Hoofdmenu openen
User.svg Icona parla di Wikipedia.svg Nuvola-inspired File Icons for MediaWiki-fileicon-exe.png Gtk-new.svg Skulls of phorusrhacids.png GTK logo.svg
Gebruikerspagina Overlegpagina Archief overlegpagina een nieuw artikel starten project Kelenken zandbak


SnelheidBewerken

Hallo, Amphicoelias, in het artikel over Kelenken staat dat de loopsnelheid van het dier is berekend. Omdat ik over een dergelijk onderzoek bij onder andere Mesembriornis al had gelezen, verbaasde me het in eerste instantie niet. Maar toen ik net nog even kritisch naar dat artikel keek, zag ik dat die auteurs geen data voor Kelenken geven (ik keek er kritisch naar omdat ik wilde zien of het artikel voor of na de publicatie van Kelenken was verschenen). Omdat je in het artikel over Kelenken geen bron voor de snelheid van 60 km/h geeft, vraag ik eerst maar even waar dat vandaan komt want ik zie het zo snel niet. Ik zag dat het in eerste instantie hier vandaan kwam maar misschien is de verwijderde video een deel uit de NatGeo docu.  Wikiklaas  overleg  1 jan 2013 15:56 (CET)

Ik was grappig genoeg net van plan jouw hierover te vragen. Ik heb net wat veranderingen aangebracht adv dit artikel (het googelen van "Sara Bertelli" gaf me een aantal nuttige links, oa ook deze) en heb daarbij het bewuste zinnetje vervangen door een stuk tekst uit het artikel. Ik kan je ook niet vertellen wat er in die video stond, maar wat mij wel verbaast is dat er staat: "it could outrun an ostrich", wat in directe tegenstelling staat met Chiappe's eigen bewering "not as fast as an ostrich". Amphicoelias (overleg) 1 jan 2013 16:04 (CET)
EDIT: bij het doorlezen van het tweede artikel dat ik gevonden had (zie boven), zie ik ook niets staan over een berekende snelheid. wel staat er:
"BAR 3877-11 is estimated to be 10% larger than the largest phorusrhacids previously known (P. longissimus and Brontornis burmeisteri). However, the long (437 mm) and rather slender (midshaft width/length ratio of about 0.11) tarsometatarsus of BAR 3877-11 indicates that this bird may have been substantially swifter than the graviportal B. burmeisteri. Therefore, the discovery of BAR 3877-11 indicates that the traditional inverse correlation between body size and cursorial agility needs to be reconsidered."
Ik moet wel toegeven dat dit artikel voor de protoloog geschreven is (daarom spreken ze ook niet over Kelenken, de naam was nog niet gegeven) en dat onderzoek naar de exacte snelheid nog altijd tussen het schrijven van de twee artikel kan hebben plaatsgevonden (het zou dan wel raar zijn dat het niet in de protoloog staat). Amphicoelias (overleg) 1 jan 2013 16:38 (CET)
Wat er nu staat lijkt me prima. Inderdaad kan de loopsnelheid aan de hand van de gevonden pootfragmenten berekend worden, zoals Blanco et al. gedaan hebben voor andere soorten. Uiteraard moet een slag om de arm worden gehouden want de methode van Blanco bleek niet voor alle taxa waarvan de snelheid gecontroleerd kon worden, op te gaan. Maar citeren wat de auteurs van de naam Kelenken zeggen is niet verkeerd en het is duidelijk dat je in het artikel nu hun opvatting weergeeft, en niet een objectieve meting, die vermoedelijk nooit mogelijk zal zijn.  Wikiklaas  overleg  1 jan 2013 17:08 (CET)
Enkele andere vragen: Denk je dat het nuttig is om een nieuw kopje aan te maken bv: "Impact op schrikvogelreconstructies"? Momenteel staat er een beetje over in het kopje "Beschrijving", maar met de informatie uit Skull morphology of giant terror birds kun je er volgens mij gemakkelijk een apart kopje over schrijven.
Denk je dat het nuttig is om een artikel te schrijven over Sara Bertelli adv dit (waar ze gemakkelijk te herkennis is aan de foto waar ze de schedel van Kelenken vasthoud)? Ik slaag er maar niet in om meer informatie over haar te vinden. Van Alvarenga wist ik tenminste de geboortedatum.
Aan wie zou ik een e-mail moeten schrijven om te vragen naar het copyright van de hd-afbeelding van de schedel van Kelenken in "A NEW PHORUSRHACID (AVES: CARIAMAE) FROM THE MIDDLE MIOCENE OF PATAGONIA, ARGENTINA"? Sara Bertelli, Luis Maria Chiappe, Claudia Tambussi of alledrie (hun e-mail adressen staan in de studie en op het internet)? Amphicoelias (overleg) 1 jan 2013 17:21 (CET)
Eerst de makkelijkste vraag: die e-mail zou ik aan een van de auteurs van wie je een adres hebt sturen (niet aan allemaal tegelijk). Dan sturen ze je wel door naar het juiste adres, als ze er brood in zien dat die foto op Wikipedia wordt gepubliceerd.
Ik zal een e-mail opstellen en versturen, bedankt voor je advies. Amphicoelias (overleg) 1 jan 2013 17:56 (CET)
Over dat aparte kopje over reconstructies had ik ook nagedacht omdat het nu onder "Beschrijving" staat en het strikt genomen geen onderdeel van de beschrijving is. Ook de protoloog geeft al aanleiding om dit te doen omdat het zo expliciet gemeld wordt.
Ik zal wat informatie toevoegen aan het stukje dat er nu staat, dan kunnen we achteraf nog gemakkelijk beslissen of we er nu een apart kopje van maken of niet. Amphicoelias (overleg) 1 jan 2013 17:56 (CET)
Sara Bertelli is een levend persoon en biografieën over levende personen verdienen extra zorgvuldigheid. Het stukje waarnaar je verwijst is door haarzelf geschreven en daarom niet erg bruikbaar om een artikel op te baseren. Je zult dan alles moeten checken. De regel bij dit soort artikelen is dat er minstens twee onafhankelijke bronnen moeten bestaan (in de zin van onafhankelijk van elkaar maar ook onafhankelijk van de persoon zelf) vooraleer je tot het samenstellen van zo'n artikel overgaat. Ze draagt de titel PhD, wat eigenlijk betekent dat ze nog aan het begin van haar wetenschappelijke carrière staat. Ik heb niet verder gezocht naar haar wetenschappelijk werk. Als er een indrukwekkende lijst publicaties is, zou het een optie zijn om alleen geboortedatum en -plaats, opleiding, en lijst van publicaties te noemen. Grote kans echter dat dit als onvoldoende weer wordt verwijderd. Als er ook al geen andere Wikipedia is die haar vermeldt (Spaans, Engels of Italiaans zou voor de hand liggen), dan moet het misschien nog even wachten tot ze ergens afdelingshoofd of hoogleraar wordt.  Wikiklaas  overleg  1 jan 2013 17:42 (CET)
Ik was me niet bewust van die regeling (nood aan twee onafhankelijke bronnen). Ik zal nog verder moeten graven (hoewel ik vrees dat ik niets ga vinden). update(1 jan 2013 18:21): een lijst met publicaties kan ik niet gemakkelijk vinden. Er bestaat wel zo een lijst voor chiappe, waardoor ik de zes artikels kon vinden die ze samen hebben gepubliceerd. Amphicoelias (overleg) 1 jan 2013 17:56 (CET)

LeesbaarheidBewerken

Dag Amphicoelias, het is jammer maar het ziet ernaar uit dat Kelenken de etalage niet haalt. Ik zie als belangrijkste commentaar de geringe lengte van het artikel, en de leesbaarheid. Over de lengte heb ik al een uitgebreide opmerking gemaakt op de stempagina. Ik vind het ook een bizar criterium en het zegt wat mij betreft vooral veel over de gebruikers die het als argument hanteren: ze hebben zich niet in de materie verdiept en weten ook niet goed hoe ze de kwaliteit van een artikel moeten beoordelen. Dan is het handig om er een meetstok bij te pakken. Dat zegt meer over de kwantiteit natuurlijk maar is wel objectief vast te stellen en te vergelijken met andere artikelen, hoe dom het ook is om voor dat kenmerk te kiezen als kwaliteitsindicator.

Wat de leesbaarheid betreft. Volgens mij hebben we er sinds dat voor het eerst werd opgemerkt, alles aan gedaan om die te verbeteren. Veel lappen tekst zijn in alinea's opgedeeld. Wat bij elkaar hoort is bij elkaar gezet om een logische structuur te presenteren. En lange zinnen zijn in kortere stukken geknipt. Ik denk dat de leesbaarheid ook samenhangt met de bekendheid die lezers hebben met de gebruikte termen. We kunnen er niet omheen om de tarsometatarsus te noemen. Die term wordt uitgelegd waar die voor het eerst genoemd wordt, en er is door jou zelfs een apart artikel over gemaakt. Als we nog verder op de knieën gaan zitten om dingen uit te leggen, dan wordt de leesbaarheid slechter omdat we zoveel zaken uitleggen dat het nauwelijks meer over Kelenken gaat maar meer over de morfologie en anatomie van vogels, in Jip-en-Janneke-taal. Ik vrees dat dan de informatieve waarde sterk achteruit zal gaan. Ik heb het artikel net nog eens van begin tot eind gelezen en kwam er zelf heel vlot doorheen. Ik vind het zelfs een heel goed artikel geworden. De voor een fossiel taxon belangrijke dingen als vindplaats, vinders, auteurs en typenummers horen in de hoofdtekst. Morfologische kenmerken hebben een specifieke naam en die moet vermeld, als je de encyclopedie tenminste beschouwd als een plek waar kennis is samengebald en te vinden. Als een paleontoloog Wikipedia niet consulteert omdat de informatie erin te armoedig zou zijn, dan maken we Wikipedia voor niets.

Vergelijk Kelenken even met Gekko's, dat wel veel voorstemmen krijgt. Wat onmiddellijk opvalt is dat Gekko's veel langer is. Er staan ook meer kleurrijke afbeeldingen in. En vrijwel niemand die heeft gestemd heeft het hele artikel gelezen want daarvoor is het te lang en dan zouden lezers ook de minpunten ervan opgevallen zijn. Het commentaar van Kwikzilver is ook veelzeggend: "leuke beesten!" Dan heb je echt niet begrepen waar het bij de keuze van een etalage-artikel om gaat. Had Kelenken er uitgezien als een Panda, en een wat lievere naam gehad, dan was de kans op voorstemmers aanzienlijk groter geweest. Wat echt zuur is, is dat de wetenschappelijke kwaliteit van jouw artikel vele malen groter is dan die van gekko's. Jij hebt de nieuwste literatuur gebruikt, met de laatste inzichten. Je informatie is ook heel specifiek en feitelijk. Bart Kimmel schreef een heel algemeen verhaal over een hele grote groep dieren, met veel opmerkingen die voor een groot deel van de soorten gelden maar nergens specifiek zeggen voor welke precies, en wat dan de uitzonderingen zijn, en waarom. Het was een wollig verhaal, waarin hij erg veel zaken dubbel vermeldde (zo wordt het vanzelf lang) omdat hij verzuimde er een logische structuur in aan te brengen. Wat nog treuriger is: hij baseerde vrijwel zijn hele artikel op twee boeken uit 1971 (Grzimek en Hillenius) en een uit 1959 (Schmidt), en kwam daarmee weg. Geen wonder dat hij fouten maakte bij de taxonomische indeling en dat hij de essentie van de moderne indeling miste. Dat was echter niemand opgevallen. Ook de lange lijst van Marrakech, met onduidelijkheden en slecht geformuleerde zinnen, was voor niemand anders aanleiding om kanttekeningen bij het artikel te plaatsen of tegen te stemmen. Ik heb er geen enkele twijfel over dat Bart met de beste bedoelingen schrijft, en naar eer en geweten goede bijdragen levert. Maar jouw artikel is gewoon beter.

Laat het dus een troost voor je zijn dat het bij de keuze voor of tegen etalage-artikelen niet om de kwaliteit ervan blijkt te gaan. Een verhaal over tijgers of dolfijnen, met veel mooie plaatjes maar zonder al te veel technische dingen (type-exemplaar, taxonomie, naamgevingsgeschiedenis, hoe bereken je de maximale snelheid, predator-prooi-relaties, alles wat verder gaat dan een aantrekkelijk en romantisch beeld dat lekker makkelijk leesbaar is, goed voor de luie lezer) haalt gegarandeerd de etalage bij gebrek aan oordeelkundige gebruikers. Dat neemt niet weg dat ik vind dat we door moeten gaan met het maken van artikelen die wel voldoen aan een zekere wetenschappelijke en informatieve standaard en waarin wel meer details staan die op zeker moment door iemand gezocht worden maar waar het artikel geen aangename literatuur voor het slapengaan van wordt. MWAK is een heel goed voorbeeld van iemand die dat ook doet. Die produceert geen artikelen voor de etalage, terwijl een groot deel ervan er zo in zou kunnen, als er tenminste door deskundige gebruikers over gestemd werd. De belangrijkste drijfveer van MWAK is, als ik het goed zie, gewoon heel goede en op gedegen bronnen gebaseerde, feitelijk juiste artikelen te produceren, en dat met een zeker idealisme, en een eerzucht die niet veel verder gaat dan oprecht en terecht trots te kunnen zijn op de eigen productie. Dat maakt MWAK voor mij een veel waardevoller gebruiker dan iemand die dertig zelf gestarte artikelen in de etalage heeft. Hoewel jij nog niet zoveel geschreven hebt als MWAK, pas je voor mij in dezelfde categorie gebruikers.  Wikiklaas  overleg  3 jan 2013 21:11 (CET)

Bedankt voor je ondersteunende commentaar. Ik had het zelf ook al opgemerkt (Citipati kwam zonder problemen in de etalage, hoewel het volgens mij even "leesbaar" was). Het is trouwens wel zo dat Kelenken, als het de nominatie zou passeren, één van de korste artikelen in de etalage zou zijn, maar je hebt natuurlijk gelijk dat dat geen argument is. Het lijkt me trouwens ook zo dat veel mensen gewoonweg het stukje "Ontdekking en naamgeving", waar nu eenmaal een aantal moeilijke termen, zoals: "proctoloog", "tarsometatarus", "holotype" etc. in staan gelezen hebben en dan hebben afgehaakt (Kalsemar zegt dat zelfs letterlijk zo). Afgezien van de "goedheid" van deze instelling is het natuurlijk jammer. Wat als gewone lezers dat ook doen? Het belangrijkste is in ieder geval dat deze etalage-aanmelding een drijfveer was om het artikel nog beter te maken. Zonder deze aanmelding had ik waarschijnlijk "Skull morphology of giant terror birds" niet (of pas veel later) gevonden. Ook heb ik nu een e-mail gestuurd naar Sara Bertelli (over wie ik trouwens nog altijd geen extra bronnen gevonden heb) met een vraag naar de foto.
Een extra vraagje trouwens nog: kun jij omgaan met het fonetisch alfabet? Tijdens de review van het artikel was er iemand die in de war was over hoe je "Kelenken" uitspreekt (zie: Wikipedia:Etalage/Archief/Kelenken). Ik kan zelf niet omgaan met het fonetisch alfabet (We leerden het in het vierde middelbaar tijdens Engels. Dat was een van de redenen waarom ik dat jaar slechte punten had voor het vak), maar ik zie op je overlegpagina dat je er tenminste één keer mee gewerkt hebt. Amphicoelias (overleg) 3 jan 2013 21:48 (CET)
Het is een veelgemaakte vergissing (althans in mijn ogen) dat een encyclopedie lekker leesbare artikelen zo moeten bevatten die de lezer van begin tot eind verslindt. Ik verdenk gebruikers die dat denken ervan dat ze nog nooit een encyclopedie hebben gebruikt op de manier waarvoor die bedoeld is: informatie opzoeken. Het grootste voorbeeld voor Wikipedia, de Encyclopaedia Britannica, is niet bedoeld om in een verloren ogenblik of op de vrije middag even lekker wat te kunnen lezen. Dat werk zet informatie zo overzichtelijk mogelijk bij elkaar zodat lezers die willen uitzoeken hoe iets precies zit, dat kunnen vinden. De Britannica slaagt daar overigens (al weer volgens mij) slecht in, met de onderverdeling in micro- and macropaedia. Ik maak me geen zorgen om een lezer die bij "Ontdekking en naamgeving" afhaakt. Als de informatie die hij zoekt in de volgende alinea staat, dan moet een lezer die ook kunnen vinden door in de inhoudsopgave te kijken. Iemand die geen informatie kan zoeken heeft ook niet veel op Wikipedia te zoeken. Wikipedia zou daar natuurlijk iets aan kunnen doen door daar interactieve hulpmiddelen voor aan te bieden. Maar het is niet de bedoeling dat ieder afzonderlijk artikel ook een cursus informatie vinden wordt. Dat zou teveel van de schrijvers vragen, en ook de aandacht erg afleiden van de allereerste belangrijke doelstelling: het bijeenbrengen, ordenen en overzichtelijk presenteren van betrouwbare informatie.
Op je vraag. De Engelse Wikipedia biedt hele handige middelen om de uitspraak van woorden te kunnen noteren. Ik heb op de Nederlandse inderdaad één keer zoiets toegepast maar met moeite. Bovendien weet ik niet of de eerste "e" in Kelenken een stomme of stemhebbende is. Ik ben geneigd om Kee-lèng-kun (met de klemtoon op de tweede lettergreep) te zeggen maar weet niet of dat de goede uitspraak is. Groeten,  Wikiklaas  overleg  3 jan 2013 22:40 (CET)
Je hebt natuurlijk gelijk dat een encyclopedie niet gemakkelijk leesmateriaal moet zijn, maar wikipedia werkt niet echt meer als een encyclopedie (op en.wikipedia.org spreken ze vaak van "a repository of all human knowledge"). Mensen komen vaak terecht op wikipedia omdat ze een term hebben ingegeven bij google. Die mensen willen dan niet noodzakelijk alle wetenschappelijke informatie weten, gewoon wat Kelenken is. Bij hen zou ik het jammer vinden als ze niet leren wat deze geweldige vogel is omdat ze afhaken na de eerste alinea, maar dat ligt waarschijnlijk gewoonweg aan mijn eigen interesse ervoor.
In het Engels leg je min of meer de nadruk op de eerste "e". Ik heb het nog nooit op nederlandse televisie/radio horen zeggen, maar ik kan je de film "prehisoric predators" sturen als je wilt, dan kun je zelf horen hoe ze het uitspreken. Helaas weet ik niet hoe Chiappe en Bertelli het uitspreken (het enige radiointerview met chiappe dat ik totnogtoe gevonden heb is nog van voor de naamgeving). Amphicoelias (overleg) 3 jan 2013 23:08 (CET)
Amphicoelias, ik heb zoals je vroeg nog eens naar het lemma gekeken en ik denk dat ik twee punten waarop verbetering mogelijk is, heb ontdekt. De informatie kan op een heleboel manieren ingedeeld worden en het is mij in de loop der jaren duidelijk geworden dat de klassieke indeling het geheel voor de lezer het beste ordent (dat zal ook wel de reden zijn dat het de klassieke is ;o). De truc is dat je de verschillende fasen in hun logische volgorde zet en netjes per fase afwerkt. Dus eerst de volledige vondstgeschiedenis, dan de naamgeving, dan aangeven wat de geologische herkomst is en waaruit het materiaal in detail bestaat, dan de beschrijving van dat materiaal, dan de fylogenie en tenslotte de levenswijze (soms afgesloten met wat de massamedia erover te melden hadden). Zoals het nu is, loopt het teveel door elkaar heen zodat aan de ene kant de naamgeving over drie hoofdstukken verdeeld is (daarom is het ook geen goed idee een apart hoofdstuk "Etymologie" te hebben: dat breekt onnodig de opbouw van het relaas) en aan de andere kant het onderscheid tussen de identiteit van de skeletelementen en de beschrijving ervan niet uit de verf komt.
Het tweede punt is dat dat grote massa van wat wij over het dier weten, de osteologie, te summier wordt behandeld. De lezer voelt instinctief aan dat hem iets onthouden wordt; hij toont een, zoals de Amerikanen zeggen, Where's the beef?-reactie. Daarom lijkt het lemma te kort: het is te kort.
Een herstructurering van het lemma kun je ook zelf uitvoeren. Die osteologie is echter een pittige opgave. Als je wil, kan ik een poging wagen. Maar je kunt ook zeggen: "ik wacht wel tot ik zelf wat meer ervaring heb en probeer het over een paar jaar nog eens". Dat laatste zou eigenlijk het leukst zijn want Wikipedia is voor haar behoud kritisch afhankelijk van het aan zich binden van jong talent. Jij toont een zeldzame combinatie van intelligentie, belangstelling en inzet. Er zullen na mijn dood nog zo'n 1500 dinosauriërs ontdekt worden en ik koester de hoop dat jij daarvan een flink deel voor je rekening gaat nemen :o). Groetjes, MWAK (overleg) 4 jan 2013 10:27 (CET)
Bedankt voor je complimenten. Ik heb het artikel wat geherstructureerd door de informatie over de naamgeving samen te voegen, "Etymologie" in "Ontdekking en naamgeving" te verwerken en "Beschrijving" en "Taxonomie" van plaats te wisselen. Ik wist niet wat ik moest doen met "Reconstructie" dus dat heb ik maar gewoon op zijn plaats laten staan.
Wat betreft de osteologie, had ik graag dat jij eens een poging doet. Ik zou graag eens zien hoe een meer ervarene gebruiker dit aanpakt. In ieder geval bedankt Amphicoelias (overleg) 4 jan 2013 14:23 (CET)
Ik zal me er eens aan wagen :o).MWAK (overleg) 4 jan 2013 21:53 (CET)
Even een klein zijsprongetje. Na veel wikken en wegen heb ik toch maar besloten een stem uit te brengen. Vooral ook omdat het me niet zint dat er enkel en alleen vanwege de lengte van een artikel een stem wordt uitgebracht. Zoals ik al op een andere overlegpagina aangaf, vind ik het heel moeilijk om een stem uit te brengen, omdat ik er inhoudelijk niet heel veel over weet. Toch heeft me het lezen en herlezen na een aantal dagen ervan (waarbij me opviel dat er flink wat is herschreven) me een voldaan gevoel gegeven. Ik begrijp waar het over gaat; de technische termen zijn ofwel uitgelegd, ofwel doorgelinkt. Wat me echter de doorslag heeft gegeven is de wijze waarop je te werk bent gegaan, zoals ik kan reconstrueren uit deze en andere overlegpagina's. Grondig en bovenal kritisch op je bronnen. Een dikke pluim dus. Meerdervoort (overleg) 11 jan 2013 14:19 (CET)

Living DinosaursBewerken

Ik reageer even hier, dan lezen er minder nieuwsgierigen mee (denk ik). Ik heb de door jou bedoelde publicaties gevonden. Het gaat om: Gareth Dyke & Gary Kaiser (2012), Living Dinosaurs: The Evolutionary History of Modern Birds. ISBN 9780470656662, eBook 9781119990451. In The Auk 129(3): 568-569. DOI:10.1525/auk.2012.129.3.568, staat een bespreking ervan en dat is ook wat je er via BioOne van kunt lezen. Het deel over de schrikvogels kun je ook hier al inzien. Ik vind de afbeeldingen niet erg goed maar ik heb geen Facebook- en LinkedInaccount en misschien kun jij wel de versie met hogere resolutie downloaden (aangezien ik een van de weinigen ben zonder facebook ga ik er automatisch van uit dat jij dat wel hebt).

Toegang tot BioOne heb ik via de universiteit. Meestal heb ik daar een computer aanstaan, waarop ik vanuit mijn huis kan inloggen. Dan kan ik ook alle JStor en BioOne tijdschriften inzien waarop we een abonnement hebben. Met de vakantie van Kerst en de jaarwisseling, heb ik daar ook de computer uitgezet. Op z'n vroegst maandag zet ik die weer aan. Maar ik denk dus niet dat ik daar dit artikel zal vinden.  Wikiklaas  overleg  4 jan 2013 01:03 (CET)

Je hebt ook geen toegang via de link die ik je gegeven heb? Er ontbreken misschien een paar pagina's, maar je hebt al een begin. Amphicoelias (overleg) 4 jan 2013 01:06 (CET)
Je bedoelt Google books? Jazeker heb ik dat gezien maar daar heeft de universiteit niet meer rechten dan elke andere gebruiker. Dus ook ik mis daar een aantal pagina's (190, 192, 196, 198 en 205).  Wikiklaas  overleg  4 jan 2013 02:25 (CET)
De link naar de slideshare van Alvarenga (waarlangs ik trouwens ontdekt heb dat hij blijkbaar een blog heeft) die je gegeven hebt werkt voor mij. Ik heb trouwens inderdaad een facebook account, hoewel ik het bijna nooit gebruik (mijn zus heeft me er ooit toe overgehaald), maar ik zie niet hoe ik daarmee een betere kwaliteit afbeeldingen kan krijgen. Ik heb in ieder geval al wat informatie verwerkt in Paleopsilopterus. Zou je daar eens naar willen kijken? Ik heb nogal de nijging wat te klungelen met sjablonen zoals citeer boek. Amphicoelias (overleg) 4 jan 2013 14:29 (CET)
Als je bij "Slideshare" klikt op "save", boven het artikel, dan wordt gevraagd om in te loggen via Facebook of LinkedIn. Misschien moet je dan alsnog een account bij Slideshare hebben om succesvol in te loggen maar ik kan dat dus niet uitproberen. Dat klungelen met sjablonen ligt niet echt aan jou; de verschillende citeer-sjablonen zijn slecht op elkaar afgestemd. Ik moet vaak de sjabloon-pagina erbij pakken om te zien hoe het ook alweer moest. Alleen tijdschrift weet ik nu wel uit m'n hoofd.  Wikiklaas  overleg  4 jan 2013 16:22 (CET)
Ik heb het nu gedownload (geen slideshare account nodig, er wordt gewoon een aangemaakt op basis van je facebook account). Moet ik je dat op een of andere manier sturen? Amphicoelias (overleg) 4 jan 2013 17:34 (CET)
Nee, het is goed als jij het kunt lezen. Ik denk dat ik op dezelfde manier als Meerdervoort wel aan het artikel kan komen. Bedank je zus maar even dat ze je een Facebook-account heeft aangepraat.  Wikiklaas  overleg  4 jan 2013 18:03 (CET)
Dat zal ik doen de volgende keer als ze nog eens thuis is. Mocht het je trouwens interesseren heb ik de fylogenetische stamboom die in het boek/artikel staat gerepliceerd in mijn kladblok mbv het clade sjabloon. Amphicoelias (overleg) 4 jan 2013 18:16 (CET)

Living Dinosaurs: The Evolutionary History of Modern BirdsBewerken

Dag Amphicoelias, aangezien ik op het moment toch in de Zernike bibliotheek ben, heb ik van de gelegenheid gebruik gemaakt om bovenstaand boek voor je op te zoeken en het door je gezochte hoofdstuk te fotograferen. Het resultaat kan ik als je wilt naar je toesturen. Ik hoor het wel of het nog nodig is. Groeten. --Meerdervoort (overleg) 17 jan 2013 10:04 (CET)

Gefeliciteerd!Bewerken

Kelenken staat inmiddels in de etalage, een mooie aanwinst! Groetjes, Bart -B kimmel (overleg) 20 jan 2013 21:39 (CET)

Bedankt, ik had het al gezien. Amphicoelias (overleg) 20 jan 2013 22:06 (CET)

Ook mijn felicitaties! Dit is misschien een goed moment een wat heikel punt aan te snijden, namelijk de grootte van Kelenken. Nu hebben we overal een hoogte van drie meter staan, die inderdaad in veel populair-wetenschappelijke publicaties vermeld staat, maar die claim wordt in het beschrijvende artikel niet gemaakt en is ook niet op grond van de resten te rechtvaardigen. Ruim twee meter is het hoogste wat er in zit, denk ik.

Groetjes, MWAK (overleg) 22 jan 2013 14:24 (CET)

Nu ja, in skull morphology of giant terror birds staat dat hij 10% groter is dan de voordien grootste bekende schrikvogels. Zitten we natuurlijk weer met de vraag hoe groot die waren. Een andere indicator is dat in hetzelfde artikel staat dat de grootte van de schrikvogels variëert "from maximum standing heights similar to the 0.9-m red-legged seriama to birds that would have stood close to 3 m high". Wellicht dat daar de drie meter vandaan komen, maar je hebt gelijk dat dit definitief iets is dat grondig uitgepluist moet worden. Amphicoelias (overleg) 22 jan 2013 19:52 (CET)
Wel, als we de vergelijking tussen een mens en het skelet van Kelenken op pagina 418 bekijken, zien we al dat het afgebeelde dier geen drie meter hoog is. Daar komt nog bij dat die mens eerder een Zuid-Amerikaans dan een Europees postuur blijkt te hebben: als we zijn lengte afzetten tegen de bekende lengte van de schedel en de tarsometatarsus, haalt het figuurtje nauwelijks anderhalve meter :o). Dus Kelenken hield zijn kop op een hoogte van rond de twee meter. MWAK (overleg) 23 jan 2013 10:17 (CET)
Ja, maar Alvarenga & Höfling melden dat Brontornis een hoogte bij het hoofd heeft van 280 cm en bij de rug van 175 cm. Kelenken moet minstens 10% groter zijn dan dat. De hoofdhoogte is dus 3,08 meter, de rughoogte 1,925 meter (af te ronden naar twee meter). Even terzijde, ik vond die afbeelding altijd al raar. De vorm van de bovenkaak komt simpelweg niet overeen met de afbeeldingen. Amphicoelias (overleg) 23 jan 2013 13:33 (CET)
Daar heb je zeker gelijk in: ze hebben gewoon de bewaarde elementen wit ingekleurd op een skeletreconstructie van Devicenzia! Maar dat heeft weinig gevolgen voor de proporties. Als de tarsometatarsus inderdaad relatief lang is, kan men een lengte van vierenveertig centimeter niet in overeenstemming brengen met een heuphoogte van 1,92 meter. Ik heb het eens met een liniaal nagemeten. In het plaatje is de heup ongeveer 3,5 maal zo hoog als de tarsometatarsus, wat een hoogte van 154 centimeter oplevert. De kophoogte is onzekerder omdat de helling van de rug en de kromming van de nek variabel zijn. In het plaatje is die 210 centimeter (Daar zou dan eigenlijk nog een paar centimeter af moeten omdat de foute schedel afgebeeld is). Door zich uit te rekken kon het dier makkelijk een voet aan de kophoogte toevoegen wat dan 240 centimeter geeft. Ik denk dat Alvarenga aan die hoge getallen komt door uit te gaan van een extreme heffing van de romp en strekking van de nek die niet overeenkomen met de normale loophouding. MWAK (overleg) 23 jan 2013 19:56 (CET)
Dat mag dan wel zijn, maar dit lijkt wel erg verdacht op origineel onderzoek. We kunnen ook evengoed veronderstellen dat Bertelli & co een fout gemaakt hebben bij het maken van die afbeelding. Misschien is het best om de onduidelijkheid in het artikel te zetten. Amphicoelias (overleg) 23 jan 2013 20:59 (CET)
De verschillende principes die we op Wikipedia moeten toepassen kunnen soms tegenstrijdig uitwerken. Helemaal geen indicatie van de grootte geven zou in dit geval een zware omissie zijn; de beste bron geeft geen exacte cijfers maar wel een afbeelding (waarvoor we geen reden hebben aan de proporties te twijfelen); andere bronnen geven indirecte aanwijzingen; populair-wetenschappelijke bronnen geven cijfers maar zijn onbetrouwbaar omdat ze nu eenmaal populair-wetenschappelijk zijn. Volgens de policy mogen we in dit soort situaties de lezer duidelijk maken hoe de boel in elkaar steekt, ook als zo'n synthese niet strikt in een bron te vinden is en sommige bronnen tegenspreekt. Zie: en:Wikipedia:These are not original research#Caveats about expert material. Ik stel voor om in het in de algemene grootteaanduidingen over "twee à drie meter" te hebben, de afbeelding te vermelden en ruwweg de daardoor geïndiceerde grootte aan te geven als "ruim twee meter" en verder te vermelden dat populair-wetenschappelijke lectuur het wel over drie meter heeft. Die 10% extra in Chiappe & Bertelli 2006 slaat primair op de lengte van de schedel. In 2006 extrapoleerden ze niet specifiek vanuit Brontornis en in 2007 zeker niet; ze gaven integendeel aan dat de proporties daarvan geheel anders waren. Dat houdt in dat het niet meer gerechtvaardigd is om simpelweg een tiende bij de hoogte van Brontornis op te tellen. MWAK (overleg) 24 jan 2013 10:20 (CET)
Ik heb de inhoud van dit gesprek in het artikel gezet. Zou je eens willen kijken of je het er mee eens bent of of je iets wilt toevoegen?
Mocht het je trouwens interesseren: Ik heb gisteren het sjabloon Sjabloon:Taxobox dinosaurus aangamaakt omdat het me irriteerde dat als je de taxobox reptiel gebruikt niet verwezen wordt naar het dinosaurusportaal, maar naar het reptielenportaal. Amphicoelias (overleg) 24 jan 2013 19:47 (CET)
Dat laatste heeft me ook wel eens gehinderd :o). Ik zal eens kijken naar het lemma. MWAK (overleg) 24 jan 2013 19:56 (CET)

Bericht van de arbitragecommissieBewerken

Geachte Amphicoelias, de arbitragecommissie heeft zojuist uitspraak gedaan in de zaak Glemmens1940. Meer informatie vindt u op de zaakpagina. Namens de arbitragecommissie, Vinvlugt (overleg) 1 feb 2013 22:51 (CET)

Bedankt voor het bericht. Amphicoelias (overleg) 2 feb 2013 00:03 (CET)

HelpBewerken

Geachte Amphicoelias,

MoiraMoira vertelde me dat ik weer de fout in ging klik. Dus ik wil nu aan u vragen of er een locatie is waar iik meer informatie kan vinden over Vandalisme bestrijding. Alvast bedankt --Ik (Kloentje2) of Overleggen 28 mrt 2013 11:18 (CET)

Wat jij nodig hebt is niet een pagina met uitleg over de vandalismebestrijding maar een cursus "leren lezen". MoiraMoira schreef: "Mijn advies aan je coach is dat deze je moet afraden je met wijzigingencontrole en artikelbeoordelingen bezig te houden omdat je daar echt niet gekwalificeerd voor bent helaas." Als je die zin van MoiraMoira niet begrijpt, dan vrees ik ten zeerste dat de uitleg over vandalismecontrole ook te moeilijk voor je zal blijken te zijn. Schrijf eens een artikel in je kladblok over een onderwerp waarin je goed thuis bent. Vraag, als je klaar denkt te zijn, eens om feedback van je coach, en leer zo op een nuttige manier bijdragen. Pas als je zelf artikelen kunt beginnen en afmaken krijg je misschien ook een beetje een idee waar je naar moet kijken bij het beoordelen van artikelen van anderen. Veel nieuwe gebruikers denken dat het beoordelen van andermans werk het makkelijkste is en beginnen dan maar daarmee op Wikipedia. In het echt is dat echter het moeilijkste wat er bestaat, vandaar dat je je er ook helemaal niet voor hoeft te schamen dat je dat nog niet kunt. Maar het wordt wel tijd dat je dat eens in je oren knoopt en je met nuttige dingen gaat bezighouden. Succes daarmee!  Wikiklaas  overleg  28 mrt 2013 14:36 (CET)

Bericht voor coachesBewerken

Beste coach,

Je ontvangt dit bericht, omdat je momenteel een coach bent en volgens de overzichtslijst actief bent als coach. Alle coaches ontvangen hetzelfde bericht; als het bericht niet op u betrekking heeft, neem deze stroopwafels en ga rustig door met waar u mee bezig was.

Constatering

Het valt me de laatste maanden op, dat er slecht op coachingsverzoeken wordt gereageerd, en dat algemene en persoonlijke verzoeken voor coaching in sommige gevallen een aantal weken op een overlegpagina blijven staan. Ik moet zeer regelmatig de speciale categorie uit persoonlijk coachingsverzoeken halen nadat ze zijn afgehandeld/compleet zijn verlaten en ik heb het idee dat coaching niet door iedereen consequent wordt gelogt en wordt aangeduid met het sjabloon.

De volgende sectie kan incidentele telfouten bevatten. Zelfs met telfouten, zou het bericht over moeten komen.

We hebben momenteel 30 actieve coaches volgens het schema. Volgens de logs hebben we 36 coaches die ooit gecoacht hebben. Hiervan zijn nu 16 coaches 'op pauze'. Dit betekent dat 10 van de actieve coaches (33%), nog nooit iemand gecoacht heeft.

Ik heb ooit een scriptje gemaakt, dat het aantal openstaande algemene en persoonlijke verzoeken bovenin het scherm, naast je gebruikersnaam, weergeeft. Van de actieve coaches heb ik dit script bij 4 mensen kunnen terugvinden.

Wat te doen

Als je momenteel geen mensen wil of kan coachen, om welke reden dan ook, bewerk de coachingspagina en verberg jezelf door "Pauze = " te vervangen door "Pauze = ja". Je kunt op een later tijdstip jezelf weer tevoorschijn toveren als je weer mensen kan en wil coachen.

Voor zij die de 'teller', het ding dat aangeeft hoeveel openstaande verzoeken er zijn, nog niet heeft toegevoegd aan hun omgeving, bekijk Wikipedia:Coachingsprogramma/Aandachtspunten#Teller_altijd_zichtbaar eens.

Diezelfde pagina vertelt je wat je moet doen als je een coachingsverzoek aanneemt. Vergeet niet om een persoon in het archief te zetten wanneer de coaching is afgelopen.

Als laatste: Wees niet bang om de conversatie bij een persoonlijk coachingsverzoek voor te zetten op de overlegpagina van de gebruiker die mogelijk gecoacht gaat worden. Een nieuwe gebruiker weet niet persé de weg terug naar jouw overlegpagina, zeker omdat ze er via een knopje heen geleid worden. Ze krijgen daarnaast geen gele balk bovenin beeld als je reageert en mochten ze die optie aan hebben staan, dan krijgen ze een email wanneer je reageert op hun overlegpagina. De kans op succes is veel groter op die wijze.

Slotnoot

Er is momenteel een gebruiker die al bijna 3 weken op een coach wacht. Als je tijd hebt, overweeg eens deze gebruiker te coachen.

Ik post dit bericht ook op Wikipedia:Coachingsprogramma/Overlegpagina. Discussie kan daar plaatsvinden. Sum?urai8? 14 apr 2013 19:34 (CEST)

Redirects vs. doorverwijspagina'sBewerken

Hoi Amphicoelias, ik vind het geen probleem hoor, maar dat waren eigenlijk links naar redirects, niet naar doorverwijspagina's. Knipoog Vriendelijke groet, Mathonius 16 mei 2013 20:16 (CEST)

Ah, bedankt, ik verwissel ze altijd (waarschijnlijk omdat ze allebij gewoon hetzelfde betekenen, redirect is gewoon doorverwijspagina in het engels). Ik vind ook dat geen van beide links naar zich zouden mogen hebben, dus tja, dan haal je ze gemakkelijk door elkaar. Uitgevoerd Uitgevoerd sloeg trouwens ook op de bewerkingen van Pompidom. Amphicoelias (overleg) 16 mei 2013 20:25 (CEST)
Wat is er mis met links naar redirects? In de meeste gevallen is het repareren van links naar redirects niet zo gewenst (zie WP:REP). De aanpassingen beïnvloedden in dit geval het uiterlijk van de pagina (zo werd "Sammy Davis, Jr." vervangen door "Sammy Davis jr.") en dat is inderdaad prima. Vriendelijke groet, Mathonius 16 mei 2013 20:49 (CEST)
Met redirects op zich is niets mis, maar ik link er niet graag naar omdat ze altijd kunnen veranderen. Een redirect kan later altijd een dooverwijspagina of een artikel worden. Een specifiek voorbeeld waar ik nu gemakkelijk op kom: Op de Engelse Wikipedia is the brain scoop momenteel een redirect naar Emily Graslie, de maker van dat YouTube kanaal. Ik denk niet dat iemand daarnaar zou linken als hij eigenlijk naar Emily Graslie wil linken, maar als hij dat zou doen en iemand maakt van die redirect een artikel, dan heb je een foute link. Amphicoelias (overleg) 16 mei 2013 21:01 (CEST)

ThylacosmilidaeBewerken

Ben weer even bezig met de Thylacosmilidae. In het kopje geschiedenis kom ik drie namen tegen die niet in het Engelse artikel staan: Achlysictis, Notosmilus, Hyaenodonops. Mijn vraag aan jou is of je weet waar die namen vandaankomen. Stonden ze er al of heb jij ze toegevoegd? Ben even te lui om het zelf te checken. En moet die eerste misschien Anachlysictis zijn? Ik hoor het wel. Groeten,  Wikiklaas  overleg  2 jun 2013 20:45 (CEST)

O, wacht, ik zie het al. Het Engelse stuk is herschreven en die eerste naam is toch goed gespeld (zie en:Sparassodonta).  Wikiklaas  overleg  2 jun 2013 20:56 (CEST)
Lijkt zichzelf opgelost te hebben :). Amphicoelias (overleg) 2 jun 2013 21:02 (CEST)

Mode edit-a-thon Antwerpen 23 septemberBewerken

Beste Amphicoelias,

Als ik me goed herinner bood je in de Kroeg aan om mee te helpen met een cursus Wikipedia bewerken (edit-a-thon/cursus). Is Wikipedia:Ontmoeten#Edit-a-thon over mode in Antwerpen: 23 september iets voor jou? Gebruiker:Romaine heeft de contacten daar. Bedankt, met vriendelijke groet, Hansmuller (overleg) 9 jun 2013 23:57 (CEST)

Nee, mode is definitief niet iets voor mij. Amphicoelias (overleg) 10 jun 2013 17:23 (CEST)

Edit-a-thon over de Eerste Wereldoorlog op 29 juniBewerken

Hallo Amphicoelias, Eerder heb je aangegeven dat je interesse hebt in de edit-a-thon over de Eerste Wereldoorlog in België. Hierover heb ik gepost in de Kroeg en op Wikipedia:Ontmoeten. Aanmelden is noodzakelijk op wmbe-at-wikimedia.org. Tot ziens op 29 juni in Leuven. Romaine (overleg) 21 jun 2013 04:18 (CEST)

Bedankt dat je het meld. Moet ik gewoon een e-mail sturen naar dat adres? Amphicoelias (overleg) 21 jun 2013 17:43 (CEST)
Correct. :-) Romaine (overleg) 21 jun 2013 17:55 (CEST)

CiterenBewerken

Beste Amphicoelias, ik weet met dit weer wel leukere dingen te doen dan achter een pc zitten, maar toch wil ik graag iets opmerken over de wijze waarop u mij vandaag in de Kroeg selectief citeert. U plaatst daar een stukje uit iets wat ik elders schreef onder een kopje De VisualEditor heeft geen nut en is simpelweg een spelletje van de ontwikkelaars, daarmee suggererend dat dit mijn standpunt zou zijn. Dat is het echter niet. Sterker nog, ik schreef in dezelfde bewerking juist dat de VE voor hen die daaraan behoefte hebben een prima aanvulling op het huidige arsenaal aan bewerkingsmogelijkheden kan zijn. Dat (invoering van) de VE een "spelletje van de ontwikkelaars" zou zijn, is iets wat ik zeer beslist niet heb gezegd, noch heb willen zeggen. Mijn ergernis over de huidige wijze van implementatie van de VE geldt het feit dat die (a) in de huidige vorm evident nog niet voldoende ontwikkeld is, waardoor de invoering ervan dus onvermijdelijk nodeloze extra herstelbewerkingen met zich meebrengt en (b) dat die desondanks tóch nu al wordt uitgerold, waarbij de - in naam toch autonome - nl:wiki-gemeenschap bovendien niets wordt gevraagd, precies zoals grote softwarebedrijven soms ook onvolledig ontwikkelde functionaliteiten invoeren waarop (nog) lang niet al hun gebruikers zitten te wachten. Wat u daar in de Kroeg doet, is stropop-redeneren: niet reageren op wat ik schreef, maar op wat u vindt dat ik schreef. Een dergelijk retorisch trucje helpt de discussie over de VE m.i. echter niet vooruit en ik zou een rectificatie dan ook op prijs stellen. Met vriendelijke groet, Wutsje 22 jul 2013 15:54 (CEST)

Zie mijn reactie op woudlopers identieke opmerking in de kroeg. Zoals ik al zei, ik ben maar een mens. Als ik de bedoeling van uw tekst fout heb gelezen, dan is dat inderdaad mijn fout. Wees verzekerd dat ik het niet op u gemunt heb en het niet mijn bedoeling was een fout beeld van uw mening te geven. Ik zocht alleen een voorbeeld van dit argument, dat wel door anderen is gebruikt. Amphicoelias (overleg) 22 jul 2013 16:01 (CEST)
Dan moet u beter zoeken en niet anderen woorden in de mond leggen die ze niet hebben gebruikt. Ik ga ervan uit dat u een en ander nu zelf gaat rechtzetten door dat selectieve citaat geheel te verwijderen, want het is niet mijn gewoonte om bijdragen van anderen aan te passen. Wutsje 22 jul 2013 16:07 (CEST)
Wat u wilt. Ik heb je trouwens niet opzettelijk woorden in de mond gelegd, zoals ik zei: Ik was persoonlijk van mening dat u dit argument gebruikte. Als we toch al met een onvriendelijke toon beginnen: Misschien moet je maar leren duidelijker te formuleren wat je bedoelt, maar het is niet mijn gewoonte onvriendelijk te doen. Prettige dag nog verder en laat het weten als je nog ergens problemen mee hebt, ik help graag. Amphicoelias (overleg) 22 jul 2013 16:15 (CEST)

Thank you...Bewerken

...for this Glimlachende smiley Keegan (WMF) (overleg) 22 jul 2013 21:08 (CEST)

You're welcome. Amphicoelias (overleg) 22 jul 2013 21:19 (CEST)

Uw meningBewerken

Geachte Coach,

Ik had eergisteren een wikipedia artikel geschreven. Graag wil ik daar uw mening over. Klikje

Alvast bedankt

Ik (Kloentje2) of Overleggen 27 jul 2013 10:50 (CEST)

Hallo Kloentje, fijn weer iets van je the horen. Het artikel zag er al erg goed uit. Enkele kleine opmeerkingen zijn:
  • Het is de gewoonte om de titel van een artikel in het vet te zetten als je hem voor het eerst gebruikt in een artikel. Kijk maar eens naar een paar andere artikels, je zult zien wat ik bedoel. In jouw geval schrijf je dus: "Een Remote Access/Administration Tool (RAT) geeft een ICT-er de mogelijkheid om..."
  • Bij links heb je enkel een pipe ("|") nodig als wat voor de pipe staat anders is dan wat achter de pipe staat en hoofdletters aan het begin van de titel van een artikel kun je ook klein schrijven. [[Botnet|botnet]] kan je dus schrijven als [[botnet]]. Als de enige verandering is dat er achteraan het woord iets wordt geplakt (bijvoorbeeld een "s" voor een meervoud, dan kan je dat ook gewoon achter de "]]" schrijven. [[Hacker|Hackers]] kun je dus ook schrijven als [[Hacker]]s.
  • Niet alle artikels hebben een infobox nodig. Als je infobox maar erg weinig informatie bevat is het meestal beter ze gewoon weg te laten tot je meer informatie kunt toevoegen. Op de engelse Wikipedia noemen ze dat disinfoboxes.
Verder een erg mooi artikel. Blijf zo verder doen. Amphicoelias (overleg) 27 jul 2013 11:33 (CEST)
Heel erg bedankt voor uw informatie, het artikel ziet er nu gelikt uit ;)
Ik (Kloentje2) of Overleggen 27 jul 2013 13:02 (CEST)

SterBewerken

9point-barnstar.png Doorgeefster

Beste Amphicoelias,
Ik geef deze ster door aan jou als blijk van waardering voor de moeite en de tijd die je genomen hebt voor een grondige review van het artikel over de Decamerone een poos geleden. Met vriendelijke groeten, Jean-Pierre Remy (overleg) 6 aug 2013 13:06 (CEST)

Hartelijk bedankt Remy. Ik was even met vakantie, maar nu ik terug ben zal ik kijken aan wie ik hem verder geef. Amphicoelias (overleg) 14 aug 2013 19:35 (CEST)
Beste Amphicoelias, Ook van mij een bedankje voor je kwalitatieve bijdragen aan deze wiki. Ik was benieuwd of je al iemand op het oog hebt om de ster aan door te rollen? Mvg, Bas (o) 7 sep 2013 17:31 (CEST)
Ook bedankt aan jou bas. Ik had inderdaad al iemand op het oog, maar door irl omstandigheden ben ik al even minder actief op Wikipedia. Amphicoelias (overleg) 9 sep 2013 19:02 (CEST)
Beste Amphicoelias, ik hoop dat alles goed komt met de irl omstandigheden en dat we je spoedig weer mogen zien bijdragen aan de wiki. Mvg, Bas (o) 17 okt 2013 23:45 (CEST)
Hé Amphicoelias, je naam kwam net langs in de chat. Ik had al even niks van je gehoord en was zelf ook druk met al het werk dat op me af kwam. Er is niks mis mee als je het IRL druk hebt maar gaat het goed met je? Hartelijke groet,  Wikiklaas  overleg  18 okt 2013 02:22 (CEST)
Bedankt voor de bezorgdheid Wikiklaas, maar het gaat allemaal goed met me. Ik heb het gewoon erg druk IRL nu: Ik ben net begonnen aan de universiteit en tussen lessen en studeren (en andere activiteiten) blijft er gewoon niet meer veel tijd over. Ik kijk nog wel af en toe mijn volglijst na, maar meestal heb ik 's avonds gewoon niet meer de energie om nog iets voor Wikipedia te schrijven of iets anders productiefs te doen. Ik hoop dat de initiële drukte snel wat zal nalaten zodat ik weer kan terugkomen. Amphicoelias (overleg) 18 okt 2013 12:47 (CEST)

Themaweek Polen is begonnenBewerken

Beste Amphicoelias,

Misschien heb je het al gezien, maar ik wilde je voor de zekerheid even persoonlijk laten weten dat de Themaweek Polen vandaag is begonnen. Als je iemand kent die ook geïnteresseerd zou kunnen zijn, wil je hem of haar dan vragen om mee te doen? Er is inmiddels een pagina, Wikipedia:Themaweek Polen 2013/Meedoen, met allerlei tips om inspiratie voor het schrijven op te doen.

Ik hoop dat de studie je goed bevalt. :)

Hartelijke groet, Mathonius 11 nov 2013 02:39 (CET)

Hartelijk bedankt voor de persoonlijke herinnering Mathonius. Bedankt dat je aan me denkt. Ook bedankt voor de vraag naar mijn studies. Ja, alles is naar wens. Amphicoelias (overleg) 11 nov 2013 13:53 (CET)

SchrikvogelsBewerken

Hoi, Amphicoelias! Om te beginnen een zalig kerstmis toegewenst! Was deze publicatie je al opgevallen? http://www.nhm-wien.ac.at/verlag/online_publikationen Misschien een leuke inspiratie voor later, als je weer eens tijd hebt.

Groetjes, MWAK (overleg) 25 dec 2013 09:02 (CET)

Dag MWAK, ook jouw een zalige kerst toegewenst! Ik had Who discovered the Phorusrhacidae al gevonden. Het is inderdaad een erg interessante bron. Ik heb hem al kunnen gebruiken om een kopje ontdekking en naamgeving voor Mesembriornis te schrijven en bij Phorusrhacos om datzelfde kopje sterk uit te breiden en ik ben van plan hem te gebruiken om het kopje "Geschiedenis" in het artikel schrikvogels even zo sterk uit te breiden. Deze volledige lijst is echter ook handig. Dit is namelijk een erg welkome bron voor het artikel over Cécile Mourer-Chauviré. Amphicoelias (overleg) 25 dec 2013 12:05 (CET)
Uitstekend! Ik zie je toekomstige bijdragen tegemoet! Als je maar een klein beetje, zelfs met grotere tussenpozen, over dit soort onderwerpen blijft schrijven, zal je erin slagen je belangstelling levend te houden. Meestal houden we dit geheim voor de jeugd, maar op jouw leeftijd dreig je verdorren tot een functionalistische arbeids-, vecht- en voortplantingsmachine (sprak hij onheilspellend ;o). Dus: houd de geest soepel en vol verwondering en kies zo het pad van de wijze in plaats van de zombie! MWAK (overleg) 26 dec 2013 09:13 (CET)
Bedankt MWAK, ik zal er aan denken. Amphicoelias (overleg) 26 dec 2013 11:10 (CET)

SterrendagBewerken

Bedankt Bas. Het is hartverwarmend om te zien dat er nog steeds aan mij gedacht wordt hoewel ik de laatste paar maanden niet zo actief kon zijn. Amphicoelias (overleg) 25 dec 2013 12:07 (CET)

VandalismebestrijdingBewerken

Dag lieve Coach,

Ik wil graag vragen om een kleine uitleg, over vandalismebestrijding. Ik heb er het artikel over gelezen en graag zal ik willen weten wat ik soms fout doe. Ik wil me graag bezig houden met vandalismebestrijding, maar dat gaat niet heel goed helaas.

Graag hoor ik snel van u.

Groet, Ik (Kloentje2) of Overleggen 2 sep 2014 09:42 (CEST)

Kloentje2, zoals je hier wel kunt zien, is je coach druk in het echte leven. Zijn OP staat echter nog op mijn volglijst, dus ik zag je verzoek. Ik wil, zolang Amphicoelias zich elders vermaakt, wel proberen je vragen te beantwoorden, maar dan zullen ze in de eerste plaats veel specifieker moeten worden. Anders kan ik alleen maar de handleiding herhalen maar die had je al gelezen en dat hielp kennelijk niet.
  1. Kun je om te beginnen eens vertellen wat je al aan vandalismebestrijding hebt gedaan, wat je daarmee hoopte te bereiken en wat er daarbij zoal niet goed ging?
  2. Heb je nu al specifieke vragen, zoals hoe moet ik handelen bij een bepaald type vandalisme of wanneer moet ik een waarschuwing geven of dergelijke? Stel die dan liefst zo concreet mogelijk.
Vriendelijke groet,  Wikiklaas  overleg  2 sep 2014 11:30 (CEST)
Ik ben inderdaad momenteel druk bezig door aan universiteit gerelateerde zaken. Bedankt voor het inspringen. Amphicoelias (overleg) 5 okt 2014 15:16 (CEST)
Goedemiddag, bent u nog steeds actief als coach van Kloentje2? Groeten, Bob.v.R (overleg) 5 dec 2014 16:23 (CET)


Coaching gevraagdBewerken

Beste Amphicoelias, ik zou je graag als mijn coach willen hebben. Met vriendelijke groet, Wietse110 (overleg) 17 jan 2015 09:42 (CET)

Meer coachingBewerken

Hallo Amphicoelias,

Kan je jezelf op de coachingspagina op stand-by zetten nu je nog steeds erg druk ben IRL? Op die manier vragen nieuwe gebruikers jou niet meer specifiek als coach zonder dat ze moeten wachten op een antwoord. (Als je tussen nu en twee weken nog niet online ben geweest, zet ik je zelf even stand-by, dat kan je makkelijk weer ongedaan maken). vr gr, netraaM • 18 jan 2015 13:45 (CET)

Hallo,
Bij deze zet ik je op stand-by, je kan dat zelf natuurlijk op elk ongewenst moment ongedaan maken. Hopelijk horen we snel weer van je! vr gr, netraaM • 5 feb 2015 00:20 (CET)

CoachingBewerken

Beste Amphicoelias,

Ik wil u hartelijk bedanken voor alle hulp die u mij bood voorgaande maanden. Echter was u niet echt actief en liggen onze Wikipedia werkzaamheden ver van elkaar af. Ik zal het sjabloon verwijderen. Bedankt voor alles!! Ik (Kloentje2) of Overleggen 19 jan 2015 15:38 (CET)

Ongeldige HTML-tagsBewerken

Hallo Amphicoelias.

Uw gebruikerspagina Gebruiker:Amphicoelias verschijnt in de categorie Wikipedia:Pagina's met ongeldige zelfsluitende HTML-tags. Oorzaak is het onjuist afsluiten van de <s> tag.

U gebruikt </s/> in plaats van </s> om de tag af te sluiten. Zou u dit willen corrigeren?

Dank voor uw begrip.

Groet, --RenéV (overleg) 27 nov 2016 13:03 (CET)

Uiteraard. Amphicoelias (overleg) 27 nov 2016 14:37 (CET)

Share your experience and feedback as a Wikimedian in this global surveyBewerken

  1. This survey is primarily meant to get feedback on the Wikimedia Foundation's current work, not long-term strategy.
  2. Legal stuff: No purchase necessary. Must be the age of majority to participate. Sponsored by the Wikimedia Foundation located at 149 New Montgomery, San Francisco, CA, USA, 94105. Ends January 31, 2017. Void where prohibited. Click here for contest rules.

Your feedback matters: Final reminder to take the global Wikimedia surveyBewerken

Kwaliteit boven kwantiteitBewerken

Beste Amphicoelias,

U zegt kwaliteit boven kwantiteit te stellen. Toch ziet u liever artikelen van 2000-5000 bytes dan van 500-2000. Is dat niet wat tegenstrijdig? Een klein (kort en bondig) artikel over pakweg een wereldkampioen darten kan net als een tweet (max. 140 bytes) kort maar krachtig zijn, terwijl een verhaal van 5000 tekens over een schietmot dodelijk saai kan zijn (zelfs is) voor de velen die het leven van insecten geen barst kan schelen, snap je? Zoals we in jargon (ben ICT'er in hart en nieren) zeggen: less is more. Hartelijke groeten uit Amsterdam van  Klaas `Z4␟` V:  24 mrt 2017 14:06 (CET)
Beste Klaas, uiteraard is de bytecount geen goede indicatie voor de kwaliteit van een individueel artikel. Ik ben me daar goed van bewust. Kijk maar naar mijn bewerkingen op Nederlands in de Verenigde Staten. Het schoentje begint echter de wringen als de gemiddelde bytecount over een hele taalversie opmerkelijk laag ligt, zoals het geval is bij de onze. De Nederlandstalige Wikipedia is, onder andere dankzij het botmatig aanmaken van artikelen, te veel in de breedte gegroeid en te weinig in de hoogte, als je begrijpt wat ik bedoel.
Ik vind dat het tijd is om wat meer te focussen op het verbeteren van de bestaande artikelen en minder op het toevoegen van nieuwe. Anderen kunnen het daar oneens mee zijn, maar in m'n eigen bijdragen probeer ik zo te werk te gaan. De 5000-marge is daarbij slechts een heuristiek, een zetje om toch nog eens terug te komen op een artikel om te kijken of ik niet nog iets relevants kan toevoegen. Kijk bijvoorbeeld maar naar de bewerkingsgeschiedenis van Surinamers in België. Vroeger had ik het gewoon zo gelaten als het was en het volgende artikel aangemaakt. Amphicoelias (overleg) 24 mrt 2017 14:34 (CET)

Migratie in VlaanderenBewerken

Dank je voor je interesse in het artikel. Ik ben het niet helemaal eens met al je aanpassingen. (je hebt een aantal essentiële zaken betreffende context weggehaald en ook met de lay-out zitten knoeien.) Ik ga even laten bezinken en dan het artikel nog eens opnieuw bekijken nadat je (naar ik veronderstel) ook toevoegingen hebt gemaakt. Groet, Bjelka (overleg) 19 okt 2017 21:16 (CEST)

Ik ben er inderdaad een beetje met de grove snoeischaar doorgegaan. Er stonden heel wat dingen in die wel interessant en wetenswaardig waren, maar mijns inziens niet direct iets met migratie in Vlaanderen te maken hadden. Bijvoorbeeld de hele sectie "De Nederlandse periode". Er kan zeker wat gezegd worden over de interne migratie in het verenigd koninkrijk der Nederlanden, maar daar ging die sectie niet over; ze ging over het vormen van de Belgische identiteit. Sorry als ik dat niet helemaal duidelijk heb gemaakt in de bewerkingssamenvattingen.
Wat "met de lay-out zitten knoeien" betreft, zo heb ik voornamelijk de gigantische sectie "geschiedenis" weggedaan en de subkopjes tot gewone kopjes gemaakt. Het heeft volgens mij geen nut om een sectie te hebben die bijna heel het artikel inneemt. Dat maakt de inhoudstabel alleen maar lelijk. Vergelijk maar eens met het artikel Immigratie in Nederland.
Ik ga inderdaad nog wat toevoegen, maar ik rommel momenteel nog wat door mijn boeken, op zoek naar bronnenmateriaal. Amphicoelias (overleg) 19 okt 2017 21:32 (CEST)
PS: Bedankt voor je bewerkingen in de artikelen over migratiegroepen in België die ik had aangemaakt.

Emancipatie en overheidBewerken

Beste, ik heb in het artikel Creolen (Suriname) 'In werkelijkheid' omgezet naar 'mogelijk'. Om hier te schrijven hoe het 'in werkelijkheid' zat lijkt nogal onbescheiden en ook spreken over 'de' overheid kan wat genuanceerder. Er is niet sprake van een enkele overheid, maar verschillende ministeries, lokale overheden, statencommissies etc die soms tegengestelde belangen hebben. En onder de kamerleden zitten weer vertegenwoordigers van zowel plantage-eigenaren, mensen tegen de slavernij en mensen die om redenen van religie of om humanitaire redenen voor een overgangsperiode waren, en bestuurders die voor rust in Suriname waren. Hopelijk kunnen we de besluitvorming en de belangen in een artikel over Emancipatiewet kwijt. Hannolans (overleg) 17 apr 2018 14:03 (CEST)

"Mogelijk" bagatelliseert de kwestie in mijn ogen. Je hebt natuurlijk gelijk dat de mensen die samen "de overheid" vormen niet allemaal dezelfde mening hebben, maar toch kunnen we spreken van een algemene intentie, of het doel van een wet. Die moet ook niet noodzakelijk de officieel gegevene zijn. Ik zou graag dieper ingaan op hoe het staatstoezicht precies tot stand kwam, maar voordat ik me verder in de literatuur verdiep kan ik dat niet doen. Ik hoop dat mijn laatste bewerking ook in jouw ogen het probleem voorlopig oplost.
PS: Heb je zin je kritische oog eens op Javaanse Surinamers te werpen? Dat ik het Suriname-artikel waar ik tot nu toe het meeste werk in gestoken heb. Amphicoelias (overleg) 18 apr 2018 11:00 (CEST)
Dit artikel over de totstandkoming van de Emancipatiewet is erg interessant. Het laat de verschillende initiatieven zien vanuit christelijke en liberale hoek en vrouwenbeweging. Het compenseren van de slavenhouders was ook een begrotingsprobleem. 34.000 * 300 = 10 miljoen gulden. Ik zie ook dat Staatstoezicht alleen in Suriname werd ingevoerd? Hannolans (overleg) 18 apr 2018 11:48 (CEST)
Zeer interessant! Ik zet het onmiddelijk op m'n leeslijst. In het historisch-nieuwsbladartikel dat je gelinkt hebt, staat trouwens dat de vergoeding werd gefinancierd met inkomsten uit het cultuurstelsel, maar wat ze daarmee precies bedoelen, zeggen ze niet. Op de Caraïbische eilanden was inderdaad geen staatstoezicht. De slavenhouder kregen daar ook een lagere vergoeding. (Zie mijn bewerkingen in Emancipatiewet.) Ik vermoed dat de slavenhouderlobby daar minder sterk was? Amphicoelias (overleg) 18 apr 2018 12:03 (CEST)
De Surinaamse economie was vooral afhankelijk van de plantages en die zouden leegstromen omdat iedereen naar de stad zou trekken. Die vrees werd aangewakkerd door kolonies van andere landen waar dit eerder gebeurd was en de plantages afgeschreven moesten worden. Maar meer achtergrond over de verschillen zou interessant zijn. Hannolans (overleg) 18 apr 2018 12:50 (CEST)
Het cultuurstelsel was in Nederlands-Indië ingevoerd.Hannolans (overleg) 18 apr 2018 12:51 (CEST)
Weet ik. Inkomsten uit die kolonie vloeiden echter in de Nederlandse staatskas. In het historisch nieuwsblad staat letterlijk: "De grootste ironie is dat de schadevergoeding van 300 gulden die de slavenmeesters per vrijgemaakte slaaf kregen, werd betaald met de inkomsten uit het cultuurstelsel in Indië." Ik weet echter niet wat Gert Oostindie daarmee precies bedoelt. Het lijkt me immers vrij vreemd om te zeggen dat een bepaalde staatsinkomst voor een bepaald doel werd gebruikt. Amphicoelias (overleg) 18 apr 2018 13:09 (CEST)
Je kunt het artikel in de Correspondent trouwens probleemloos lezen. De Correspondent heeft geen betaalmuren. Je moet gewoon op "eerst verderlezen" klikken. Amphicoelias (overleg) 18 apr 2018 12:12 (CEST)
Dit stuk is overigens qua misstanden die plaatsvonden interessant, ook omdat de zaken verwijzen naar de notulen van de raad, wat het enigszins verifieerbaar maakt: http://www.dbnl.org/tekst/wolb002gesc01_01/wolb002gesc01_01_0009.php Hannolans (overleg) 21 apr 2018 01:25 (CEST)

Survey bewerkers Nederlandstalige Wikipedia 2018Bewerken

Dit jaar organiseert Wikimedia Nederland voor de derde keer een survey onder de bewerkers van de Nederlandstalige Wikipedia. Misschien heb je de banner al voorbij zien komen. Er zijn in 2013 en 2015 soortgelijke surveys gehouden. Doel van de survey is om meningen van de bewerkers te peilen (bijvoorbeeld over de werksfeer) en inzicht te krijgen in de samenstelling van de gemeenschap.

Naar aanleiding van suggesties in De Kroeg benaderen we de meest actieve bewerkers persoonlijk om te vragen mee te doen. We zijn erg geïnteresseerd in je mening. Meedoen kan tot 17 december. Hier vind je de link naar de survey.

Sandra Rientjes - Wikimedia Nederland 7 dec 2018 05:33 (CET)

Terugkeren naar de gebruikerspagina van "Amphicoelias".