Overleg gebruiker:Ciell/November 2008

Onderwerp toevoegen
Openstaande onderwerpen

Finnegan_Performance250.jpgBewerken

Waarom moest deze afbeelding weg? Is afkomstig van de Engelstalige Wikipedia en voldoet daar aan alle voorwaarden. Zie toch genoeg afbeeldingen die op meerdere taalversies van Wikipedia voorkomen, zonder dat er specifiek toestemming is gegeven voor elke taalversie afzonderlijk. Juvarra 2 nov 2008 13:05 (CET)

Auteursrechten in verschillende landen kunnen verschillen. Voor deze afbeelding geldt kennelijk dat deze wel is toegestaan op de EN-wiki en niet hier. PatrickVanM / overleg 2 nov 2008 13:16 (CET)
Dank je Patrick: daarbij komt nog dat het leuk is om op Wikipedia te zeggen dat er toestemming is, maar op wikipedia-nl wordt dit niet als voldoende gezien: de toestemming van de rechthebbende moet doorgemaild worden naar WP:OTRS. Ik weet niet of de engelstalige wiki hetzelfde beleid hierin heeft, maar mogelijk is de afbeelding ook daar een kandidaat voor verwijdering. Vriendelijke groet, Ciell 2 nov 2008 13:32 (CET)

WH-afbeeldingenBewerken

Hoi Ciell, ik heb een website van een verzamelaar-handelaar gevonden met een nuttige database, zie bijv.

Let vooral op de expliciete opmerking: "zonder auteursvermelding". Dit deel van zijn database ("Titel") wordt als volgt geïntroduceerd: Veel publicaties zijn verschenen zonder auteursvermelding. Alleen titels waarvan de auteur onbekend is kunnen gezocht worden via bovenstaand alfabet. Titels waar wel een auteur bekend is staan namelijk onder de button "Auteur".

Nog een (commons-)vraag, waarom zie je ( = voorbeeld:) Image:Margot Warnsinck - Hier is mijn adres, 1937.jpg als copyvio vanwege de ovl.datum van Margot Warnsinck? Hier wordt toch niet haar tekst gereproduceerd? Ik heb soortgelijke vragen wel eens vaker opgeworpen (omslag t.o.v. inhoud), maar de verwarring blijft. Tekstman 9 nov 2008 13:04 (CET)

Hey Tekstman,
De links die je geeft zijn mooi, al zouden de afbeeldingen wel opnieuw geupload moeten worden: bij "Varkens" zie je bijvoorbeeld een nummer in beeld, dat de afbeelding bij ons niet heeft. Zonder auteursrecht betekent in dit geval, dat de rechten voor de publicatie bij de uitgeverij Nenasu liggen, een niet-natuurlijk persoon. Dit betekent vervolgens, als ik de auteurswet goed begrijp, dat de afbeeldingen 70 jaar na publicatie in het PD vallen en dus inderdaad vrij zijn.
Aan uploaden van deze versies in plaats van de huidige scans had ik nog niet eens gedacht, maar dat kan natuurlijk ook. Ik dacht eigenlijk gewoon te verwijzen naar de gegevens op deze website, maar dit is eigenlijk zuiverder en lost het gebrek aan gegevens m.i. op. Btw, dat nummer lijkt mij geen bezwaar, want geen onderdeel van het werk (een archief-nummer o.i.d.). Naar de niet-natuurlijk persoon-regel heb ik toevallig vandaag in ander verband gezocht en vond dit: Richtlijn 2006/116/EG van het Europees Parlement, zie art. 1.3. "Anoniem werk 70 jaar vanaf het tijdstip waarop het werk op geoorloofde wijze voor het publiek toegankelijk is gemaakt". Dit komt op hetzelfde neer, omdat de niet-natuurlijk persoon voor de publieke toegankelijkheid (buiten de 70 jaar) zorg heeft gedragen. Maar goed, misschien kunnen we de eigenaar van die website eens polsen of onze veronderstellingen kloppen? (en of hij mee wil werken, dat zou nog mooier zijn). Tekstman 10 nov 2008 22:56 (CET)
Ik bedoel niet dat het nummer iets veranderd aan de rechtspositie, het betekent enkel dat de link geen bron is op deze manier.
De eigenaar van de website polsen is altijd een goed idee, maar volgens mij kan hij, zolang hij de boekjes enkel gescand heeft en niet nabewerkt (waar het niet op lijkt), geen nieuwe rechten laten gelden: PD blijft dan PD. Ciell 11 nov 2008 07:47 (CET)
Ik bedoelde meewerken in de zin van: "Kunt u ons helpen aan brongegevens?". Hij heeft noch claimt auteursrecht. Tekstman 11 nov 2008 20:23 (CET)
Wat betreft je Commons-vraag: het auteursrecht claimen op een lettertype is moeilijk, sommige logo's kunnen we daarom wel gebruiken binnen ons project. Deze afbeeldingen in de door mij samengestelde lijst zijn echter, naar mijn mening, voldoende duidelijk voorkanten van boeken, waarop de rechthebbende volgens mij nog rechten kan laten gelden. Als anderen het hierin niet met me eens zijn en besluiten dat de originaliteit onvoldoende is voor het claimen van dit recht, is het wat mij betreft ook prima. Als er een meerderheid is voor behoud van een gedeelte van deze afbeeldingen, kan ik mij daarbij neerleggen en dragen we samen de verantwoording. Ciell 10 nov 2008 18:52 (CET)
Maar is de auteur van het boek wel de rechthebbende? Ik denk eerder de maker van het omslag. Tekstman 10 nov 2008 22:56 (CET)
Dat verschilt, het ligt eraan hoe de rechten verdeeld zijn. Thor NL is bijvoorbeeld de schrijver van Afbeelding:Kaiserreich.jpg en heeft ook de rechten op de omslag: een schrijver kan de rechten hiervan opkopen, net als dat een model de rechten van de foto's door een fotograaf af kan kopen of een band de rechten van de muziekmaatschappij af kan kopen. Kun je je de gespikkelde postzegel van Beatrix herinneren? De maker hiervan heeft nog steeds de rechten en zelfs een rechtszaak erom laten lopen vanwege reproductie. Bij Varkens en anderen hierboven liggen de rechten bij de uitgeverij. Pas als je weet hoe het geregeld is, weet je wie de rechthebbende is. Groetjes, Ciell 11 nov 2008 07:47 (CET)
Interessant, dat had ik mij niet gerealiseerd. Je zou zo'n omslag- of titelbladontwerper als ingehuurde kracht kunnen beschouwen en de uitgever (of auteur in het geval van Thor NL) treedt in diens rechten.

Is de redenering dus:

  • Geen auteursvermelding van het afgebeelde (omslag) maar wel andere auteursvermelding, nl. de schrijver -> derhalve komen rechten van het omslag toe aan de schrijver = natuurlijke persoon -> PD 70 jaar pma. (Margot Warnsinck - Hier is mijn adres/Kaiserreich)?

En de redenering bij Varkens is dan:

  • Geen auteursvermelding op het werk -> derhalve komt het toe aan de uitgever = niet-natuurlijke persoon -> PD na 70 jaar.

Mijn redenering is in beide gevallen:

  • Auteur niet vermeld, tevens onbekend -> art. 1.3 treedt in werking -> PD 70 jaar vanaf het tijdstip waarop het werk op geoorloofde wijze voor het publiek toegankelijk is gemaakt". Tekstman 11 nov 2008 20:23 (CET)
Het lastige m.i. met jouw redenering is dat "de rechthebbende niet te achterhalen is". Is dat niet zo? Je zult eerst moeite moeten doen, voordat een omslag om deze reden in het PD mag vallen lijkt mij. Ciell 11 nov 2008 20:30 (CET)
Dat is waar en ik zou Margot Warnsinck - Hier is mijn adres dan ook niet zomaar in PD plaatsen. Ik zag/zie alleen niet direct hoe Margot Warnsincks sterfdatum er een rol in speelde. Maar zijn we het erover eens dat afbeeldingen ouder dan 70 jaar hiervandaan in principe gschikt voor Wikipedia zijn? Want dan ga ik eens voorzichtig wat uploaden (en in WH-artikelen zetten). Tekstman 11 nov 2008 23:04 (CET)
Kijk, nou snap ik je! Die sterfdaum zet ik erbij, omdat dat eventueel een beweegreden zou kunnen zijn, ik weet het niet zeker. De afbeeldingen die je daar linkt, zijn ook uitgegeven door andere uitgeverijen dan Nenasu, alleen van hun weet ik het redelijk zeker. Zorg er in ieder geval voor dat je bij de upload duidelijk maakt waarom je denkt dat ook de andere uitgeverijen een dergelijke constructie hebben gehanteerd. Ik zal Multichill nog eens vragen wat hij ervan vindt. Ciell 12 nov 2008 07:15 (CET)
Een eerste upload gedaan: Afbeelding:Hou-zee.jpg. Nog geen vervanging van een WH-afbeelding. Groetjes, Tekstman 13 nov 2008 19:44 (CET)
Je redenering klinkt plausibel. However: een europese richtlijn is geen Nederlandse wet. Zie ook artikel 10:
1. Een beschermingstermijn die op 1 juli 1995 in een lidstaat al was aangevangen en die langer is dan de overeenkomstige termijn die bij deze richtlijn wordt vastgesteld, kan in die lidstaat door deze richtlijn niet worden verkort.
Als het dus volgens de Aw 1912 van voor 1 juli 1995 al beschermd was voor 70 jaar PMA dan gaat je vlieger niet op, helaas (let op: dat is een als, ik weet het niet). Groet, Niels? 13 nov 2008 23:02 (CET)
In het licht hiervan even {{nietverplaatsen}} hierop gezet. Niels? 13 nov 2008 23:03 (CET)
Niels, bedankt, een verstandige actie. Ik meen gelezen te hebben dat de richtlijn al in 1995 (een andere, dit was een update) de Auteurswet heeft overruled, dat ga ik dan uitzoeken. Tekstman 14 nov 2008 15:00 (CET)
Aan de Auteurswet 1912 zal het niet liggen, zie hoofdstuk I, artikelen 8 en 9. Hier komt bij anoniem werk het auteursrecht op de niet-natuurlijke persoon c.q. de uitgever toe. Veel prettiger dan de EU-richtlijn eigenlijk...Maar of ze dat op commons snappen? Tekstman 14 nov 2008 20:57 (CET)
Ik hou inderdaad ook doorgaans de Nederlandse auteurswet aan Niels, ben niet zo bekend nog met die Europese richtlijnen. An sich snappen ze dat soort dingen vaak wel op Commons, zolang je het maar duidelijk toelicht en aannemelijk maakt (rol van de uploader ;-). Ciell 15 nov 2008 07:36 (CET)
thnx Tekstman voor het zoeken; ik denk dat art. 38 van de Aw ook nog interessant is (zonder 1912 sinds kort). Nou ja, wat ik voornamelijk bedoelde te zeggen: Europese richtlijnen zijn slechts richtlijnen (alhoewel zeer dwingende). Ze worden pas wetten (en dus een expliciete rechtsbron) indien toegepast door de lidstaten in nationale wetgeving. Hoewel dus interessant als startpunt kan je er in een concrete situatie pas wat mee als ze zijn toegepast in nationaal recht. Zeker met beschermingstermijnen is dat oppassen ivm mogelijkheden voor al dan niet retroactieve toepassing. Gr, Niels? 17 nov 2008 23:59 (CET)

Ouzo Mini meisjeBewerken

Dag Ciel, wil je mij uitleggen wat "afgeleid werk, geen toestemming" inhoud? Ik vond het nl. wel aardig om ook de ontwikkeling van een etiket te laten zien. Het is natuurlijk niet als reclame bedoeld! Rutger2 9 nov 2008 16:07 (CET)

Hey Rutger,
Reclame-uitingen zijn (in principe) altijd beschermd door auteursrecht. Als jij daar een foto van maakt, maak je een "afgeleid werk" en daarmee schend je het auteursrecht van de rechthebbende. Zie voor meer informatie Help:Waarom_staat_mijn_afbeelding_op_de_verwijderlijst#Wat_is_een_afgeleid_werk.3F. Al met al: als jij geen toestemming hebt van de bedenker van het Ouzo Mini meisje, kan de afbeelding hier niet blijven staan. Ciell 10 nov 2008 18:52 (CET)

Is duidelijk! Heb de meisjes verwijderd. Rutger2 11 nov 2008 13:37 (CET)

Planet_(band)Bewerken

Dag Ciell, heb ik het goed gezien dat jij het terugplaatsverzoek voor Planet_(band) als afgehandeld heb beschouwd? Ik ben namelijk nog bezig met het verzamelen van scans van recensies en het laten opnemen van de band bij NPI. Dit ook op verzoek van Doorzonwoning. Peterhva 12 nov 2008 14:58 (CET)

Dat je nog aan het verzamelen bent, betekent niet veel goeds. Dien een verzoek in als je ook werkelijk bewijs hebt van de encyclopedische waarde van die band ajb, niet eerder. Ciell 12 nov 2008 20:33 (CET)
De encylopedische waarde was mijn inziens al voldoende bewezen (om die term maar te gebruiken). Alleen de vraag voor de scans kwamen later en vind ik nogal vergezocht. Bovendien vraag ik me af of dit voldoende is of dat er dan ineens weer andere voorwaarden/vragen verschijnen. Vraag aan jou is het dan voldoende? Jammer hoor dat het zoveel moeite kost een artikel over een NL-band te behouden en het op wiki-NL bulkt van onzin als 107 artikelen over cola-soorten. Peterhva 12 nov 2008 23:19 (CET)
Je mag ook gewoon zeggen dat je hiermee op de overlegpagina van EvE nog bezig bent, scheelt ons weer een hele discussie als we het verder centraal (op 1 plek) houden. ;-) Ciell 14 nov 2008 07:07 (CET)
Dag Ciell, ik heb hier ook overleg met Erik1980 en MoiraMoira gehad. Ik probeer mijn weg te vinden in wiki en dat is niet altijd makkelijk. Peterhva 14 nov 2008 11:13 (CET)
Probeer sowieso je discussie op 1 plek te houden, als anderen op andere plekken erover beginnen, nodig ze dan uit om op die ene plek ook deel te nemen aan de discussie. Dat scheelt vaak een hoop opnieuw uitleggen en ergernis en het is makkelijker om in de toekomst de discussie nog eens terug te vinden. Groetjes, Ciell 15 nov 2008 07:36 (CET)

Afbeelding:Dijt.JPGBewerken

Hoi Ciell,
als afbeeldingschecker bij de WH lijst heb ik een vraag voor je. Bij Afbeelding:Dijt.JPG heb ik een vermoedelijke bron gevonden, namelijk [3]. Ik kan alleen niet beoordelen of de afbeelding geoorloofd is overgenomen of niet. Die pdf komt overigens uit Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden in woord en beeld. Ik denk dat veel van de WH-afbeeldingen hieruit overgenomen zijn.
Groeten,  JZ85overleg 14 nov 2008 13:26 (CET)

Het is een mooie bron, het vertelt mij alleen nog te weinig over de fotograaf en de datum e.d. Ik begrijp dat het boek in 1938 is uitgegeven, misschien dat daar een verdere bronvermelding over de afbeeldingen in staat? Staat dat boek ook verder online of iets dergelijks? Ciell 15 nov 2008 07:36 (CET)
Hoi Ciell,
op [4] staan een hoop ondernemers uit dit boek online in de vorm van gescande PDF bestanden. (zie ook mijn 1ste bericht). Verder heb ik het boek online niet zo snel kunnen vinden.
Groeten,  JZ85overleg 17 nov 2008 08:59 (CET)

zeg het met bloemenBewerken

Geachte (en lieve) Ciell, Gaarne wil ik u zeer hartelijk danken voor het verplaatsen van Vroegmoderne Tijd. Ik had niet meer verwacht dat ik dit ooit nog zou mogen meemaken. Woorden schieten tekort ...

hartelijke groet, S.Kroeze 28 nov 2008 21:28 (CET)

Hahaha, hij stond er gewoon al een tijdje, zo erg was het toch ook niet? Maar andermaal dank voor je schitterende boeket, het wordt wederom zeer gewaardeerd! Vriendelijke groetjes, Ciell 29 nov 2008 18:25 (CET)

Asperger SyndroomBewerken

http://www.volkskrantblog.nl/bericht/126391 Ik vind dat wij de informatie van dit artikel beter bij het Asperger syndroom kunnen gebruiken. Dit is ook van een deskundige hoek geschreven. Ook is het bewezen dat kinderen die op een speciale school voor onder ander Asperger zitten beter presteren en het IQ zeer hoog omhoog gaat (tot hoogbegaafd en hoger). De IQ metingen kunnen bij deze kinderen dus snel veranderen, daarom vind ik om de conclusie te trekken dat ze gemiddeld tot bovengemiddeld begaafd zijn onjuist. Men kan beter formuleren de meesten zijn hoogbegaafd dit is ook wetenschappelijk bewezen. Het is mij opgevallen dat veel mensen nog twijfelen of we de IQ ranking wel bij Aspergers kunnen gebruiken, doordat deze wereld niet aangepast is aan het syndroom en in een aangepaste eigen wereld hoor kunnen functioneren. Er zijn zelfs mensen die zeggen "ze weten niet wat ze zeggen", dat vaak komt door vele complexe factoren.

De meesten kinderen met Asperger hebben op jonge leeftijd een IQ test gehad en vaak scoren ze laag, dit komt doordat ze zich nog niet ontwikkeld (kunnen) hebben. Omdat de leer manieren, niet aangepast aan het kind waren.

Ik vind mijn wijzigingen en toepassingen dus correct. Misschien kunnen we een middenweg hier in vinden? Oja ik heb inderdaad te veel wijzigingen gedaan ik wist eerst niet dat het zo werkte.

Groeten gebruikersnaam ervaren.

Ik heb een groot gedeelte van je vragen al beantwoord op Overleg_gebruiker:MoiraMoira#Asperger_Syndroom en houd de discussie verder liever centraal. Zowel voor IQ tests als voor autisme geldt dat de testen enkel een momentopname zijn: doordat de kinderen nog zo in ontwikkeling zijn, kan het nog alle kanten opgaan, pas na de puberteit worden dit soort testen echt betrouwbaar. Dit ligt niet zo zeer aan de testen, maar meer aan de ontwikkelingen die ieder kind individueel doormaakt. Ciell 30 nov 2008 10:05 (CET)

Carla van den BergBewerken

Dag Ciel, kun je mij vertellen waarom deze pagina verwijderd is?carlavandenberg 30 nov 2008 17:45 (CET)

Op Wikipedia hanteren we het liefst de stelregel: je bent encyclopedisch als iemand anders je zo interessant vindt om een artikel over je te schrijven, niet als je als artiest heel graag in Wikipedia wilt staan. Daarnaast bewees het artikel niet waarom je zo veel anders bent dan al die andere kunstenaars in Nederland. Beide redenen samen waren voor mij aanleiding tot verwijdering. Ciell 30 nov 2008 17:57 (CET)
Terugkeren naar de gebruikerspagina van "Ciell/November 2008".