Ouder overleg is te vinden op:

Hier gestelde vragen worden doorgaans op jouw overlegpagina beantwoord.

Nieuw overleg kan hier...

Goedenavond,Bewerken

Hi Daniel!

Hoe is het leven nu?! Hoop weer eens wat van je te horen. Wenceslas 22 feb 2009 20:16 (CET)

Beste Daniël,

Ben op zoek naar prof.dr. Daniël Meijers auteur van het boek de Revolutie der Vromen en mijn afstudeerdocent aan de VU in Amsterdam, indien je hem kent zou jij hem mijn e-mailadres willen toesturen: jhjbelt gmail.com ? Bij voorbaat dank. Johannes Belt

Engelen in het jodendomBewerken

Beste Daniel575, ik ben je op het spoor gekomen via de overlegpagina over Hebreeuwse mythologie. Net als ik heb je het aan de stok gehad met gebruiker Ben Pirard, die allerlei Oud-Egyptische/Sumerische mythologische elementen toe wil voegen aan artikelen waarvan het qua onderwerp de vraag is of Babylonische mythologieën e.d. wel relevant zijn.

Mag ik je vragen een kijkje te nemen in het artikel Engel? Er wordt in dit artikel aandacht besteed aan engelen in het jodendom - jouw terrein, dus. Gebruiker Ben Pirard heeft ook hier allerlei links gelegd met Babylonische mythologieën e.d. Nou zijn speculaties dan wel aannames over bepaalde Mesopotamische godheden die door het jodendom zouden zijn "geïncorporeerd" in bepaalde kringen populair, maar ik voel aan m'n theewater dat het allemaal niet zo ondubbelzinnig is. Net als jij zou ik graag willen dat het kaf van het koren gescheiden wordt. Ik hoop dat je in Engel het een en ander recht gaat zetten! Vriendelijke groet, Vasilij 28 feb 2009 21:15 (CET)

Sefer JetzirahBewerken

Daniel575, je hebt een deel van mijn toevoeging aan het artikel Sefer Jetzirah teruggedraaid, omdat het uit een 'foute vertaling' zou komen. Tja, zo kunnen we dat spelletje natuurlijk ook gaan spelen: jij kent Hebreeuws, ik niet, dus jij hebt altijd gelijk. Maar zo eenvoudig ligt het niet. Wat jij verwijderd hebt vind je namelijk ook terug in de Engelse Wikipedia (die zich, naar ik veronderstel niet op een Nederlandse vertaling baseert) en die inhoud heb ik in mijn vertaling van Knut Stenring nagekeken. Wat blijkt? Het klopt! Maar oké, soepel als ik ben, stel ik het volgende voor:

  1. van mijn kant laat ik je het voordeel van de twijfel en zal deze 'Knut'vertaling ook niet meer gebruiken
  2. aansluitend op 1: ik veronderstel dat je geen bezwaar maakt tegen eventuele toevoegingen waarvan de gegevens terug te vinden zijn in de Encyclopaedia Britannica en maak mogelijk een nieuwe aanvulling, gebaseerd op de betrouwbare Engels-Amerikaanse dame.

Groet van Beachcomber 4 mrt 2009 00:00 (CET)

Vraag betreffende israelische politiekBewerken

Beste daniel, ik kwam op jou pagina terecht via Wikipedia:Wikipedianen naar expertise. Op Overleg:32e regering van Israël heb ik de vertaling van het engelse deputy minister ter sprake gesteld. Ik vermoed dat de vertaling met gevolmachtigd minister verkeerd is. Indien je hier meer over weet, zou je bijdrage aldaar zeer op prijs worden gesteld. Met vriendelijke groet, Taketa (overleg) 2 apr 2009 20:21 (CEST)

Zeker, er staan veel fouten over jodendom op Wikipedia, ook bij in principe niet-Joodse artikelen, zoals over echtscheiding. Chag kosjer ve sameach!

Wikipedia:Overleg gewenstBewerken

Zie aldaar de discussie aangaande de spelling met of zonder h. Dash, Metz(ujan) 20 mei 2009 13:23 (CEST)

Dat betreffende overleg is later naar Overleg:Tamarah Benima gekopieerd. Een andere titelwijziging van je vannacht betrof Menasse Ben Israel naar Menasseh Ben Israel, terwijl Google ook daar een negental keer vaker de vorige spelling gebruikte. Je kunt gelijk hebben, maar misschien ook niet. Ik heb de laatste wijziging (ook van Barucha trouwens) teruggezet naar aanleiding van een verzoek op Wikipedia:Verzoekpagina voor moderatoren/Artikelverplaatsen. Het lijkt me het handigst het overleg centraal te houden op Overleg:Tamarah Benima. Ik zal het daar ook even melden, om het overleg ook breder te trekken naar Ben Israel. Groet, Davin 20 mei 2009 18:34 (CEST)
Ik kan het wat betreft Menasse(h) wel met Daniel eens zijn, zowel de 17e-eeuwse gravure als zijn (19e- of 20e- eeuwse?) grafsteen hebben de spelling Menasseh, dat telt voor mij zwaarder dan het aantal google-hits. Mt vriendelijke groet, Notum-sit 20 mei 2009 18:39 (CEST)
Let op. Daniel wil er juist 'Menasse' van maken, zonder 'h'. Zelfs het gelijknamige instituut schrijft met een 'h' [1]. --VanBuren 20 mei 2009 20:45 (CEST)
Ik vroeg juist om het overleg te vervolgen op alleen Overleg:Tamarah Benima. Kan dat? Bedankt! Davin 20 mei 2009 20:47 (CEST)

Reacte overlegBewerken

Als reactie op uw bericht op mijn overleg:

Antisemisme, zoals dat beschreven staat in het wikipedia artikel bestaat wel. Maar het is louter een vorm van racisme, meer niet. En om de één of andere reden lijkt deze vorm van racisme, hoe erg zij ook is, erger te worden gevonden dan andere vormen van racisme. Zo erg zelfs dat er een aparte naam voor is verzonnen die er voor andere racisme varianten niet is. Is er bijv. een naam voor racisme tegenover zigeuners? Nee, en die worden ook al eeuwen (nu nog steeds) gediscrimineerd en het leven zeur gemaakt. Naar schatting zijn er wel 2 miljoen gedood in de Tweede Wereldoorlog en je hoort er nooit wat over. Is het niet begrijpelijk dat zoiets voor mij als Roma ongelovelijk hard aankomt? Dat in het EU parlement nu zelfs een anti-Roma partij zit? ALs een partij zoiets dergelijks over de joden zou zeggen, nou, hoed je dan maar! Maar andere rassen mag je gerust dwars zitten... het feit dat louter en alleen vanwege het feit dat de joden een sterke internationale lobby hebben, racisme tegenover hen erger is dan dat tegenover hen die niet over een sterke internationale lobby beschikken grieft mij zeer. Kijk alleen al naar het artikel "Holocaust" en het artikel "Pojarmos" (zigeunervervolging)... snap je dan niet dat ik soms een term wat wil afvlakken... 94.212.216.150 10 jun 2009 12:35 (CEST)

PS: ik zie dat je op de Engelse wikipedia bent geblokkeerd wegens het hebben van meerdere accounts? Hoe zit dat precies, als ik vragen mag? 94.212.216.150 10 jun 2009 12:37 (CEST)

Waarom het vette? Lang verhaal, van jaren geleden, en niet relevant aan deze discussie.
Verder: zoals ik al zei, dat kan allemaal wel, maar Wikipedia is er niet voor "ik vind dat". Wikipedia is er voor feiten, niet voor persoonlijke meningen. Persoonlijk heb ik niets tegen het gebruiken van de term Pojarmos als parallel aan de term antisemitisme. Echter, het feit dat er - momenteel - geen algemeen geaccepteerd woord voor de vervolging van zigeuners bestaat, betekent mijn inziens niet dat het woord 'antisemitisme' daarom moet worden afgeschaft. Dat slaat nergens op. Verder hehaal ik enkel nogmaals: Wikipedia is er voor feiten, niet voor meningen. Het feit is dat het begrip 'antisemitisme' wereldwijd erkend is en wordt gebruikt, in alle encyclopedien voorkomt, en er hele onderzoeksinstituten aan gewijd zijn. Jouw mening is dus weinig relevant. Nogmaals: stuur een ingezonden brief aan de krant en haal de mensheid over de term 'antisemitisme' te vervangen door de term 'jodenvervolging'. --Daniel575 10 jun 2009 16:23 (CEST)

Inderdaad, ik zat hier inderdaad niet op de juiste plaats met dergelijke opmerkingen. Het is inderdaad geen discussieforum (las er de regels maar 'ns op na). Trouwens, ik heb zojuist het artikel Antiziganisme aangemaakt, over dit specifieke onderwerp. Als ik het wel heb heeft u enig verstand van de Holocaust? En zo ja, heeft u dan ook enige kennis over de "Pojarmos", zigeuner vervolgingen? Dan zoudt u mij allicht kunnen helpen met het artikel Antiziganisme, of mij door kunnen verwijzen naar een gebruiker die er verstand van heeft? Bij voorbaat dank, 94.212.216.150 12 jun 2009 14:53 (CEST)

Blij dat te horen! Dit is de juiste manier om het aan te pakken. :) Helaas heb ik van die dingen weinig verstand (behalve een paar keer als slachtoffer, als dat telt ;) ), dus ik kan er niet echt bij helpen. Maar je zou het eens op de Kroeg kunnen posten (zie gebruikersportaal), en daar vragen of er nog anderen zijn die hier verstand van hebben. Succes! --Daniel575 13 jun 2009 23:25 (CEST)

Ben erin geslaagd een redelijk artikeltje te schrijven (met enige hulp). Nog steeds niemand gevonden met verstand van zaken m.b.t. de Zigeunervervolgingen in de Holocaust en het racisme tegenover deze mensen voor en na de Tweede Wereldoorlog. Als je nog iemand kent die daar wel kaas van heeft gegeten, aarzel niet die naar mij te verwijzen, want ik kan wel wat hulp gebruiken! :) 94.212.216.150 21 aug 2009 14:20 (CEST)

beschuldiging antisemitismeBewerken

Beste Daniel575, waarom beschuldig je de gebruiker 82.95.217.89 in een reactie bij het lemma Zesdaagse Oorlog van antisemitisme? Yosephus 24 jun 2009 15:44 (CEST)

Gegroet, Daniel575. Uitlatingen als "Dat bevel kwam van de Amerikaanse minister van Defensie Robert MacNamara, die zich persoonlijk in het radioverkeer meldde. Deze Robert MacNamara stond bekend als uitgesproken pro-Israël supporter en had herhaaldelijk geld ontvangen van Joodse lobbyisten." en "Er is nooit een Israëlische militair voor deze laffe aanval ter verantwoording geroepen." mogen dan misschien subjectief gekleurd zijn, je kan hier toch moeilijk enig antisemitisme in ontwaren. Persoonlijk vind ik het niet echt kunnen dat je iemand die beschuldiging zo gratuit in de schoenen schuift. Zoals je zelf vermoedelijk goed weet, is er een groot verschil tussen anti-zionisme en anti-semitisme en is de term "antisemitisme" iets te kostbaar om lichtzinnig te gebruiken. Vriendelijke groeten, Yosephus 26 jun 2009 10:42 (CEST)

hebreeuwsBewerken

Beste Daniël,

Ik ben nog vrij nieuw op wikipedia dus misschien gebruik ik niet de juiste weg. Ik hoop dat je me dat niet kwalijk neemt.

Ik heb vorige week onderstaand gedeelte verwijderd op de pagina hebreeuws:

Eeuwenlang meende men in Europa dat alle talen in de wereld op grond van Genesis terug te voeren moesten zijn op het Hebreeuws dat immers rond 3900 voor het begin van de christelijke jaartelling de taal van Adam en Eva en ook van Noach en Mozes was geweest. In zijn in Parijs geschreven "Dissertatio de origine gentium Americanarum" uit 1643 probeerde Hugo de Groot de autoriteit van Genesis nog te redden door te stellen dat het Indiaans, zoals iedere taal, terug te voeren was op het Hebreeuws. Grotius' stellingen werden al in datzelfde jaar door J. de Laet in zijn "Notae ad dissertationem Hugonis Grotii De origine gentium americanarum, et observationes aliquot ad meliorem indaginem difficillimae illius quaestionis" [1]weerlegd[2].


Jij hebt dit weer teruggezet met de volgende motivatie: Het jodendom beschouwt Hebreeuws als de heilige taal, omdat Hebreeuws de taal is waarmee de wereld geschapen is. Dit is een welbekend, fundamenteel gegeven in het jodendom. --Daniel575 2 jul 2009 08:31 (CEST)

Ik geloof dat gelijk maar waar ik moeite mee heb is de zinsnede: Hugo de Groot probeerde de autoriteit van Genesis nog te redden. Daarmee wordt de suggestie gewekt dat genesis op dit punt niet klopt. Ten onrechte lijkt mij want de enige uitspraak omtrent taal/talen die ik uit genesis ken is uit genesis 11 (toren van Babel) Daar wordt eerst gesteld dat hele aarde één van taal en één van spraak was (welke taal wordt niet vermeld) en aan het einde van dat gedeelte wordt vermeld dat de taal van de mensen verward werd zodat zij elkaars taal niet konden verstaan. Maar ken jij misschien andere uitspraken in Genesis wat betreft taal/talen?--Cees1973 8 jul 2009 12:07 (CEST)

Overhevelen tekst naar Sjabbat-kaarsenBewerken

Hai Daniel, nav de OP van het lemma kidoesj, heb ik de tekst tav hadlekat nerot (volgens mij van jouw hand) overgezet naar een nieuw lemma Sjabbat-kaarsen en de tekst wat bewerkt, informatie toegevoegd, interwiki's en kopjes, maar ook tekst verwijderd (vraag en antwoord gedeelte, zie aldaar). Eventuele input is gewenst. Vriendelijke groet, Metz(ujan) 8 jul 2009 15:27 (CEST)

Inmiddels heb ik dit artikel afgerond, met waar mogelijk bronvermelding aangebracht, en veel informatie toegevoegd. met vr groet, Metz(ujan) 12 jul 2009 09:29 (CEST)

Interview?Bewerken

Hoi Daniel!

Ik ben bezig met een artikel voor een krant over mensen die wel eens iets bijdragen aan wikipedia. Jij hebt veel interessante bijdragen geleverd! Mag ik je daar misschien over interviewen? De deadline is al snel, dus ik hoop dat je snel in de gelegenheid bent te reageren. --Paulabreuning 2 sep 2009 11:47 (CEST)

Hallo Daniel!Bewerken

Ik hoop U, naar aanleiding hiervan, over te kunnen halen om eens te kijken of U dit artikel wilt aanvullen. Met vriendelijke groet, Kwiki overleg 31 aug 2010 04:04 (CEST)

PausBewerken

Beste Daniel575,

Waarom ben je overal paus aan het weghalen bij de titels van deze lemma's? wat goed is behoeft immers geen verbetering. Bij voorbaat dank voor je reactie.   RJB overleg 1 sep 2010 11:25 (CEST) PS: Ik zie nu dat je dit bij wikipedia:overleg hebt aangekondigd. Ik verzoek je vriendelijk: a) op te houden met deze titelwijzigingen en b) daar waar deze al is ingevoerd over te gaan tot terugdraaiing.   RJB overleg 1 sep 2010 11:28 (CEST)


Ter Informatie: Stemmen kan hier: Wikipedia:Stemlokaal/Geen titels in de artikelnaam

WaarschuwingBewerken

  Waarschuwing
Beste gebruiker, hierbij krijgt u een waarschuwing. Nadere uitleg kunt u onderaan deze waarschuwing vinden.

Wanneer blijkt dat u na deze waarschuwing toch doorgaat met de geconstateerde ongewenste bewerkingen, dan wordt uw account geblokkeerd. Als u dit account enkel gebruikt voor vandalisme, dan zal de blokkade snel en voor onbepaalde tijd zijn. In minder ernstige gevallen kan een blokkade voor korte tijd volgen. Gaat u hierna weer door met de ongewenste bewerkingen, dan volgt, mogelijk zonder nieuwe waarschuwing, een lange blokkade. Als u constructief bij wil gaan dragen aan de encyclopedie, lees dan onze welkomstpagina.

Beste Daniel,
hierbij een waarschuwing aangezien je mijn verzoek tot eerst overleggen en dan bergen artikelen te gaan hernoemen negeert. Hiernaast heb je ook geen oproep tot overleg geplaatst op WP:OG maar een mededeling met de opmerking dat je geen tegenspraak verwacht. Blijf je doorgaan met hernoemen dan zul je een afkoelblok krijgen. Er is in dit korte tijdsbestek al een discussie op gang gekomen dus gelieve deze eerst af te wachten. Het hernoemen van de artikelen is namelijk (als het nodig is) ook een logistieke operatie waarbij zeer veel links gefixed moeten worden (mogelijk botmatig).
Groeten,  JZ85overleg 1 sep 2010 11:53 (CEST)

Beste Daniel,
zou je mijn bericht willen laten staan ter referentie van de andere moderatoren? Verder is je bewerkingssamenvatting in mijn ogen een teleurstellend product. Als je goed leest hierboven spreek ik je aan op je manier van bewerken (deze staat neem ik aan los van je geloof?). Dat je me van antisemitisme beschuldigd vind ik laf en ongegrond, ik ben je verder nergens tegengekomen nog, ik bewerk geen artikelen over palestijnen en joden en spreek je slechts aan op je werkwijze. Dat je vervolgens de "antisemitismekaart" speelt vind ik een treurig resultaat, wees een man en kijk eens kritisch naar mijn opmerking over je werkwijze en verschuil je niet achter een dergelijke drogreden.
Groeten,  JZ85overleg 1 sep 2010 13:37 (CEST)

FYIBewerken

Beste Daniel - ik heb hier een plek geopend om verder te overleggen over de Pausen en de titels van hun lemma's.   RJB overleg 1 sep 2010 12:52 (CEST)

BlokkadeBewerken

Hallo Daniel575, ik heb je een afkoelblok van 24 uur gegeven voor de PA die je in de bewerkings samenvatting hier plaatste. Gezien je blokkadehistorie is dat nog zeer mild. Met vriendelijke groet,   Freaky Fries (Overleg) 1 sep 2010 13:38 (CEST)

Mild? Laatste blok is meer dan 3 (drie!) jaar geleden! Afkoelblok is terecht maar ga het AJB niet opblazen.--Kalsermar 1 sep 2010 17:15 (CEST)

Hernoeming catsBewerken

Ha Daniel, long time no see. Zie hier een drietal hernoemingen. Wellicht kan je je mening erover geven. Ikzelf vind het niet nodig om chassidisme te hernoemen, maar met de andere twee herbenoemingen over geschrift en stroming ipv richting heb ik verder geen inhoudelijk bezwaar. Vriendelijke groet, Metzujan 10 nov 2010 22:43 (CET)

AlefBewerken

Beste Daniël,

In het Taalcafé staat een vraag over de Hebreeuwse letter Alef. Kun je daar helpen? Alvast bedankt en vriendelijke groet, ZeaForUs (overleg) 9 mei 2012 10:01 (CEST)

Yad Vashem of Jad Wasjem?Bewerken

Hallo Daniel, mag ik vragen waarom je de titel van deze lemma veranderd hebt? Het artikel komt in bijna 40 Wikipedia's voor, overal met de eerste spelling, en als ik erover lees in Nederlandse artikelen elders, wordt ook altijd die eerste spelling gebruikt, zoals overigens in de eerste regel van het artikel wordt aangegeven. Zie ook [2]. Ik ben benieuwd naar je argument. Pvt pauline (overleg) 26 jan 2013 20:23 (CET)

Land van IsraëlBewerken

Beste Daniel575. Dit artikel, waaraan u hebt meegewerkt, heb ik op deze pagina geplaatst ter beoordeling: [3]. MVG Kronkelwilg (overleg) 4 mrt 2015 15:21 (CET)

dat is lang geledenBewerken

Goed om te zien dat je Zutphen nog steeds volgt. Hoop dat alles goed met je gaat. Peter b (overleg) 11 mrt 2018 01:24 (CET)

20.000Bewerken

Dag Daniel575,

In het artikel Chassidisch jodendom lezen we onder het kopje "Belangrijkste centra":

"In Joods Antwerpen wonen naar schatting circa 20.000 joden waarvan tussen 35 en de 40 procent van hen charedisch; onder hen zijn veel chassidiem."

In het artikel Joodse gemeenschap in Antwerpen (hernoemd van voorheen Joods Antwerpen dan weer, luidt het:

"In Antwerpen wonen circa 20.000 orthodoxe joden, geconcentreerd in de wijk naast de diamantwijk, op enkele minuten loopafstand van het centraal station. Deze wijk noemt men daarom ook wel Joods Antwerpen. Het is na New York, Londen en Jeruzalem een van de grootste gemeenschappen van charedische (ultraorthodoxe) Joden ter wereld. Ook in Klein-Antwerpen en Haringrode, twee wijken aan de Antwerpse Lange Leemstraat, wonen veel Joden."

Dat lijkt me een wat vreemde rekenkunde en niet helemaal zo duidelijk. 20.000 joden? 20.000 orthodoxe joden? U zegt het maar. Mij lijkt het het een of het ander, maar niet beide. Licht u dat even nader toe?

-- bart (overleg) 17 apr 2018 14:04 (CEST)

Pshevorsk ~ begraafplaats van gestorven rebbes.Bewerken

Beste Daniel, Naar ik zie heb je het lemma Pshevorsk aangemaakt, dank daar voor, interessant.
Ik heb echter een opmerking geplaatst in verband met de begraafplek van de rebbes Itzele en Yankele van Pshevorsk. Zie de overlegpagina. Als je weet waar zij begraven zijn, dan kun je een ondubbelzinnige aanduiding geven van de locatie of de naam van de begraafplaats. Als je dat niet echt weet, hetgeen mij gezien je tekst waarschijnlijk lijkt, maar een goede bron hebt voor Putte (NB), dan kun je die bron vermelden in het lemma, desnoods met hulp van mij. Maar, de huidige tekst "de joodse begraafplaats van Putte", vind ik onaanvaardbaar.
Naar ik zie ben je niet meer erg actief op Wikipedia, maar je hebt minder dan 2 maanden geleden een drastische bewerking op een ander artikel geplaatst, dus ik neem aan dat je dingen nog wel volgt op "jouw" artikelen, dus ik hoop op een reactie. Mvg, Paulbe (overleg) 3 mei 2018 23:27 (CEST)

Moyde AniBewerken

Hallo Daniel. Mijn Wiki-naam is Jelle Nauta. Ik ben zeer incidenteel medewerker van Wikipedia. Enkele dagen geleden stelde ik een vraag aan Gouwenaar. Daarop kreeg ik als antwoord dat ik daarvoor beter met jou in contact kon treden. Zou je even naar zijn gebruikerspagina willen gaan om mijn vraag te willen bekijken?

Hartelijk dank voor de moeite. Jelle Nauta. Jelle Nauta (overleg) 7 nov 2018 11:25 (CET)

Talleet (sefardisch) / talles (jiddisch) / talliet (israelisch)Bewerken

Ik dacht dat je deze links misschien zou willen bekijken.

Er is altijd iets te leren.[4] Fijne dag! :-) Olve Utne (overleg) 23 jul 2019 13:41 (CEST)