Hallo ChristopheS, en welkom op de Nederlandstalige Wikipedia!
Vlag van Verenigd Koninkrijk Welcome message in English

Hartelijk dank voor je belangstelling voor Wikipedia! We werken hier aan het ideaal van een vrij beschikbare, vrij bewerkbare, volledige en neutrale gemeenschapsencyclopedie. We waarderen het enorm als ook jij hieraan wilt bijdragen!

De Nederlandstalige Wikipedia is sinds 19 juni 2001 online en telt inmiddels 2.069.536 artikelen. In de loop van de jaren zijn er voor het schrijven of bewerken van artikelen en voor de onderlinge samenwerking een aantal uitgangspunten en richtlijnen geformuleerd. Neem die als nieuwkomer ter harte. Lees ook eerst even de informatie in dit venster voordat je aan de slag gaat. Geen van de richtlijnen heeft kracht van wet, want Wikipedia is en blijft vóór alles vrij bewerkbaar, maar een beetje houvast voordat je in het diepe springt kan nooit kwaad.

Signature button.pngDeze pagina, die nu op je scherm staat, is trouwens je persoonlijke overlegpagina, de plaats waar je berichten van andere Wikipedianen ontvangt en ze kunt beantwoorden. Iedere gebruiker heeft zo'n pagina. Wil je een nieuw overleg met iemand anders beginnen, dan kan dat dus op zijn of haar overlegpagina. Sluit je bijdragen op overlegpagina's altijd af met vier tildes, dus zo: ~~~~. Een druk op de handtekeningknop (zie afbeelding) heeft hetzelfde effect: je bericht wordt automatisch ondertekend met je gebruikersnaam en de datum en tijd waarop je je boodschap voltooide. Versturen doe je met de knop "Wijzigingen publiceren".

Dit bericht is automatisch geplaatst. Je kunt hier je opmerkingen over dit bericht achterlaten. --SieBot 5 sep 2008 01:49 (CEST)[]

ATutorBewerken

Beste ChristopheS, ik zag je artikel ATutor en ik zag dat daar enkele kopjes stonden zonder informatie. Ik neem aan dat dit een foutje is geweest, zou je ze even kunnen invullen? Verder was het artikel nog niet ingedeeld in een categorie, zou je ook dit even kunnen doen? Alvast bedankt, Sustructu 15 sep 2008 13:13 (CEST)[]

Beste Sustructu, het ging niet om een vergissing maar om een tussenstap: eerst de hoofdingen maken zodat ik op de knop "Bewerk" boven die hoofding kon klikken - omdat dit een leesbaardere "geschiedenis" geeft. De categorieën zijn er nu ook. --ChristopheS 15 sep 2008 15:17 (CEST)[]

BatesonBewerken

Even deze terugdraaiing signaleren, collega. Uw reactie aldaar in Romaines overleg zal me benieuwen. Je (= men) kunt toch onmogelijk alle artikels gaan voorzien van die taalmarkups?? Ze maken het lezen van de bewerktekst heel moeilijk en in wysiwyg zie je geen effect. Ik vermoed (na het bekijken van je GP) dat deze bewerking (eerder toevoeging) ingegeven is door je kennis van het Chinees en/of de aanwezigheid van een (fysieke) handicap. Met welgemeende groet, RobSchop [geef een gil!] 5 mrt 2009 11:24 (CET)[]

(Kopie van antwoord op Romaines overleg) De reden voor die markup is toegankelijkheid, meer bepaald toegankelijkheid voor personen met een functiebeperking. Text-to-speech-software (zoals bijvoorbeeld gebruikt door blinden en dyslectici) moet de taal van een stuk tekst kennen om het in de juiste taal te kunnen voorlezen, anders krijg je bijvoorbeeld Engels uitgesproken alsof het Nederlands was. Het is waar dat het taalsjabloon het bewerken achteraf niet vergemakkelijkt, maar het is dat of mensen met text-to-speech-software het leven zuur maken. Dankzij dergelijke taalmarkup kan die software automatisch switchen naar de juiste module voor spraaksynthese. De engelstalige Wikipedia heeft een en:Wikipedia:WikiProject Accessibility dat dit soort dingen zou moeten promoten. --ChristopheS 6 mrt 2009 12:29 (CET)[]
Hallo RobSchop, is die terugdraaiing in het licht van de discussie op Romaines overleg en de verduidelijking op het Sjabloon:Lang wel nodig?? --ChristopheS 6 mrt 2009 16:24 (CET)[]

Ik ga er toch maar van uit dat dit sjabloon beter niet gebruikt wordt. Nu je het wat hebt toegelicht is de bedoeling duidelijker, maar die text-to-speech-software moet toch wat simpeler codes bedenken en dan valt het te overwegen. Talloze mensen die wel kunnen lezen, spreken Engelse woorden toch verkeerd uit: het met dit sjabloon verholpen probleem vind ik te verwaarlozen tegenover de wirwar die zo ontstaat in de bewerktekst. Kennelijk begrijpt Romaine het ook zo. "Het leven zuur maken" is hier uitwisselbaar: alle bewerkers krijgen het hier moeilijk bij het bewerken/aanvullen. En... had je dit artikel toevallig uitgekozen of zou je het plan opvatten om élk artikel met Engelse termen ervan te voorzien? Alsjeblieft niet. Wikipedia heeft toch wel het alternatief van de gesproken Wikipedia ter wille van de toegankelijkheid.--RobSchop [geef een gil!] 9 mrt 2009 23:19 (CET)[]

Dan zijn we het blijkbaar oneens over toegankelijkheid en integratie. De gesproken Wikipedia is geen valabel alternatief voor de geschreven versie: ten eerste heeft audio niet de mogelijkheden van gestructureerde tekst (springen naar hoofdstukken, links volgen, ...), ten tweede zijn er slechts enkele honderden artikels als gesproken versie beschikbaar (tegenover meer dan 300.000 geschreven artikels), ten derde worden audioversies niet automatisch bijgewerkt wanneer een pagina veranderd. Met andere woorden: wie audio gebruikt krijgt slechts de kruimels. Als de artikels toegankelijk zijn voor spraaksynthese, hebben gebruikers van dergelijke software steeds toegang tot alle artikels, en steeds de recentste versie van de artikels. Als we geen mensen uitsluiten omwille van een andere huidskleur, waarom dan wel mensen uitsluiten omdat ze blind of dyslectisch zijn? (Ik had het artikel over Gregory Bateson niet "toevallig uitgekozen"; als ik een artikel bewerk probeer ik steeds op de toegankelijkheid te letten.) --ChristopheS 10 mrt 2009 11:14 (CET)[]

Ik kan je gedachtegang heel goed volgen hoor, ChristopheS. Maar buiten de gesproken Wikipedia nogal terecht kruimels te vinden, antwoord je niet helder op eerder gestelde vragen: wil "niet toevallig uitgekozen" zeggen dat in feite èlk Wikipedia-artikel (dus 300.000 arts.) die taalmarkups moet krijgen? Hoe zit het met je persoonlijke handicap-situatie: het is niet zo nodig dat allemaal duidelijk te maken binnen de wikipedia-gemeenschap, maar ik neem toch aan dat je vooralsnog een buitenbeentje bent binnen jouw groep (behoorlijk intellectueel en heel communicatief). Zoals je weet mag elk wikipedia-artikel gekopieerd worden: ik zou het beter vinden als er een aparte groep (een wikia-project) ontstaat met kopies waarin alle artikelen gemarkupt worden, zeker zolang dit sjabloon zo ingewikkeld is. Nogmaals, het gaat helemaal niet om uitsluiten, maar het moet "verwerkbaar" blijven. Misschien een kromme vergelijking: fietsers mogen na jaren wachten als zwakke weggebruiker per twee naast elkaar fietsen. Wat gebeurt er in mijn stad? Dat ze nu al per drie en vier naast elkaar rijden en de hele rijbaan bezetten, zodat je er als automobilist achter aan blijft tuffen of je geduld verliest en ze toch naar de kant dwingt. Ik vind dat je door een inclusie van auditief gehandicapten het algemeen niveau (onbedoeld) kunt laten dalen: velen worden afgeschrikt door al die zaken waar je om moet denken, dat ze het bewerken of schrijven gewoon stopzetten. Wat vindt Romaine? Collegiale groeten, --RobSchop [geef een gil!] 11 mrt 2009 03:10 (CET)[]

Ik zal antwoorden met een genummerde lijst, zodat het achteraf gemakkelijker is om naar bepaalde argumenten te verwijzen:
  1. "niet toevallig gekozen" wil inderdaad zeggen dat ik vind dat elke Wikipedia-pagina toegankelijk zou moeten zijn. Dat wil zeggen dat de hoofdtaal van een artikel gemarkeerd moet zijn (dat is dankzij de manier waarop taalversies opgezet zijn automatisch het geval), dat de taal van elk individueel stuk tekst dat niet in de hoofdtaal is ook gemarkeerd moet zijn, dat afbeeldingen een tekstueel alternatief moeten hebben (de templates voor afbeeldingen, infoboxen enzovoort vragen daar ook naar), dat artikels een logische hiërarchie van hoofdingen hebben (wat op Wikipedia doorgaans het geval is, tenzij bij heel korte artikeltjes, waar dat niet nodig is), dat men geen informatie overbrengt louter door kleur (bijvoorbeeld links naar bestaande en onbestaande artikels louter onderscheiden door kleur: kleur zou redundant moeten zijn met een andere aanwijzing), dat audio en video niet automatisch beginnen te spelen bij het laden van een pagina (een probleem dat ik gelukkig nog niet gezien heb op Wikipedia), dat men flikkerende en flitsende inhoud moet vermijden, net als lichtkranten en andere animaties die automatische beginnen te spelen (ook nog niet gezien op Wikipedia), dat tekst tot 200% moet kunnen vergroten zonder dat er overlappingen in de inhoud ontstaan, dat er voldoende kleurcontrast moet zijn tussen tekst en achtergrond, dat Wikipedia volledig zonder muis bruikbaar moet zijn, en nog een aantal zaken. De meest recente standaard zijn de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 (versie 1.0 gold jarenlang als de facto-standaard voor webtoegankelijkheid; in verschillende landen bestaat wetgeving die hierop gebaseerd is).
  2. Ik heb zelf geen handicap. Als ik er wel een had zou dat trouwens naast de kwestie zijn. De vraag naar toegankelijkheid mag door iedereen gesteld worden, gehandicapt of niet.
  3. De opmerking "ik neem toch aan dat je vooralsnog een buitenbeentje bent binnen jouw groep (behoorlijk intellectueel en heel communicatief)" impliceert dat personen met een functiebeperking gewoonlijk niet intellectueel of communicatief zijn. Ik ken blinden die rechten, economie, informatica, psychologie of andere universitaire studies gedaan hebben, ik ken blinde programmeurs, projectcoördinators met tetraplegie, enzovoort. Nooit gedacht dat blindheid of verlamming van bepaalde ledematen iemands vestand zou kunnen aantasten. Is dat nu het excuus om personen met een functiebeperking slechts de kruimels te geven?
  4. Het mag dan wel mogelijk zijn om een apart project op te zetten met meer toegankelijke kopieeën van Wikipedia-artikels, maar dat legt de last volledig bij de voorstanders van toegankelijkheid: zij moeten dan maar alles kopiëren en van extra markup voorzien. Waarom een aparte kopie maken van inhoud die heel goed toegankelijk te maken is? Elk artikel verdubbelen is vanuit die optiek verspilde tijd en moeite. Bovendien treedt hierbij een synchronisatieprobleem op: de aparte versie hinkt steeds achterop bij de wijzigingen en toevoegingen van de "gewone" versie. Men creëert dus eigenlijk een apartheidssituatie waarbij de aparte groep minder krijgt dan de "gewone" groep. Dit terwijl de tendens net integratie zou moeten zijn.
  5. "inclusie van auditief gehandicapten"? Het zijn mensen met een visuele functiebeperking of met dyslexie die met spraaksynhtese gebaat zijn. Mensen met een auditieve functiebeperking hebben net tekst of doventaal nodig. Voor meer achtergrond verwijs ik naar How People with Disabilities Use the Web van het World Wide Web Consortium. --ChristopheS 11 mrt 2009 11:26 (CET)[]
Zinsdeel overgenomen in je omschrijving van het sjabloon. Hoe preciezer, hoe beter. Bij sjablonen moet je toch enigszins werken als met het scheermes van Ockham. Ook overigens bij je boude bewering dat dyslexie geen visuele handicap is: ik zou zeggen dat het minstens óók een visuele handicap is. Kijken is een complex proces; een dyslecticus ziet alleszins niet wat er staat in de juiste volgorde.--RobSchop [geef een gil!] 13 mrt 2009 11:36 (CET)[]

Dat dyslexie geen visuele handicap is, is helemaal geen "boude bewering". Men mag zich zeker niet later misleiden door de term "woordblindheid" (zoals gebruikt in het Nederlands Wikipedia-artikel dyslexie). Dyslexie wordt gedefinieerd als een probleem met de fonologische verwerking van taal dat apart staat van niet-neurologische problemen met zicht of gehoor. Dat betekent niet dat dyslexie niet samen kan voorkomen met zicht- en/of gehoorproblemen, maar dat de theorie dat dyslexie door visuele problemen veroorzaakt wordt staat niet echt sterk. Men heeft bij (minstens een deel van de) dyslectici verschillen gevonden in hersencentra voor de verwerking van taal; dyslectici hebben ook soms problemen met het korte termijngeheugen; en er is zelfs een geval bekend van een tweetalige jongen die vlot leest in het Japans maar dyslectisch is in het Engels:TN Wydell& B Butterworth: A case study of an English-Japanese bilingual with monolingual dyslexia. Cognition, Vol. 70, No. 3. (1 April 1999), pp. 273-305. Dat valt bij mijn weten niet te verklaren door visuele problemen. (Zie ook Standpunt van Stichting Leerproblemen Vlaanderen en het boek Dyslexie, een complex taalprobleem van Tom Braams.) Ik heb in de 7-8 jaar dat ik onderzoek doe in verband met toegankelijkheid en functiebeperkingen al veel vreemde uitspraken gehoord, maar het is de eerste keer dat ik hoor dat dyslexie een visuele handicap zou zijn. (Als dat in een Wikipedia artikel stond, zou dat een {{feit}} waard zijn.) --ChristopheS 13 mrt 2009 17:15 (CET)[]

verschillen gevonden in hersencentra voor de verwerking van taal: dat is in mijn ogen(hmm!) een visuele handicap. 't Is maar een woord. Er hoeft toch niet altijd sprake te zijn van schade aan het oog om te spreken van een visuele handicap? Ik hoop dat we elkaar begrijpen hierin. Voor de rest: ik zal altijd tegen dat sjabloon zijn vanwege de overdaad voor alle anderen. Heeft niks met uitsluiten te maken, maar met algemeen comfort.--RobSchop [geef een gil!] 15 mrt 2009 22:09 (CET)[]
Bij "2." hierboven
Daarop bijven aandringen komt over als opdringerigheid en resulteert in Oost-Indische doofheid.
Bij "3." hierboven
Daarom gaat het niet. Natuurlijk zijn die mensen er en gelukkig. Maar ik zit niet in die wereld natuurlijk en daarom merk ik van hun uit geen houding als de jouwe die toch is van: "voer dat nu maar overal in, ... het moet!" En het gaat in feite alleen om de juiste uitspraak van (hier dan) Engelse woorden! Al eens stilgestaan bij hoeveel gewone mensen maar ook "professoren" veel Engelse woorden fout uitspreken?
Bij "4." hierboven
Nee, integratie/inclusie moet in feite wel kunnen, het is wel lastiger moreel en emotioneel, maar goedkoper in de (staats)portemonnee. Het hele onderwijs wordt in Vlaanderen de laatste jaren ook inclusief, zeg maar, zoals het vroeger was vanaf het prille begin tot aan grofweg 1930 (evtl. WOII). De hele (duurdere) aparte structuur van BLO en BSO (in de betekenis van Bijzonder Secundair Onderwijs, maar niet als Beroeps Secundair Onderwijs bedoeld is), i.h.b. de verwezenlijking ervan in aparte gebouwen, wordt afgebouwd. Hup, en zo is de roep om toegankelijkheid (weer) gegroeid: die aparte gebouwen hadden nl. hellingen voor rolstoelen. Maar jouw zorg gaat wel om intellectueel-technische toegankelijkheid... toch zie ik een verband. Sorry dus, als je uit mijn vorige antwoord hierover gewenste getto-vorming begreep. Maar je weet ook wel dat Hitler met het project Lebensborn alle handicaps de (toen vnl. inclusieve) samenleving uit wou en er zijn meer zotten dan H. alleen die iets dergelijks als Lebensborn in de toekomst zullen willen toepassen; het duidt alleen maar aan dat inclusie voor meer maatschappelijke spanningen zorgt (die zich over heel wat jaren opstapelen, langzaam maar zeker dus,) dan aparte welgemeende zorg... maar tegenwoordig, zegt men (of zegt de kapitalist in ons), niet meer betaalbaar. A propos, dat Bill Gates in zijn Windows' configuratiescherm ook een knopje "Toegankelijkheid" heeft, kan ook bedoeld zijn voor het maken van een grotere omzet. Filantropie heeft altijd wel een commercieel kantje.
--RobSchop [geef een gil!] 16 mrt 2009 00:14 (CET)[]
Om dit debat nog eens nieuw leven in te blazen:
1. Wanneer geen rode wikilinks in de tekst staan, wordt niet gauw een nieuw bestand aangemaakt. (http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Europalia&diff=38556463&oldid=38548895)
2. Interwikilinks op de Engelstalige wikipedia vormen duidelijk geen probleem voor de lezer. Misschien kan worden geopteerd voor een anwijzing:...Klik op interwikilink English in linkermarge. Ergens moet hier toch in het kader van de Web Content Accessibility Guidelines een consensus worden bereikt. Lotje ツ (overleg) 28 jul 2013 06:03 (CEST)[]

Mao: Het onbekende verhaalBewerken

Hoi Christophe, het artikel Mao, het onbekende verhaal heeft geen opmaak volgens de Wikipedia-conventies. Kan het zijn dat je dat in de haast bent vergeten? Bijvoorbeeld categorieën, beginnen met een definitie e.d. Met vriendelijke groet, Davin 5 apr 2009 20:06 (CEST)[]

Hallo Davin, ik was het niet vergeten, maar ik had onvoldoende tijd om het allemaal ineens te doen. Het hoofddoel van de eerste aanzet was om die tekst apart te zetten. Ik hoop dat het nu beter is; suggesties zijn welkom. --ChristopheS 6 apr 2009 13:42 (CEST)[]

Mao ZedongBewerken

Ik verzamel hier wat bronnen om later het artikel Mao Zedong te verbeteren:

  • Jonathan D. Spence: Mao Zedong. Time 13 april 1998.
  • Michael Lynch: Mao (Routledge Historical Biographies). Londen & New York: Routledge, 2004. ISBN 0-415-21577-3 (harde kaft)/ISBN 0-415-51278-1 (paperback).
  • Ji Chaozhu : The Man on Mao's Right: From Harvard Yard to Tiananmen Square, My Life Inside China's Foreign Ministry . Random House, 2008. ISBN 978-1400065844. Door Mao's tolk/vertaler.
  • Jonathan D. Spence: Mao Zedong (Penguin Lives). Penguin / Viking Adult, 1999. ISBN 0670886696.
  • Philip Short: Mao: A Life. Holt Paperbacks, 2001. ISBN 0805066381.

--ChristopheS 6 apr 2009 20:29 (CEST)[]

Loper-offerBewerken

Zo zo, een loper-offer. Ik vraag me af of het iets oplevert! Groeten, Bob.v.R 7 aug 2009 00:09 (CEST)[]

Mja, een geval van schaakblindheid. En ik kan niet eens het excuus aanvoeren dat het laat op de avond was. :-( --ChristopheS 7 aug 2009 11:21 (CEST)[]
Hmnou, inmiddels is wit weer aan zet. Bob.v.R 31 aug 2009 03:52 (CEST)[]
En mag wit ook opgeven? --ChristopheS 31 aug 2009 15:50 (CEST)[]

MarkerenBewerken

Fijn dat je meedoet aan vandalismebestrijding, maar zou je in het vervolg er aan willen denken om op Markeren als gecontroleerd te klikken als je een wijziging hebt gecontroleerd? Dit scheelt heel veel werk voor andere mensen. Alvast bedankt !–Krinkle 25 aug 2009 22:40 (CEST)[]

Hallo Krinkle, kan je iets preciezer zijn? Ik controleer af en toe wel bewerkingen van anderen, maar ik heb niet steeds de tijd om een verandering die ik bekijk te controleren (als het meer werk vraagt dan ik op dat moment kan opbrengen, b.v. als ik echt bronnen moet gaan zoeken over een onderwerp waar ik niet zeker over ben), en dan klik ik ook niet op "Markeren als gecontroleerd". Als je bijkomend advies hebt, dan hoor ik dat graag. --ChristopheS 26 aug 2009 11:40 (CEST)[]

Duitse woorden en uitdrukkingenBewerken

Hallo Christophe

Ik zie dat je met "mijn" pagina bezig bent, waarvoor dank.

Ik heb alleen maar een vraag: je bent markeringen aan het toevoegen, wat moet ik me bij de functionaliteit hiervan voorstellen?, ik weet het nl. echt niet.

Ik hoor graag van je.

Vriendelijke groet

Hlibbers

Hallo Hlibbers,
Ja, ik dacht wel dat er een reactie zou komen :-) Het Sjabloon:Lang dient om de taal van stukken tekst te markeren op een manier die computers kunnen lezen. De taalcodes worden gebruikt door software voor spraaksynthese, die vooral door dyslectici en personen met een visuele handicap gebruikt wordt. Dankzij de taalcodes weet die software welke spraaksynthiser er geactiveerd moet worden om een stuk tekst voor te lezen. De uitspraakregels zijn immers voor elke taal anders.
Nog een tip: als je de bewerkmodus van een Wikipedia-pagina opent, zie je helemaal onderaan de pagina welke sjablonen er in gebruik zijn. In principe moet de pagina van een sjabloon ook vertellen hoe het sjabloon gebruikt moet worden en wat het nut ervan is.
Als je nog vragen of opmerkingen hebt, geef je maar een gil.
Groeten, --ChristopheS 1 sep 2009 22:15 (CEST)[]
Nee, Dit sjabloon dient met mate te worden toegepast. We zijn en-wiki niet en willen teksten eenvoudig houden. Je maakt misbruik van het sjabloon en past het toe op verkeerde plekken. Niet acceptabel. Groetjes - Romaine (overleg) 25 nov 2009 19:45 (CET)[]

Dat "misbruik" moet je toch eens uitleggen. Als het niet dient waarvoor ik het gebruik, waarvoor dient het dan wel? De bestaaansreden is heel simpel: het toevoegen van taalcodes die door software voor synthetische spraak gebruikt wordt, zodat een stuk tekst in de juiste taal voorgelezen wordt. Overal waar Engelse tekst op deze taalversie van Wikipedia niet correct gemarkeerd is, zal dergelijke software denken dat het Nederlands is en het dus met Nederlandse uitspraakregels voorlezen. Wat ik deed is geen misbruik maar de logica zelve. Het is niet zomaar deel van webstandaarden zoals WCAG 2.0. --ChristopheS 25 nov 2009 19:59 (CET)[]

Ik weet waarvoor het sjabloon dient, maar binnen de gemeenschap op nl-wiki is er consensus dat het gebruik van sjablonen in de tekst zelf, op misschien de introzin na waar het onderwerp in een andere taal te vinden is, zéér ongewenst is. Dit soort sjablonen zijn door de gemeenschap steeds weer aangeduid als onwenselijk en de gemeenschap wil teksten vrijhouden van dit soort gedoe. Je kunt er vanalles bijslepen, de gemeenschap heeft hierover het laatste woord, en die wil teksten niet vervuild hebben met sjablonen zoals deze. Groetjes - Romaine (overleg) 25 nov 2009 20:04 (CET)[]

Wel, dan wordt het hoog tijd dat de gemeenschap eens wakker geschud wordt en toegankelijke webpagina's leert maken. Het is een ding om die codes zelf niet in te voegen, maar ze actief verwijderen is niets minder dan het leven van mensen die spraaksynthese nodig hebben, moeilijker maken. Eigenlijk actieve discriminatie. --ChristopheS 25 nov 2009 20:07 (CET)[]

Als dit soort sjablonen in teksten staan wordt het voor normale gebruikers ontoegankelijker en moeilijker gemaakt, dat is pas actieve discriminatie. En precies om die reden is het gebruik van dit sjabloon in artikelteksten ongewenst. Romaine (overleg) 25 nov 2009 20:08 (CET)[]

Ja, het toegankelijk maken van webpagina's, software, gebouwen, enzovoort vraag wat extra werk. Extra werk is geen discriminatie. Weigeren om dat werk uit te voeren is wel discriminatie. --ChristopheS 25 nov 2009 20:15 (CET)[]

Toegankelijk maken? Je bedoelt dat omdat voor een kleine groep gebruikers, de rest van de wiki maar mag stikken in een klerezooi aan sjablonen? Ontoegankelijk maken heet dat! En dat is onacceptabel. Romaine (overleg) 25 nov 2009 20:17 (CET)[]

Het is geen "klerezooi" en ik snap echt niet wat er moeilijk is aan dat sjabloon. Er zijn er veel moeilijkere, en die worden gretig gebruikt, zoals die voor infoboxen. Twee maten en twee gewichten? --ChristopheS 25 nov 2009 20:19 (CET)[]

Die infoboxen staan niet midden in zinnen en altijd op een vaste plek. Vrijwel alle andere sjablonen midden in teksten zijn op nl-wiki reeds verwijderd, omdat de gemeenschap dit niet wil. Dat jij het niet snapt is geen probleem, maar de gemeenschap heeft hier een duidelijk standpunt over. Groetjes - Romaine (overleg) 25 nov 2009 20:24 (CET)[]

Romaine, je hebt al dikwijls genoeg gezegd dat de gemeenschap het niet wil, dat heb ik al lang begrepen. Ik antwoord daarop dat de gemeenschap eens moet leren om op een inclusieve manier te denken en te werken. Het standpunt van de gemeenschap is wel duidelijk, maar daarom is het nog niet juist. --ChristopheS 25 nov 2009 20:29 (CET)[]

Beste ChristopheS, als jij de gemeenschap iets wilt leren, omdat ze dingen in jouw ogen verkeerd doen, dan kun je dat het beste doen door er met die gemeenschap overleg over te voeren, en niet door tegen de huidige wens van die gemeenschap in aanpassingen in artikelen te maken. Daarmee "leer" je de gemeenschap niets, daarmee hinder je de gemeenschap slechts en verminder je de kans dat de gemeenschap er iets van wil leren. Overleg werkt beter dan erin rammen ;-) -- Trewal 26 nov 2009 00:03 (CET)[]

Encyclopedia Britannica Elfde editie van 1911Bewerken

Christophe,

Het is fijn dat je het artikel Encyclopedie hebt aangevuld met de gegevens ivm de Elfde editie van de Encyclopedia Britannica. Misschien kan je ook aangeven waarom deze editie als toonaangevend wordt beschouwd. Het is nl. mogelijk en ik sluit niet uit dat bvb. diene jood die de mensheid met de atoombom heeft opgezadeld en andere natuurkundigen van zijn generatie die zich bezighielden met het atoom bijdragen hebben geleverd voor deze editie van de Britannica. Kijk je dit eens na?

mvg, EricVerdonck 9 jul 2010 17:21 (CEST)[]

LangBewerken

Beste ChristopheS, ik ben zo vrij geweest in je bewerkingen op Apache OpenOffice alle voorkomens van sjabloon "lang" weg te nemen. Bij het sjabloon staat duidelijk dat het niet de bedoeling is dit te gebruiken in de lopende tekst, vandaar ... Voor de rest hulde voor je pogingen om het artikel te verbeteren! M.v.g., --MichielDMN 🐘 (overleg) 26 jul 2013 20:32 (CEST)[]

Ik vrees dat de info bij dat sjabloon een bijzonder slechte raadgever is. De reden is toegankelijkheid. Ik kan ermee leven dat Wikipedia-auteurs dit sjabloon niet consequent inzetten om taalwisselingen aan te geven, maar het opzettelijk verwijderen van taalwisselingen waar iemand die zorgvuldig toegevoegd heeft, vind ik een kaakslag voor alle gebruikers die Wikipedia via synthetische spraak of Braille lezen. Ik heb daar enkele jaren geleden reeds een discussie over gevoerd (in 2009; zie Bateson, hierboven), die tot de bijzonder spijtige beslissing gevoerd heeft, om het gebruik van het lang-sjabloon af te raden voor haar oorspronkelijke doel. ChristopheS (overleg) 26 jul 2013 20:46 (CEST)[]

Toekomst SchrijfwedstrijdBewerken

Een analyse van het aantal inzendingen bij de Wikipedia Schrijfwedstrijd suggereert dat het evenement een aflopende zaak is. Zie overlegpagina van de Schrijfwedstrijd, waar iedereen die de schrijfwedstrijd een warm hart toedraagt opgeroepen wordt mee te doen aan een gedachtewisseling over de opzet ervan. Input van Wikipedianen die deelnamen aan de wedstrijd is daarbij onontbeerlijk; zie dit als een uitnodiging. Met vriendelijke groet, Sylhouet contact 8 feb 2018 10:25 (CET)[]