Hallo AlterBerg, en welkom op de Nederlandstalige Wikipedia!
Vlag van het Verenigd Koninkrijk Welcome message in English

Hartelijk dank voor je belangstelling voor Wikipedia! We werken hier aan het ideaal van een vrij beschikbare, vrij bewerkbare, volledige en neutrale gemeenschapsencyclopedie. We waarderen het enorm als ook jij hieraan wilt bijdragen!

De Nederlandstalige Wikipedia is sinds 19 juni 2001 online en telt inmiddels 2.029.147 artikelen. In de loop van de jaren zijn er voor het schrijven of bewerken van artikelen en voor de onderlinge samenwerking een aantal uitgangspunten en richtlijnen geformuleerd. Neem die als nieuwkomer ter harte. Lees ook eerst even de informatie in dit venster voordat je aan de slag gaat. Geen van de richtlijnen heeft kracht van wet, want Wikipedia is en blijft vóór alles vrij bewerkbaar, maar een beetje houvast voordat je in het diepe springt kan nooit kwaad.

Signature button.pngDeze pagina, die nu op je scherm staat, is trouwens je persoonlijke overlegpagina, de plaats waar je berichten van andere Wikipedianen ontvangt en ze kunt beantwoorden. Iedere gebruiker heeft zo'n pagina. Wil je een nieuw overleg met iemand anders beginnen, dan kan dat dus op zijn of haar overlegpagina. Sluit je bijdragen op overlegpagina's altijd af met vier tildes, dus zo: ~~~~. Een druk op de handtekeningknop (zie afbeelding) heeft hetzelfde effect: je bericht wordt automatisch ondertekend met je gebruikersnaam en de datum en tijd waarop je je boodschap voltooide. Versturen doe je met de knop "Wijzigingen publiceren".

Dit bericht is automatisch geplaatst. Je kunt hier je opmerkingen over dit bericht achterlaten. --Gebruiker:FoxBot FoxBot 12 apr 2011 11:45 (CEST)

Pieter SeurenBewerken

Hallo AlterBerg. Zou u even willen reageren op Overleg:Pieter Seuren? Bij voorbaat dank. Meglosko (overleg) 25 okt 2012 13:28 (CEST)

Svp geen pagina's leegmakenBewerken

zoals u deed op Ensemble 88. Als u het ergens niet mee eens bent, kiest u liever voor overleg op de overlegpagina van het artikel of de overlegpagina van de gebruiker die de (volgens u dan) gewraakte bewerking heeft gedaan. Leegmaken is echter in geen enkel geval toegestaan. Bij voorbaat dank voor uw begrip. ElfjeTwaalfje (overleg) 29 okt 2012 19:52 (CET)

Jan HollakBewerken

Beste AlterBerg, ik heb m'n reactie op m'n overlegpagina gezet. Bedankt trouwens voor je artikel over Jan Hollak en andere interessante onderwerpen waar je aan werkt. Mvg, Bermond (overleg) 16 dec 2012 20:58 (CET)

Beste AlterBerg, je mag het gerust zo aanpassen zoals je vindt dat het wel klopt. Want ik geloof dat we elkaar niet goed begrijpen. Mvg, Bermond (overleg) 18 dec 2012 19:07 (CET)

Gudrun EnslinBewerken

Beste Alterberg,

U schreef over het schrappen van de kwaliteit "Pacifist" wat betreft Gudrun Enslin: "Svp laten staan. Het ging niet alleen om meelopen in vredesmarsen, maar ook om 1. de publicatie tegen de atoomdood (een werkje dat veel vrij bekijks kreeg en enige publieke invloed had); en 2. de inzet voor de campagne van Willy Brandt anno 1966. Voorts is het gebruik van het geweldsmiddel niet strijdig met pacifisme. In deze stroming bestonden voor, en zeker na de ontwikkelingen van 1968, harde actievormen en discussies over radicalisering en sabotage (o.a. in de VS en NL). Dank. AlterBerg (overleg) 27 dec 2012 11:20 (CET)AlterBerg""'

Vasthouden aan objectiverende definties Ik zou willen vasthouden aan een objectiverende definitie, zoals die door Wiki zelf gehanteerd wordt en waar het optreden van Enslin m.i. volkomen buitenvalt. Het is ook verwarrend en niet verduidelijkend om het "gebruik van het geweldsmiddel" als niet strijdig met pacifisme te beschouwen. Ik denk dat je pas van een pacifist kunt spreken, als iemand die levenshouding ook heeft volgehouden. Je kunt dronkenschap toch ook niet als "niet strijdig" met geheelonthouding beschouwen, omdat iemand daar niet trouw aan bleef? Het belangrijkste vind ik, dat iedere duidelijkheid uit de definitie verdwijnt.

Wat schrijft Wiki zelf over pacifisme? "Pacifisme is de filosofie en praxis waarbij geweldloosheid centraal staat en vrede als belangrijk doel wordt nagestreefd. Iemand die het pacifisme aanhangt, heet een pacifist. Een vredesbeweging kan ingegeven zijn door een principieel pacifisme of door meer praktische overwegingen. Een pacifist is tevens antimilitarist, echter een antimilitarist hoeft niet een pacifist te zijn." Daar zit denk ik de kern van het misverstand bij u: Enslin is zonder probleem als anti-militariste te kenschetsen, maar ze was geen pacifiste.

Ter vergelijking nog: Adolf Hitler en Joseph Goebels waren oorspronkelijk-katholieken, maar makes it sense om ze na kennisname van hun hun totale biografie om ze onderaan hun wiki-pagina als "katholiek persoon" te vermelden? Misschien helpt het, om de lijst met meer en mindere bekende pacifisten van de Wiki-lijst na te lopen en u de vraag te stellen, welke andere vooraanstaande terroristen daar nog meer op staan? Zelfs als Enslin pacifiste zou zijn geweest, wat te betwijfelen valt, omdat in het recente standaardwerk van Gunnar Hinck "Wir waren wie Maschinen. Die bunbdesdeutsche Linke der siebziger Jahre" (Berlin 2012)er ook niets is wat daarop wijst, blijft zij in die Wiki-lijst een vreemde eend. (Ik ben alle referenties naar haar persoon nog eens langs gelopen: niets over pacifisme).

Kortom, ik blijf bij mijn voorstel de kwaliteit "Pacifist" voor de terroriste (en moordenares) Gunnar Enslin te schrappen. Mochten we van mening blijven verschillen, dan stel ik voor dat meningsverschil voor te leggen voor arbitrage.

Met vriendelijke groet:EMelchior (overleg)EMelchior

Beste EMelchior,

1. Waar begint en eindigt een 'levenshouding'? Was het meelopen in een processie een typisch pacifistische handeling, maar het AANTOONBAAR verhinderen en voorkomen van genocidale bombardementen níet? (11.5 en 24.05, 1972)

2. 'Duidelijkheid' in definities gaat meestal gepaard met een simplificatie van werkelijke gebeurtenissen en i.c. de dialectiek van geweldloosheid en geweld. Ook recente ontwikkelingen in het Midden-Oosten laten zien, dat geweldloze revoluties niet bestaan en heel vaak getriggerd worden door een reactie op "vreedzame" handeling (democratische processies, liedje zingen, verklaring verspreiden, een openbare suïcide begaan, ...). In de discussies vd jaren '70 bleek dat de burgerlijke partijen reeds een onnozele sabotage (bv. van een parkeermeter) reeds als TERRORISME beliefden te beschouwen;

3. En zo laat ik u toch even weten, dat in uw definitie Gandhi ( ! ) beslist en aantoonbaar NIET pacifistisch was.


Tenslotte nog even dit over uw andere opmerkingen:

a) Ja, Hitler's katholieke identiteit speelde een blijvende rol, ook in diens verdere politieke carrière. (Zo werd hij bv ook nimmer geëxcommuniceerd). Hij mag zeer zeker in een lijst van "Duitse of Oostenrijkse katholieke personen" opgenomen worden;

b) verwijzing naar Ensslin als 'moordenares' is niet alleen nogal verwerpelijk, het is ook volstrekt onbewezen en vooral onbewijsbaar. Niet voor niets heeft de Duitse justitie zich in allerlei onrechsstatelijke bochten gekronkeld om het gewapend verzet op oneigenlijke manieren te veroordelen. Met gebruikmaking van fatsoensnormen zou hoogstens geoordeeld mogen worden: verdacht van medeplichtigheid aan - . Zou zo'n kwalificatie blijvend als Wiki categorie figureren, dan stel ik arbitrage voor.

Omdat ik niet erg hecht aan die bloedeloze omschrijving van 'pacifist' (het zelfstandig naamwoord was beter geweest, maar die is er niet in de Nedl. Wikipedia categ.), heb ik het ding geschrapt.

Vr.gr, AlterBerg (overleg)AlterBergAlterBerg (overleg) 28 dec 2012 20:40 (CET)

R.C. Kwant en Kees KwantBewerken

Zie hier. Groeten, Paul K. (overleg) 7 apr 2013 18:24 (CET)

W. Luijpen en anderenBewerken

Hallo AlterBerg, ik wil je allereerst bedanken voor het aanmaken van artikels van W. Luijpen en anderen (zoals de bovengenoemde Kwant). Wat me opvalt is dat je steeds dezelfde structuur in de artikels steekt (wat goed is). Maar mijn vraag gaat nu over dat citaat dat je steeds toevoegt. Daar twee dingen over:

 1. Misschien moet je een andere opmaak overwegen. Neem bijvoorbeeld {{cquote|test}}. Dat wordt:
 

test

 
Een andere mogelijkheid is <blockquote></blockquote>.
 1. Ik vermoed dat je die citaten ergens van haalt. Op wikipedia (en in alle 'publicaties') is het de gewoonte toch om een bronvermelding bij die citaten te voegen. Kan je die eventueel toevoegingen? (via <ref></ref> uiteraard). Bij Luijpen komt dat wellicht uit zijn rede De filosofie is geen hospitaal!?

Als je trouwens nog vragen hebt over bepaalde zaken (zoals die kwestie hierboven), mag je die natuurlijk aan mij (of iemand anders) altijd stellen (eventueel op mijn overlegpagina). Mvg, Meglosko (overleg) 8 apr 2013 11:47 (CEST)

OeuvreBewerken

Goedendag AlterBerg, waarop is je aanname gebaseerd dat het Nederlands het letterteken Πzou kennen? Ook bij leenwoorden uit het Frans wordt de Nederlandse schrijfwijze toegepast. Zie het artikel ligatuur (typografie), waar het woord oeuvre als voorbeeld wordt gegeven. Maak je je bewerking zelf even ongedaan bij Oeuvre van Simon Vestdijk of zal ik het voor je doen? Met vriendelijke groet, Hartenhof (overleg) 21 apr 2013 12:17 (CEST)

Dag. Het betreft gewoon de "œ"; ik heb hem uit de lijst van Speciale tekens hier beneden. Ziet u? (Ik zal het bij de goden niet aandurven om ook een grote "Œ" in uw doorverwijzing te verbeteren, alhoewel ook dat correct zou zijn.) Het is een Franse letter en moet als zodanig correct gebruikt worden. Wij kennen de "c-cedille" ook niet, zou men deze dan in N'landse contexten mogen negeren of onjuist gebruiken? Vr.gr., AlterBerg (overleg) 21 apr 2013 19:57 (CEST)AlterBergAlterBerg (overleg) 21 apr 2013 19:57 (CEST)
Bovenstaande reactie van AlterBerg heb ik verplaatst van mijn eigen overlegpagina naar hier om de discussie niet te versnipperen. Hartenhof (overleg) 21 apr 2013 20:22 (CEST)
Voor een diakritisch teken als de cedille, die een uitspraakverschil moet aangeven, gelden in het Nederlands andere regels dan voor een ligatuur als de œ, zie Accenttekens in de Nederlandse spelling. Het letterteken œ bestaat in het Nederlands nu eenmaal niet. Het Nederlandse woord is "oeuvre", bepaald niet het enige leenwoord dat in het Nederlands anders behandeld wordt dan in de oorspronkelijke taal. Dat de œ "gewoon" in de lijst van speciale tekens van Wikipedia voorkomt zegt niets, datis een service die het mogelijk maakt buitenlandse namen en titels correct te spellen. Ik verwijs nog eens naar het artikel ligatuur (typografie) en herhaal ook mijn vraag: maak je je bewerking zelf even ongedaan bij Oeuvre van Simon Vestdijk of zal ik het voor je doen? Hartenhof (overleg) 21 apr 2013 20:22 (CEST)
Merkwaardig, die laatste vraag steeds. U maakt ongetelde woorden vuil aan een klein teken, terwijl het 'n nanosec duurt om die vreemde smet in 't Nederlands te elimineren. Ga uw gang. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door AlterBerg (overleg · bijdragen) AlterBerg
Ik wil nu eenmaal graag overtuigen. ;) Hartenhof (overleg) 21 apr 2013 20:57 (CEST)

Categorie:Filosofisch vakgebiedBewerken

Hallo AlterBerg, ik heb een reeks bewerkingen van je teruggedraaid omdat het steeds ging om het toevoegen van de categorie:Filosofisch vakgebied op artikels die reeds een tot een subcategorie daarvan behoren. Zo zit het artikel wetenschapsfilosofie als in de categorie categorie:wetenschapsfilosofie. De categorie categorie:Filosofisch vakgebied toevoegen in zo'n geval is even onnodig als de categorie categorie:Mens en maatschappij of Categorie:Filosofie (die nog ergens hoger zitten). Het is zo'n beetje de regel de laagste categorie te nemen, dat vaak de meest concrete is. Meglosko (overleg) 4 mei 2013 19:53 (CEST)

Hallo Meglosko. Ach, zie, dat wist ik nu weer niet, *schaam, geneer*. Dank voor uw info. Ook een vraagje. Er zijn nu 2 versies vh door mij aangemaakte artikel over filosoof Kwant, RC en Kees. Ik zou graag willen dat er nog maar een is, nl. die met de voornaam Kees. Hoe leg ik dat het beste aan? Volstaat het om 'naam te veranderen', en zo? Zou graag vernemen. AlterBerg (overleg) 6 mei 2013 10:38 (CEST)AlterBerg
Misschien wikipedia:samenvoegen of verder werken op een van de versie. Als ik het goed herinner ging het als volgt: jij maakte een versie aan; iemand hernoemde het tot een andere naam (kees); jij past de doorverwijzing weer aan naar een echt artikel. Hierdoor kwamen er twee artikels. Je kan eventueel die laatste actie van jezelf terugdraaien en het terug tot een doorverwijzing maken en op de andere versie (van Kees) verder werken. Meglosko (overleg) 6 mei 2013 15:10 (CEST)
Beste, AlterBerg, de twee versie van Kees Kwant en R.C. Kwant bestaan nog steeds. Welke wil je behouden, die van Kees? Dan zal ik het wel proberen te regelen. Meglosko (overleg) 18 mei 2013 21:54 (CEST)
Beste Meglosko, ja, ik zou de RC pagina, zoals die nu voorligt, willen dopen op de naam Kees Kwant. Ik weet niet of ik die oude pagina zomaar kan hernoemen; de instructie waarschuwt daar immers voor. Ik denk dat jij daar meer sjoegge van hebt. Dank ! Gr., AlterBerg (overleg) 19 mei 2013 15:46 (CEST)AlterBergAlterBerg (overleg) 19 mei 2013 15:46 (CEST)
Is gebeurd door je wijzigingen aan het artikel terug te draaien naar de versie van Agora die de hernoeming had gedaan. Je hebt wel wat wijzigingen gedaan die misschien niet verloren zijn gegaan omdat ze op het artikel R.C. Kwant en niet Kees Kwant stonden, die kan je eventueel recupereren door ze te kopiëren van hier. Als er nog een vraag of probleem is, stel gerust maar (hier of, later, op mijn overlegpagina). Meglosko (overleg) 19 mei 2013 16:39 (CEST) PS: Wil je voortaan alsjeblieft op overlegpagina's ondertekenen met vier tildes (~~~~)? Er wordt dan automatisch een link naar je gebruikerspagina geplaatst.

HoofdletterBewerken

Goedendag! Ik heb deze bewerking ongedaan gemaakt en verwijs naar dit artikel. Met vriendelijke groet, Hartenhof (overleg) 2 jun 2013 09:09 (CEST)

Ook goedendag ! Het is duidelijk dat niets anders bedoeld is dan de destijds geviseerde, religieuze toebehorigheid van bepaalde NEDERLANDSE (c.q. buitenlandse, zoals Duitse of Poolse joden, etc.) musici in Mengelberg's orkest. Wij sprekeOm n ook niet van, b.v., de "Katholieke musici" in het CGO. Ik verzoek u derhalve om de wijzigingen weer terug te draaien? En met dank voor de verbetering vd spellingsfoutjes. Met vriendelijke groet, AlterBerg (overleg) 2 jun 2013 10:12 (CEST)
Het ging niet zozeer om religieuze "toebehorigheid" (dit woord zal ik eens opzoeken), maar om de nazistische rassenwetten. Ik houd me maar aan wat in het bewuste lemma staat om de consistentie in de Wikipedia-bijdragen te behouden. Geen dank, maar het is maar spelling. Ik hoop dat u mijn wat substantiëlere bijdrage aan het lemma Willem Mengelberg ook kunt waarderen. Met vriendelijke groet, Hartenhof (overleg) 2 jun 2013 10:34 (CEST)
Goedendag! U was niet gevoelig voor mijn argumentatie? Steeds weer terugplaatsen zonder motivering lijkt op het eerste gezicht niet heel sterk, maar ongetwijfeld heeft u goede redenen om het zo te doen. Wilt u die met ons delen? Ik ben benieuwd. Hartenhof (overleg) 5 jun 2013 20:34 (CEST)
Goedenavond. Moge ik u verwijzen naar mijn initiële antwoord? Ik verbaasde mij er nadien lichtelijk over dat u het terugdraaien van uw wijziging nog niet doorgevoerd had. PS.Wie zijn eigenlijk 'ons' ? Een werkelijk ons, of gewoonweg de pluralis majestatis? Vr. gr. AlterBerg (overleg) 6 jun 2013 21:13 (CEST)
Op uw initiële antwoord heeft Hartenhof hierboven reeds geantwoord. Er dan toch zonder verdere uitwijding naar terugverwijzen lijkt me dan geen goede zaak. Om het nogmaals te herhalen: Het gaat hier om het Joods-zijn volgens de nazistische rassenwetten, en dat Joods-zijn was gebaseerd op etnische en niet op religieuze gronden. - André Engels (overleg) 6 jun 2013 21:32 (CEST)
Onbegrijpelijke reactie voor mij. Verklaar u nader (zonder herhaling; ik weet wat ik schreef). AlterBerg (overleg) 8 jun 2013 13:50 (CEST)
Het antisemitisme van de nazi's richtten zich in de eerste plaats op Jood als ras, en dat wordt met hoofdletter geschreven, en niet op jood als religieuze overtuiging, dat met kleine letter wordt geschreven. Meglosko (overleg) 8 jun 2013 14:55 (CEST)
Ik had al in mijn eerste reactie hierboven verwezen naar dit artikel, dat de taalregels aangeeft: met hoofdletter als de bevolkingsgroep bedoeld is en zonder als het gaat om de religie. Misschien kan AlterBerg daar alsnog kennis van nemen? Hartenhof (overleg) 8 jun 2013 19:21 (CEST)
Zoals gezegd, had ik daar kennis van genomen. Rest mij dus om, extra voor u, voor te kauwen wat de onbegrijpelijkheid van uw, pardon 'jullie', reactie uitmaakt: jullie schijnen zich dus aan te passen aan nazistisch taalgebruik!? Heel vreemd. Er bestaat wel 1 reden om dat te doen, nl. als men uit zo'n nazi-tekst CITEERT. Dus gaarne bronvermelding + uiteraard de citeergeplogenheden erop los laten. Hoi. AlterBerg (overleg) 9 jun 2013 09:03 (CEST)
Draaft u nu niet een beetje door? Het gaat om de toepassing van de nu geldende Nederlandse spellingregels op Wikipedia, niet om de regels die in Nederland golden tijdens de naziperiode. Hartenhof (overleg) 9 jun 2013 09:24 (CEST)
Juiste spelling is: joods, klein j. Religieuze toebehorigheid wordt klein gespeld, en als je uit een tekst citeert die daarvan afwijkt, moet je dat simpelweg aangeven: bron + aanhalingstekens. Dit zou correct zijn en 't aap-noot-mies... voor hen die van goede wil zijn. Gr., AlterBerg (overleg) 9 jun 2013 09:48 (CEST)
Jood zien als een etnie is niet iets dat uitsluitend door nazi's werd gedaan, maar door de Joden zelf en hun eigen wetten. Zie Joden#Wie_is_Joods?. Vaak wordt daar beroep gedaan op afkomst: de moeder (of vader) moet Jood zijn. Wat doe je anders met seculiere Joden, bestaan zij niet? Als Sigmund Freud uit zij huis wordt gezet omdat hij Jood is, is dat niet omdat hij die religie aanhing, maar omdat zijn ouders nu eenmaal Joods waren. Het is dan ook feitelijk onjuist te zeggen dat Freud buitengezet werd 'omdat hij jood was' (i.t.t. 'omdat hij Jood was'). Meglosko (overleg) 9 jun 2013 11:06 (CEST)
Freud was simpelweg een Oostenrijker van de joodse confessie. 'Buitengezet' (= belgicisme, btw) werd hij omdat zijn leer niet strookte met de nazistische ideologie. WIJ hebben thans met ons eigen taalgebruik te maken. Of anders citeren, cfr mijn reactie boven. AlterBerg (overleg) 9 jun 2013 14:27 (CEST)
Nog twee voorbeelden om in de sfeer van Mengelberg te blijven. Felix Mendelssohn-Bartholdy was protestants, Gustav Mahler was rooms-katholiek. Zij waren dus niet joods, maar wel Joods, volgens onze schrijfwijze, niet bedacht door de nazi's maar door de bedenkers van de hedendaagse spelling van het Nederlands die zowel voor religies als voor bevolkingsgroepen / volkeren een consequent systeem hebben bedacht. Hartenhof (overleg) 9 jun 2013 11:53 (CEST)
Wel, insistering op Mahler's "Jood"-zijn, ondanks zijn eigen overtuiging en keuze, is een toegeven aan het tierende racisme van Wenen (en ook wel elders), anno 1900. AlterBerg (overleg) 9 jun 2013 14:27 (CEST)
AlterBerg, er bestaat zoiets als seculiere Joden en Joden die atheïst zijn. Volgens jou is dat niet mogelijk omdat ze per definitie ook gelovig zouden moeten zijn. Vergeet eigenlijk alles wat hier gezegd is, en erken dat er twee' betekenissen van het woord jood bestaat:
 1. "jood (de; m,v; meervoud: joden) 1aanhanger van het jodendom
 2. Jood (de; m,v; meervoud: Joden) 1iemand die behoort tot een volk dat oorspronkelijk in Palestina woonde en waarvan de leden over de wereld verspreid raakten, waarna een deel ervan zich opnieuw in het huidige Israël vestigde" (vandale.nl)
En Jood als lid van een volk heeft niets te maken met het verwerpelijke racisme van het nazisme, maar is iets dat al eeuwenlang onderscheiden wordt, inclusief door de Joden zelf. En daarbij, zelfs in de context van het nazisme, moet je duidelijk toegeven dat zij niet keken of men al dan niet het joodse geloof beleed, maar of men Joodse voorouders had. Zoals ik dus al zei, velen Joden werden uit hun huis gezet, opgesloten, vermoord omdat ze Jood waren ondanks dat ze niet jood waren. Het kan zijn dat jij de notie van 'Jood' als etnie onzin vindt (ik ook), maar het onderscheid wordt nu eenmaal gemaakt (en wikipedia is hier niet om standpunten in te nemen). Er moet dus Jood staan en niet jood omdat het anders gewoon een leugen is. Freud was geen jood, maar een Jood - los van alle nazi-onzin. Meglosko (overleg) 9 jun 2013 15:02 (CEST)
"Of jood of Jood bedoeld is, is in de praktijk niet altijd eenduidig, omdat geloof en etniciteit zo nauw met elkaar samenhangen: joodse gelovigen behoren over het algemeen tot het Joodse volk en veel Joden zijn joods. Als het onderscheid moeilijk te maken is, raden we aan om in één tekst consequent een hoofdletter te gebruiken." (site Taaluniversum) Ik voor mijzelf vind dat niet consequent en maak een andere keuze. Als het werkelijk zo'n moeilijk onderscheid is, dan doe ik niet racistisch en blijf IK bij een kleine letter. Lekker democratisch. Maar ik wil *jullie* een fijne zondag gunnen. Vermits joden toch wel altijd een status aparte nodig schijnen te hebben, gaan jullie je gang maar qua spelling. Hoi. AlterBerg (overleg) 9 jun 2013 18:37 (CEST)
Ik kwam dit tegen (zie een kopje onderaan) bij een lemma dat ik destijds was begonnen, Clara Haskil. Nu doet u het weer op een ander lemma. Dat kan echt niet doorgaan eerlijk gezegd. Het vervelende is ook nog eens dat u uw ongewenste persoonlijke voorkeur die u is uitgelegd niet juist is maskeert door tegelijk andere soms WP:BTNI of heel kleine wijzigingen te doen in lemmata. Dat is nog minder gewenst want kost wijzigingencontroleurs onnodig veel werk. Ik wil u dan nu ook formeel een laatste waarschuwing geven hier mee op te houden.   MoiraMoira overleg 3 sep 2014 09:53 (CEST)
En deze is ook hersteld. Gaat u door dan is een time out onvermijdelijk ben ik bang.   MoiraMoira overleg 3 sep 2014 09:57 (CEST)

W. LuijpenBewerken

Hoi AlterBerg, op de helpdesk is een vraag naar de bron van een stuk tekst op W. Luijpen. Zie [1]. Mvg, Taketa (overleg) 18 nov 2013 21:54 (CET)

Hoi Taketa. Het zal verstopt zitten in een boekbespreking, artikel, of mogelijk 'n noot. Ik kan het nu niet zo snel terugvinden. Tot het zover is kunt u de tekst aanpassen. Mvg, AlterBerg (overleg) 21 nov 2013 08:46 (CET)
Hoi, Ik breng enkel de vraag van de gebruiker op de helpdesk door. Ik ben niet ingelezen. Ik heb geen idee wat door welke bron wordt ondersteund, dus ik kan niet enkel 1 ding aanpassen. Pas het vooral zelf aan. Mvg, Taketa (overleg) 23 nov 2013 08:19 (CET)

PVV en fascismeBewerken

Beste AlterBerg,

Je hebt meermaals fascisme toegevoegd als ideologie van de PVV. Dit zal je met een neutrale bron moeten onderbouwen. Dit nogmaals plaatsen zal gezien worden als vandalisme. Zie voor discussie hierover het (gearchiveerde) Overleg:Partij voor de Vrijheid. Gr., Kattenkruid (overleg) 17 mrt 2014 11:42 (CET)

Aardig om kennis te maken met de "eigenaar" van het artikeltje... Kijk, Rattenkruid, EIGENLIJK hoef ik geen "neutrale bronnen" aan te geven (maar ik kan dat wel, net zoals u), want het is gewoon een begrip dat al in het artikeltje zelf valt (zie "Richtingen") en hoeft dus alleen nog maar correct getagd te worden. De neutrale bron is er dus al. AlterBerg (overleg) 18 mrt 2014 09:21 (CET)

Hoofdletter (2)Bewerken

Beste AlterBerg, hierboven ben je er uitvoerig op gewezen dat de Nederlandse spelling voor de woorden Jood of Joods een hoofdletter voorschrijft als het niet over de joodse godsdienst gaat. Toch blijf je doorgaan op allerlei artikelen de juiste spelling te wijzigen in de onjuiste kleine letter. Dat bezorgt andere gebruikers extra correctiewerk. Hiermee zul je echt moeten stoppen. Gebruiker Richardw heeft intussen al op een verzoekpagina voor moderatoren dit verzoek geplaatst om je bewerkingen in de gaten te houden. Ik neem aan dat je bekend is dat men bij hardnekkig overtreden van de regels het risico loopt geblokkeerd te worden. Groeten, Paul K. (overleg) 20 mei 2014 15:20 (CEST)

Clara HaskilBewerken

 
Betreffende afbeelding

Uw wijziging hier heb ik moeten terugdraaien. U deed een aantal WP:BTNI wijzigingen, ging (zie kopje hierboven) ook door met de kleine letter J en tevens wijzigde u enkele zaken niet juist. Drie van de vele zaken heb ik wel laten staan.   MoiraMoira overleg 31 aug 2014 09:38 (CEST)

Al wordt een fout nog zo vaak herhaald, daardoor wordt ze niet meer waar, alleen maar herhaald. Er bestaat geen enkele reden om joods met een hoofdletter te spellen. Voorts. De echte naam van Karajan was Herbert Karajan, niet Von. Dat is illegaal en met een truc verkregen. En iemand die iets interpreteert, is een interpreet. Interpretator is gewoon slechte stijl. Tenslotte: zou u mij nou iets uit willen leggen? Namelijk wat het verschil is in gebruik tussen de woorden 'graf', 'huis' en 'plaquette'? Alvast dank voor die moeite. AlterBerg (overleg) 31 aug 2014 11:36 (CEST)
De fotobijschriften zijn nu in orde, de andere wijzigingen die u deed waren dat deels niet. Wat klopte is gebleven, uw "pet peeve" van het verwijderen van de J niet, de taalwijzigingen die niet klopten ook niet en als u Karajan wil in plaats van Von Karajan moet u dat bij dat lemma op de overlegpagina aankaarten en niet in een ander lemma zomaar gaan wijzigen. Zie hier voor meer uitleg. Groet,   MoiraMoira overleg 3 sep 2014 09:41 (CEST)
Zowel Overleg:Clara Haskil als Overleg:Herbert von Karajan bestaat op dit moment (14 december 2015, 13.42 uur CET) nog niet (en dat is al sinds 2009 zo). Het al dan niet verwijderen van 'von' lijkt mij op dit moment dan ook het zonder overleg herimplementeren van een eigen zienswijze (zie ook hierboven), die ik ook op diverse andere artikelen al tegengekomen ben. Zo heeft u al een aantal keren het woordje 'von' weggehaald in het bijschrift van nevenstaande afbeelding, terwijl die afbeelding zelf heel duidelijk Friedrich von Schiller vermeldt. Richard 14 dec 2015 13:49 (CET)

Sayanim?Bewerken

Beste AlterBerg, wat bedoelde je bij [2] deze wijziging op het artikel Adolf Eichmann met de bewerkingssamenvatting 'fout, sayanim'? Dat ik een 'helper' ben? Bever (overleg) 8 feb 2015 22:37 (CET)

Sayanim is overigens meervoud. Bever (overleg) 8 feb 2015 22:42 (CET)
Dat klopt. Werken aan Wikipedia-artikelen is doorgaans meervoud... AlterBerg (overleg) 13 feb 2015 08:57 (CET)

Hoofdletter (3) + anti-Israëlisch POVBewerken

@Alterberg, Hierboven ben je er diverse malen uitvoerig op gewezen dat in de Nederlandse spelling de woorden "Jood" en "Joods" met een hoofdletter gespeld worden, tenzij het alleen over religie gaat. (Je kunt dat nog eens hier nalezen bij "Onze Taal"). Toch heb je recent weer in een aantal artikelen de hoofdletters in kleine letters veranderd, o.a. hier, hier en vandaag weer hier (drie keer in hetzelfde artikel); en ook b.v. hier. Hiermee zul je echt op moeten houden; het is een schending van de regels van Wikipedia. Als je hiermee niet ophoudt word je zeker geblokkeerd.

Wat ook niet kan is dat je zeer persoonlijke meningen aan artikelen toevoegt, zoals hier waar je schrijft dat het zionisme is geïnspireerd door racisme en imperialisme, en hier waar je de Israëlische inlichtingendienst een "terreurorganisatie" noemt. Diverse Wp.-artikelen die met het Israëlisch-Palestijnse conflict te maken hebben zijn te veel vanuit de Israëlische gezichthoek beschreven, maar als je daaraan iets wilt doen moet je proberen de tekst neutraal en feitelijk te maken, en je moet zeker niet pro-Israëlische teksten vervangen door anti-Israëlische teksten. Ik raad je aan de richtlijn Wikipedia:Neutraal standpunt te lezen. Groeten, Paul K. (overleg) 20 feb 2015 01:24 (CET)

aanvullende linkBewerken

Hoewel Genootschap Onze Taal ook gezaghebbend is, beste Paul K., volgen we zo mogelijk de Taalunie..

Ik sluit me aan bij Paul K.:
 • Je voegt aan een artikel als Theodor Herzl geen zinvolle informatie toe, maar alleen verdachtmakingen. Je kent trouwens het verschil tussen imperialisme en kolonialisme niet. Dat kan ik begrijpen (vandaar dit bewerkingscommentaar), maar is daarom nog niet goed.
 • Je doet ingrijpende inhoudelijke wijzigingen met als samenvatting bijvoorbeeld 'kl. stijlverb.', dat wekt de indruk dat je te kwader trouw bent.
 • Wat die hoofdletter betreft: zelf moet ik ook nog wennen aan deze verandering (al 20 jaar oud, maar ik associeer het met vooroorlogse publicaties), maar op zich is deze logisch en hoe dan ook slaat het nergens op om J's te veranderen in j's op plaatsen waar de hoofdletter gewoon correct is (zie WP:BTNI). Daarnaast wek je door je andere wijzigingen de indruk dat je behoefte aan de kleine letter te maken heeft met de wens om Joden hun etniciteit te ontzeggen. Bever (overleg) 24 feb 2015 04:19 (CET)

BlokkadeverzoekBewerken

Er is je al meerdere malen gevraagd je aan de geldende spellingsregels te houden. Ook over andere, controversiële wijzigingen zijn je vragen gesteld. Daar je alle verzoeken en vragen negeert, heb ik met tegenzin een verzoek tot blokkade gedaan. Richard 22 feb 2015 12:46 (CET)

Aanvullend, het blokkadeverzoek is voorlopig even op "hold" gezet in afwachting van uw verdere bewerkingen. Zie: HIER voor de genomen beslissing. vr groet Saschaporsche (overleg) 22 feb 2015 13:26 (CET)
Aanvullend het meest recente voorbeeld: dit is gepland herhaald ongewenst gedrag. Niet enkel gaat u door met iets dat een betrouwbare opbouw van de encyclopedie schaadt maar ook doet u dat slinks als "kleine bewerking" ook nog in de hoop dat het niet zal opvallen. Of u geeft helder aan hiermee te stoppen of uw bewerkingrechten worden opgeschort. Aan u is nu de keuze. Groet,   MoiraMoira overleg 22 feb 2015 14:43 (CET)
Gezien uw persisteren en hier niet reageren zoals gevraagd zijn uw bewerkingsrechten nu voor een dag opgeschort. Uitgebreidere toelichting staat hier. Groet,   MoiraMoira overleg 23 feb 2015 17:54 (CET)
Met deze wijziging ging u gewoon verder met waarover u gevraagd was op te houden en u een blokkade voor kreeg. Ook reageert u niet. Bij doorgaan rest niets anders dan wederom een bewerkingsblokkade. U bent gewaarschuwd.   MoiraMoira overleg 2 mrt 2015 09:00 (CET)
Dag. Met deze bewerking - voor de derde keer daar een betwiste wijziging (uw "terrorist-vermeldings-pet-peeve") was de grens wel weer bereikt en zie ook de opmerking hieronder. Ik heb uw bewerkingsrechten nu voor drie dagen opgeschort. Groet,   MoiraMoira overleg 2 mrt 2015 23:17 (CET)
Daar komt nog bij dat hij ook al (weer) in de categorie:Israëlisch terrorist staat. Het verwijderen van die categorie, inmiddels geruime tijd geleden, lijkt er op een of andere manier tussendoor geglipt te zijn. Dat is hersteld. Uw laatste wijziging lijkt daardoor des te meer op een zonder te kijken doordrukken van een eigen mening (al snijdt die mening in dit geval hout). Richard 3 mrt 2015 10:06 (CET)

Sadet KarabulutBewerken

Om één of andere reden blijf je persistent de uitleg én de bron bij Sadet Karabulut verwijderen, en is het in jouw ogen enkel belangrijk dat zij bij de kroning van Alexander de eed niet wilde uitleg, en moet en zal de uitleg daarbij verdwijnen. Ik heb het nu twee maal "anders" geformuleerd, en ook anderen hebben het al teruggedraaid, maar onderhand begint het een beetje vervelend te worden. Vooral het verwijderen van de bron is best bezwaarlijk, en begin ik te twijfelen aan je intenties, vooral of deze wel neutraal zijn, of bedoeld zijn om Karabulut in een slecht daglicht te zetten? ed0verleg 2 mrt 2015 22:56 (CET)

"zwangerschap irrelevant"

Op zich is een zwangerschap wellicht niet erg relevant. Dat wordt het mijns inziens echter wél wanneer het een volksvertegenwoordiger betreft die als gevolg ervan enige tijd niet kan werken maar vervangen wordt door een andere volksvertegenwoordiger. Zulke zaken moeten na te gaan zijn in de beschrijving van de loopbaan van deze volksvertegenwoordiger. Het niet noemen van de oorzaak zou de zaken er dan niet bepaald transparanter van maken. Ik verzoek u dus om die reden de paragraaf over haar zwangerschapsverlof vanaf heden verder ongemoeid te laten. WIKIKLAAS overleg 4 mrt 2015 01:10 (CET)

Ter informatieBewerken

Een andere gebruiker heeft een blokkadeverzoek tegen u ingediend. Vriendelijke groet, Maasje 30 apr 2015 15:24 (CEST)

Weet ik. Toch ook een 'vriendelijke groet' terug, "Maasje".AlterBerg (overleg) 30 apr 2015 15:34 (CEST)

Zwarte SeptemberBewerken

Hoewel ik er een hard hoofd in heb, toch de vraag: kun jij voor bronnen zorgen die jouw bewer(k)ingen m.b.t. guerrillastrijders in plaats van terroristen ondersteunen? Richard 30 apr 2015 16:00 (CEST)

Natuurlijk kan ik dat, graag -- maar die wordt niet toegevoegd aan zoals het artikel thans is (contextloos, oa). AlterBerg (overleg) 4 mei 2015 10:29 (CEST)

Persisteren in /doorgaan met zeer ongewenste wijzigingen/toevoegingenBewerken

Bij de wijzigingencontrole zie ik dat u weer actief bent geworden. Dat gaat echter wederom mis helaas. Met deze bewerking voegt u opnieuw de categorie "terrorisme" toe in een artikel. U is herhaald gevraagd dat niet zomaar te doen. Tevens voegt u hier een point of view opmerking toe die niet door de bron ondersteund wordt. U is al herhaald gevraagd de encyclopedie niet te misbruiken door het schaden van de neutraliteit van artikelen door uw bewerkingen . Kunt u hiermee stoppen?   MoiraMoira overleg 11 mei 2015 09:05 (CEST)

wie ben jij nog 'ns– De voorgaande bijdrage werd geplaatst door AlterBerg (overleg · bijdragen)
En omdat u hier gewoon verderging met zeer ongewenste en onjuiste bewerkingssoort waarop u in het verleden al vele malen bent aangesproken zijn uw bewerkingsrechten nu voor een week opgeschort. U kunt op deze overlegpagina hieronder enkel op de blokkade reageren. Groet,   MoiraMoira overleg 11 mei 2015 11:51 (CEST)
Mag ik U er op wijzen dat Wikipedia een samenwerkingsproject is, en dat opmerkingen als wie ben jij nog 'ns dan heel arrogant overkomen, en niet lijken op samenwerking, maar eerder op het overtuigd zijn van eigen gelijk. En voor eigen gelijk is op Wikipedia geen plaats. Hier werken we met zijn allen aan neutrale en verifieerbare gedeelde kennis, en wanneer mensen twijfelen aan de neutraliteit of aan de kennis an sich, is het logisch dat er overlegd wordt en eventueel bronnen worden gegeven. ed0verleg 11 mei 2015 12:01 (CEST)

Leon de WinterBewerken

Beste AlterBerg,

deze wijziging op de pagina over Leon de Winter was door u voorzien van de aanduiding 'kleine wijziging', zonder verdere toelichting, terwijl het ook inhoudelijke wijzigingen betrof, waaronder enkele dubieuze:

 • orthodox-joods veranderen in fundamentalistisch-joods (dat is bepaald niet hetzelfde)
 • schrappen dat verschillende familieleden waren omgekomen tijdens WO II (verdonkeremanen)
 • andere inhoud van het college dat hij gaf in Berkeley (hebt u daar bronnen voor?)
 • en weer een onjuiste hoofdletterwijziging.

Enkele stilistische aanpassingen vond ik inderdaad een verbetering en heb ik laten staan. Groeten, Bever (overleg) 3 nov 2015 13:30 (CET)

wat is het verschil tussen orthodox en fundamentalistisch?AlterBerg (overleg) 3 nov 2015 14:23 (CET)
Zie orthodoxie en fundamentalisme. Het klopt dat de (populaire?) media graag alles op één hoop gooien, waardoor de scheidslijn tussen de twee vervaagt, zoals bij diezelfde media er ook geen verschil zou zijn tussen anarchie en chaos. Maar voor een neutrale encyclopedie (en dat is wat Wikipedia poogt te zijn) hoort dat verschil wel zakelijk te worden geinterpreteerd. ed0verleg 3 nov 2015 15:01 (CET)
De scheidslijn zal wel eerder tussen "islam" / "joods, christelijk" lopen. En de massamedia (zoals Wikip.?) houden die alleszins strict gescheiden. AlterBerg (overleg) 3 nov 2015 15:06 (CET)
Het orthodoxe jodendom omvat alle joden die aangesloten zijn bij een orthodox-joodse synagoge (zoals het NIK. Zij passen de traditionele leefregels en riten toe (kosjer eten, de sabbat, de feest- en gedenkdagen enz.) maar ze zijn daar niet per se allemaal even strikt in, dat kan van persoon tot persoon verschillen. Je kunt het vergelijken met een katholiek die naar de mis gaat en bidt voor het eten, die noem je ook niet meteen fundamentalistisch.
Fundamentalistische stromingen in diverse religies zijn begonnen door gelovigen die vonden dat de mensen om hen heen de oude waarden 'niet meer' respecteerden. Zij wilden 'terug naar de fundamenten'. Het is dus een reactie op ontwikkelingen als modernisering en secularisering. Wellicht kan men de term gebruiken voor sommige 'ultraorthodoxe' (of charedische) groepen binnen het jodendom. In Nederland kwamen en komen deze echter maar weinig voor. Bever (overleg) 5 nov 2015 01:59 (CET)

OpnieuwBewerken

hier en hier gaat u gewoon door met de ongewenste wijzigingen waarover u herhaald uitleg heeft gekregen dat deze niet de bedoeling zijn. Ook hierboven zie ik recent dat u wederom uw geplande point of view resulterend in schade toebrengen aan een neutrale opbouw van de encyclopedie voortzette. Ik heb uw bewerkingsrechten dientengevolge wederom opgeschort met inachtneming van de verhogingsregel. U kunt op deze overlegpagina desgewenst hieronder enkel nog reageren op de blokkade. Groet,   MoiraMoira overleg 14 dec 2015 15:03 (CET)

Aanvulling: een week na de bovenstaande discussie over Leon de Winter volgde deze bewerking. Bever (overleg) 16 dec 2015 14:00 (CET)

That which we call a rose / by any other name would smell as sweetBewerken

Beste AlterBerg, Als Andreas Burnier blijkbaar aan de Radboud Universiteit verbonden is geweest, is Harmen de Vos dan geboren in Opsterland? En Nico Luijpen heeft dan toch zeker gedoceerd aan Tilburg University? Julia zei het mooi: What’s in a name? that which we call a rose / By any other name would smell as sweet. Maar als het niet tot misverstanden leidt, lijkt het toch logischer om te melden dat personen in dienst waren van een universiteit met de naam zoals die bij hun vertrek luidde. Vysotsky (overleg) 14 sep 2016 23:21 (CEST)

Bob CraftBewerken

Beste Alterberg. In het fotonderschrift bij Robert Craft schrijf je Bob Craft. Is dat een foutje of ontgaat mij hier iets? Groet, Pimbrils (overleg) 23 okt 2016 01:15 (CEST)

Hij werd gewoon Bob genoemd, ook door Stravinsky. Dat is de Amerik. versie van Robert, zoals u zult weten. Kan echter ook weer ongedaan gemaakt worden. Groet, AlterBerg (overleg) 23 okt 2016 03:25 (CEST)