Hoofdmenu openen
Archief

Archiefpagina's met overlegbijdragen
Archief 2007-2009Archief 2010Archief 2011Archief 2012Archief 2013Archief 2014Archief 2015Archief 2016Archief 2017

Inhoud

Even opmerkenBewerken

Dag Andries, tijdje niet gehoord. Om te beginnen wil ik je een zeer fijn 2011 toewensen, met veel fijne momenten en een goede gezondheid. Dan het volgende: ik zag dat je op Club Brugge een aantal bewerkingen deed en die markeerde als "klein". Ik denk echter niet dat die wijzigingen daaronder vallen. Zie Help:Kleine wijziging. Het is maar een detail, maar het lijkt me goed dat je dit weet. Veel plezier nog en tot een volgende! --MichielDMN 🐘 (overleg) 20 jan 2011 21:15 (CET)

Dag Michiel, Bedankt en ook mijn hartelijke wensen. Ik ben nogal geneigd, als ik geen fundamentele wijzigingen of toevoegingen doe, een 'k' te plaatsen. Zeker in zo'n uitgebreid artikel als dat over Club, was mijn toevoeging van een paar zinnen maar marginaal. Ik dacht dat ik bij één van de wijzigingen (want ik heb het in een paar schuifjes gedaan), 'aanvulling' had bij gezet. Het verwonderde me trouwens dat na een paar dagen, noch jij, noch vooral Le Fou, beiden 'bewakers' van het Clublemma, deze belangrijke wijziging in het bestuur nog niet hadden bijgevoegd. met hartelijke groeten, Andries Van den Abeele (overleg) 20 jan 2011 22:04 (CET)
Ja, inderdaad, bij de eerste bijvoeging om 16.57 uur staat wel degelijk 'aanvulling' en geen 'k'. Dus volg ik wel degelijk de regeltjes, ook als ik ze soms wat 'schoolmeesterachtig' vind! Andries Van den Abeele (overleg) 20 jan 2011 22:09 (CET)
Beste Andries, zelfs het veranderen van "financieel" in "administratief" is niet klein. Maar ik zie dat je de regel geen warm hart toedraagt en dat is natuurlijk je goed recht. Ik dacht - blijkbaar niet terecht - dat je de markering slechts op gevoel plaatste. Maakt niet uit, ik bedoelde het goed hoor.
Wat dat "bewaken" betreft: ik hou me zelden bezig met inhoudelijke veranderingen in dat artikel. Voetbal interesseert me maar matig en de juiste termen over en titels voor personen hoger in rang dan de trainer ontgaan me nogal. Het zal nog wel even duren voor ik de naam van de nieuwe technische directeur en manager ken :-). Ik doe inderdaad niet veel meer dan bewaken, wetende dat Club Brugge een geliefd doelwit is van vandalen. --MichielDMN 🐘 (overleg) 20 jan 2011 22:46 (CET)

Gustave Rolin-JaequemynsBewerken

Op de eerste plaats horen opmerkingen over verkeerd gespelde namen niet in het artikel, maar op de bijbehorende OP thuis. Op de tweede plaats schijft de familie de naam met koppelstreepje, zoals je geweten zou hebben na raadpleging der bronnen. Zie zijn rouwbrief. Voor wat betreft zijn politieke kleur geldt hetzelfde. Tjuus. Kleuske (overleg) 1 feb 2011 09:46 (CET)

Ohlala, wat een onvriendelijke reactie. Andries Van den Abeele (overleg) 1 feb 2011 11:10 (CET)
Heb je geen antwoord? Ach, wat... Dan speel je toch gewoon op de persoon. Wat kan het schelen. Gerotzooi in een artikel waar ik twee, drie weken werk in heb zitten (en tweemaal FA-status heeft verworven), zonder bronvermelding, zonder overleg... Waar maak ik me druk om? Kleuske (overleg) 1 feb 2011 12:33 (CET)
Met permissie, Kleuske, maar Andries speelt hier toch niet op de persoon? Hij stelt slechts vast dat jouw eerste reactie nogal onvriendelijk was en daar heeft hij wat mij betrefft gelijk in. De tweede reactie maakt het er niet beter op. Nog afgezien van de vraag of een rouwbrief een bron is voor hoe een naam wettelijk gespeld dient te worden. Joop den Uyl heette volgens de burgerlijke stand Den Uijl, maar op zijn rouwkaart stond ongetwijfelf Uyl. Los daarvan is mij onduidelijk waaraan Andries het verdiend heeft om tot twee keer toe door jou te worden afgesnauwd.   RJB overleg 1 feb 2011 12:59 (CET)
Waar steek jij je neus in? En alsje het echt wilt weten: het op de persoon spelen, in plaats van op de zaak. Dus bemoei je d'r niet mee. Kleuske (overleg) 1 feb 2011 14:52 (CET)
Waar ik me mee bemoei is dit: Andries van den Abeele is een serieuze en geliefde collega. Er is geen enkele reden om zo'n toon tegen hem aan te slaan. Evenmin als tegen mij, overigens.   RJB overleg 1 feb 2011 16:56 (CET)
En jij denkt dat de door jou gewaardeerde gebruiker een onmondig kiund is dat z'n eigen zegje niet kan doen? Een beetje vertrouwen in de mens, graag.– De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Kleuske (overleg · bijdragen)
Nee, dat denk ik helemaal niet, maar ik wilde hem graag laten weten dat ik met hem sympathiseerde tegen jouw volkomen onheuse bejegening. Opvallend is overigens dat waar je zo gesteld zegt te zijn op de inhoud, je hieronder op geen enkele wijze ingaat op de zaken die Andries van den Abeele inbrengt. Dat sterkt mij in de overtuiging dat je vooral met je verkeerde been uit bed gestapt was, toen je hier Andries de mantel kwam uitvegen. Het feit dat je mijn serieuze bedenkingen tegen jouw manier van overleggen afdoet als gebler, maakt het er onderwijl allemaal niet sterker op.   RJB overleg 2 feb 2011 08:48 (CET)

Inderdaad Kleuske, zoals RJB zo vriendelijk is te veronderstellen, wens ik helemaal niet op de persoon te spelen, maar u bent bepaald onvriendelijk en dat verbaast me voor iets dat toch evengoed vriendschappelijk kan besproken worden. Bent u Nederlandse of Belgische? In het eerste geval bent u misschien niet bekend met sommige gebruikelijke termen. 'Liberale Partij' is de juiste naam van de vroegere Belgische partij, en 'Unitair' werd hierbij nooit gezegd, want dat sprak vanzelf. In alle geschiedkundige werken heeft men het gewoon over de 'Liberale Partij' wat tot in 1961 ook de officiële benaming was. Het zou dan ook beter zijn moest het woord 'unitair' buiten de geactiveerde benaming vallen, hoewel er natuurlijk niets op tegen is dat u dit vermeldt als bvb. de unitaire Liberale Partij.

Wat de familienaam betreft, ik had gewoon een kleine verwijzing gemaakt naar het feit dat de schrijfwijze probleem stelt, zonder ook maar enige redirect te doen. Waarom dit niet zou mogen vermeld worden, ten gerieve van de geïnteresseerden, die de naam inderdaad op verschillende manieren geschreven zien, is me een raadsel. Ik heb dus niet eens ingegrepen en u maakt er zich al zo zenuwachtig over. Voor u is dit gewoon 'gerotzooi': dat is echt onvriendelijk. Ik zal het nu eens verder onderzoeken, want de gegevens zijn tegenstrijdig:

 • er is het verschil tussen 'Jacquemyns' en 'Jaequemyns'. In de 'Carnet Mondain' staan 9 familieleden vermeld als 'Rolin Jaequemyns' en één als 'Rolin Jacquemyns'. De meer officiële teksten, zoals vermeld in 'Wapenboek van België (teksten van verheffing in de adelstand van zonen in 1921) en in de 'Etat présent de la noblesse belge', geven als schrijfwijze 'Jacquemyns'
 • het koppelteken is zeker wel op zijn plaats bij Gustave Rolin, omdat het de naam van zijn echtgenote aldus bij de zijne voegde, zoals in de 19de eeuw gebruikelijk. Voor de burgerlijke stand noemde hij trouwens gewoon 'Gustave Rolin'. Maar in de volgende generatie is dit niet meer het geval, aangezien Edouard Rolin bij KB van 12 mei 1912 vergunning kreeg om zich voortaan 'Rolin Jacquemyns' te noemen, net zoals zijn broer Paul zich 'Rolin Heymans' mocht noemen. Beiden zonder koppelteken, en aldus door de familie geschreven tot heden (ofwel als Jaequemyns, ofwel als Jacquemyns). Ik zal me informeren bij de 'Etat présent' en bij een paar nazaten.
 • er zijn nog een paar andere fouten in de huidige tekst. Zo is ten onrechte, op basis van een redevoering door prof. Herbots gehouden, geschreven dat Hyppolite Rolin lid was van het Nationaal Congres (België) (er stond trouwens zelfs in de tekst: van de Nationale Assemblée en dit verwijst dan nog wel naar het parlement in Suriname.) Of Rolin in 1830 werd aangezocht in Kortrijk moet ik nog opzoeken, maar hij heeft in ieder geval nooit in de Constituante gezeteld. Zijn politieke carrière speelde zich trouwens volledig in Gent af, waar hij in 1839 voor het eerst werd verkozen, in de gemeenteraad.
 • Er staat praktisch geen bronvermelding bij het artikel over wat de persoonlijke gegevens en familie betreft. Ik zal er nu geleidelijk enkele aan toevoegen en plaats ze onder 'literatuur', om ze te onderscheiden, al dan niet voorlopig, van de reeds aangeduide bronnen die vooral verwijzen naar geschriften over zijn werk in Siam. Er zal minstens moeten vermeld dat Herbots (viermaal geciteerd) verkeerd was.

U ziet dat er toch wel stof tot verbetering is en dit geen grote woorden van afkeuring verdient. Nu doet u het voorkomen alsof ik de euvele moed heb om op uw 'jachtterrein' te komen, daar waar het er me alleen maar om te doen is een paar nuttige verbeteringen aan te brengen. Beste groeten, Andries Van den Abeele (overleg) 1 feb 2011 13:30 (CET)

Je kunt van alles met me bespreken op zeer vriendelijke toon. Zolang het over de zaak gaat en je bronnen opvoert. Zoals hierboven. Kleuske (overleg) 1 feb 2011 14:52 (CET)
Kijk. Da's al heel wat beter dan een plompverloren opmerking "(eigenlijk Rolin Jaecquemyns zonder verbindingsstreepje)" midden in de lopende tekst. Met al het gebler van RJB zou je nog vergeten dat het daarom ging. Dat zijn bijdragen waar ik vriendelijk van wordt. Waarvoor dank. Kleuske (overleg) 1 feb 2011 19:42 (CET)

GanshofBewerken

Andries, kun je eens kijken naar de geboortedata van grootvader François (Waarom niet Franz? Het was toch een Duitser) (1873???) en grootmoeder Wilhelmine (1806???). Nogal een groot leeftijdsverschil tussen die twee en grootmoeder is blijkbaar 112 jaar mogen worden. Met vriendelijke groeten, Sonuwe () 2 feb 2011 17:22 (CET)

Beste Sonuwe, je scherpe ogen hebben het juist gezien! Hoe ik aan die verkeerde getallen kwam mag joost weten. Nu staat het juist. Wat de voornaam betreft, misschien was het ook wel Frantz, maar tot hiertoe heb ik het niet aldus aangetroffen. Wellicht wilde hij zich zo spoedig mogelijk bij de franstalige burgerij inburgeren. met hartelijke groeten, Andries Van den Abeele (overleg) 2 feb 2011 18:50 (CET)

Gustave Rolin-Jaequemyns (nogmaals)Bewerken

Hoi. Ik heb net je bijdrage gelezen. Doorwrocht, niet minder. Wat me wel van het hart moet is dat ik het een beetje naar een betoog vindt ruiken en dat je in telegramstijl door een behoorlijk aantal maconieke bronnen heengaat die hier eigenlijk niet zo tussenpassen. Kun je die informatie niet beter in de voetnoten plaatsen en in de broodtekst wat meer verhalend te werk gaan? Succes. Kleuske (overleg) 3 feb 2011 18:47 (CET)

Ik heb geaarzeld wat te doen. Het simpelste is van niets te schrijven en gewoon de categorie 'vrijmetselaar' te verwijderen. Maar dan heb ik zeer waarschijnlijk iemand die me zal achterna zitten en de categorie zal terugplaatsen. Ik kan dit maar verhinderen door overtuigende argumenten. Daarom de maçonieke bronnen, die allen op Rolin betrekking hebben en aantonen dat zijn naam inderdaad in vrijmetselaarslijsten voorkomt. En dan moest ik wel aangeven waarom ze niet overtuigend waren en wat er dan wel bij Rolin in een andere richting wees. Laat ons eens afwachten of er in de eerste dagen iemand op reageert. Dan zien we wel. Andries Van den Abeele (overleg) 3 feb 2011 22:07 (CET)
Ik heb ook al een paar keer geprotesteerd tegen die categorie (zie historie). Vandaar dit ik het met je eens ben dat dit vermelding verdient, met onderbouwing en al. Maar uiteindelijk schrijven we artikelen voor het publiek, niet om onderlinge disputen te beslechten, vandaar mijn suggestie omtrent voetnoten. Kleuske (overleg) 3 feb 2011 23:14 (CET)

Ahem... een kleine wijziging? Maar goed. De nieuwe versie is beter. Tjuus. Kleuske (overleg) 21 feb 2011 21:31 (CET)

Ja, ik vink misschien te makkelijk de 'kleine wijziging' aan. Wat gemakzucht zeker. hartelijke groeten, Andries Van den Abeele (overleg) 21 feb 2011 23:39 (CET)

K70Bewerken

Toevallig verstand van K70's? Sonty (overleg) 5 feb 2011 15:11 (CET)

Helaas niet. Andries Van den Abeele (overleg) 5 feb 2011 15:38 (CET)

Leopold SanckeBewerken

Un grand merci cher Andries Van den Abeele d'avoir à nouveau sorti du précipice l'article Leopold Sancke. Certes je n'y ai pas mis la forme, mais comme il s'agit d'un personnage de l'histoire nationale, j'ai pensé que l'article de wiki fr. avait aussi sa place en Néerlandais. Bien curieusement l'article sur Splithoorn que j'avais fait en français n'existe pas en Néerlandais, il a d'ailleurs été corrigé suite à des ajouts d'un descendant actuel de Spilthoorn qui avait été vexé par certains passages de mon texte (voir ma page de discussion sur wiki fr.[1]). Cordiaux remerciements.--Bruxellensis (overleg) 15 feb 2011 12:18 (CET)

 1. Charles Louis SpilthoornBewerken

  Bonjour Dans la page http://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9opold_Sancke vous traitez Charles Louis Spilthoorn de conspirateur. Je trouve la formule peu plaisante et surtout peu representative du personnage. Quand on lit le livre de Lucien Jottrand , il semble plus avoir ete victime d'un complot ou d'une machination qu'etre conspirateur. donc ne pourriez vous pas mettre simplement une phrase neutre comme "Parmi les causes célèbres où il fut appelé à plaider, il y eut le procès de l'avocat Charles Louis Spilthoorn[3]."

  Roland Spilthooren

  Puisque le mot "conspirateur" (on parle pourtant de la "Conspiration de Risquons tout") ne vous plait pas je l'ai remplacé par le mot "meneur" et j'ai donné les faits exacts. Vous pouvez déplorer que les tribunaux de l'époque l'aient considéré comme un "conspirateur" et comme un des principaux meneurs lors de la conspiration de « Risquons-tout » mais ils l'ont malgré tout condamné à mort le 30 août 1848 (un arrêté royal, daté du 21 novembre 1848, commua cette peine de mort en réclusion de 30 années). Je vous signale que si vous avez des éléments nouveaux vous pouvez toujours les écrire vous-même dans l'article--Bruxellensis (d) 15 septembre 2010 à 16:12 (CEST)
  Merci de votre modification. J'ai bien pensé a modifier moi meme mais etant donné que ce personnage etait de la meme famille que moi, je ne voudrais pas etre taxé de parti pris. Notez que c'est moi qui avais ecrit le texte dans personnages celebres née a Kruishoutem et que je compte bien completer l'article. (Signé: Roland Spilthooren)

Karel SpilthoornBewerken

Je vois que vous avez heureusement été plus rapide que moi pour faire l'article Karel Spilthoorn, écrit dans un style digne de Tacite, ce qui évitera aux lecteurs mes balbutiements.--Bruxellensis (overleg) 15 feb 2011 17:15 (CET)

Cher Bruxellensis, Spilthoorn n'était pas une très grande personnalité, mais il mérite certainement un article. Il s'agit d'un personnage romanesque et frappé par l'air du temps dans lequel il ne put évoluer comme il le souhaitait. Je pense que le texte en français pourrait s'inspirer des informations supplémentaires données dans le texte néerlandais. Bien à vous, Andries Van den Abeele (overleg) 16 feb 2011 00:47 (CET)
je prends bonne note de vos améliorations et de l'abondance de votre bibliographie, il était, en effet, un de ces personnages sur lequel se focalise un instant l'opinion publique et qui disparaissent rapidement dans les oubliettes de l'histoire, et qui sont parfois comme lui des boucs émissaires (comme vous le dites) ou des paratonnerres cachant des responsables plus importants mais qui ne se mouillent pas! Désormais les chercheurs (et surtout les journalistes qui font du copier-coller) auront clé sur porte une petite documentation sans perdre leur temps dans les bibliothèques, c'est ça l'utilité de wikipédia.--Bruxellensis (overleg) 17 feb 2011 15:35 (CET)
Cher Andries van den Abeele, comme vous me l'avez suggéré, j'ai largement puisé dans votre article (sans vous citer puisque sur Wikipedia c'est la règle, c'est une forme d'abnégation volontaire et altruiste de chacun) pour étoffer l'article français, je l'ai adapté pour les lecteurs francophones ou hexagonaux pour qui certains noms sont inutiles à citer. Bien cordialement.--Bruxellensis (overleg) 18 feb 2011 16:04 (CET)

Bernardus AlfrinkBewerken

Beste Andries, zou je een keer je kritische blik willen laten gaan over dit lemma. Ik heb het de afgelopen weken sterk uitgebreid en het staat op dit moment in de review, maar dat is je mogelijk ontgaan. Vanzelfsprekend alleen als je tijd en zin hebt. Hartelijke groeten,   RJB overleg 15 feb 2011 23:20 (CET)

Beste RJB, Hoe kritisch ik ook probeer te lezen, met uitzondering van een enkel typfoutje heb ik niets aan te merken. Het is geen makkelijke biografie neem ik aan, omdat enerzijds de persoonlijkheid van Alfrink ingewikkeld was en anderzijds de evolutie van de Kerk in Nederland wel bijzonder was. Ik vind het vlot en boeiend geschreven, met humor, afstandelijkheid en kritische geest. Zowel 'traditionalisten' als 'progressisten' moeten er zich kunnen in terug vinden, zo hoop ik althans. met hartelijke groeten, Dries.

Beste Andries, dankjewel voor je aardige commentaar en voor de verbeteringen die je hebt aangebracht. Het is geen gemakkelijke man inderdaad, omdat hij daadwerkelijk opereerde op het breukvlak van twee - bijna tegengestelde - tijdperken en daar zijn weg in trachtte te vinden. Hartelijke groeten,   RJB overleg 16 feb 2011 10:27 (CET)

Seksueel misbruik binnen de Katholieke KerkBewerken

Hallo Andries,

Ik zie dat jij e.e.a. hebt gedaan op Seksueel misbruik binnen de Katholieke Kerk en op de daarbij behorende OP. Het lemma stikt van de structureel gemaakte fout Jaren '50, etc. Omdat niemand hier 19 uitspreekt of denkt, hoort er geen apostrof te staan, zo is al een aantal keren in het taalcafé gemeld met onderbouwing middels bronnen. Ook andere zaken kloppen niet, zoals het koppelteken in de naam van de vorige paus.

Nu heb ik de indruk dat het lemma veelvuldig ongewenst wordt gemuteerd, dus ik vroeg me af of het wenselijk is dit varkentje te wassen, of dat ik hiermee beter even kan wachten. Ik wil i.i.g. niemand voor de voeten lopen.

Met vriendelijke groet,

Jasper Kloekmoed  [!?]  16 feb 2011 17:34 (CET)

P.s. Goede GP heb je, helemaal mee eens.

Beste Mark, Het is al een tijdje geleden dat ik nog op dit lemma ben gaan kijken. Sinds weken wordt er bijna dagelijks iets gewijzigd door gebruiker Encyclopedist. Ik ben wat verbaasd dat er daar zo dagelijks iets vatbaar voor wijziging is. Met uiteenlopende contributeurs is het niet te verwonderen dat het ook taalkundig wat slordig wordt. Als u het wil oppoetsen zal dat zeker geen slecht idee zijn. met hartelijke groeten, Andries Van den Abeele (overleg) 16 feb 2011 20:14 (CET)

Leopold SanckeBewerken

U schrijft dat Leopold Sancke niet de vader zou zijn van het kint dat hij, in zijn oudheid, heeft gelegitimeert door huwelijk met zijn ex-maitresse (en waarschijnlijk vroegere dienstmeid?) Caroline Lantain. Bent U zeker van, misschien kunt U darover de auteur van de stamboom in Wikipedia ondervragen? Ik denk dat dit formulatie passt beter met de geschiedenis: "Op einde van zijn leven (53 j.) trouwde hij pas in 1868, zijn vroegere maîtresse en dienstmeid Caroline Lantain (44 j.) (°Tollembeek 1824), met welke hij had een kind Gustave Lantain (1854-1909) gehad, om hem te legitimeren. Deze enige zoon werd jurist en rechter." --Bruxellensis (overleg) 27 feb 2011 13:32 (CET)

Je ne crois pas que j'ai écrit que le fils de Caroline Lantain n'était pas aussi le fils de Sancke. Je disais simplement qu'il est né hors et longtemps avant mariage. J'ai d'ailleurs encore amélioré en mettant 'légitimé' au lieu de 'adopté', ce qui laisse ouvert la possibilité qu'il s'agissait de son fils. Rien toutefois pour l'instant n'est offert comme preuve que les deux avaient une liaison remontant à au moins 1853, et que Sancke serait dès lors le père du fils de Caroline. Où peut-on trouver confirmation qu'elle était sa servante? Que mentionne le registre des naissances (p. ex. Sancke fit-il la déclaration? A quelle adresse Caroline accoucha-t-elle?) Il faudrait en savoir plus pour pouvoir être affirmatif en la matière. Andries Van den Abeele (overleg) 27 feb 2011 16:10 (CET)

Sint-LeocollegeBewerken

Betreft deze paragraaf

  • Lagere school**

De lagere school van het Sint Leocollege kende als 'schoolhoofden' of directeurs opeenvolgend: Emile Sap - Maurice Maeyaert - Romain Plasman - Robert Deslypere - Adelson Depoortere - Hugo Ameel. Sommigen onder hen speelden zowel binnen het college als in het Brugse sociale leven een opgemerkte rol.

Geachte (is dit de goede aanspreekvorm?) Heer Van den Abeele, de paragraaf “Lagere school” , bevat enkel de namen van de (gewezen) hoofdonderwijzers, als deze mensen niets speciaals voorstellen is dit een irrelevante paragraaf. Als uw laatste zin “Sommigen onder hen speelden zowel binnen het college als in het Brugse sociale leven een opgemerkte rol.” juist is (wat goed mogelijk is ik betwist dit niet), sommige namen zeggen mij zelf iets, hoeft dit meer uitleg. Misschien niet in het artikel Sint-Leocollege maar dan in speciale artikels. Veel artikels over scholen dienen in feite om namen van directeurs bekend te maken. Dit laatste zou moeten vermeden worden. Vele groeten Jack Ver (overleg) 28 feb 2011 13:02 (CET)

Dag Jack, Akkoord. Ik zal eens zien wat ik er nog aan gegevens kan bijvoegen, hetzij op het lemma Sint-Leo, hetzij op aparte lemma's (hoewel ze daarvoor misschien net iets te weinig universeel encyclopedisch zijn). Ik vind wel dat ze een naamvermelding verdienen, omdat ze naast de algemene directeurs in deze school altijd een eigen rol speelden. Andries Van den Abeele (overleg) 1 mrt 2011 13:37 (CET)

Wiu2Bewerken

Hallo Andries Van den Abeele, Wiu2 is een ingeburgerd begrip dat zeker niet zal verdwijnen van nl-wiki, tenzij het sjabloon:Meebezig ook wordt opgeheven. De werking van beide is verder identiek. Eddylandzaat is een van de weinig gebruikers die af wil van wiu2, terwijl de gemeenschap gebruikers daar zeker niet achter staat en het bij verwijdernominaties gewoon behouden gebleven is. Wiu2 is dus prima als vanouds te gebruiken, alleen de inhoudelijke waarde is sterk afgenomen doordat aan dit sjabloon steeds minder waarde wordt toegekend. Groetjes - Romaine (overleg) 2 mrt 2011 00:24 (CET)

Horror vacuiBewerken

Bonjour, cher Andries Van den Abeele, j'ai vidé ma page de discussion pour ne pas l'encombrer. (nettoyage de printemps), mais je me suis trompé en vidant aussi la page d'introduction. J'ai reverté. Merci de l'avoir vu. A bientôt.--Bruxellensis (overleg) 12 mrt 2011 14:49 (CET)

Seksueel misbruik binnen de Katholieke Kerk (2)Bewerken

Hallo Andries Van den Abeele/Archief 3,

Ik heb Seksueel misbruik binnen de Katholieke Kerk op Wikipedia:Review gezet, nadat Enceclopedist e.e.a. op de OP van dat lemma beweert over de betrouwbaarheid van de bronnen en de onderbouwing van dit lemma. Uw mening als ervaren gebruiker en gewaardeerd collega zou ik zeer op prijs stellen, dus ik hoopte dat u tijd en zin hebt zich hier eens over te buigen.

Met vriendelijke groet,

Jasper Kloekmoed  [!?]  13 mrt 2011 22:40 (CET)

Dag Mark, Ik zal er naar kijken. Ik ben wat verbaasd dat 'encyclopedist' nu al wekenlang minstens éénmaal per dag wijzigingen of toevoegingen doet op dit lemma. met hartelijke groeten, Andries Van den Abeele (overleg) 14 mrt 2011 00:45 (CET)

BoddaertBewerken

Dag Andries, je plaatste hier een sjabloon met nmm twee wezenlijke vragen. Dit sjabloon werd vandaag verwijderd met als argument, dat het zou zijn afgehandeld. Echter de enige afhandeling die ik kan waarnemen is, dat in het artikel zelf nu ook bij twee passages om een bron wordt gevraagd. Ik veronderstel, dat jij iets anders bedoelde met je vraagstelling. Misschien zou je er even naar willen kijken. Wmb worden passages geschrapt waarvoor, ruim een jaar na het verzoek om bronnen, geen deugdelijk antwoord is gekomen. Met vr. groet, Gouwenaar (overleg) 15 mrt 2011 19:27 (CET)

Beste Jan, Ik heb inderdaad wel graag dat het sjabloon erboven blijft staan, in de hoop dat het méér succes zal hebben dan alleen maar 'bron?' in de tekst te plaatsen. Ik heb de wijzigende gebruiker er van ingelicht. Schrappen? ja, indien geen antwoord komt zal het misschien wel onvermijdelijk worden. met hartelijke groeten, Andries Van den Abeele (overleg) 16 mrt 2011 15:15 (CET)

Ik heb nog eens verder nagekeken. Het lemma is in 2006 gemaakt door een anonieme gebruiker 195.121.57.106 en het blijkt de enige inbreng te zijn geweest die hij op wikipedia deed. Andries Van den Abeele (overleg) 16 mrt 2011 15:24 (CET)

Groote Brugsche Comptoir AlmanachBewerken

Beste Andries,

Ik zou u graag willen vragen wat precies de Groote Brugsche Comptoir Almanach is en wiens namen er in geschreven staan. Ik vind maar bitter weinig informatie over het werk (de werken) zelf op het internet. Ik had gehoopt dat u als historicus en Bruggeling mij even kon helpen.

Vriendelijke groet,

Politeios (overleg) 15 mrt 2011 20:36 (CET)

Dag Politeios, Dit was gewoon een jaarlijkse almanak, waarin uitgebreid de kalender per maand stond, met gegevens over de marktdagen; vervolgens de lijsten met de namen van de besturen van de stad Brugge, van het Brugse Vrije, en in meer beperkte voerm van alle gemeenten van West-Vlaanderen; verder ook de namen en adressen van rechters, advocaten, deurwaarders, notarissen, enz, enz. Met hartelijke groeten, Andries Van den Abeele (overleg) 15 mrt 2011 21:50 (CET)

Oude Universiteit LeuvenBewerken

Cher Andries Van den Abeele, afin d'éviter tout conflit je laisse aux lecteurs érudits le soin de décider. L'erreur de Witger est de croire qu'il s'agit d'un conflit linguistique!!!! Ce qui est ridicule car les professeurs tant allemands (de Cologne comme le prof de Piro) ou de Paris parlaient latin. Je me contente des faits: les ducs de Bourgogne (maison de Valois) étaient en concurrence avec leurs cousins rois de France (pays de naissance des Universités) et ils ont voulu doter leurs états du même outil existant dans leur patrie d'origine. (Je pourrais donner une bibliographie à ce sujet). C'est un peu comme si un souverain arabe formé aux USA retourne dans son pays et veut créer une High Business School. Toutefois, étant francophone et risquant que l'on s'imagine qu'il s'agit de flagorneries vis à vis de la France (losgeslagen francofiliteit weggewist) (comme l'écrit Witger) je refuse d'entrer en conflit et permet à Witger d'écrire tout ce qu'il veut. Toutefois, malgré cette forme de censure préalable , je ne peux pas empêcher qu'un universitaire sérieux et plus curieux découvre caché derrière le nom duc de Brabant, dans quelque livre qui aura échappé à Fahrenheit 451 le nom de la maison de Valois et toute la riche culture française qu'ils ont apporté, dont notre délicieuse "cuisine flamande" et notre amour pour les bon vins. (Je recommande toutefois à Witger de lire Huyzinga, Herfstijd der mideleeuwen). Je pense qu'une culture qui nie volontairement sa porosité aux autres cultures et l'apport venant d'elles et qui les ont enrichies (et transmises ensuite elles mêmes à d'autres) est en danger d'anémie. sans Pindare il n'y aurait jamais eu de Guido Gezelle qui l'a surpassé, et sans Guido gezelle il n'y aurait jamais eut le grand Henri Michaux (de Namur) qui a été éduqué en néerlan,dais et qui avait dit un jour qu'il avait refusé d'écrire en cette langue car il ne parviendrait jamais à surpasser Guido Gezelle. Voilà la vraie universalité. Toutefois je pense (d'après mes lectures) que sans cet apport français il n'y aurait jamais eu dans le Brabant une université (hostilité des milieux traditionnalistes, des écoles abbatiales, des écoles chapitrales, et des patriciats urbains). DOCERE VOLUMUS NON NOCERE. Bien cordialement.--Bruxellensis (overleg) 19 mrt 2011 15:29 (CET)


Quia cum pura est intentio que praecedit, bonum est omnae opus quod sequitur, etiam si reprehensibile esse videatur. Over de stichting van universiteit van Leuven in laatste instantie: Stein R., 'Historiografie, literatuur en onderwijs', Geschiedenis van het hertogdom Brabant, ed. Prof R. van Uytven, Prof C. Bruneel, Prof A. M. Koldewey, Prof A. van de Sande, e.a. (Leuven en Amstedam 2004) p.196: Op 9 december 1425 gaf paus Martinus V een oorkonde uit, waarmee hij formeel de stichting van de Leuvense universiteit bevestigde. Waarom nu juist hier een universiteit? Volgens de stichtingsoorkonde was het wenselijk om een universiteit in Brabant te vestigen omdat hier en in de omliggende gewesten een groot aantal welvarende plaatsen was gelegen, terwijl door het ontbreken van een universiteit velen verstoken bleven van de geneugten van de wetenschap. Formeel ging het initiatief natuurlijk uit van hertog Jan IV, die een verzoek indiende bij de paus om een universiteit te mogen vestigen, maar deze vorst was zo incapabel en stond zo sterk onder invloed van zijn omgeving dat hij een dergelijke beslissing nooit zelfstandig had kunnen nemen. (...) p.197: (...) Marc Nelissen legt de nadruk op de initiatieven van de stad Leuven. Vanaf 1418 deed de stad grote moeite om de plaatselijke school naar een hoger plan te tillen en de stichting van de universiteit paste uiteraard prima in dat plan. Op kosten van de stad werd in 1425 scholaster Willem Neve naar Rome gestuurd. Het initiatief werd met succes bekroond. Op 9 december 1425 vaardigde Martinus V (1417-1431) een bul uit waarmee hij de inrichting van de Leuvense Alma Mater bezegelde. (...). Witger (overleg) 2 apr 2011 13:09 (CEST)

BoddaertBewerken

Hallo Andries Van den Abeele,

Ik heb het wikifysjabloon hier weer afgehaald, dat gaat over de opmaak, de opmaak is goed maar de bronnen zijn het probleem. Zie ook mijn bewerkingscommentaar.

Mvg, Bas (o) 30 mrt 2011 14:19 (CEST)

Etienne Evarist Van MaldeghemBewerken

Beste Andries, hartelijk dank voor het aanvullen van het lemma, o.a. met info betreffende het Vlaemsch-Duitsch Zangverbond. Misschien de moeite waard om hiervan in de toekomst een afzonderlijk lemma te maken ? Met beste groet. --80.201.246.35 7 apr 2011 23:50 (CEST)

Waarde anoniem (of is Marnik uw voornaam?), ik heb een lemma gemaakt. met beste groeten, Andries Van den Abeele (overleg) 8 apr 2011 17:23 (CEST)

Claude-Henri de Rouvroy, graaf van Saint-SimonBewerken

Andries,

Deze persoon heeft al een lemma: Claude Henri de Saint-Simon. Kun je beide lemma's samenvoegen? Groeten, Sonuwe () 9 apr 2011 16:14 (CEST)

Beste Sonuwe, Het is een ingewikkelde toestand: onder 'Saint-Simonisme' stond een volledig lemma zowel over de hertog als over de graaf. Ik heb ze nu beide van dit lemma afgehaald om er een afzonderlijk van te maken. Maar nu komt het er dus nog op aan om de twee over de graaf samen te voegen en op 'saint-simonisme' nog iets bij te voegen. Andries Van den Abeele (overleg) 9 apr 2011 16:19 (CEST)

Beste Andries, ik twijfel er niet aan dat dit zeker in orde komt. Nog veel schrijfplezier gewenst, Sonuwe () 9 apr 2011 17:33 (CEST) die steeds uitkijkt naar jouw nieuwe artikels
Hoi Andries. Ik zag dat je het artikel weer leeg had gehaald. Wat zijn je plannen hiermee? Ik heb trouwens voorlopig maar de laatste versie met veel tekst teruggeplaatst. Pompidom (overleg) 9 apr 2011 21:54 (CEST)
Dag Pompidon, ik heb de verwijdering van dit lemma aangevraagd, vanwege dubbel gebruik. Er bestond al een ander lemma dat ik niet had opgemerkt (een man met verschillende naammogelijkheden!). Ik heb het oorspronkelijke lemma behouden en aangevuld met wat ik op het nieuwe had geplaatst, dat nu dus mag uitgewist worden. Andries Van den Abeele (overleg) 9 apr 2011 22:46 (CEST)
Om te voorkomen dat anderen in de toekomst weer onder die naam een dubbelartikel proberen aan te maken, heb ik er maar een redirect van gemaakt. Dan komen ze meteen bij het goede artikel. Pompidom (overleg) 9 apr 2011 22:51 (CEST)
Ook goed, zolang er maar één artikel overblijft. Moet het verzoek tot verwijderen dan worden ingetrokken? Andries Van den Abeele (overleg) 9 apr 2011 22:53 (CEST)
Ah, die had ik nog niet eens gezien. Maar ik heb die alvast daar weggehaald. Pompidom (overleg) 9 apr 2011 22:58 (CEST)

Joseph Ferdinand ToussaintBewerken

Dank U voor de zeer volledige verbetering aan dit artikel.--Bruxellensis (overleg) 10 apr 2011 11:15 (CEST)

Ja, hij verdiende dat wel. Iemand heeft hem gevoegd bij de categorie 'vrijmetselaar', maar ik heb geen enkele aanwijzing dat dit juist zou zijn. Andries Van den Abeele (overleg) 10 apr 2011 13:06 (CEST)
Hij is in de vergetelheid gevallen, en ook geen enkel biograaf van Joseph Poelaert vermeldt het feit dat Toussaint zijn schoonvader was.--Bruxellensis (overleg) 11 apr 2011 13:21 (CEST)

Echtscheiding Rouwvoet?Bewerken

Beste heer Van den Abeele,

Toevallig viel mijn oog net op een anoniem die deze bewerking van u terugdraaide. Zonder bron heeft de anoniem natuurlijk helemaal gelijk. Heeft u een bron hiervoor? Vriendelijke groet, Spraakverwarring (overleg) 3 mei 2011 12:34 (CEST)

Ik las het in de krant, maar dat is wel niet genoeg als bron. Ik bemerk nu dat op google hierover niets is terug te vinden. Dus terugdraaien is (al dan niet voorlopig) terecht. Jammer natuurlijk dat het door een anoniem wordt gedaan. met hartelijke groeten, Andries Van den Abeele (overleg) 3 mei 2011 12:46 (CEST)
Dank voor uw reactie! Het zou trouwens wel een pikant gegeven zijn: als minister van jeugd- en gezinszaken probeerde Rouwvoet juist echtscheiding te bemoeilijken door verplicht relatietherapie voor te schrijven. Zie o.a. dit artikel. Vooralsnog kan ik in de Nederlandse pers niets over een eventuele scheiding van Rouwvoet terugvinden. Vriendelijke groet, Spraakverwarring (overleg) 3 mei 2011 12:50 (CEST)
En nu moet ik helemaal berouwvol schuld bekennen. Mijn bron was de Belgische zogenaamde kwaliteitskrant 'De Standaard'. En wat deelt die nu vandaag ergens in een hoekje doodleuk mee? Volgende berichtje: "Scheiden. In ‘André Rouvoet stopt als fractieleider Nederlandse ChristenUnie' (DS 30 april) staat dat Rouvoet in een echtscheiding is verwikkeld. Dit berust op een foute interpretatie van een Nederlandse bron. Het klopt niet." Men kan die kranten toch voor niets vertrouwen. Terugdraaien was dus helemaal terecht en het spijt me dat ik het er op plaatste. Andries Van den Abeele (overleg) 3 mei 2011 13:00 (CEST)
Ach, kan gebeuren. Ik vind 't ergens wel grappig, zo'n miskleun. Spraakverwarring (overleg) 3 mei 2011 15:47 (CEST)

Fraaist verbeterde artikel van de maand : Saint-simonismeBewerken

 
Bij dezen een schouderklopje voor het produceren van het "Fraaist verbeterde artikel van de maand april" voor uw werk aan Saint-simonisme . Van harte gefeliciteerd!

Voor het uitbreiden van dit mooie artikel over het socialisme en de achtergronden hiervan. Proficiat! Mvg, Kthoelen   (Overleg) 8 mei 2011 16:46 (CEST)
Voor meer informatie over dit schouderklopje, zie Gebruiker:Kthoelen/Nominatiepagina

Beste Kthoelen, olala, u doet me blozen! Andries Van den Abeele (overleg) 8 mei 2011 22:54 (CEST)

Geachte Heer Van Den Abeele,Bewerken

Al een paar dagen woedt er een bewerkingsoorlog tussen u en mij. U verwijt me dat ik anoniem verzinsels op de pagina van de Roze Balletten zou zetten over personen die zich niet meer kunnen verdedigen. Ten eerste ben ik niet anoniem. Mijn naam is Thomas Smet en deze staat klaar en duidelijk vermeld op de pagina bewerkingsgeschiedenis. Ik verschuil me niet achter een of ander obscuur pseudoniem zoals zovele bewerkers. Ten tweede lijkt het me nogal evident dat er geschreven wordt over personen die zich niet meer kunnen verdedigen. Wie overleden is kan uiteraard niet meer reageren. Moeten we dan ook alle paginas over alle historische gebeurtenissen verwijderen? In dat geval kunnen we Wikipedia beter opdoeken. Ten derde schrijf ik helemaal geen leugens of verzinsels. Wie zoiets zegt is ofwel te kwader trouw ofwel erg onwetend. Ik raad u aan om het boek 'De Bende van Nijvel' van onderzoeksjournalist Guy Bouten eens grondig te lezen. Verder raad ik u aan om ook eens de gespecialiseerde en zeer gedetailleerde internetsite over de Bende te raadplegen. Als u bestaande PV's, vonnissen, arresten, interviews, videobeelden en citaten van gerenommeerde professoren zomaar van tafel veegt als zijnde fantasie dan vrees ik dat u een politieke rol speelt met een verborgen agenda nl. het verdedigen van het oude francofone Belgische establishment op de rug van de vele tientallen slachtoffers die om het leven zijn gekomen. Dergelijke praktijken zijn laakbaar. U hebt niet het recht om een neutrale burgerencyclopedie zoals Wikipedia te monopoliseren laat staan te saboteren.

Thomas Smet

Thomas, Andries, bovenstaand stukje van Thomassmet heb ik van de gebruikerspagina weggehaald en naar de overlegpagina verplaatst, ik veronderstel met jullie welnemen. Vriendelijke groeten,-rikipedia (overleg) 24 mei 2011 20:26 (CEST)


Beste Thomas Smet,

 • 1) Na eerst een paar bewerkingen anoniem te hebben uitgevoerd, bent u zich half gaan inschrijven onder uw naam. Er is echter nog geen volwaardige gebruikersinschrijving. Ik moedig u aan om dit te doen.
 • 2) Het feit dat u verwijst naar het boek van Guy Bouten, dat hier voor me ligt, toont aan dat u geen goede bronnen hebt. Vooreerst is dit een verward boek, met veel 'weetjes' die op insinuerende manier zijn samengebracht, zonder dat men goed begrijpt waar de auteur daar eigenlijk mee naar toe wil. Maar vooral, dit is een boek over de Bende van Nijvel en raakt nauwelijks en nietszeggend de kwestie van de zogenaamde 'Roze balletten' aan.
 • 3) Een onbevooroordeeld toeschouwer kan alleen maar vaststellen dat wat hierover allemaal geschreven is en op internet staat, in de grootste mate onbewezen nonsens is, lektuur voor liefhebbers van complottheorieën die tot het domein van de fictie behoren. U verwijst trouwens ook hier naar een internetsite over de Bende van Nijvel en dat is natuurlijk heel iets anders dan de onbewezen indianenverhalen over 'roze balletten'. Ik veeg niets van tafel, zeker niet als het van 'gerenommeerde professoren' komt, maar ik veeg wel de buitenissige conclusies van tafel die u, naar het voorbeeld van anderen, meent hieruit te kunnen trekken.
 • 4) Bent u nog jong? Dan vergeef ik u domme bemerkingen zoals 'politieke rol', 'verborgen agenda' 'francofone Belgische establishment', 'tientallen dodelijke slachtoffers' en 'laakbare praktijken'. Dit is allemaal te gek om los te lopen en helemaal niet in de toon van wat op wikipedia hoort.
 • 5) Eigenlijk ware het beter dat een onnozel (en wellicht zelfs onbestaande) 'fait-divers' geen aandacht zou krijgen op wikipedia. Maar als het er dan toch op staat, dan moet het beperkt blijven tot wat aantoonbaar is, en dat is uiterst weinig. Wel zou het als een element kunnen dienen voor een artikel over hoe collectieve zinsverbijstering kan ontstaan.
 • 6) U bent nog maar een paar dagen op wikipedia actief en u begint al hevige verwijten te formuleren. Dat is niet verstandig. Ik moedig u aan om zelf interessante artikels aan wikipedia toe te voegen en u niet op te winden over iets waar u duidelijk niet deskundig in bent. Als u hulp nodig hebt hierbij, mag u steeds op me beroep doen.

met hartelijke groeten, Andries Van den Abeele (overleg) 25 mei 2011 08:51 (CEST)

Pierre-Victor, baron MalouetBewerken

Hallo Andries, kan je me helpen Pierre-Victor, baron Malouet op te vijzelen? Misschien kan je het boek gebruiken dat ik als bron heb opgevoerd, maar dat hier mogelijk niet te krijgen is. Ik heb wel een Duitse vertaling van zijn reis naar Suriname opgevraagd. Waarschijnlijk is je Frans ook beter dan het mijne. Het lijkt me een interessante man, een studie waard, maar ik weet niet of ik alles juist heb weergegeven.Taks (overleg) 30 mei 2011 08:07 (CEST)

Beste Taks, Ik heb er wat aan 'geprutst'. Graag je commentaar! met hartelijke groeten, Andries Van den Abeele (overleg) 31 mei 2011 11:46 (CEST)

Ik heb wat interne links toegevoegd en materiaal over zijn reis naar Suriname. Ik zou zijn complete werk wel willen lezen. Zijn houding tov de slavernij is me niet duidelijk. Hartelijk dank.Taks (overleg) 2 jun 2011 10:25 (CEST)

Beste Taks, Ik denk dat hij eerder voorstander van de slavernij was. Zoals ik meldde kun je zijn memoires en ander werk van hem lezen op de documentensite van de Franse nationale bibliotheek, Gallica.fr.met hartelijke groeten, Andries Van den Abeele (overleg) 2 jun 2011 11:08 (CEST)

Hallo Andries, kijk hier eens, Wikipedia:Over de toekomst/S.Kroeze tips.Taks (overleg) 7 jul 2011 02:13 (CEST)

Bevrijding Belgie, Vlaanderen, AntwerpenBewerken

Beste Andries, De geschiedenis van invasie, Ardennenoffensief en V1 en V2 is inderdaad volkomen anders dan dolle dinsdag, Market garden en de hongerwinter. Ik zie dat jullie er nog mee bezig zijn. Misschien een paar aandachtspunten (al heb je mij daar vast niet voor nodig):

Antwerpen wordt nu als een van de steden genoemd. De haven was echter van cruciaal belang voor het slagen van de invasie.. Walcheren is onder water gezet, om via de Schelde toegang tot zee te hebben.. (dat heeft heel wat levens gered in 1953 toen de verwaarloosde dijken van de andere eilanden het begaven, maar de door de geallieerden gelegde caissondijken van Walcheren niet)

Ik lees in het stuk van Nederland heel summier dat de bevrijders als helden werden binnen gehaald. Hoe was dat in Vlaanderen; en hoe in Wallonië? Dit gezien het vooroordeel dat er nogal wat foute elementen in de Vlaamse beweging zaten, koning Leopold anders had gehandeld dan Wilhelmina, en er in België een Wehrmachtbewind was en in nl een SS-regeiem?

Is het echt waar dat, zoals het stuk nu schrijft, zowel de V1 als de V2 tot aan 7 of 8 mei 45 op Vlaanderen, dan wel op Antwerpen neerkwamen? Of was dat tot maart 45 het geval zoals ik elders vond? (V1; V2).

Typisch Hollands, zo bemoeizuchtig. Het is als toen mijn zoon een meisje uit Leuven had. De grootmoeder van hete meisje zei over hem: 't is ene lieve jongen, maar waarom nou ene Ollander he? Groetjes en succes met het mooie stuk! o,ja, ik ben Koosg (overleg) 9 jun 2011 11:44 (CEST) Beste Koos, Ik heb het opgezocht en u hebt gelijk. De laatste V-bommen vielen op België, meer bepaald op Antwerpen, einde maart 1945. - Wat het onthaal betreft van de geallieerde troepen, die was uitbundig, in gans het land. Natuurlijk, tegelijk begon de jacht op de collaborateuyrs. Ik heb een levendige herinnering (ik was toen negen) van hoe die twee 'manifestaties' naast en door elkaar liepen. Toen we op de Markt stonden, zwart van het volk dat de Canadezen toejuichte, kwam af en toe een troepje door de massa klieven, met een collaborateur die was opgepakt en naar de gevangenis werd gevoerd. De menselijke natuur is op zo'n ogenblikken op zijn best en op zijn slechts. Andries Van den Abeele (overleg) 9 jun 2011 16:18 (CEST) Het is een prachtig mooi stuk geworden. Ik ben ook even naar de Franse gaan kijken en wat denkt u? In hun artikel nemen ze de Pays Bas grootmoedig mee! U hebt een interwiki naar de Franse wp gemaakt, wij hebben die niet. Ik weet niet of en hoe dat zou kunnen; vanuit twee artikels naar één interwiki schakelen. Ik mis nog wel de reden dat Antwerpen en de Schelde zo belangrijk waren. Zowel van de verovering van Antwerpen en de Schelde en Walcheren; als van het Ardennenoffensief, als van de aanvallen met V-wapens was de achterliggende reden dat de noodhavens in Normandie tekort zouden gaan schieten als de aanvoerlijnen van het landleger langer zouden worden. met de allerhartelijkste groet, __Koosg (overleg) 9 jun 2011 17:27 (CEST)

Koos, ik heb nog wat toevoeging gedaan over haven van Antwerpen.Andries Van den Abeele (overleg) 11 jun 2011 02:33 (CEST) Mijn excuses voor het snelle bewerken. Ik zie dat er gelukkig toch nog een mooi artikel uitgekomen is. Complimenten! Casperinfo (overleg) 10 jun 2011 01:31 (CEST) Geen probleem hoor! Andries Van den Abeele (overleg) 11 jun 2011 02:33 (CEST) complimenten voor het prachtige artikel. Nog één laatste vraag: was het de afwezigheid van Leopold die de koningskwestie veroorzaakte, of juist dat hij te lang gebleven was? Koosg (overleg) 11 jun 2011 10:05 (CEST) De beiden. Was hij in het land kunnen blijven, dan zou hij ongetwijfeld in het enthousiasme van het ogenblik zonder meer zijn functie weer opgenomen hebben, zoals alle andere machtsdragers deden die door de Duitsers waren aan de kant gezet. Maar toen hij, in mei 1945 werd bevrijd, was de toestand zeer veranderd. Men was in het bezit gekomen van zijn 'politiek testament' waarin hij nogal negatief sprak over de geallieerden en over de Belgische regering in Londen. Ook de eerste gesprekken met de Belgische vertegenwoordigers die hem kwamen opzoeken, en hem eigenlijk naar België wilden meebrengen, verliepen heel moeilijk. Hij kwam niet met hen terug. De koningskwestie was begonnen en de Belgen verdeelden zich in twee kampen. Andries Van den Abeele (overleg) 11 jun 2011 10:31 (CEST) Dat waren ze al en dat zijn ze nog....Koosg (overleg) 11 jun 2011 10:50 (CEST) Maar eendrachtig als het op het lekker eten aankomt! Andries Van den Abeele (overleg) 11 jun 2011 11:04 (CEST) L'union fait la force!* En heeft iemand u ooit gezegd dat uw bier lekker is? ze zeggen wel dat de koning de enige Belg is, en die zijn het eens met elkander, dus ..Koosg (overleg) 11 jun 2011 19:17 (CEST)

Petra SomlaiBewerken

U kunt in de toekomst kijken?: Voor haar optreden op 6 september 2011 tijdens het KlaraFestival in Brussel werd ze door de organisatoren aangekondigd als "één van de grootste sterren van de toekomst, die sinds haar schitterende overwinning op het concours van het MAFestival 2010, als klavierwonder de éloges en topengagementen aan elkaar rijgt". Ik weet niet welk jaartal daar hoort te staan, maar niet 2011 naar mijn mening. Vriendelijke groet, Goudsbloem (overleg) 10 jun 2011 22:11 (CEST)

Jawel Gerrit, volgende september is bedoeld. Ik kan het natuurlijk in de toekomstige tijd plaatsen maar dan moet ik het over enkele maanden weer wijzigen. Dus dacht ik dat maak ik maar meteen goed voor altijd. Trouwens, het concert is weliswaar op 6 september, maar de uitspraak die van de organisatoren komt, is al uitgesproken. Dat is dus alvast verleden tijd. Stoort het u erg? Dan wijzig ik het. met beste groeten, Andries Van den Abeele (overleg) 10 jun 2011 23:55 (CEST) Mij stoort het niet, ik zag het op het moment dat ik het artikel beoordeelde en nakeek. Het staat op dit moment een beetje raar, omdat het er nu naar uitziet dat u wél in de toekomst kan kijken... Misschien dat als u een bron van die uitspraak toevoegt, dat het wat verheldert wordt. Vriendelijke groet, Goudsbloem (overleg) 11 jun 2011 15:42 (CEST)

Diocesaan administratorBewerken

Hallo Andries, Ik werk op dit moment aan een artikel over Pedro Pelaez, een Filipijns geestelijke uit de 19e eeuw. Al doende kwam er bij mij, als leek, een vraag naar boven borrelen. In diverse bronnen wordt Peleaz beschreven als voormalig aartsbisschop van Manilla. Dit is echter incorrect zoals blijkt uit andere bronnen zoals Catholic Hierarchy of de website van de kathedraal van Manilla. Nu schrijft he National Historic Institute van de Filipijnen in deze biografie dat Pelaez op 18 augustus 1862 werd benoemd tot Capitular Vicar. Ik vroeg me af of dit nu hetzelfde was als een Diocesaan administrator? (Een artikel van jouw hand). In dat geval is duidelijk waar de verwarring vandaan komt. Pelaez werd na de dood van aartsbisschop José Aranguren op 18 augustus 1861(!) kennelijk benoemd tot voorlopig bestuurder van het aartsbisdom Manilla en hierdoor in sommige bronnen ten onrechte aangeduidt als aartsbisschop van Manilla. Met vriendelijke groet, Magalhães (overleg) 13 jun 2011 09:21 (CEST)

Dag Magalhães, Ja diocesaan administrator en capitular vicar of kapittelvicaris is hetzelfde. Met dien verstande dat destijds, toen een zetel vacant werd, het kapittel van kanunniken een kapittelvicaris aanstelde en het thans, na wijzigingen in 1983 van de kerkelijke regels ter zake, het 'college van consultoren' de administrator verkiest (behalve in uitzonderlijke gevallen waar het toch nog het kapittel is die de voorlopige bestuurder van het bisdom aanstelt). Ik heb er een wikipedia-artikeltje over geschreven: diocesaan administrator. met hartelijke groeten, Andries Van den Abeele (overleg) 13 jun 2011 09:34 (CEST) Bedankt voor het bevestigen van mijn vermoeden. Ik had je artikel gelezen, vandaar dat ik ook bij jou uitkwam voor mijn vraag. Ik kon in het artikel echter niet de benaming capitular vicar terugvinden. Groeten Magalhães (overleg) 13 jun 2011 09:44 (CEST) Onder het laatste rubriekje 'bijzondere gevallen' staat de 'kapittelvicaris' vermeld. Dat is dus de 'capitular vicar'. Andries Van den Abeele (overleg) 13 jun 2011 09:58 (CEST)

Artikel?Bewerken

Wilde je met Rector van de Université Catholique de Louvain (Louvain-la-Neuve) nu een artikel maken of een nieuwe categorie? Gr. Ronn 16 jun 2011 13:47 (CEST) Een nieuwe subcategorie inderdaad, onder rector, zoals de andere. Ik heb ergens gesukkeld. Kun je me helpen? Dank bij voorbaat. Andries Van den Abeele (overleg) 16 jun 2011 13:49 (CEST)

Andries, ik heb het probleempje vlug opgelost. De juiste categorie is nu aangemaakt als Categorie:Rector van de Université Catholique de Louvain (Louvain-la-Neuve). Groeten, Sonuwe (✉) 16 jun 2011 13:58 (CEST)

Robert van KerchoveBewerken

Goeie middag Foto is geplaatst. De voetnoot is dan ook verwijderd, de verwijzing van de bron staat nu in commons. Groeten. Spotter (overleg) 21 jun 2011 11:00 (CEST)

Bruno YammineBewerken

Geachte / beste Andries Van den Abeele,

Ik begrijp dat de argumenten voor verwijdering van Bruno Yammine van anoniemen afkomstig was en niet door iedereen evenzeer steekhoudend bevonden werd. Ik heb het lemma daarom teruggeplaatst en opnieuw ter beoordeling aan de gemeenschap gegeven. Ik stel uw input daar deze keer ook weer erg op prijs.

Vriendelijke groet, • Jasper Coenraats EHBØ-post 21 jun 2011 16:26 (CEST)

Zeer vriendelijk, dank u wel. Andries Van den Abeele (overleg) 21 jun 2011 23:35 (CEST) Hallo Andries,

Je zou hier nog even kunnen reageren. Het zie er vanuit jouw standpunt bezien goed uit, maar het valt me op dat je na je verzoek niet op de TVP-pagina reageert. • Jasper Coenraats EHBØ-post 29 jun 2011 19:24 (CEST) Beste Jasper, Ik was eigenlijk van plan me er niet meer in te mengen. Ik ben ontgoocheld over gebruikers zoals Agora die er duidelijk een specialiteit van maken om artikels voor verwijdering te nomineren, zonder veel kennis van zaken. Ik ben niet geneigd om hierover ruzies te ontketenen, maar het ligt me toch op de maag. Ik heb nu toch een 'tegen verwijderen' toegevoegd. met hartelijke groeten, Andries Van den Abeele (overleg) 29 jun 2011 20:44 (CEST) Beste Andries. Het verwijderen via TVP geschiedt als de procedure goed verloopt middels inhoudelijke argumenten. Vier slechte argumenten voor verwijderen wegen dus normaliter niet op tegen één hele goede voor behoud. Gebeurt dat wel, dan is zoals jij geprobeerd hebt, een verzoek tot herplaatsen terecht. Bedankt voor je bijdragen en schroom niet om dit nog eens te doen. Een vrij bewerkbare encyclopedie heeft nadelen, maar uiteindelijk bereiken we best wat hier. Groet, • Jasper Coenraats EHBØ-post 29 jun 2011 20:48 (CEST)

Magnificus rectorBewerken

Cher Andries Van den Abeele, votre question est intéressante et et elle montre combien l'histoire passionnante de la "vraie université de Louvain" est toujours mal connue voire méconnue. Elle n'est en effet qu'évoquée d'une façon accessoire dans les livres consacrés à la nouvelle Université Catholique et d'une manière souvent déformée. Le titre "Rector Magnificus" était d'un emploi courant pour le recteur de l'Université de Paris dès le Moyen Âge. En ce qui concerne ce titre, il est employé également sous la forme "Magnificus Rector" pour le recteur du "Studium generale" de Louvain, mais j'ignore s'il s'agit du titre officiel ou seulement "de cérémonie". Lire par exemple cette page: [1]. Toutefois dans le corps du texte, le recteur Jean Guillaume Blanche y est nommé uniquement "rector": « Almae Universitatis Studii generalis Oppidi Lovaniensis Rector ». Toutefois dans le texte de la bulle de fondation que j'ai publiée intégralement (avec des corrections) dans wikipedia.la (la:Studium Generale Lovaniense) seul l'expression de "rector" se trouve: "Nec non quod Rector Universitatis Studii". Recherche donc à faire. Dans les "Délices des Pays-Bas", vol. I, Louvain, j'ai trouvé l'expression "Recteur-Magnifique". En ce qui concerne la liste complète et la biographie des recteurs je ne connais aucun ouvrage moderne qui la contienne sauf quelques noms à trouver dans Nicolaus Vernulaeus, Valerius Andreas[1], Les Délices des Pays-Bas etc... D'ailleurs la liste est très longue puisque le Magnificus Rector était changé tous les trois mois (dans l'ancien Régime, les Magistrats avaient un pouvoir presque absolu mais ce pouvoir était heureusement limité dans le temps, souvent un an dans les villes): L'HISTOIRE DE L'ANCIENNE UNIVERSITE DE LOUVAIN reste encore à écrire d'une façon indépendante. Voir liste des recteurs dans Vernulaeus p.15 à 16 ([2] Vernulaeus emploi l'expression Academiae Rector (sans le mot Magnificus) (Academiae Princeps sive Rector)--Bruxellensis (overleg) 21 jun 2011 17:05 (CEST)

1.↑ * 1627: Nicolaus Vernulaeus, Academia Lovaniensis. Ejus origo, incrementum, viri illustres, res gestae, Leuven, 1627, Valerius Andreas, Fasti academici Lovanienses, Leuven, bij Jan Olivier en Cornelius Coenesteyn, 1635.

ExaerdeBewerken

Beste Andries, Heb een sterk vermoeden dat het achtervoegsel d'Exaerde in Bellem er pas kwam bij een huwelijk in 1872: Valentine de Kerchove (zuster van Dom Robert) die trouwde toen met Raymond de Kerchove d'Exaerde (1847-1932), die gouverneur werd van de provincie Oost-Vlaanderen. Groeten. Spotter (overleg) 21 jun 2011 17:50 (CEST)

Ik zal het nagaan. Andries Van den Abeele (overleg) 21 jun 2011 23:33 (CEST) U hebt gelijk, de toevoeging d'Exaerde is zelfs nog later gebeurd, ook bij Raymond. Ik heb in de nodige zin gewijzigd op het lemma. met hartelijke groeten, Andries Van den Abeele (overleg) 22 jun 2011 19:49 (CEST) Bedankt. In het lemma Robert de Kerchove vermeld je na Beuron (Hohenzollern), bedoeld soms hier niet de het district Sigmaringen?? Waar inderdaad een tak van de Hohenzollern woont.Spotter (overleg) 22 jun 2011 20:01 (CEST)

CaneghemBewerken

Geachte, Beste, Heeft u kennis van de volgende persoon: Jacob Lieven van Caneghem, Ledeberg 30-1-1764 - Gent 19-6-1847. Eigenaar van een katoenfabriek; koper van nationale goederen (176 ha) in vennootschap met zijn schoonbroer G. Verspeyen; lid van de algemene raad van de prefectuur (1800-1807); lid van de Société de Commerce (1811); gedeputeerde bij de provinciale staten (1816-1830); waarnemend gouverneur van Oost-Vlaanderen (1-10-1830); lid van de provincieraad (1836; Messager de Gand). Wel interessant, verklaard misschien ook waarom het hem zo voor de wind ging. Groeten. Spotter (overleg) 24 jun 2011 15:10 (CEST)

Beste Spotter, Ja, dat is nog een nuttige toevoeging voor op het lemma van Caneghem. Weet u misschien of hij de vader (of de oom?) was van de journalist van Le Bien Public Guillaume Verspeyen (1837-1912), die in de 19de eeuw een belangrijke rol speelde in de katholieke 'zuil' en tot pauselijke graaf werd benoemd? Andries Van den Abeele (overleg) 24 jun 2011 15:22 (CEST) Wel een moeilijke vraag, genoeg info over die journalist, maar een familieverband kan ik niet direct vinden. Groeten. Spotter (overleg) 24 jun 2011 15:34 (CEST)

mee bezigBewerken

Dag Andries,

Had het "mee bezig" sjabloontje niet gezien, toen ik zojuist op bezoek kwam nav de wijzigingen van gisteravond. Excuus, maar heb mijn correcties maar laten staan. 3 Wise Men (overleg) 12 jul 2011 09:05 (CEST)

Uplace Triathlon TeamBewerken

Inderdaad, ik ben bezig met een artikel over Uplace triathlon team. Daarom dus in het rood gezet.

Goed zo. Ik zie te vaak zaken in het rood plaatsen, waar dan niet meer naar gekeken wordt. Andries Van den Abeele (overleg) 25 jul 2011 20:03 (CEST)

Fernand Coppieters de ter ZaeleBewerken

Andries, zou u even kunnen kijken naar Fernand Coppieters de ter Zaele? Er staan 2 linken naar doorverwijspagina's in, en ik weet niet 100% zeker naar welke deze moeten verwijzen. Het betreft de linken naar Sint-Andries bij de geboorteplaats en Zandvoorde onder het kopje Beroepsactiviteiten. Bij voorbaat dank en vriendelijke groet, Goudsbloem (overleg) 26 jul 2011 13:43 (CEST) Dank voor de aanpassing, Andries. (ik had trouwens wel de goede in mijn hoofd... maar hou vanzelfsprekend niet van gokken in een encyclopedie.) Goudsbloem (overleg) 26 jul 2011 15:09 (CEST) Beste Gerrit, Zo bemerk ik meteen dat je mijn schrijfsels volgt over enkele lokale 'grootheden'! met hartelijke groeten, Andries Van den Abeele (overleg) 26 jul 2011 15:12 (CEST)

JB Bethune jrBewerken

Beste Andries, was JBB jr. nu burgemeester van Oostrozebeke tot 1885 of tot 1892? In het artikel over hemzelf schrijf je tot 1885 en in het artikel over zijn broer Emmanuel schrijf je tot 1892. Kun je dit nakijken en waar nodig verbeteren? (ik gok op antwoord 2!) Groeten, Sonuwe (✉) 26 jul 2011 23:51 (CEST) Mensen met een wat ingewikkeld CV! Andries Van den Abeele (overleg) 27 jul 2011 00:40 (CEST)

Verwijderingsnominatie Jacob BaetemanBewerken

Een Wikipedia-gebruiker heeft één of meer artikelen die u hebt gestart of waar u aan hebt gewerkt genomineerd voor verwijdering. Dit betekent dat deze gebruiker het artikel op dit moment niet geschikt acht voor Wikipedia. Het gaat om Jacob Baeteman. De reden hiervoor staat op Wikipedia:Te verwijderen pagina's/Toegevoegd 20110729 en dat is ook de plek waar u kunt reageren op de verwijderingsnominatie. Wellicht hebt u er iets aan om de conventies door te lezen; daar kunt u zien hoe een artikel er uit hoort te zien. Zie ook Help:Waarom staat mijn artikel op de verwijderlijst.

N.B. dit is een automatisch bericht geplaatst door een bot. Ik heb niets met de nominatie te maken en kan er niets aan doen. Als u vragen hebt, kunt u die het beste stellen aan de gebruiker die het artikel genomineerd heeft. --E85Bot (overleg) 30 jul 2011 02:05 (CEST)

Heilig-BloedBewerken

Bedankt. Ik hoop nog meer te kunnen toevoegen rond de architectuur van de Heilig-Bloedbasiliek, en er staat nog een schat van informatie op de erfgoedsite, maar die moet ik nog in een tekst zien te kunnen gieten. Adelbrecht (overleg) 30 jul 2011 15:34 (CEST)

BaetemanBewerken

Bedankt voor uw repliek van gisteren, ik deel uw zorg. Vraag me af wanneer men dat zal inzien dat men op die manier zijn goede medewerkers de motivatie ontneemt of nog slechter doet besluiten om te stoppen. Dringend nodig dat men ook daar eens wijzigingen doorvoert. Ook hier werkt de democratie niet.

Betreft Jacob Baeteman, zou het kunnen dat het de volgende persoon betreft??:= http://gw4.geneanet.org/index.php3?b=mundorff&lang=nl;pz=simone+gabrielle;nz=dugardin;ocz=0;p=jacobus;n=baeteman Spotter (overleg) 31 jul 2011 08:36 (CEST)

Dag Spotter, Ja het zou best hem kunnen zijn. Ik wacht nog even tot ik het heb nagezien in de burgerlijke stand van Dudzele. met hartelijke groeten, Andries Van den Abeele (overleg) 31 jul 2011 11:20 (CEST)

ArchiverenBewerken

Beste Andries,

Hoewel ik geen reactie meer heb gekregen ga ik ervan uit dat mijn laatste opmerkingen op mijn overlegpagina inzake HOOFDLETTERS versus Kleine Letters zijn gelezen en ik deze begin augustus kan archiveren bij de andere zinvolle en minder zinvolle discussies ;-) Ik zag vandaag de discussie op de verwijderpagina over het stadje waar indertijd bijkans iedere bestuurder Jacob heette en snap de frustratie. Een ieder werkt aan Wiki vanuit zijn/haar eigen perspectief en gedreven door zijn/haar eigen stokpaardjes. Bij velen hier gebeurt dit vanuit onophoudelijk enthousiasme en met het oprechte idee dat wat ze doen goed is. En niemand krijgt de beloning die ze daar diep in hun hart misschien voor zouden willen krijgen. De enige(?) manier om hier te overleven is doorgaan en loslaten. Met vriendelijke groet, 3 Wise Men (overleg) 31 jul 2011 22:28 (CEST)

Beste Andries, dank voor de reactie. [3] Jammer dat ik mijn boodschap niet duidelijk heb kunnen overbrengen. Daarom nogmaals een poging. Mijn wijziging aan het artikel van Louis Demey was meeromvattend dan een paar kapitalen, en ik had de kapitalen, uit enthousiasme, meegenomen wegens het veelvuldig voorkomen van een andere vorm op Wikipedia. Dit meende ik te hebben toegelicht en ook verder voldoende te hebben gemeld dat ik daar rekening mee zal houden. Het terugdraaien van slechts dit specifieke deel van iets dat goed is in iets dat goed is, is, mijns inziens, niet des Wiki's [4] en rechtvaardigt niet het terugdraaien ervan. Met de hier vanavond eerder geplaatste reactie hoopte ik op enige zelfreflectie en inschikkelijkheid in de vorm van een kleine geste. Echter, helaas. 3 Wise Men (overleg) 31 jul 2011 23:32 (CEST) Dag 3wisemen,

Ik dacht de geste gedaan te hebben, door uw overige wijzigingen ongewijzigd te laten, want honderd procent was ik het er wel niet mee eens. Maar voor de hoofdletters van de auteurs blijf ik het been stijf houden en dat is gemotiveerd door een bepaalde context.

Een paar jaar terug werd ik namelijk voor het eerst geconfronteerd met een gebruiker die door al de artikelen raasde die ik toen had gemaakt, met wijziging van alle auteursnamen van hoofdletters naar kleine letters. Ik heb dit toen in een kroeg aangekaart en de conclusie van de discussie was duidelijk: er was niets mis met het op mijn manier (ik niet alleen trouwens) aanduiden van de auteursnamen. Dit had niets te maken met het 'luidop schreeuwen' dat wordt afgeraden. Ik dacht hiermee het dispuut gesloten, maar af en toe duikt het nog eens op.

Waarom hou ik nu zo aan mijn schrijfwijze? Ik publiceer al een halve eeuw en heb nooit in voetnoten en bibliografieën de auteursnamen anders geciteerd. Ook al zijn er ook wel historici die ze anders schrijven, de meeste onder hen, zeker in België, doen het zo. Ik stel dit ook nu nog vast wanneer ik eens een referentie van het internet pluk. Er zijn dan nog wel wat verschillen: zoals velen zet ik de voornaam vooraan (als ik hem ken schrijf ik hem voluit en niet met initiaal), anderen schrijven alleen initiaal, of plaatsen de voornaam na de familienaam. Zoveel hoofden, zoveel zinnen dus. Er moet wel een beetje eenheid zijn en daarom, binnen de richtlijnen van wikipedia, hou ik me aan mijn werkwijze voor de artikels die iik aanmaak. Ik denk er natuurlijk niet aan om in artikels door anderen aangemaakt, mijn werkwijze op te dringen, maar dit veronderstelt ook wederkerigheid. Misschien zal ooit eens, binnen vele jaren (en dan zal ik er geen last mee hebben, want ik zal al dood zijn) een schoonmaakploeg alles op wikipedia eenvormig maken. Misschien kiest men dan wel voor mijn presentatie. Of misschien niet. Maar zolang ik er bij hoor, verdedig ik mijn methode.

Ik weet niet of u zelf veel artikels schrijft. Maar als u het doet, zal het u waarschijnlijk ook opgevallen zijn dat, pas een artikel vrijgegeven, gebruikers die zelf nooit iets schrijven er als leeuwen opspringen om er allerhande aan te wijzigen. Dit gaat dan vaak over dingen in de rand, zoals categorieën bvb. of activeren van woorden of getallen, en daar maak ik me niet druk om. Soms gaat het om interessante verbeteringen of toevoegingen en die zijn natuurlijk zeer welkom. Maar soms gaat het toch om zaken waar men wel even moet de zenuwen beheersen om er niet over boos te worden en te zeggen: Hoeft dat nu? En dan nog zo vlug? En zonder enig overleg? Zo ziet u maar dat ik toch wat redenen heb om op als iets me echt raakt, even op mijn strepen te staan. Ik verhoop dat u met me sympathiseert! En... doet u mij en anderen nu ook eens een plezier en vul uw gebruikersbladzijde in, zodat u volwaardig gebruiker wordt. met hartelijke groeten Andries Van den Abeele (overleg) 1 aug 2011 11:09 (CEST)

Beste Andries, Dat zijn vele stellingen waar een reactie gepast is. Laat ik beginnen met te stellen dat ik goed begrijp dat gebruikers een speciale band hebben met de artikelen die ze beginnen of vervolmaken. Dit mag, dit moet ook misschien wel. Wikipedia is echter een publiek domein waar, volgens speciale afspraken, de artikelen een ieder toebehoren. En de geste die ik had verwacht en hier nu tussen de regels lees is de vaststelling dat u inderdaad bepaald hecht aan uw artikelen. Of dat te sterk is kunt u alleen zelf bepalen, hoe dan ook waardeer ik uw tomeloze inzet. In het bedrijfsleven heb ik de afgelopen 30 jaar regelmatig, - tegenwoordig steeds minder - op de vraag van nieuwe medewerkers waarom iets op een bepaalde manier wordt gedaan en of dat niet anders kan, het antwoord Nee, want dan we al jaren zo. Dit is een funeste houding voor een bedrijf. In de dagelijkse omgang veranderen en verdwijnen er, of we het leuk vinden of niet (ik regelmatig niet), ook steeds allerlei zaken. Maar deze veranderingen en nieuwe regels worden door de meerderheid blijkbaar als positief ervaren. Uw methode hoewel misschien niet fout is, volgens mijn volstrekt arbitraire bevindingen op Wikipedia, niet de meest voorkomende. Een en ander nog eens nalezend bij de Taalunie staat de methode met hoofdletters ook niet meer genoemd. [5] Dus als het streven van u inderdaad is om meer uniformiteit te krijgen, voor of na ons beider onvermijdelijk overlijden.... Voor wat betreft het verzoek om een volwaardig gebruiker te worden. Ik heb zo'n mijn redenen om dat niet te doen en heb daar vandaag, toevallig(?), op mijn overlegpagina een paar regels aan gewijd. Hopelijk kunt u daar ook begrip voor opbrengen en helpen we elkaar de komende jaren hier nog regelmatig. Een hartelijke groet terug, 3 Wise Men (overleg) 1 aug 2011 23:02 (CEST)

Tip hoofdlettertjesBewerken

Hallo,

Ik zag ergens de voorbije weken ergens een opmerkingetje passeren i.v.m. hoofdletters in bibliografieën. In bibliografielijsten staan die inderdaad vaak in hoofdletters. Ikzelf til er niet zo zwaar aan, en heb niets tegen hoofdletter - integendeel zelfs - al "lijkt" dat soms wat druk in een wikipedia-artikel.

Waar ikzelf vaak voor opteer als ik bezig ben, is het sjabloontje {{{1}}} te gebruiken (de 'aut' van 'auteur' dus). Het is ietsje meer werk, maar het is m.i. toch voldoende kort en hanteerbaar en leesbaar tijdens het editeren. Met het sjabloontje krijg je ook hoofdletters, zij het in klein kapitaal, met nog een klein verschilletje in grootte. Maar het zijn allemaal hoofdletters dus.

Met: Van den Abeele, Andries krijg je dan iets als: Van den Abeele, Andries Voor sommigen mensen is het misschien ook niet naar hun smaak, maar ik vind het op dit moment een goed alternatief om alles in hoofdletters te zetten, met toch ietsje meer opmaak en ietsje meer ruimte. 't Is misschien een mogelijk hulpmiddeltje in de artikelen die je schrijft, mocht het je interesseren.

Groeten, enneh, schitterend werk m.b.t. al die burgemeesters trouwens ! Daar heb je alvast nog een groot "gat" in het artikelenaanbod van Wikipedia gevonden, dat je op mooie manier weet op te vullen ! --LimoWreck (overleg) 31 jul 2011 23:23 (CEST)En nu ik hier toch bezig ben... je verwees in enkele artikelen naar de empire-adel (of desnoods empireadel) na de Franse Revolutie. Daar blijken wij op deze Wikipedia nog geen artikel over te hebben. Misschien een onderwerp waar jij enigszins in thuis bent om hier ooit eens een artikel over te starten? Er is - wat Wikipedia's betreft - altijd al dit fr:Noblesse d'Empire als vertrekpunt en/of inspiratiebron ;-) mvg, --LimoWreck (overleg) 31 jul 2011 23:36 (CEST) Sluit mij aan bij de artikelenreeks van deze gebruiker en de opmerking van LimoWreck. De reeks burgemeesters/deelgemeenten van Brugge zijn een verrijking voor Wikipedia. In fel contrast met sommige anderen die hun energie steken in de afbraakpolitiek en muggenzifterij, en waarvan men de namen meestal vindt op de te verwijderen lemma's. Wikipedia is aanvullen, niet verwijderen. Spotter (overleg) 31 jul 2011 23:51 (CEST) Beste Limowreck,

Het door u gebruikte model voor auteursnamen is inderdaad ook een mogelijkheid. Het toont meteen aan dat er verschillende mogelijkheden zijn op wikipedia en men zich niet hoeft in een 'eenheidsworst' te (laten) wringen. Mijn werkwijze is destijds, na een lange discussie, aanvaard, ik zal er dus niet meer op terugkomen. Ook al niet omdat uw werkwijze nogal omslachtig is, en daarbij heb ik liever de voornamen in kleine letters en voor de familienaam, niet er achter.

Wat de noblesse d'empire betreft, zal ik eens nazien of ik er een artikel kan over maken. Het is inderdaad een heel apart en kortstondig adellijk systeem geweest.

Wat de burgemmesters van voormalige gemeenten betreft, er kan nog heel wat toegevoegd worden. Alleen maar voor West-Vlaanderen zouden talrijke interessante burgemeesters toe te voegen zijn in heel wat gemeenten. Ik hoop dan ook dat historici en heemkundigen, elk voor de gemeenten waar ze iets over weten, hetzelfde pad zullen bewanelen.

met hartelijke groeten, Andries Van den Abeele (overleg) 1 aug 2011 18:58 (CEST)

Bruno-Désiré de HeereBewerken

Andries, kun je eens naar het geboorte- en sterftejaar van zijn vader Bruno-Maximilien kijken. Ik denk dat je er zo'n honderd jaar naast geschoten hebt. Groeten, Sonuwe (✉) 1 aug 2011 10:09 (CEST)

Ja, inderdaad. Ik had het nochtans gisteren al verbeterd, maar wellicht nadien niet op de goede knop geduwd! met hartelijke groeten, Andries Van den Abeele (overleg) 1 aug 2011 10:37 (CEST)

Kun je ook nog eens naar het geboortejaar kijken? Sonuwe (✉) 1 aug 2011 11:07 (CEST)

Goed gezien! Andries Van den Abeele (overleg) 1 aug 2011 11:13 (CEST)

Vrouwe CourtmansBewerken

Beste Andries. Hartelijk dank voor de welkome aanpassingen. De categorie “Persoon binnen de Vlaamse Beweging” is me niet belangrijk, wel dat ’n dame die een (vijfjaarlijkse) Staatsprijs Letterkunde ontving, over wie o.a. Stijn Streuvels een boekje schreef, en die zowat twee standbeelden en een straat heeft, in de Nederlandstalige Wikipedia niet helemaal ontbreekt.

“Vrouwe Courtmans” is inderdaad niet van deze tijd, voel je vrij dat te hernoemen. De achtergebleven redirect zou ik niet verwijderen; de kans dat men dit overtikt van een van de vele tweededrukken op de markt lijkt me reëel.

Hartelijke groet, Dries Declercq Dolledre (overleg) 3 aug 2011 02:34 (CEST)

Verwijderingsnominatie Lijst van burgemeesters van AssebroekBewerken

Beste Andries, toen ik de verwijderingsnominatie voor dit artikel deed, heb ik de categorie onderaan over het hoofd gezien. Ze was me ook (nog) niet bekend. Nu ik de categorie heb nagekeken is het me duidelijk dat het lemma er ook als alleenstaand artikel perfect in past. Hopelijk neem je de nominatie niet kwalijk. Ze werd te goeder trouw gedaan.


Verder heb ik nog één suggestie: lijkt het je dan niet aangewezen om in het lemma Assebroek de volledige lijst van burgemeersters te vervangen door een link naar dit artikel? Dit om te voorkomen dat er later discrepanties tussen de twee lijsten zouden ontstaan als de ene aangepast zou worden, maar de andere niet.


Mvg. --Vpa248 (overleg) 3 aug 2011 20:08 (CEST)

Dag Vpa.

Ik heb zitten nadenken over hoe beste te werken. Ik dacht er ook al op om op de lemma's van de gemeenten, (want Assebroek is er maar eentje) gewoon een verwijzing te doen naar de lijst. Dat zal misschien wel het beste zijn, want zo is het inderdaad maar één keer aan te passen of te vervolledigen. Alleen al voor de Brugse deelgemeenten, vroeger zelfstandig, gaat het toch al over 7 lijsten. En zo kunnen er nog veel andere gelinkt worden. Ik heb het zo al aangepast voor Assebroek. Met hartelijke groeten, Andries Van den Abeele (overleg) 3 aug 2011 20:42 (CEST)


Beste Andries, dat is volgens mij idd. de beste manier. (en blij dat je de hele kwestie sportief opneemt) Mvg. --Vpa248 (overleg) 3 aug 2011 20:52 (CEST)

En ik ben blij dat u een vriendelijke collega zijt! Andries Van den Abeele (overleg) 3 aug 2011 21:02 (CEST)

ErfgoedinventarisatieBewerken

Hey, ik zag op de wiki dat je wil meedoen met de actie rond Belgische Erfgoedinventarisatie. Leuk!

Ik ben alles een beetje in gang aan het zetten. Om gemakkelijk te kunnen afspreken, zou ik je emailadres willen hebben. Kan je dit doorsturen via http://nl.wikipedia.org/wiki/Speciaal:GebruikerE-mailen/MADe

Ook interessant is dat je je inschrijft op de emaillijst

Daarnaast had ik ook gedacht om even samen te komen voor de actie. Mijn voorstel was zaterdag 20 augustus, anders eventueel 18 of 19 augustus. Kan je me laten weten welke data voor jou past?

Groeten, Maarten (gebruiker:MADe)

[bewerken] Maurice De Grande

Andries, zou u nog even willen kijken naar de geboorteplaats van Maurice De Grande? Dat is nu een dp, en ik weet niet welke plaats het hoort te zijn. Bij voorbaat dank, Goudsbloem (overleg) 6 aug 2011 23:16 (CEST)

WensBewerken

Beste Andries, een indrukwekkende parade van burgemeesters trekt aan ons langs, waardoor dank. Ik heb daar niets aan toe te voegen, ik kan alleen wiki-erosie plegen door artikels met meer dan drie feiten te ontdoen van tot verdere uitbreiding uitnodigende beginnetje-sjabloons. Mede geïnspireerd door ons eerdere contact en deze edit, heb ik nu ook op mijn gebruikerspagina een stukje geschreven over de unieke omgangsvormen op Wikipedia. Een paragraaf specifiek over anonimiteit sneuvelde op het laatste moment omdat daar eigenlijk ook niets nieuws in stond. Het geheel is nu al veel te veel tekst, en tamelijk trollerig ook, vind ik zelf, zolang er niets van te verwachten is. Ik denk dan ook niet dat het lang blijft staan. Mijn (ieders) wens is juist ons niet met deze materie te vermoeien, maar ik vermoed toch dat er nuttige aanmerkingen op de tekst te maken zijn want het gaat wel over iets wat velen bezig houdt.

Vraag 2: Wat is de traditionele vertaling van Conservare ac procedere? Ik maak ervan "Behouden in vooruitgang" of "Bewaren bij vooruitgaan" maar dat klinkt enigszins gekunsteld, hoewel het niets afdoet aan de goede raad die erin vervat ligt. Misschien zou het ook wat zijn als dit ter aansporing tot bezinning bovenaan de verwijderlijst stond?... Hartelijke groet, Ivory (overleg) 7 aug 2011 18:50 (CEST):


Dag Ivory (Ivo neem ik aan?), Ja, ik heb maar één wens meer over gehouden, geïnspireerd door onze gedachtewisseling over de al dan niet anonimiteit. Dus geen 'wensen' in het meervoud meer.

'Conservare ac procedere'. Toen ik een wapenspreuk moest nemen heb ik me door twee zaken laten inspireren. Mijn vrouw woonde, bij haar ouders, in de Villa Je Maintiendrai. Ik zal handhaven! En in 1975 tijdens het Europees Jaar van het Bouwkundig Erfgoed, hield prins Albert een speech, waarin hij het belang van het bewaren onderstreepte als men vooruitgang wilde boeken. Alleen maar progressist zijn, zonder te steunen op wat verworven is, hangt in het ijle. Alleen maar het bij het oude houden is ook niet goed. Dus het ene gebruiken als voetstuk van waarop men verder kan bouwen. Wat prozaïsch uitgedrukt: conservatief zijn om progressief te kunnen zijn. Of: een echte progressief is conservatief. Hoe men het ook uitdrukt in het Nederlands, het klinkt het wat gekunsteld. Daarom dacht ik dat het, naar wijdverspreide gewoonte bij wapenspreuken, het best klonk in het latijn. In ieder geval drukt het in drie woorden één van mijn overtuigingen uit, toepasselijk op vele aspecten van het leven.

Het beginnetje weg? Ook goed. Ik heb het alleen maar geplaatst omdat er iemand een artikel, dat ik nochtans toch al tamelijk gestoffeeerd vond, zomaar voor verwijdering heeft voorgesteld. Zo is het nooit goed en weet men niet meer op welk been staan.!

Ik moet uw tekst op uw gebruikerspagina nog eens herlezen alvorens er iets over te zeggen.

Laatste punt: Er is een vraagteken te plaatsen achter de wijziging die u deed op Alphonse De Haene. Volgens mij woonde hij nog echt in het oude 'goed van Gramez' en is het pas Johan Buytaert die, na 1946, het grootste deel heeft gesloopt om er een grote villa te bouwen.

met hartelijke groeten, Dries Andries Van den Abeele (overleg) 8 aug 2011 23:34 (CEST) Vermoedelijk klopt mijn toevoeginkje aan Alphonse De Haenes artikel inderdaad niet helemaal exact. Ik wil daar nog wel eens naar kijken maar mijn bronnen zijn schaars en verre van duidelijk. Voel u vrij het aan te passen. In de referentie die ik gaf staat het aldus: "Op het einde van de straat schaars bebouwd met aanwezigheid van villa uit de jaren 1950 gebouwd op de voormalige site van het zogenaamde "Goed van Gramez". Ik werd draaierig van de grammatica en heb daarom de details met het jaartal misschien niet goed geinterpreteerd. Ook is er de mogelijkheid dat er tussen het verdwijnen van de hoeve en de bouw van de villa (na 1950?) een ander gebouw heeft gestaan. Dat leek me gezien de eeuwenoude leeftijd niet onwaarschijnlijk. Maar des te interessanter is hij als hij de laatste bewoner van een oud kasteel was. Het beginnetje-sjabloon heeft een duidelijk omschreven en beperkte functie, die ik vroeger ook wel eens ruimer wilde duiden, totdat ik tot het inzicht kwam dat het artikel er niet sneller van groeit en er wel rommeliger van wordt. Die verwijdernominatie komt vast wel goed. Met behoudend progressieve groet, Ivo alias Ivory (overleg) 8 aug 2011 23:58 (CEST)

Verwijderingsnominatie Pieter LannoyeBewerken

Een Wikipedia-gebruiker heeft één of meer artikelen die u hebt gestart of waar u aan hebt gewerkt genomineerd voor verwijdering. Dit betekent dat deze gebruiker het artikel op dit moment niet geschikt acht voor Wikipedia. Het gaat om Pieter Lannoye dat is genomineerd door Milliped. De reden hiervoor staat op Wikipedia:Te verwijderen pagina's/Toegevoegd 20110811 en dat is ook de plek waar u kunt reageren op de verwijderingsnominatie. Wellicht hebt u er iets aan om de conventies door te lezen; daar kunt u zien hoe een artikel er uit hoort te zien. Zie ook Help:Waarom staat mijn artikel op de verwijderlijst.

N.B. dit is een automatisch bericht geplaatst door een bot. Ik heb niets met de nominatie te maken en kan er niets aan doen. Als u vragen hebt, kunt u die het beste stellen aan de gebruiker die het artikel genomineerd heeft. --E85Bot (overleg) 12 aug 2011 02:04 (CEST)

Raoul van CaenegemBewerken

Hoi,

Wanneer maak je Raoul van Caenegem af? Er staat nog steeds wiu2 op. Groeten, smile4ever (overleg) 14 aug 2011 11:52 (CEST)

Ik wacht nog op informatie vanuit de faculteit geschiedenis in Gent. Die zijn aan hun academische zomerslaap bezig, me dunkt. Andries Van den Abeele (overleg) 14 aug 2011 12:20 (CEST) Oké ;) Succes nog! smile4ever (overleg) 14 aug 2011 16:39 (CEST) Andries, weet jij of hij familiebanden heeft met politicus Jules Van Caenegem die lange tijd in Hasselt woonde? Hartelijke groeten, Sonuwe (✉) 14 aug 2011 14:54 (CEST) Dag Sonuwe, neen, ik denk het niet. De vader van Raoul was koetsier bij een adellijke familie in Gent en was afkomstig uit West-Vlaanderen. Tenzij Jules ook uit een zelfde tak zou voortspruiten. Hij kwam immers uit Semmersaeke, wat niet ver van Gent is. Ik zal het eens vragen aan Raoul Van Caenegem. Jules eindigde zijn loopbaan als afgevaardigd-bestuurder van de haven Brugge-Zeebrugge. De burgemeester van Brugge, Piere Vandamme, die na hem afgevaardigd-bestuurder werd, was helemaal niet op Jules gesteld. Hij zegde altijd: "Toen Van Caenegem benoemd werd, kreeg het havenbestuur er niet een afgevaardigde bestuurder maar een tekenaar bij". Volgens hem was hij een onbekwame bestuurder. Maar daar moet men natuurlijk wel aan toevoegen dat Van Caenegem als politieke benoeming en als 'aangespoelde' op weinig sympathie kon rekenen, terwijl Pierre Vandamme eigenlijk al vroeger die functie had geambitioneerd. Hij was vooral kwaad omdat Van Caenegem in mei 1940 niet op zijn post was gebleven. met hartelijke groeten, Andries Van den Abeele (overleg) 14 aug 2011 16:09 (CEST) Waarschijnlijk niet dus. Ik vroeg het me inderdaad af omdat Gent en Semmerzake niet zover van elkaar liggen en de achternaam van beide personen zonder "h" geschreven wordt in tegenstelling tot vele andere Van Caeneghems. Hartelijke groeten, Sonuwe (✉) 15 aug 2011 03:12 (CEST)

BiografieënBewerken

Hallo Andries, met plezier lees ik - als Vlaming - je artikelen over burgemeesters! Het is boeiend dat je dergelijke onderwerpen (waarover vaak weinig op het internet te vinden is) op Wikipedia plaatst. Toch wil ik iets kleins vragen: wil je tussen de geboorteplaats en geboortedatum een komma zetten, alsook tussen sterfplaats en sterfdatum? En zou je de data ook willen linken. Dat wordt namelijk overal in artikelen over personen gedaan. Ik denk dat dit een kleine moeite is om mee te nemen tijdens het schrijven van de artikelen. Bij voorbaat dank! Met vriendelijke groet, Capaccio overleg 15 aug 2011 09:37 (CEST)

Beste Capaccio, Ik ben aan een leeftijd waarop men soms wat stokpaardjes heeft (alhoewel: jongeren hebben die wellicht ook!). U wijst me op twee ervan. Ik ben niet zo erg aan komma's tussen de plaats en de datum. Waarom moet dat eigenlijk? En de jaartallen link ik meestal, maar van de dag en maand daar ben ik niet van overtuigd. Dat voor belangrijke figuren of zaken naar een bepaalde dag wordt gerefereerd, kan ik begrijpen. Maar bvb. mijn simpele burgemeesters, wie ligt er daar van wakker welke dag ze geboren of overleden zijn en wat er elders op die dag doorheen de eeuwen is gebeurd? Daarbij moet ik zeggen dat het me soms al eens gestoord heeft, dat ik nog maar pas een artikeltje heb gemaakt of er komen daar een half dozijn 'leeuwen' (en 'bots') op gevlogen om dit en dat en nog wat er aan te wijzigen. Nu ben ik er mee verzoend geraakt en vind ik dat ieder zijn voldoening moet hebben. Dus ook diegenen die iets willen wijzigen, en daar geef ik hen de gelegenheid toe en kunnen ze ook hun stokpaardje berijden. Ik heb daarbij de laatste tijd meer en meer het wiu2 sjabloon geplaatst omdat sommige onmiddellijke en soms 'schoolmeesterachtige' tussenkomsten me storen. Zoals onlangs de onnozele plaatsing van het lemma Jacob Baeteman op de verwijderlijst. U hebt dit ongedaan gemaakt, wat ik apprecieer. En dus, als u me goede redens geeft voor dat linken en voor die komma's, dan zal ik een inspanning doen. Naar uw artikels te zien studeert u iets biologisch of farmaceutisch? Veel succes gewenst. met hartelijke groeten, Andries Van den Abeele (overleg) 15 aug 2011 11:26 (CEST) Ik voeg er nog iets aan toe wat betreft de burgemeesters. Onvermijdelijk zijn er een aantal heel bescheiden figuren bij, waar niet zoveel is over te zeggen, maar ik denk dat het geheel belangrijker is dan de aparte personen. Ze komen nog maar pas, voor wat het Brugse Ommeland betreft, op Wikipedia te staan en ik kreeg al verschillende contacten vanwege geïnteresseerden. De plaatselijke geschiedenis is immers heel levendig. Ik ben verbaasd dat ik in grote mate nieuw terrein betreed, zelfs voor de meeste van de grote randgemeenten van Brugge. Anderzijds verhoop ik dat anderen de inspiratie krijgen om hetzelfde te doen voor de gemeente(n) die ze goed kennen. In vergelijking met Nederland zijn de 'burgemeesters van voormalige gemeenten' voor België (Vlaanderen) niet zo talrijk tot hiertoe. Bij zoverre dat onlangs een discussie werd gevoerd om die categorie te verwijderen. Gelukkig ging dit niet door en zal, nu er toch al een aantal gemeenten en personen behandeld zijn, hiervan geen sprake meer zijn. Die burgemeesters op zich vind ik interessant: allemaal mensen die, gratis of bijna gratis, voor de eer en uit dienstbaarheid veel deden voor hun kleine of grotere gemeente. En vaak hun gemeente in een of andere zin beïnvloedden en in een bepaalde richting deden evolueren. Maar voor velen moet men zelfs nog beginnen dit te onderzoeken. Er is dus nog werk. Omdat ik nog altijd enige twijfel behoud over de duurzaamheid van Wikipedia, en het papier me toch nog als zekerder voorkomt, zal ik per gemeente ook nog een artikel maken, met alle bronnen en referenties erbij, voor publicatie in de lokale geschiedenistijdschriften. En dan kan ik daar weer naar refereren op wikipedia. Het cirkeltje rond! Andries Van den Abeele (overleg) 15 aug 2011 11:26 (CEST)

Hallo Andries, bedankt voor je uitgebreide uiteenzetting (maar ik ben gewend vanuit mijn studie scheikunde om grote pakken tekst te lezen en te verwerken; de succeswensen zijn trouwens genoteerd). Het laatste wat ik wil is hier de schoolmeester uithangen. Een belangrijk argument dat ik zou kunnen aandragen (maar absoluut niet overal steek houdt) is de uniformiteit van de artikelen. Bijna alle artikelen over personen, waarin dergelijke elementaire biografische gegevens zijn opgenomen, bezitten een dergelijke opmaak wat betreft die komma. Ik wil hier dus niet kommaneuken (vergeef me het platvloerse taalgebruik), maar ik ben van mening dat uniformiteit een belangrijk (maar niet primordiaal) element in een encyclopedie is. Kijk maar even naar de ouwe getrouwe papieren Winkler Prins of Standaard Encyclopedie: een artikel wordt steeds volgens een uniforme opmaak (in de mate van het mogelijke uiteraard) neergepend. Toch moeten we die uniformiteit niet tot het uiterste drijven: het is niet de bedoeling om in Wikipedia een stokstijve lay-out te introduceren en dat - ten koste van informatie - te gaan doordrukken: absoluut niet (inhoud primeert immers). Deze komma lijkt me evenwel een kleine inspanning en aangezien het in biografiën een status quo is geworden (laat ons de opmaaktradities in ere houden) lijkt het me adequaat om dit ook in deze artikelen te implementeren. Met vriendelijke groet (en een hopelijk zonnig weekend toegewenst), Capaccio overleg 18 aug 2011 21:05 (CEST)

Charles Gillès de PelichyBewerken

Andries, bezat deze man of een van zijn familieleden ook het kasteel de Pelichy te Gentbrugge en heeft u daar eventueel informatie over? Groet Paul Hermans (overleg) 19 aug 2011 03:47 (CEST) Beste Paul, Men moet er rekening mee houden dat er twee familienamen zijn: 1) Gillès, die na huwelijk, in 1871 Gillès de Pelichy werd. Die tak, die nog steeds heel wat nazaten telt, heeft alvast niets met het kasteel van Gentbrugge te maken. 2) de Pelichy, die in 1994 is uitgestorven.

De eerste die ik vind op Gentbrugge en Zevergem is baron François de Pelichy (Gent 1840 - Zevergem 1890) die burgemeester was van Zevergem. Zijn zoon Leon (Gent 1863 - Gentbrugge 1936), raadsheer bij het Hof van Beroep, is waarschijnlijk degene die het kasteeltje in Gentbrugge bouwde. Zijn dochter Yvonne de Pelichy (Gentbrugge 1890 - De Pinte 1980) was burgemeester van Zevergem, nadat haar man, Raoul de Hemptinne (Gent 1884 - Flossenburg 1945), ook burgemeester van Zevergem, in een Duits concentratiekamp gestorven was. De zoon van Leon, François de Pelichy (Dendermonde 1891-Gent 1962) werd alleen overleefd door Juliette de Pelichy (Kongo 1921 - Knokke-Heist 1994). Ze was de laatste van de familie, die hiermee uitgestorven is.

Ik vermoed dat het kasteel aan de gemeente Gentbrugge werd verkocht? Er was immers vanaf 1955 een politiecommissariaat in gevestigd en vanaf 1977 jeugdverenigingen. met hartelijke groeten, Andries Van den Abeele (overleg) 19 aug 2011 13:26 (CEST) Inderdaad, vroeger politiecommissariaat en nu jeugdverenigingen; met dank voor de bijkomende info. Groet Paul Hermans (overleg) 20 aug 2011 11:23 (CEST) Andries, toevallig ben ik vorige zaterdag in het bezit geraakt van een boek uit 2009 met info over het kasteel en ik heb het artikel geschreven in functie ervan. Jouw Leon noemt men blijkbaar Théodore en voor de geboortedatum van Juliette geeft men 1909op, zonder sterfdatum. Groet Paul Hermans (overleg) 23 aug 2011 11:19 (CEST) Andries, inderdaad, Ida had ik verkeerd geplaatst. Groet Paul Hermans (overleg) 23 aug 2011 14:09 (CEST)

Categorisatie voormalige gemeentenBewerken

Andries, de categorisatie is indertijd ingevoerd naar aanleiding van deze discussie tussen drie Belgen (LimoWreck, Westermarck (tegenwoordig Drieskamp) en Zonneschijn (tegenwoordig Sonuwe)). Hiermee wil ik absoluut niet zeggen dat dit een goede afspraak was. Cycn volgt ze ook maar enkel en hem kan dan ook niets verweten worden behalve dat het misschien iets diplomatischer kon. Het begrip deelgemeente (fr.: "section de commune") werd opgenomen in de Eenheidswet van 1961; het is dus geen dagelijks Belgisch taalgebruik maar een term die door de wetgever werd ingevoerd. Je hebt wel gelijk met de stelling dat de term deelgemeente tegenwoordig weinig of geen juridische waarde heeft, de wetgever had het nochtans anders bedoeld. Voor de volledigheid: districten, die wel juridische waarden hebben, mogen enkel ingericht worden door gemeenten met meer dan 100.000 inwoners. Sonuwe (✉) 19 aug 2011 16:30 (CEST)

Dank je wel Sonuwe. Ik zal de eenheidswet gaan nazien over wat precies bedoeld werd. Andries Van den Abeele (overleg) 19 aug 2011 17:08 (CEST)

Lijst van BurgermeestersBewerken

Hallo Andries Van den Abeele, Zojuist heb ik artikel van Lijst van Burgermeester van... genomineerd. Het artikel is zeker een lemma waardig hoor, maar er mist nog te veel. Waarschijnlijk ben je er wel bekend mee gezien het aantal artikelen wat je al hebt opgericht, hopelijk kun je het artikel uitbreiden zodat ik de nominatie kan terugtrekken. Groet, Nummer12overleg 20 aug 2011 18:27 (CEST)

Geachte heer Van den Abeele, aangezien het regelmatig blijkt te gebeuren dat een artikel waarmee u nog bezig bent voor verwijdering wordt genomineerd en omdat u bovendien eerder al heeft laten merken daar niet blij van te worden, zou ik u willen suggereren om op zo'n lemma het meebezig-sjabloon te plaatsen totdat het is voltooid. De kans dat het dan toch op de verwijderlijst terechtkomt, wordt daarmee aanzienlijk verkleind. Wilt u er echter helemaal zeker van zijn dat u in alle rust aan een artikel kunt werken, dan valt te overwegen om zo'n lemma aan te maken in uw eigen gebruikersnaamruimte en het als het klaar is te hernoemen naar de artikelnaamruimte. Mocht u bij een en ander graag assistentie willen, dan mag u me uiteraard altijd aanschieten op mijn overlegpagina. Met vriendelijke groet, Wutsje 20 aug 2011 22:18 (CEST) Beste Andries Van den Abeele, naar aanleiding van de nominatie van vandaag en de hint van Koosg heb ik uw gebruikerspagina eens nader bekeken. Wel, ik kan niet anders zeggen dan dat ik sterk onder de indruk ben! U bent veteraan in meerdere betekenissen én grootproducent van kwalitatief hoogwaardige artikelen. Ik wil u daarvoor bedanken en hoop dat u nog veel zal willen bijdragen aan dit wonderlijke project! Met vriendelijke groet en hoge achting, --JanB (overleg) 20 aug 2011 22:35 (CEST) Dag Wutsje, ja ik krijg er wel eens de zenuwen van dat zo vlug gereageerd wordt. In het huidige geval had ik niet eens 'beginnetje' of 'mee bezig' op gezet, of daar was er al iemand die er de verwijdering van vroeg. Ik probeer de laatste tijd meestal de wiu2 op te plaatsen, of als het om iets miniems gaat 'beginnetje' bij te plaatsen, maar ik vergeet al eens het direct te doen en ja hoor, dan heb ik onmiddellijk prijs! Nu, erg veel last heb ik er niet van, want tot hiertoe is geen enkele van mijn aldus genomineerde bijdragen ook echt moeten verdwijnen. Iedereen tevreden stellen lukt toch niet. Als ik 'beginnetje' plaats dan komt er iemand dit wegnemen omdat er al enkele lijnen op staan 'en dat geen beginnetje meer is'. Maar dan komt er een ander het wellicht 'verwijderen' omdat er naar zijn mening een datum of iets anders bij moet die er niet staat, of iets dergelijks. En als ik wiu2 plaats hindert dat sommigen niet om toch al hun hobbies op het artikel te gaan loslaten. Ik leer er mee leven. U hebt natuurlijk gelijk dat ik het mezelf aandoe, omdat ik het beter op mijn eigen ruimte zou kunnen klaar maken. Maar het is eigenlijk wel zo dat ik vaak inspiratie krijg voor verbetering of aanvulling als ik de tekst mooi op wikipedia zie prijken. Het is vooral die snelheid waarmee wordt 'geschoten' die me wat hindert. Maar inderdaad, wiu2 plaatsen en als ik het niet doe, bied ik zelf de flank. Dus zal ik er nog beter proberen aan te denken. Alvast bedankt voor uw bezorgdheid. Very considerate. Als ik nog problemen heb, kom ik bij u zeker terug! met hartelijke groeten, Andries Van den Abeele (overleg) 20 aug 2011 22:47 (CEST) Bedankt voor je vriendelijke bericht. Waarschijnlijk is het verloop onder Wikipedianen te groot om er echt iets van te leren. Dus tot de volgende keer! Koos Koosg (overleg) 20 aug 2011 23:36 (CEST)

Verwijderingsnominatie Lijst van burgemeesters van Ophain-Bois-Seigneur-IsaacBewerken

Een Wikipedia-gebruiker heeft één of meer artikelen die u hebt gestart of waar u aan hebt gewerkt genomineerd voor verwijdering. Dit betekent dat deze gebruiker het artikel op dit moment niet geschikt acht voor Wikipedia. Het gaat om Lijst van burgemeesters van Ophain-Bois-Seigneur-Isaac dat is genomineerd door Nummer 12. De reden hiervoor staat op Wikipedia:Te verwijderen pagina's/Toegevoegd 20110820 en dat is ook de plek waar u kunt reageren op de verwijderingsnominatie. Wellicht hebt u er iets aan om de conventies door te lezen; daar kunt u zien hoe een artikel er uit hoort te zien. Zie ook Help:Waarom staat mijn artikel op de verwijderlijst.

N.B. dit is een automatisch bericht geplaatst door een bot. Ik heb niets met de nominatie te maken en kan er niets aan doen. Als u vragen hebt, kunt u die het beste stellen aan de gebruiker die het artikel genomineerd heeft. --E85Bot (overleg) 21 aug 2011 02:04 (CEST)

Kasteel de Oude KluisBewerken

Andries, ik weet niet in hoeverre je mijn schrijfsels opvolgt maar mag ik je vragen dit artikel ook na te lopen, vooral omwille van de dames en heren van adel die ik er in vermeld. Van Sonuwe heb ik vroeger al gegevens ontvangen over de Russische prinses die ik ook nog in een artikeltje zal verwerken. Groet Paul Hermans (overleg) 24 aug 2011 10:22 (CEST)

Anoniem bijdragen of nietBewerken

Beste Andries Van den Abeele, ik ben onder de indruk van de argumenten op uw gebruikerspagina inzake anoniem bijdragen of niet. Ik zie zelf ook voordelen van anoniem kunnen bijdragen (die ik nog ga beschrijven en die de reden zijn waarom ik zelf voorlopig nog even onder mijn huidige gebruikersnaam werk), maar door de bank genomen deel ik de argumenten. Ik maak me zelf ook zorgen over hoe het nu op Wikipedia toe gaat en wat daarvan de toekomst zal zijn. Ik heb op mijn gebruikerspagina een en ander op een rijtje gezet. Ik ben erg benieuwd wat uw mening daarover is. Zou u de moeite willen nemen mijn pleidooi te lezen en te reageren op de bijbehorende overlegpagina? Bertrand77 24 aug 2011 11:51 (CEST)

Dank!Bewerken

Beste heer Van den Abeele,

gewoon om u te laten weten dat ik met érg veel interesse én met veel bewondering uw bijdragen aan wikipedia lees. Dat er nog veel interessants van uw hand hier moge verschijnen!

Vriendelijke groet van Paul Brussel (overleg) 24 aug 2011 18:37 (CEST)

Een heel kleine correctie: in uw artikel over het Gruuthuuse-handschrift vermeldt u onder noot 15: "J. W. SCHOLTE – NORDHOLT, Klaas H. Heeroma, in: Biografisch woordenboek van Nederland, Amsterdam, 1985, Deel II, 216-218"; dit moet zijn: J. W. Schulte Nordholt (zonder streepje). Groet van Paul Brussel (overleg) 29 aug 2011 10:28 (CEST) Beste Paul, Hartelijke dank voor de vriendelijke appreciatie. U bent anders ook goed bezig! Ik las vandaag uw artikel over de 'Etat présent' en ben zo vrij geweest er een paar toevoegingen aan te doen. met hartelijke groeten, Andries Van den Abeele (overleg) 29 aug 2011 14:39 (CEST) Nu vrees ik dat die toevoegingen bij de EPN (nog) niet zijn doorgekomen, maar ik ben benieuwd! Groet van Paul Brussel (overleg) 29 aug 2011 15:22 (CEST) Nu moet hetr er op staan. Er is ook recent een lemma in het Frans geplaatst, maar daar is het beperkt tot één lijntje. Aanvulling is nodig! Andries Van den Abeele (overleg) 29 aug 2011 16:43 (CEST) Dat is een waardevolle en serieuze aanvulling. Dank daarvoor! Groet van Paul Brussel (overleg) 29 aug 2011 17:26 (CEST)

Nico NelissenBewerken

Hoi Andries, het lijkt erop dat ik je hier in de wielen aan het rijden bent. Het lijkt me echter duidelijk dat deze mega-aanvulling in Wikipedia niet wenselijk is. Succes ermee verder. -- Mdd (overleg) 7 sep 2011 14:32 (CEST)

Dat is me helemaal niet duidelijk. Graag uw argument(en). Andries Van den Abeele (overleg) 8 sep 2011 00:07 (CEST) Zo'n lange lijst is voor de gemiddelde (en zelfs doorwinterde) gebruikers onleesbaar. Een selectie geeft juist een veel toegankelijker beeld. Maar ja, het werk is niet weg maar staat op de overlegpagina. -- Mdd (overleg) 9 sep 2011 17:22 (CEST) Beste Mdd, Mijn vraag was op welke regelgeving u zich steunt. Graag uw bericht. Andries Van den Abeele (overleg) 9 sep 2011 17:43 (CEST) Ik steun niet op enige regelgeving, maar het is een gebruik dat ik zelf (op de Engelse Wikipedia) heb ingevoerd (om de lijst in te korten en het geheel op de Overlegpagina te zetten). Mocht je het er niet mee eens zijn, dan kunnen we anderen om advies vragen (bv in overleg gewenst) of je kan het gewoon terugezetten... als je het er helemaal niet mee eens bent. -- Mdd (overleg) 9 sep 2011 19:14 (CEST) P.S. Ik weet het van de Engelse Wikipedia dat daar (lange) lijsten in artikel niet gewenst zijn... en dat ze liever zien dat de tekst zoveel mogelijk uitgeschreven wordt. Maar ja, dat is iets wat ik zelf tussen de regels door heb opgepikt. Beste Mdd, Ik heb respect voor uw zienswijze, maar probeer u hierna uiteen te zetten waarom ik het er maar zeer gedeeltelijk mee eens ben. De Engelse wikipedia als voorbeeld nemen. Mij goed, maar ik meen dat dit toch ook niet beantwoordt aan wat u als ideaal vooropstelt en er probeert ingang te doen vinden. Er zijn daar wel degelijk lange lijsten te vinden. Ik moet het nog eens nagaan voor de intellectuele arbeid, maar als ik de lijsten zie die men aanlegt bij voetballers, trainers, clubs, popzangers en noem maar op, dan is het duidelijk dat het inperken voor wat publicaties betreft als een discriminatie kan beschouwd worden, waarvan ik de oorsprong niet kan nagaan en de beweegredenen niet kan inschatten. Maar de discriminatie lijkt me wel duidelijk.

Op de Nederlandse wikipedia geldt hetzelfde. Men zal nooit opmerkingen maken als er ellenlange artikels verschijnen over voetballers, waar hun minste goal wordt op gemeld. Noch over pop- of andere zangers waar het minste liedje wordt opgesomd. Ik heb nog nooit dergelijke 'mega-aanvullingen' op dit gebied teruggedraaid, hoewel ik er natuurlijk wel het mijne over denk. Ik zie dat ook niemand anders ze terugdraait en men daar algemeen vrede mee neemt. In ieder geval is de massale hoeveelheid van dergelijke informatie volgens mij gediend, als tegenwicht, met ook wat uitgebreider informatie van universitaire of andere intellectuele oorsprong. Het verbaast me nog méér dat onbesproken en onbekritiseerd regelmatig lemma's worden gemaakt die hoop en al uit één zinnetje bestaan. Als het om 'beginnetjes' gaat, geen probleem. Maar er zijn recent twee massale voorbeelden geweest: die van alle spoorwegstations in Polen en die van letterlijk duizenden insecten van een bepaalde familie. Opnieuw, ook al heb ik daar heel wat vraagtekens bij over het nut daarvan, blijf ik er ver van af om dit in vraag te stellen. Misschien is er daar wel iemand aan geïnteresseerd en dan zal ik hem zijn plezier niet ontnemen. Als men nu naar het lemma Nico Nelissen overstapt. Hij is waarschijnlijk één van de meest productieve academici van de laatste decennia geweest, zeker op zijn vakgebied. In het perspectief van de evenwichten die toch wenselijk zijn zie ik niet in waarom daar niet enkele bladzijden zouden mogen aan gewijd worden. Ook al, zoals u zelf zegt, omdat daarover geen regels bestaan. U kan het teveel vinden, iemand die in Nelissen en zijn werk geïnteresseerd is, zal het misschien nog onvolledig vinden.

Conclusie: Het is mijn overtuiging dat dit mag geplaatst worden. Ik zal het geheel eens kritisch herlezen en zien wat ik er kan van uitvegen. Maar ik doe dat dan niet om aan een of andere (onbestaande) regel te voldoen maar alleen om u plezier te doen. Hopelijk kan u daar vrede mee nemen of misschien zelfs met mijn denkwijze en redenering instemmen. met hartelijke groeten, Andries Van den Abeele (overleg) 11 sep 2011 16:51 (CEST)

Ik heb deze discussie naar Overleg:Nico Nelissen gecopieerd, en dit discussiepunt op Overleg gewenst aangekaart. Ik ben benieuwd wat daar gaat volgen. Ik ben hier heel uitgesproken over, dat het weergeven van een lijst van volledige publicaties een ongewenst precedent schept. Maar het is aan de gemeenschap om dit te bepalen.

Veel van wat je hier zegt snijdt wel hout, maar legt voor mij geen gewicht in de schaal. Nog een punt: Je refereert hier zelf aan lijsten over voetballers, trainers, clubs, popzangers... maar dit zijn onderwerpen waar ik mij (praktisch) nooit mee bemoei. Ik schrijf over wetenschap en wetenschappers. Ik geloof best dat hij één van de meest productieve academici van de laatste decennia, al hoewel zo'n overzicht van (zijn het 490 items) ook weer geen uitzondering is. Ik ben van mening, dat je zo'n wetenschapper meer tot zijn recht laat komen, als je een korte of iets langere toegankelijke beschrijving van zijn werk geeft. -- Mdd (overleg) 12 sep 2011 00:30 (CEST)

Charles-Alexander van ArbergBewerken

Hallo Andries, 2 dingen heb ik.

1.) Mijn complimenten, je hebt het lemma zo aangevuld dat ik het nauwelijks herken.

2.) De 1e bisschop van Gent na 1801: Etienne Fallot de Beaumont - ik durf niet aan het lemma te beginnen omdat ik vrees dat mijn informatie wederom in het niet valt bij hetgeen jij ongetwijfeld over hem hebt. Wil jij dat lemma voor je rekening nemen? m.vr.gr. Henk Obee (overleg) (overleg) 8 sep 2011 23:07 (CEST)

Beste Henk, Ik heb me geriskeerd, hoewel uw gegevens al heel interessant waren. Het moet er om doen dat ik jaren geleden heel wat opzoekingen deed over de d'Arbergs (die ik eerst verward had met de Arenbergs) en in contact kwam met Olivier Clottu, Zwitserse genealoog die de beslissende klaarheid bracht in de opeenvolgende Valangins en (bastaard) d'Arbergs. Wat Fallot betreft, ja ik heb inderdaad nogal wat gegevens over hem. Ik zal er eens aan beginnen. Laat u niet doen: uw werk is uitstekend! met hartelijke groeten, Andries Van den Abeele (overleg) 9 sep 2011 00:53 (CEST) Ziezo Henk, Fallot staat er op. met hartelijke groeten, Andries Van den Abeele (overleg) 12 sep 2011 10:45 (CEST)

Brandnetelthee en appelsapBewerken

Beste meneer van den Abeele, ik heb uw naam genoemd in een discussie in de kroeg, waar ik bovenstaande titel aan gegeven heb. Maar misschien bentt u het wel helemaal niet er mee eens; dus ik geeef het maar door. groetjes --Koosg (overleg) 15 sep 2011 12:23 (CEST)

Categorieën adelBewerken

Beste Andries, gebruiker AGL heeft intussen bij een aantal van mijn bijdragen eveneens de 'dubbele' categorie rond de adel weggehaald. Ik zie dat u en hij daar eerder ook al een discussie over hebben gevoerd bij Overleg categorie:Belgische adel. Is daar een consensus uitgekomen? Want ik blijf het wat raar=onhandig vinden, ook al waardeer ik het 'opschonend vermogen' van AGL als het om té veel categorieën gaat. Groet van Paul Brussel (overleg) 20 sep 2011 21:10 (CEST)

Beste Paul, Het verbaast me elke dag met welke energie sommigen hun zienswijze op wikipedia doordrukken. Het gaat overwegend om gebruikers die zelf geen artikels produceren, maar anderen op de hielen zitten om het een of het ander naar hun hand te zetten. Wat betreft de categorieën, zijn er die zoveel mogelijk categorieën zullen plaatsen en anderen zo weinig mogelijk. Een categorie meer of minder lijkt me nochtans geen probleem te moeten zijn: het neemt weinig plaats in en het vergemakkelijkt het terugvinden. Ik heb het opgegeven om hierover ten strijde te trekken, want de 'specialisten' hebben voor het halen van hun gelijk veel tijd en inspanningen over en ik heb geen lust om ze op die weg te volgen. met hartelijke groeten, Andries Van den Abeele (overleg) 21 sep 2011 13:56 (CEST) Beste Andries, dan is het me duidelijker. Wel jammer, want ik ben het hierin geheel met u eens als u stelt: "Een categorie meer of minder lijkt me nochtans geen probleem te moeten zijn: het neemt weinig plaats in en het vergemakkelijkt het terugvinden." Maar ik ben blij dat u prefereert om energie te steken in (voor mij alleszins) interessante lemma in plaats van 'verloren gevechten'. Groet van Paul Brussel (overleg) 21 sep 2011 15:15 (CEST)

Van Zuylen van NieveltBewerken

Beste Andries, op vraag van menke had ik nog een 'vergeten' Van Zuylen van Nievelt en meteen maar even de relaties tussen de verschillende leden aangegeven. Dat laatste had ik ook gedaan voor de familie Van Zuylen van Nijevelt. Nu zie ik dat een en ander allemaal verloren is gegaan door uw ingrepen: jàmmer! Ik had er best wat tijd in gestoken, maar zal het overigens nu niet meer corrigeren. Groet van Paul Brussel (overleg) 26 sep 2011 14:14 (CEST)

PS: ik begrijp overigens niet waarom het lemma Van Zuylen van Nijevelt nu geïncorporeerd is in dat van van Zuylen van Nievelt. Het gaat hier immers om twee geheel verschillende families zonder enige (bewijsbare) band. Paul Brussel (overleg) 26 sep 2011 14:15 (CEST) Beste Paul,

Sorry, ik was me niet bewust dat ik iets uitveegde. Ik zal eens nazien of ik het kan herstellen, want op eerste zicht begrijp ik niet goed wat u bedoelt, want ik heb ook behoorlijk wat aanduidingen van relaties geplaatst. De twee lemma's gaven gedeeltelijk dezelfde informatie en de Belgische van Zuylen de Nyevelts stonden dan nog bij de Rotterdamse, waar ze niets mee te maken hebben. Daarom dacht ik dat het toch begrijpelijker zou zijn voor wie naar hen op zoek gaat om al die van Zuylens samen te behandelen, mits duidelijk het verschil te maken tussen de ene en de andere. Natuurlijk zou het ook te doen zijn om de Utrechts-Belgische van Zuylens op één artikel en de Rotterdamse op een ander artikel te plaatsen. Andries Van den Abeele (overleg) 26 sep 2011 14:25 (CEST)

De Utrechtse en Belgische zouden inderdaad bij elkaar moeten, als afstammend van dezelfde stamvader en beide baronale families. De Rotterdamse zou wat mij betreft een afzonderlijk lemma moeten krijgen, zijnde een afzonderlijke familie die bovendien de titel van graaf bij eerstgeboorte draagt. Ik dacht dat ik wel kruisverwijzingen over en weer had gemaakt, om juist de verwarring te verminderen. Bovendien wordt de verwarring nog groter wanneer ook nog de veel later in de Belgische adelstand verheven baronale familie Van Zuylen tout court zou worden opgenomen. Groet van Paul Brussel (overleg) 26 sep 2011 14:39 (CEST) Beste Andries, ik heb nu het oude lemma Van Zuylen van Nijevelt hersteld met verwijdering van alle gegevens (alleen een verwijzing) betreffende het echt oude adellijke geslacht Van Zuylen van Nievelt-van Zuylen van Nijevelt (van de Haar). Het enige wat ik níet weet is of Obreen en Gailliard alleen betrekking hebben op het oude, of ook op het Rotterdamse geslacht en daarom heb ik ze nog laten staan in de literatuur. Paul Brussel (overleg) 26 sep 2011 14:56 (CEST) Paul, Tegelijk heb ik, wat naar de Rotterdammers verwijst, uit het artikel gehaald dat nu alleen de van Zuylen de Nievelts behandelt, Noord- en Zuidnederlandse. Wat Gailliard betreft, die heeft het alleen over de Utrechts-Belgische van Zuylens. Obreen ook alleen over de Utrechtse denk ik, maar ik ben het niet helemaal zeker. Andries Van den Abeele (overleg) 26 sep 2011 15:06 (CEST) Andries, volgens mij is het nu in orde; ik zal nog even het beter aangeven van de relaties herstellen bij de Nederlandse van Zuylens. Paul Brussel (overleg) 26 sep 2011 15:18 (CEST Er resten ons nu nog twee taken:

Het wapenschild: het kan onmogelijk hetzelfde zijn voor de twee families. Ik vermoed dat wat er staat dat van de Nievelts is. De artikels op engelse en franse wikipedia zijn ook verward. Hier zou ook best een scheiding tussen de twee families gedaan worden. De Van Zuylens tout court, dat is natuurlijk nog een ander verhaal. Zij hebben alvast een andere wapenspreuk. Andries Van den Abeele (overleg) 26 sep 2011 15:26 (CEST)

Juist. Wat de wapens betreft, hier volgt de tekst uit NA 1953 voor de twee families waardoor ze toch eigenlijk wel erg gelijken: VAN ZUYLEN VAN NIEVELT Wapen: In zilver drie roode zuilen. Een aanziend gestelde traliehelm van blauwe metaalkleur, rood gevoerd, goud omboord, met gouden tralies, om het halsgedeelte een gouden band, waaraan een met een rooden steen ingelegd gouden medaillon, gekroond met een vijfbladige gouden kroon. Helmteeken: Een naar rechts gewende hermelijnen drakenkop met hals, met een roode pijlpuntige tong. Helmkleeden: Zilver en rood. Schildhouders: Twee leeuwen van natuurlijke kleur. Schild en schildhouders rustende op een groene console.

VAN ZUYLEN VAN NIJEVELT Wapen: In zilver drie roode zuilen. Een aanziend gestelde zilveren traliehelm, rood gevoerd, goud omboord, met gouden tralies, om het halsgedeelte een gouden band, een rood-zilveren wrong, gekroond met een gouden kroon met drie bladeren en tweemaal drie parels, de haarband waarvan ingelegd met drie roode en twee witte steenen. Helmteeken: Een naar rechts gewende hermelijnen drakenkop met hals, met een roode pijlpuntige tong. Helmkleeden: Zilver en rood. Schildhouders: Twee leeuwen van natuurlijke kleur. Schild en schildhouders rustende op een roodgevoerd wit lint met een smallen roodomzoomden rand, waarop in roode letters de wapenspreuk: ,,Qui nihil sperat desperet nihil”.

De tak van Jan Adriaan baron van Zuylen van Nyevelt voert: Hetzelfde wapen, behoudens het navolgende verschil: de haarband van de kroon niet ingelegd met steenen.Paul Brussel (overleg) 26 sep 2011 15:34 (CEST) Ja, ze gelijken zeer op elkaar. Verbazend dat de Nievelts dit in de 18de-19de eeuw hebben toegelaten. Misschien waren ze er in die tijd zelf van overtuigd dat die Rotterdammers ook van hen afstamden. Toch zijn er nogal wat kleine verschillen (zie de vetjes) en wat alvast verschilt is de wapenspreuk. Ik weet het niet zeker, maar vermoed dat dit voor de Noord-Nederlandse Nievelts ook 'Non titubans' was, zoals voor de Zuid-Nederlandse. Wordt de spreuk niet vermeld in het wapenboek? Inderdaad vreemd dat de 'echte' Van Zuylen's dit hebben toegelaten. Ik zal eens in mijn bibliotheek kijken voor die wapenspreuken en dan kom ik er op terug. Paul Brussel (overleg) 26 sep 2011 16:55 (CEST)

Beste Andries, dankzij u zijn beide lemmata over de Van Zuylen's een flink stuk verbeterd! Wel heb ik mijn twijfels over uw laatste aanvulling aangaande het wapen van de Zuid-nederlandse tak uit 1827. 'Mijn' beschrijving is gebaseerd op de officiële wapenbeschrijving van het diploma zoals dat berust in het archief van de Hoge Raad van Adel. In 1827 was bovendien historisch natuurlijk nog geen sprake van Zuid-nederlandse adel, daar het hier nog de Verenigde Nederlanden betrof en deze term mij anachronistisch voorkomt. Pas vanaf 1831 kan men spreken van Belgische adelsdiploma's. Het lijkt me derhalve dat Duerloo en Janssens hier dus fout zitten. Wat denkt u? Groet van Paul Brussel (overleg) 27 sep 2011 21:23 (CEST)

Beste Paul, Paul Janssens, griffier van de Belgische Hoge Raad van Adel en hoogleraar Luc Duerloo worden beschouwd als de beste kenners van de adel in België. Ze hebben in 1992 een kanjer uitgegeven in vier delen met alle Zuid-Nederlandse (vanaf 1830 Belgische) adelbrieven. Ze hebben de originelen opgezocht in Den Haag, Parijs, Wenen, Madrid, enz. En dit voor alle families die na 1830 als Belgische adel werden aanvaard, met inbegrip uiteraard van de opgave van alle adelbrieven verleend door vroegere monarchen (Spaanse koning, Oostenrijkse keizer, Franse keizer, Nederlandse koning). De eerste adelserkenning voor Jean-Jacques van Zuylen in 1816 werd bevestigd bij KB, echter zonder wapenbeschrijving. Voor de wapens van 1827 & 1828 van de van Zuylen van Nyevelts geven ze als bron: Hoge Raad van de Adel 's Gravenhage, Diploma's Z/9, Z/10 en Z/11 alsook HRvA, Wapenboek Z/5. Deze eerste beschrijving onder het Verenigd koninkrijk vermeldt de wapenspreuk niet. Hij wordt vermeld in de (Franse) adelbrief in België verleend in 1855. Ik denk dat het moeilijk is dit niet voor juist aan te nemen, tenzij uw bron iets anders zegt? Ik heb het er vooral aan toegevoegd om er op te wijzen dat, binnen een algemene gelijkheid van de wapens (telkens de drie zuilen) en heel wat kleine variaties zijn. Andries Van den Abeele (overleg) 27 sep 2011 21:50 (CEST)

Beste Andries, maar juist daarom: Janssens en Duerloo schat ik ook heel hoog! En ik ken hun reputatie. Het boek De Nederlandse adel dat ik als bron opvoer, is een uitgave van die Nederlandse Hoge Raad van Adel die werd uitgegeven bij het 175-jarig bestaan van de HRvA. De verantwoording suggereert dat de wapenbeschrijvingen die daarin staan gebaseerd zijn op de originele diplomata. Verantwoordelijke voor het deel over de wapenbeschrijvingen is... mr. O. Schutte, oud-secretaris van de Nederlandse HRvA en ook vast adviseur van de Belgische EPNB. Dus nu begin ik te twijfelen, maar misschien moeten die variaties, hoewel dus gebaseerd op dezelfde bronnen!, dan maar voor lief genomen worden? Gewaardeerde groet van Paul Brussel (overleg) 27 sep 2011 22:17 (CEST)

Nicolas BergerBewerken

Hallo Andries Van den Abeele. Welke Roodt wordt er bedoeld in het artikel Nicolas Berger? Nu gaat deze link nog naar een doorverwijspagina, dus is het niet duidelijk welke er bedoeld wordt? Weet jij welke er bedoeld wordt en zou je de link willen aanpassen? Groet, Pompidom (overleg) 29 okt 2011 12:19 (CEST)

Ik heb de geboorteplaats nu juist gezet. Was blijkbaar nog het verkeerde Roodt. Sonuwe () 29 okt 2011 15:32 (CEST)
Hetzelfde geldt voor de link Marche in het artikel Justin de Labeville. Pompidom (overleg) 29 okt 2011 12:21 (CEST)
Ook deze gecorrigeerd. Zijn vader Guillaume woonde in Marche-en-Famenne, place Toucrée n° 4, zie dit document, p. 20. Sonuwe () 29 okt 2011 15:48 (CEST)
Beiden bedankt! Pompidom (overleg) 30 okt 2011 20:30 (CET)
Ik heb er nog 1, te weten de link Oostkerke in het artikel Jacob Baeteman. Zou hiernaar gekeken kunnen worden? Pompidom (overleg) 6 nov 2011 10:14 (CET)

Verwijderingsnominatie GoethalsBewerken

Een Wikipedia-gebruiker heeft één of meer artikelen die u hebt gestart of waar u aan hebt gewerkt genomineerd voor verwijdering. Dit betekent dat deze gebruiker het artikel op dit moment niet geschikt acht voor Wikipedia. Het gaat om Goethals dat is genomineerd door Vis met 1 oog. De reden hiervoor staat op Wikipedia:Te verwijderen pagina's/Toegevoegd 20111104 en dat is ook de plek waar u kunt reageren op de verwijderingsnominatie. Wellicht hebt u er iets aan om de conventies door te lezen; daar kunt u zien hoe een artikel er uit hoort te zien. Zie ook Help:Waarom staat mijn artikel op de verwijderlijst.

N.B. dit is een automatisch bericht geplaatst door een bot. Ik heb niets met de nominatie te maken en kan er niets aan doen. Als u vragen hebt, kunt u die het beste stellen aan de gebruiker die het artikel genomineerd heeft. --E85Bot (overleg) 5 nov 2011 01:03 (CET)

Prosper Kestens van katholieke strekking?Bewerken

Andries, in het artikel Prosper Kestens schrijf je dat deze van katholieke strekking zou zijn. In het boek Nouvelle Histoire de Belgique, Volume 2 van Emmanuel Gerard et al. uit 2006 staat op pagina 100 staat dat hij van liberale strekking was. Kun je dit nog eens bekijken? Hartelijke groeten, Sonuwe () 7 nov 2011 13:36 (CET)

Dank je wel Sonuwe. Ja het is juist, hij was van liberale strekking. Verkeerd genoteerd! hartelijke gfroeten, Andries Van den Abeele (overleg) 7 nov 2011 14:08 (CET)
Dank voor je antwoord, Andries. Vergissen is menselijk! De sterkte van Wikipedia is dat er steeds wijzigingen en correcties kunnen aangebracht worden. Ik probeer dan ook artikels die ik tegenkom steeds kritisch te lezen. Groeten, Sonuwe () 7 nov 2011 14:29 (CET)

Meeûs d'ArgenteuilBewerken

Dag Andries, dank voor je aanvulling van dit artikel. Ik ben te weinig ingevoerd in deze familie. Ik heb alleen van tijd tot tijd om betrouwbare bronnen gevraagd als die ontbraken. Heb je toevallig ook naar de overlegpagina van het artikel gekeken? En zou jij daar eventueel op willen reageren? Met vriendelijke groet, Gouwenaar (overleg) 9 nov 2011 19:18 (CET)

Dank voor je afwikkeling van deze vragen. Met vr. groet, Gouwenaar (overleg) 10 nov 2011 10:05 (CET)
Met plezier gedaan beste Jan. Ferdinand Meeûs interessert me omdat hij op één leven zoveel heeft gerealiseerd, eerst als vertrouwensman van Willem I en al heel vlug als vertrouwensman van Leopold I. Je moet het maar kunnen! Andries Van den Abeele (overleg) 10 nov 2011 16:37 (CET)
Betreffende het kasteel Bulskampveld Beernem en graaf Ferdinand en zoon Henri zie : http://www.chateauxofbelgium.be/fr/castle_details.cfm?id=18 (knopje Historique aanklikken) (ook vermeld op de overlegpagina van het lemma). Met vriendelijke groeten, M. Braet - Ruiselede --178.118.170.217 16 nov 2011 14:03 (CET)

MichelinsterrenBewerken

Beste Andries Van den Abeele,
ik heb uw bijdragen op de Lijst van Belgische restaurants met een Michelinster ongedaan gemaakt. De sterren die u in de kolom 2011 plaatste hoorden natuurlijk in een nog aan te maken kolom voor 2012 (uitgereikt eind 2011 in de gids voor 2012). Wellicht wilt u helpen met correct plaatsen van de kolom 2012 met alle sterren. Ik had al een bron op de OP geplaatst maar ben nog niet aan het plaatsen van de sterren toegekomen.
Groeten,  JZ85overleg 1 dec 2011 13:40 (CET)

Antonio Pimentel de PradoBewerken

Hallo Andries, alles goed? Beschik jij misschien over literatuur waarin Antonio Pimentel de Prado wordt genoemd? Op internet is niet veel te vinden over zijn activiteiten in Vlaanderen.Taks (overleg) 5 dec 2011 09:01 (CET)

ClublabersBewerken

Beste Andries, u voegde in het artikel over Club Brugge ooit eens toe dat een van de bijnamen van de Clubsupporters de Clublabers is. Deze bijnaam hoor je de dag van vandaag niet echt veel meer, maar ik ben toch benieuwd naar de oorsprong van deze naam en wat ze juist betekent/-de. Wellicht weet u hier meer over? Gr, Le Fou (overleg) 7 dec 2011 22:22 (CET)

Dag Fou, men gebruikt een woord en men denkt er niet over na wat de oorsprong ervan wel is. Ik heb eerst eens nagegaan bij mijn vrienden (meestal leeftijdgenoten) en daar is de bijnaam van 'Clublaber' nog steeds welbekend. Samen met 'Clubzot' en natuurlijk met 'Cerceltrutte' komt de naam spontaan naar boven. Maar van waar komt die 'laber' of 'laaber'? Het Brugs Woordenboek geeft als verklaring voor 'laaber': 'drinkgraag persoon'. Bij 'kluublaaber' staat dan 'hevig supporter van Club Brugge'. Ook 'kluubzot' staat er, met dezelfde uitleg. Er staat niet bij waar het woord 'laaber' in het Brugs vandaan komt. Ik vermoed dat het om een verbastering en betekeniswijziging gaat van het Latijnse 'labor' of het Franse 'labour' en 'laboureur'. Ik zal het eens vragen aan Frans Debrabandere, specialist ter zake. met hartelijke groeten, Andries Van den Abeele (overleg) 11 dec 2011 12:00 (CET)
Ach, het Brugs woordenboek, gewoon niet gedacht om daar eens in te kijken! Ik had ook al zitten denken aan "labor", gezien de arbeidersachtergrond van een groot deel van de supporters... Groeten, Le Fou (overleg) 11 dec 2011 13:57 (CET)

GruuthuseBewerken

Hoi, ik heb een vraag geplaatst op Overleg:Gruuthuse_(kasteel) over de naam van het kasteel. Vriendelijke groet, Taketa (overleg) 11 dec 2011 20:43 (CET)

Algemene geschiedeniscategorieBewerken

Beste Andries,

Ik heb op een aantal artikelen de categorie:geschiedenis van Vlaanderen opnieuw verwijderd, omdat deze gewoon niet aan de orde was. Twee van de vereisten waar het plaatsen van die categorie moeten voldoen zijn bijvoorbeeld:

 • Er mag geen diepere geschiedeniscategorie bestaan (bijvoorbeeld categorie:geschiedenis van Brugge)
 • Plaatsen over hedendaagse gebieden of plaatsen kunnen niet in een geschiedeniscategorie geplaatst worden, álles heeft namelijk een geschiedenis, dus dit is niet zinvol. (Dit was gebeurd met het artikel West-Vlaanderen.)

Groet, Gertjan R 13 dec 2011 11:06 (CET)

Beste Gert-Jan, Dit beschouw ik als scherpslijperij. Kijk maar eens wat er allemaal voorkomt onder een categorie zoals 'Geschiedenis van Vlaanderen' of 'Geschiedenis van Brabant'. De categorieën zijn er niet voor onze eigen voldoening of gevoel van hoe het moet, maar voor het gemak van degenen die zoeken. Men kan zo duizenden verwijzingen als niet aan de orde verwijderen. Ik wens u veel succes in die bezigheid. Ik schrijf liever artikels. Andries Van den Abeele (overleg) 13 dec 2011 11:11 (CET)

Beste Andries,
Een dergelijk antwoord beschouw ik als ruziezoeken en provoceren. Ik houd me niet structureel bezig met het nakijken van categorietoevoegingen maar grasduin dagelijks (gelukkig) ook eventjes in de recente wijzigingen.
Ik kom je vriendelijk wijzen op wijzigingen van jou die niet alleen absoluut ongebruikelijk maar ook gewoon onjuist en ongewenst zijn. West-Vlaanderen bestaat bij mijn weten nog en behoort dus niet tot de geschiedenis, en een artikel over burgemeesters van Brugge heeft niets met heel West-Vlaanderen van doen maar enkel met Brugge. Groet, Gertjan R 13 dec 2011 11:21 (CET)
Ik zoek geen ruzie, integendeel. Andries Van den Abeele (overleg) 13 dec 2011 11:24 (CET)
Dat stelt gerust, ik namelijk ook niet. Groet, Gertjan R 13 dec 2011 11:28 (CET)

VKW, het OndernemersplatformBewerken

Beste Andries, wij hebben geen VKW-vestiging in Brugge. (wel een gebouw, maar zo hebben we er nog meer) --Serge Huyghe VKW (overleg) 14 dec 2011 09:21 (CET)

Dag Serge, Ha zo, ik dacht, Turnhout naast Antwerpen op de lijst ziende, dat Brugge evenwaardig was. Zou je de vestigingen niet beter allemaal vernoemen, wat toch de spreiding van de organisatie beter kan onderstrepen? Het zijn toch immers allemaal 'vestigingen', ook al kan men hierbij verschil maken tussen provinciale directies en ondergeschikte vestigingen. En Limburg wordt niet vernoemd. met beste groeten, Andries Van den Abeele (overleg) 14 dec 2011 10:31 (CET)

We hebben gekozen om enkel de plaatsen te vernoemen waar we een VKW-kantoor hebben. We bezitten nog gebouwen als opbrengsteigendom, maar die zijn niet relevant, vinden we. De info over VKW Limburg hebben we idd. nog niet toegevoegd. Dat komt nog. Vriendelijke groeten, --Serge Huyghe VKW (overleg) 14 dec 2011 21:02 (CET)

Upgewarmde kaffieBewerken

Dag Mr. Andries Van den Abeele, wil U hier eens komen kijken? Het betreft een uitdrukking die ik onlangs van een geboren en getogen Bruggeling hoorde. Misschien kent U die uitdrukking wél. Met dank. Lotje ツ (overleg) 19 dec 2011 17:26 (CET)

 • Dag Lotje, 'Ipgewarmde kost' of 'ipgewarmde kaffie' kan gebruikt worden in de zin van opnieuw opgerakeld nieuws dat eigenlijk al afgezaagd is. Wat 'ragol(le) betreft, dit betekent 'te sterke koffie'. met hartelijke groeten, Andries Van den Abeele (overleg) 20 dec 2011 17:45 (CET)
Dank U wel, dit is een mooie aanvulling op de vls wikipedia Lotje ツ (overleg) 21 dec 2011 10:10 (CET)

de PotterBewerken

Il s'agit d'un livre qui vient d'être publié en français et que j'ai déjà feuilleté en librairie, sans l'avoir lu, il est écrit par un de Potter aidé d'un historien. Ce livre est fort mince, publié sur papier industriel et me semble être une simple compilation sans esprit critique de choses cueillies çà et là. Je ne pense pas qu'il apporte du nouveau. Connaissant la vie de De Potter ce n'est pas impossible, mais doit être prouvé. Je n'en sais pas plus que vous, mais si je découvre quelques sources fiables je vous les indiquerai. J'espère que vous avez passé de belles fêtes de Noël et vous souhaite une excellente année nouvelle où vous pourrez vous livrer aux joies de la découverte des êtres et des choses.--Bruxellensis (overleg) 30 dec 2011 15:56 (CET)
Je vois que je ne me suis pas trompé concernant la qualité du livre. Il serait peut-être utile d'écrire à l'auteur pour avoir des précisions et demander des renseignements précis d'archive et si ces dames américaines ont par exemple des documents ou des souvenirs de leur "ancêtre". Ce n'est pas impossible, mais ceux qui publient celà ont le devoir de donner des preuves.--Bruxellensis (overleg) 30 dec 2011 17:55 (CET)
Terugkeren naar de gebruikerspagina van "Andries Van den Abeele/Archief 3".