenaamd het enige bestaande geloof te zijn. Zelf vind ik dat er op Wikipedia nog veel meer informatie te plaatsen valt over onderwerpen m.b.t. de islam, maar daarbij behoort een gepaste afstandelijkheid in acht genomen te worden.
Zelf maakte ik onlangs het lemma aan over de Standplaats van Ibrahim. Daarin schreef ik: "Volgens de islamitische traditie zijn de voetafdrukken de voetafdrukken van de profeet Ibrahim." Die formlering is een eenvoudig voorbeeld van wat ik bedoel met neutraliteit en gepaste afstandelijkheid.ExposeMyStupidity (overleg) 8 jun 2022 13:57 (CEST)

Melding links naar doorverwijspagina'sBewerken

Beste ExposeMyStupidity, bedankt voor uw recente bewerkingen. Een bot heeft geconstateerd dat u hierbij een of meerdere links naar doorverwijspagina's toegevoegd heeft. Meestal gebeurt dit onbedoeld. Het gaat om het volgende artikel:

Het streven is om dergelijke links tot een minimum te beperken: zie Wikipedia:Links naar doorverwijspagina's. Uw hulp is welkom bij het oplossen van deze en andere links. Om links naar doorverwijspagina's een aparte kleur te geven, kunt u de code .mw-disambig { color: #FF0066 } (of een andere html-kleur) toevoegen aan uw common.css. Zie hiervoor ook Wikipedia:Scriptbibliotheek#Zichtbaar maken doorverwijskoppelingen.

Om deze berichten voortaan niet meer te ontvangen, kunt u {{bots|deny=Dpmelderbot}} op uw overlegpagina plaatsen. Dpmelderbot (overleg) 20 jun 2022 19:52 (CEST)

Interpretatie van de naam ExposeMyStupidityBewerken

Hallo, hoe moet ik jouw naam interpreteren? Leg je zelf je stommiteit bloot? Of moeten anderen jouw stommiteit blootleggen? Tortelduifje (overleg) 21 jul 2022 19:21 (CEST)

Blokkade wegens sokpopmisbruikBewerken

Beste ExposeMyStupidity,

Na een uitgebreid bewerkingsonderzoek is vast komen te staan dat u één en dezelfde persoon bent als geblokkeerde gebruikers JanDeFietser, Encyçade, Galilei~nlwiki en nog enkele geblokkeerde accounts.

Voor dit bewerkingsonderzoek is er onder ander gekeken naar overlappende bewerkpatronen, vergelijkbare niche onderwerpskeuzes, vergelijkbaar taalgebruik en vergelijkbare redenaties. Er is geen andere redelijke verklaring dan dat u de zoveelste reïncarnatie van JanDeFietser bent. Met vriendelijke groet, Natuur12 (overleg) 22 jul 2022 15:39 (CEST)

Tjonge, dat zag ik niet aankomen. Is dat onderzoek ook ergens in te zien? Marrakech (overleg) 22 jul 2022 20:14 (CEST)
Dit onderzoek is niet in te zien omdat mede omdat ook de analyse van publieke data aan de privacy kan raken, maar indien van toepassing worden bevindingen vanzelfsprekend wel gedeeld met de Arbitragecommissie. De controlerende taak voor het aanvechten van de beschuldiging van sokpopmisbruik is dan ook niet voor niets bij de AC neergelegd. Met vriendelijke groet, Natuur12 (overleg) 24 jul 2022 20:16 (CEST)