Overleg Wikipedia:Universele gedragscode

Active discussions

Het onderwerp van het overleg op deze pagina is de inhoud van (een toekomstige) universele gedragscode, en hoe op de Nederlandse Wikipedia de gemeenschap de normen en standaarden daarin gaat handhaven.


Overleg over de Universele gedragscode. Deze pagina in het kort. Eind september 2020 gaat het bestuur van de Wikimedia Foundation (niet Wikimedia Nederland) een universele gedragscode ratificeren. De universele gedragscode gaat de basisregels bevatten die voor alle projecten gaan gelden. Denk daarbij aan tegengaan pesten en tegengaan racisme en discriminatie. De gedragscode gaat geschreven worden door een commissie, voornamelijk bestaande uit vrijwiligers. Een oproep om in die commissie te gaan zitten komt in de week van 1 juli. Het ontwikkelen van een universele gedragscode is een van de aanbevelingen uit de Wikimedia beweging 2030 strategie. De discussie daarover liep in de periode 2018-2020, en in de betreffende werkgroep zaten zowel vrijwilligers, als bestuursleden van affiliates, als medewerkers van de Wikimedia Foundation. Dat staat in Overleg_Wikipedia:Universele_gedragscode#Over_het_ontwikkelen_van_een_Universele_gedragscode. De Wikimedia Foundation host bijna duizend projecten, het overgrote deel daarvan heeft geen gedragscode. De Nederlandstalige Wikipedia heeft al wel een gedragscode. Onder Overleg_Wikipedia:Universele_gedragscode#Rollen_en_verantwoordelijkheden lees je wie wat doet om te zorgen dat we leuk en gezellig met elkaar omgaan terwijl we vrije kennis delen. Uit de bijdragen komt bijvoorbeeld naar voren dat momenteel de Arbitrage Commissie onderbemenst is en behoefte heeft aan ondersteuning.

Over het ontwikkelen van een Universele gedragscodeBewerken

Op deze pagina voeren leden van de gemeenschap die bijdragen aan de Nederlandstalige Wikipedia een dialoog over het ontwikkelen van een Universele gedragscode. Heb respect voor elkaars standpunt. Ben nieuwsgierig, stel vragen. Ad Huikeshoven (overleg) 10 jun 2020 16:27 (CEST)

Wat vooraf ging: Wikimedia strategische richting 2017Bewerken

In het jaar 2017 is een strategische richting vastgesteld onder de noemer 'Wikimedia 2030' voor de Wikimedia Movement, de wereldwijde beweging die Wikipedia en andere projecten van de WMF ondersteunt. Die strategische richting is tot stand gekomen na meerdere rondes van consultatie. Die strategische richting bevat drie elemten:

 1. EI
 2. KAAS
 3. KE

De vraag naar een universele gedragscode komt uit het derde punt. (EI staat voor Essentiële Infrastructuur, en KAAS staat voor Knowledge As A Service). Knowledge Equity is dus het derde element van de strategische richting, verwoord als "As a social movement, we will focus our efforts on the knowledge and communities that have been left out by structures of power and privilege. We will welcome people from every background to build strong and diverse communities. We will break down the social, political, and technical barriers preventing people from accessing and contributing to free knowledge."

Op de 2017 strategiepagina staan nog twee stukjes over diversity en inclusion die hier mee samenhangen: "Limits of Wikimedia: What we should improve" "We are still far from having collected the sum of all knowledge. Most of the content we have created is in the form of long-form encyclopedia articles and still images, which leaves out many other types of knowledge. Our current communities don't represent the diversity of the human population, notably in terms of gender. This lack of representation and diversity has created gaps of knowledge and systemic biases. Readers often question the reliability of the content we create, notably because it is not accurate, not comprehensive, not neutral, or because they don't understand how it is produced, and by whom. In terms of collaboration, joining and participating in Wikimedia communities can be challenging. The low barrier for entry from our early years has now become insurmountable for many newcomers. Some communities, cultures, and minorities have suffered from this exclusion more than others. Toxic behaviors and harassment have had a negative impact on participation in our projects. Our success has generated an overwhelming amount of maintenance and monitoring, and we have addressed these challenges with tools and practices that have turned good-faith community members away. Other types of contribution beyond editing aren't recognized as equally valuable, and the structures of our movement are often opaque or centralized, with high barriers to entry."

"Knowledge equity: Knowledge and communities that have been left out by structures of power and privilege" "We will strive to counteract structural inequalities to ensure a just representation of knowledge and people in the Wikimedia movement. We will notably aim to reduce or eliminate the gender gap in our movement. Our decisions about products and programs will be based on a fair distribution of resources. Our structures and governance will rely on the equitable participation of people across our movement. We will extend the Wikimedia presence globally, with a special focus on under-served communities, like indigenous peoples of industrialized nations, and regions of the world, such as Asia, Africa, the Middle East, and Latin America.

We will welcome people from every background to build strong and diverse communities. We will create a culture of hospitality where contributing is enjoyable and rewarding. We will support anyone who wants to contribute in good faith. We will practice respectful collaboration and healthy debate. We will welcome people into our movement from a wide variety of backgrounds, across language, geography, ethnicity, income, education, gender identity, sexual orientation, religion, age, and more. The definition of community will include the many roles we play to advance free and open knowledge, from editors to donors, to organizers, and beyond.

We will break down the social, political, and technical barriers preventing people from accessing and contributing to knowledge. We will work to ensure that free knowledge is available wherever there are people. We will stand against censorship, control, and misinformation. We will defend the privacy of our users and contributors. We will cultivate an environment where anyone can contribute safely, free of harassment and prejudice. We will be a leading advocate and partner for increasing the creation, curation, and dissemination in free and open knowledge."

Hier beneden vraagt @Marrakech: naar de intentie van de WMF door formuleren van vermoeden. M.i. geeft bovenstaande aanknopingspunt om hun vermoedens te toetsen. Ad Huikeshoven (overleg) 10 jun 2020 11:27 (CEST)

Bedankt, Ad Huikeshoven. Allereerst: 'hun' vermoedens? Voor zover ik weet zijn wij, Marrakech, slechts één persoon.
"Our current communities don't represent the diversity of the human population, notably in terms of gender. This lack of representation and diversity has created gaps of knowledge and systemic biases." "We will strive to counteract structural inequalities to ensure a just representation of knowledge and people in the Wikimedia movement." Het is duidelijk: de WMF hecht groot belang aan representativiteit. Toch is haar toplaag qua samenstelling, met meer vrouwen dan mannen, verre van representatief voor de gebruikersgemeenschap, waar de verhouding tussen mannen en vrouwen ongeveer negen op één bedraagt. Ziet zij dat eveneens als een probleem?
Er is niets mis met een diverse gebruikersgemeenschap, maar het belang ervan wordt denk ik wel zwaar overdreven. Ook vóór het begin van de gendergapinitiatieven was de verhouding tussen artikelen over mannen en artikelen over vrouwen bijvoorbeeld al een redelijk getrouwe afspiegeling van de bronnen. Of neem een onderwerp als het feminisme. Zou wat daarover op de Engelstalige Wikipedia wordt geschreven (zie hier) echt een hopeloos vertekend beeld schetsen omdat het grotendeels stoelt op boeken en artikelen van vrouwelijke auteurs (en misschien ook wel grotendeels is geschreven door vrouwelijke wikipedianen)? Ik geloof daar niets van. Veel belangrijker dan iemands huidskleur, geaardheid of sekse is zijn of haar encyclopedische instelling, maar daarover hoor je de WMF veel te weinig. Ik krijg soms de indruk dat zij Wikipedia eerder als een social media-site dan als een encyclopedie ziet.
"Knowledge equity: Knowledge and communities that have been left out by structures of power and privilege." Dat is onversneden SJW-praat. Wat nou 'structures of power and privilege'? Voor de honderdste keer: iedereen met een internetaansluiting kan zonder enige belemmering bijdragen aan Wikipedia.
Hier staat: "The Board does not believe we have made enough progress toward creating welcoming, inclusive, harassment-free spaces in which people can contribute productively and debate constructively." Ik neem aan dat die Board niet zomaar iets zegt, maar dit concludeert na verschillende (zeg tien of twintig) talenversies van Wikipedia grondig te hebben doorgelicht. Welke talenversies zijn dat precies en waar zijn de bevindingen van de Board na te lezen?
Ten slotte zou de WMF iets geloofwaardiger overkomen met haar gedragscode als haar voorvrouw een tamelijk uitgebalanceerd artikel over Wikipedia niet een "shitty pseudo-thinkpiece" zou noemen (hier) en geen loze beschuldigingen van seksisme in het rond zou slingeren (hier).
Marrakech (overleg) 17 jun 2020 15:31 (CEST)
Beste Marrakech, je lijkt een voorwaarde te willen stellen om mee te mogen doen, namelijk "encyclopedische instelling". Twee vragen daarbij: a. Niemand wordt geboren als encyclopedist. Hoe wil je de door jou gewenste instelling realiseren binnen de huidige en toekomstige gebruikersgemeenschap? b. Hoe zou dat aspect in de gedragscode verwerkt kunnen worden? Elly (overleg) 18 jun 2020 10:23 (CEST)
(Voor de overzichtelijkheid heb ik je vragen even hierheen verplaatst.) De Engelstalige Wikipedia bevat goed uitgewerkte regels op het gebied van onder andere brongebruik, verifieerbaarheid en relevantie. In de gedragscode zou kunnen komen te staan dat alle gebruikers zich daaraan dienen te houden. Wie dat doet, en zich bovendien schriftelijk goed kan uitdrukken, is automatisch een waardevolle encyclopedist. Marrakech (overleg) 18 jun 2020 17:33 (CEST)
Je bedoelt zoiets als en:WP:COMPETENCE? Encycloon (overleg) 18 jun 2020 22:38 (CEST)
Ja, ziet er best goed uit. Marrakech (overleg) 19 jun 2020 16:00 (CEST)

Wikimedia strategie 2018/2020Bewerken

In de periode 2018/2020 hebben Wikimedie beweging brede werkgroepen gewerkt aan de uitwerking van de Wikimedia 2030 strategische richting vastgesteld in 2017. Een van die werkgroepen was Community Health. Die werkgroep kwam met aanbevelingen, waaronder het doen laten ontwikkelen van een universele gedragscode, in samenspraak met de gemeenschappen. Op basis van ontvangen feedback in 2019 na consultatierondes zijn die aanbevelingen herschreven. Ad Huikeshoven (overleg) 10 jun 2020 11:27 (CEST)

Opdracht Bestuur Wikimedia Foundation tot ontwikkelen universele gedragscodeBewerken

Er is voortgang op de implementatie van aanbeveling 3. Zorgen voor veiligheid en inclusie uit de aanbevelingen van de Wikipedia:Strategie 2020. Het bestuur van de Wikimedia Foundation heeft een verklaring gepost op wikimedia-l en meta m:Wikimedia Foundation Board noticeboard/May 2020 - Board of Trustees on Healthy Community Culture, Inclusivity, and Safe Spaces.
Het bestuur gaf opdracht tot:

 • Ontwikkel en introduceer een Wikipedia:Universele gedragscode (UCoC) die een bindende minimumnorm zal zijn voor alle Wikimedia-projecten.
  De eerste fase, die beleid omvat voor persoonlijke en virtuele evenementen, technische ruimtes en alle Wikimedia-projecten en wiki's, en welk beleid te ontwikkelen is in samenwerking met de internationale Wikimedia-gemeenschappen, wordt uiterlijk op 30 augustus 2020 ter ratificatie aan het bestuur voorgelegd.
  De tweede fase, met duidelijke handhavingstrajecten en verfijnd met brede inbreng van de Wikimedia-gemeenschappen, zal tegen eind van 2020 aan de raad worden voorgelegd;
 • Acties te ondernemen om de toegang van Wikimedia-deelnemers die niet voldoen aan dit beleid en de Gebruiksvoorwaarden te verbieden, te bestraffen of anderszins te beperken;
 • Samen te werken met gemeenschapsfunctionarissen om een ​​beoordelingsproces tot stand te brengen en te verfijnen voor zaken die door betrokken partijen zijn ingediend, met uitzondering van zaken die juridische of andere ernstige risico's met zich meebrengen; en
 • Het draagvlak voor en de samenwerking met gemeenschapsfunctionarissen aanzienlijk te vergroten door in de eerste plaats dergelijke naleving af te dwingen op een manier die prioriteit geeft aan de persoonlijke veiligheid van deze functionarissen.


Deze pagina is voor overleg door de leden van de gemeenschap van het Nederlandstalige Wikipediaproject over deze opdracht, in het bijzonder voor het ontwikkelen van een universele gedragscode. De pagina Wikipedia:Universele gedragscode is nog leeg, daar zou de gezamenlijk van onderop te ontwikkelen gedragscode in terecht kunnen komen. Ad Huikeshoven (overleg) 25 mei 2020 22:01 (CEST)

TijdpadBewerken

De ontwikkeling van de UCoC gaat in fasen:

 1. Ontwikkelen van basisregels (baseline)
 2. Ontwikkelen van ideeën over handhaven (enforcement)
 3. Ontwikkelen van ideeën over educatie / instrumenten

Zo schetste Maggie Dennis van de Wikimedia Foundation dat in een office hour. De eerste fase loopt tot en met augustus 2020. De tweede fase komt pas daarna en zal met name gaan over Overleg Wikipedia:Universele gedragscode#Rollen en verantwoordelijkheden. Ad Huikeshoven (overleg) 6 jun 2020 16:46 (CEST)

@ciell Van een betrouwbare bron verneem ik dat in de week van 1 juli er een oproep komt om deel te nemen in een commissie die een concept gaat schrijven. Op meta is een verslag te lezen van een initiële raadpleging in 16 verschillende communities, zie Universal Code of Conduct/Initial 2020 Consultations. Ad Huikeshoven (overleg) 24 jun 2020 13:46 (CEST)
@Ellywa, Ciell, Wutsje, De Wikischim, Marrakech, Josq: De oproep om zitting te nemen in de commissie staat reeds op meta: Universal_Code_of_Conduct/Drafting_committee. Ad Huikeshoven (overleg) 28 jun 2020 21:55 (CEST)
Bedankt voor deze notificatie, maar ik zal hier tot nader order geen gehoor aan geven. De tijd die ik voor WP kan vrijmaken besteed ik liever aan het zoveel mogelijk werken aan artikelen. Om eerlijk te zijn voelt het allemaal een beetje opdringerig. Sowieso ben ik, zoals ik hiervoor al aangaf, nou niet echt een voorstander van een "universele gedragscode". Ik voel me dus ook niet geroepen om mijn actieve medewerking te verlenen. Ik wens de commissie alvast veel succes. De Wikischim (overleg) 28 jun 2020 22:15 (CEST)
De oproep is nu officieel aangekondigd op wikimedia-l. Het tijdpad is opgeschoven. Aanmeldtermijn voor de commissie is tot 15 juli. De commissie zal bezig zijn van 22 juli tot 30 september. Ratificatie door bestuur van de Wikimedia Foundation is dus niet eind augustus, maar na eind september. Ad Huikeshoven (overleg) 1 jul 2020 23:29 (CEST)

BasisregelsBewerken

Maggie Dennis gaf ook aan in het office hour van 4 juni wat de onderwerpen zijn van de 'baseline' (basisregels): Ad Huikeshoven (overleg) 6 jun 2020 16:46 (CEST)

 1. Tegengaan harassment, zie en:Wikipedia:Harassment, Wikipedia:Cyberpesten
 2. Tegengaan homofobie, seksisme en racisme. De gedragscode op de Nederlandstalige Wikipedia vermeldt Discriminatie op grond van ras, huidskleur, geslacht, religie, afkomst, leeftijd, handicap, geaardheid of enig andere rechtens te beschermen kenmerk is niet toegestaan, onder verwijzing naar de 'non-discrimination policy' van de Wikimedia Foundation.
 3. ... (ruimte voor aanvullende gezichtspunten)

Contributor CovenantBewerken

De Gedragscode voor Bijdragers gaat als voorbeeld dienen voor een op te stellen concept universele gedragscode. Ad Huikeshoven (overleg) 28 jun 2020 22:22 (CEST)

Is dit aan de Foundation?Bewerken

[verplaatst naar Overleg_Wikipedia:Universele_gedragscode/Is_dit_aan_de_Foundation?#Is_dit_aan_de_Foundation?]

Rollen en verantwoordelijkhedenBewerken

Alvorens over de inhoud van de gedragscode te spreken, is het goed om het over de rollen en verantwoordelijkheden te hebben. Welke rollen zijn er? Welke verantwoordelijkheden zijn er? Wie doe wat? Vooropgesteld dat er overeenstemming over het doel van de gedragscode is, zoiets als 'prettige werksfeer voor iedereen'. Wie spreekt wie aan op gedrag? Wie heeft een rol in de handhaving van de orde online op deze wiki? Hieronder een niet-limitatieve opsomming van rollen, en ter bespreking welke verantwoordelijkheid voor de omgangsvormen. Ad Huikeshoven (overleg) 30 mei 2020 16:31 (CEST)

Dank Ad, Zojuist heb ik commentaar geplaatst op meta met de vraag of er ook gedachten leven over positieve acties om ongepast gedrag aan te pakken. De nadruk in het statement van de BoT ligt erg op straffen (“Take actions to ban, sanction, or otherwise limit the access of Wikimedia movement participants who do not comply with these policies and the Terms of Use”) en ik vraag me af of een aanpak waarin belonen het uitgangspunt is niet tot betere resultaten leidt. Hieronder zie ik al een paar aanzetten daarvoor en dat lijkt me een betere bijdrage aan een prettige werkomgeving dan het uitdelen van straffen. Grijz (overleg) 8 jun 2020 16:56 (CEST)

Juridische rolverdelingBewerken

 • door Gebruiker:JustB Deze tekst is met zorgvuldigheid geschreven maar met als reikwijdte deze interne discussie en als doel korte basisinformatie op Wikipedia-niveau voor actieve gebruikers, de Wikipedia disclaimers gelden. Vragen, opmerkingen, correcties en aanvullingen zeer welkom.
Vanuit juridisch perspectief bestaat er een structurele rolverdeling die als het ware boven de hierna door Ad Huikeshoven beschreven specifieke rollen en verantwoordelijkheden hangt en het brede interpretatiekader biedt voor vragen en overleg met juridische aspecten. De Code of Conduct moet worden geplaatst in de juridische ruimte, een korte toelichting door een (nadrukkelijk niet de) juridische bril hoort m.i. daarom niet te ontbreken.
 1. De Wikimedia Foundation Inc, een non-profit corporation naar Amerikaans recht, is juridisch eigenaar van alle Wikimedia projecten, houder van alle rechten over de data, houder van alle merkenrechten, met een Board of Trustees die de uiteindelijke zeggenschap over alles heeft, ook welke regels gelden, hoe het begrip community moet worden ingevuld, wie als gebruiker uitgesloten mag worden, welke teksten verwijderd moeten worden etc. De Foundation stelt de organisatorische en technische infrastructuur ter beschikking voor de projecten, er wordt géén aansprakelijkheid aangenomen voor de inhoud op de websites waarvan ze eigenaar is. Medewerkers worden in de regel betaald voor hun werk.
 2. De Board of Trustees wordt driejaarlijks benoemd. Bij twee van de maximaal tien zetels hebben "chapters" het recht te stemmen bij de kandidaten-selectie, de Board benoemt, bij drie zetels hebben actieve editors met een Wikimedia-user account een stem bij de voordracht, de Board benoemt, bij vier zetels benoemt de Board direct. (Meer info: Wikimedia Foundation Board of Trustees, Structure)
 3. Regelgeving. De verhoudingen binnen de WMF organisatiestructuren worden in beginsel beheersd door de eigendomssituatie en de (privaatrechtelijke) bevoegdheden die de WMF heeft om binnen het eigen bedrijf de regels te bepalen en uit te voeren. De WMF-doelstelling om educatieve informatie vrij ter beschikking te stellen, maakt Wikipedia niet tot publiek domein waar we allemaal samen op een democratische manier zeggenschap hebben. Juridisch bestaat voor de WMF geen verplichting met de vrijwilligers te overleggen of hen inspraak te geven. Belangrijkste regels die voor alle gebruikers (universeel) gelden zijn tot nu toe de door de WMF opgestelde Terms of Use (ToU). Daar is bepaald dat elke gebruiker aansprakelijk is voor de eigen handelingen en er zijn regels voor gedrag. Contrôle, handhaving en mogelijkheden van bezwaar en beroep zijn hier niet expliciet geregeld. De WMF heeft de bevoegdheid in te grijpen, maar niet de verplichting. Direct onder de ToU gelden universeel de officiële policies van de WMF. Nog lager op de ladder gelden binnen lokale gemeenschappen nadere eigen regels waarover gemeenschapsconsensus bestaat. Deze regels mogen niet strijdig zijn met hogere regels. Veel regels die bij NLWP als gemeenschapsregels worden gezien, komen uit de ToU, WMF policies en van het engelstalige Wikipedia project. Regels uit de eerste twee bronnen gelden hier direct, regels overgenomen van anderstalige projecten gelden hier wanneer er gemeenschapsconsensus bestaat. Ook andere nadere regels gelden hier wanneer aan het draagvlak-criterium is voldaan. De Universal Code of Conduct. is een nieuwe set universele regels die door de WMF gaat worden vastgesteld, waarbij de WMF heeft besloten de stakeholders te consulteren, daaronder gebruikers/bijdragers.
 4. Bevoegdheden om te bewerken, de gewone mogelijkheden om aan Wikipedia te werken, extra bevoegdheden voor moderatoren, developers etc. Deze zijn gedelegeerd van oorspronkelijk de WMF aan de betreffende gebruikers, soms bestaat daarbij een overeenkomst of geheimhoudingsverklaring tussen WMF en gebruiker. Bij de WMF valt dit onder de afdeling Trust & Safety.
 5. Alle gebruikers samen, als zogenaamde community, en locale gebruikersgroepen, de communities, kunnen nadere lagere regelgeving vaststellen en zijn in de praktijk belast met uitvoering van alle regelgeving, inclusief door WMF opgestelde Terms of Use en policies en belast met interne rechtspraak. Het uit staats- en corporate compliancerecht bekende principe scheiding der machten wordt hier niet gevolgd. Het begrip gebruiker wordt in de ToU nader ingevuld met lezer, redacteur, auteur of bijdrager. Mensen die daaraan tijd besteden worden in de regel niet betaald. Besluiten van gebruikers kunnen worden overruled door de WMF, met name bij toepassing van de Terms of Use en bij copyright claims.
 6. Iedere gebruiker afzonderlijk, als lezer, redacteur, auteur of bijdrager, is via de ToU aansprakelijk voor al zijn/haar acties op de platformen waarvan Wikimedia eigenaar is, inclusief handelingen als moderator, arbiter, checkuser, steward etc. Met account of zonder, ingelogged of niet. Ze kunnen allemaal deel uitmaken van de gemeenschap. Gebruikers worden voor hun werk in de regel niet betaald.
 7. Gebruikersgroep. In sommige landen hebben gebruikers/bijdragers zich samengesloten en subsidie bij de Foundation of bij NGO's aangevraagd. Een gebruikersgroep is er in Nederland (nog) niet.
 8. De VWNL staat hier naar eigen zeggen in beginsel buiten. Directeur van de VWNL formuleerde dat 8 februari 2021 desgevraagd als volgt: "Voor alle duidelijkheid: WMNL heeft géén zeggenschap over de inhoud van Wikipedia en andere Wikimediaprojecten, en géén formele of hiërarchische bevoegdheid inzake het handelen van Wikipediabewerkers, ook niet als ze lid van de Vereniging zijn. (Zie hierover ook deze uitspraak van de Rechtbank Utrecht uit 2008). Wikimedia Nederland is een zelfstandig en onafhankelijk rechtspersoon, en geen filiaal of vestiging van de Wikimedia Foundation. De Wikimedia Foundation heeft geen van haar verantwoordelijkheden en bevoegdheden als juridisch eigenaar van de Wikimedia-sites gedelegeerd aan landelijke organisaties zoals Wikimedia Nederland." (Zie: Wikipedia Arbitragecommissie - Standpuntbepaling VWNL)
Om verschillende redenen kan een zekere (indirecte) afhankelijkheid en hiërarchie ten opzichte van Foundation en vrijwilligers wel worden aangenomen. De VWNL middelen komen bijvoorbeeld bijna volledig uit Foundation Funding. Daarvoor moet de VWNL dienend zijn aan de Foundation, haar doelstellingen en boodschap uitdragen, zorgen voor groei van artikelen, uploads, edits en betrouwbare referenties bij Wikimedia projecten. Verder heeft de directeur van de VWNL zitting in het Code of Conduct Drafting Committee en bepaalt dus mede de regels voor bijdragers.[1]
Belangrijkste documenten hieromtrent: WMF Articles of Incorporation, WMF Bylaws, WMF official Resolutions, WMF official Policies, WMF Terms of Use.
De juridische rolverdeling kan afwijken van wat we allemaal goed kennen uit de zogenaamde narrative, b.v.: "Wikipedia is van ons allemaal - het is een gemeenschapsproject van en door normale mensen over de hele wereld met als doel een vrije encyclopedie op internet te creëren. Het is een beweging voor vrije informatie. Gebruikersgroepen zijn "self governing", alle gebruikers zijn gelijk en samen kunnen we bepalen welke richting het op gaat." Deze verschillende perspectieven zorgen soms voor verwarring, misverstanden en langs-elkaar-heenpraten. Gebruiker:JustB Ongeregistreerde gebruiker JustB 2001:16B8:1151:B800:ED04:F698:DA5D:727A 16 feb 2021 22:02 (CET)
Bovenstaande tekst kan verdeeld worden over de onderstaande kopjes WMF, BoT, en VWNL. Ad Huikeshoven (overleg) 17 feb 2021 14:13 (CET)

Lezers / Kijkers naar pagina'sBewerken

De (niet-ingelogde) lezers van Wikipedia, of meer algemeen, de kijkers naar pagina's op deze website.

 1. De lezer/kijker - iemand met nul edits - staat nog buiten de gemeenschap en heeft geen verantwoordelijkheid voor wat er binnen de gemeenschap gebeurt
 2. De lezer is in principe inderdaad geen onderdeel van de gemeenschap, maar wel een heel belangrijke factor. Een heleboel keuzes die gemaakt worden zijn ten dienst van de lezer, niet perse ten dienste van de gemeenschap. Zo is het op nlwiki in tegenstelling tot enwiki er geen gewoonte om in de hoofdnaamruimte problemen aan te duiden van een artiken, omdat 'we' de lezer daar niet lastig mee willen vallen. Een hoop andere dingen zou je ook voor de lezer moeten doen, maar worden soms toch meer uit eigen voorkeuren gedaan. De lezer is dus zeker wel een factor in het geheel.   Akoopal overleg. 13 jun 2020 21:40 (CEST)
 3. ... (ruimte voor aanvullende gezichtspunten)
Volgens de Wikimedia Foundation, hun universeel geldende Terms of Use, vallen lezers onder het verzamelbegrip gebruiker. Lezers lijken daarom niet per definitie buiten de gemeenschap te vallen. Men kan ervoor kiezen ze buiten de deur te houden, dat is imho niet gewenst. Niet ingelogde gebruiker JustB 2001:16B8:1131:C500:5CA3:EEF7:D967:6A03 17 feb 2021 10:21 (CET)

Anonieme bijdragersBewerken

Van bijdragen die door niet-ingelogde personen zijn gedaan is het IP-adres (nog) publiek. Ze doen ongeveer tien bewerkingen per dag in een overleg naamruimte [1]. Zie ook Wikipedia:Verwelkom bewerkingen van anoniemen, Wikipedia:Bijt de nieuwelingen niet

 1. Niet-ingelogde gebruikers worden geregeld aangesproken op hun bijdragen
 2. Spreken niet-ingelogde gebruikers anderen ook wel eens aan op hun gedrag? Hebben zij daar ook een verantwoordelijkheid in?
  • Wat de eerste vraag betreft: ja, dat zie je op de rc regelmatig gebeuren. Daarbij hébben ze geen verantwoordelijkheid, maar ze nemen die dan wel eventjes op zich, vergelijkbaar waarmee je "hee, je verliest wat" kunt zeggen tegen iemand die iets op straat weggooit. Wat de tweede vraag betreft: als ze dat willen wel, anders niet. Net als ingelogde gebruikers bepalen ze zelf welke taken ze op zich nemen. Wutsje 13 jun 2020 14:39 (CEST)
 3. In hoeverre is een niet-ingelogde gebruiker al een onderdeel van de gemeenschap?
  • Dat hangt af van de omstandigheden van het geval. Er zijn ip-gebruikers die al jaren meedoen. Soms zijn dat gebruikers die al jaren een account hebben, maar vergeten in te loggen of dat om hen moverende redenen niet meer willen, soms zijn dat gebruikers die nooit een account hebben gehad. Je hebt alleen wel wat ervaring nodig om zulke gebruikers te herkennen. Wutsje 13 jun 2020 14:39 (CEST)
   • Die ip-gebruikers, die ik ook wel eens zie, plaatsen zichzelf toch deels buiten de gemeenschap, aangezien er gemeenschapszaken zijn, zoals stemmingen, waar ze gewoon niet aan mee mogen doen. Toch zie ik ze wel degelijk als onderdeel van de gemeenschap, in principe is iedereen die zich deel van de gemeenschap voelt er onderdeel van. Wel hebben ze door hun keuze van onder IP bewerken een keuze gemaakt tot een beperkte invloedsfeer. Aan de andere kant zijn het vaak (zeker niet altijd) ook de gebruikers die zich verre houden van de 'catacomben' en gewoon de stille werkers die stug doorwerken die we ook hard nodig hebben.   Akoopal overleg. 13 jun 2020 21:25 (CEST)
    • Behorend tot de (gestaag groter wordende?) groep z.g. IP-bewerkers, geef ik in overweging het begrip Anonieme bijdragers te overdenken en anoniem niet langer als scheidslijn te gebruiken. Veel accounts zijn net zo anoniem als de IP-werkers. Voor de ArbCom wordt alleen nog een email-adres gevraagd, zonder check om welke persoon het gaat. Anoniem of onder pseudoniem werken lijkt bij NLWP dus eerder standaard dan uitzondering. Veel IP-werkers die ik ken doen dat inderdaad zoals   Akoopal overleg het puntig uitdrukt: om in stilte stug door te kunnen werken. Verantwoordelijkheid in juridische zin bestaat op grond van de Terms of Use, of je nu inlogt of niet, zie hierboven. De Wikimedia Foundation maakt in haar Terms of Use geen onderscheid tussen ingelogde of niet ingelogde gebruikers als het om toegang tot de gemeenschap gaat. In de praktijk lijkt NLWP deze gebruikers te willen weren en uit te sluiten als ze verantwoordelijkheid nemen voor de gemeenschap en zich op overlegpagina's inbrengen. Niet ingelogde gebruiker JustB Gebruiker:JustB 2001:16B8:1151:B800:ED04:F698:DA5D:727A 16 feb 2021 22:02 (CET)
 4. ... (ruimte voor aanvullende gezichtspunten)

Ingelogde gebruikersBewerken

Een flink deel van de ingelogde gebruikers heeft (in het verleden) geklaagd over de werksfeer, of zegt last te hebben van conflicten, pesten, of andere narigheid. Zie ook Wikipedia:Vijf zuilen, gedragscode, Wikipedia:Voel je vrij en ga je gang, Wikipedia:Wat je niet moet doen, Wikipedia:Cyberpesten, Wikipedia:Ga uit van goede wil, Wikipedia:Koel blijven, Wikipedia:Geen persoonlijke aanvallen,

 1. In hoeverre kan van ingelogde gebruikers - zeker van degenen die maar enkele edits per maand doen - verwacht worden dat zij zelf actief anderen aanspreken, zeker wanneer die anderen over een veel grotere bandbreedte beschikken (zeg tot tientallen edits per dag)?
 2. Pesten gaat vaak door doordat een grote groep passief toekijkt en niet ingrijpt. Wat is de verantwoordelijkheid van gebruikers die ongepast gedrag zien, en zelf buiten het conflict staan?
 3. ... (ruimte voor aanvullende gezichtspunten)

'De gemeenschap'Bewerken

De gemeenschap is een veelkoppig monster. Wie hoort er wel en wie hoort er niet bij? En wat is de verantwoordelijkheid van de gemeenschap? De Nederlandstalige Wikipedia is een van de websites gehost door de Wikimedia Foundation. 'Wikipedia' is een geregistreerd woordmerk van de Wikimedia Foundation, en het puzzellogo is een geregistreerd beeldmerk van de Wikimedia Foundation. Zie ook Wikipedia:Wat_Wikipedia_niet_is#Gemeenschap

De 'gemeenschap' van de Nederlandstalige Wikipedia is in grote mate autonoom / zelfstandig en 'self governing', binnen grenzen van de gebruiksvoorwaarden gesteld door de Wikimedia Foundation. @Marrakech: benadrukt hierboven al het eerste punt, @Ellywa: noemde het tweede punt.

 1. Als iedereen verantwoordelijk is, is niemand verantwoordelijk
 2. ... (ruimte voor aanvullende gezichtspunten)

Benoemen van personen met een speciale functieBewerken

De benoeming van personen met een speciale functie op Wikipedia NL gebeurt op verschillende manieren (moderatoren, bureaucraten, interfacemoderatoren, checkusers, arbcomleden en OTRS-ers). Idem het ontheffen van personen uit deze functies.

 1. Moeten er wijzigingen doorgevoerd worden aan deze historisch gegroeide procedures? Zo ja, welke?
 2. Is het zinvol om geheim stemmen over personen in te voeren? (Dit is mijn stokpaardje, ik voel mij onveilig bij de openbare stemmingen, in beide rollen - als stemmer en als kandidaat. Geheime stemmingen zijn een mensenrecht. Elly (overleg))
 3. ...

Admins / Sysops / ModeratorenBewerken

Ingelogde gebruikers met extra knopjes, waaronder gebruikers blokkeren. Zie ook Wikipedia:Inleiding moderatorschap, Wikipedia:Richtlijnen voor moderatoren

 1. In hoeverre hebben zij slechts een technische functie om bij consensus genomen gemeenschapsbeslissingen uit te voeren, of hebben zij ook een zelfstandig mandaat?
 2. In hoeverre kan van admins/sysops verwacht worden dat zij naast knopjes bedienen ook 'modereren', c.q. collega gebruikers vriendelijk en beleefd op hun gedrag aanspreken, en ze herinneren aan de afspraken over de omgangsvormen?
  Kan iedere gebruiker doen, maar bij moderatoren blijkt m.i. uit de richtlijnen wel een bepaalde verantwoordelijkheid om problemen/wangedrag te weren en gebruikers indien nodig aan te spreken. Encycloon (overleg) 30 mei 2020 19:00 (CEST)
 3. Momenteel bestaat er een besloten maillijst voor moderatoren. In een (ver) verleden was er een gewone Wikipediaan als observator ook op geabonneerd. Middels enkele peilingen is die functie observator afgeschaft. Een enkele maal lekt iets uit wat daar besproken is. Is het wenselijk dat dit vertrouwelijke overleggremium blijft bestaan? Hebben de andere Wikipedianen recht om te weten wat daar besproken wordt? Elly (overleg) 15 jun 2020 15:38 (CEST)
 4. Van deze besloten maillijst is geen archief beschikbaar: het is dus niet mogelijk om mailwisselingen uit het verleden in te zien. Ciell 16 jun 2020 13:17 (CEST)
 5. Is de veiligheid binnen de groep moderatoren voldoende geborgd? Dit o.a. nav. het incident dat een moderator een andere moderator voordraagt om die te desysoppen in juni 2020. Elly (overleg) 15 jun 2020 15:38 (CEST)
 6. ... (ruimte voor aanvullende gezichtspunten)

CheckusersBewerken

Checkusers hebben extra mogelijkheden om de IP adressen en andere gegevens van gebruikers op te vragen. Dit is gebonden aan privacy regels waarvoor ze een verklaring bij de foundation hebben getekend. Op nlwiki is het niet gebruikelijk dat checkusers ook moderator zijn. (kopje toegevoegd,   Akoopal overleg. 12 jun 2020 23:29 (CEST))

Voordat gegeven van gebruikers worden opgevraagd moet eerst worden beoordeeld of het verzoek voldoet aan de regels gesteld in Wikipedia:Sokpopmisbruik. Checkusers hebben dan ook inzicht in door moderators verwijderde bijdragen. Japiot (overleg) 15 jun 2020 15:41 (CEST)

 1. In hoeverre is het slechts een technische functie, en onderzoeken ze bij een vraag gesteld door de gemeenschap, en in hoeverre zouden ze zelfstandig onderzoeken.
 2. Geven ze alleen maar technisch bewijs aan een moderator die het daarna mag afhandelen, of zouden ze ook een rol in de afhandeling zelf moeten hebben.
 3. ... (ruimte voor aanvullende gezichtspunten)

Bureaucrats / StewardsBewerken

Ingelogde gebruikers met extra knopjes, waaronder desysop. Zie ook Wikipedia:Bureaucraat

 1. In hoeverre hebben zij slechts een technische functie om bij consensus genomen gemeenschapsbeslissingen uit te voeren, of hebben zij ook een zelfstandig mandaat?
  • (na bwc): Dat is een vals dilemma: die opties sluiten elkaar (of andere) niet uit. Op nl:wiki hebben bureaucraten vooral een technische rol, zie de direct onder dit kopje al opgevoerde link. Wel worden ze hier door en uit de moderatoren benoemd (link), dus in die zin hebben ze een dubbele pet op, met een direct gemeenschapsmandaat als mod en een indirect gemeenschapsmandaat als crat.
   Wat stewards betreft: zie hier en hier.
   Wat zou invoering van de UCoC hierin kunnen of moeten veranderen? Wutsje 12 jun 2020 23:21 (CEST)
 2. In hoeverre kan van bureaucrats verwacht worden dat zij naast knopjes bedienen ook 'modereren', c.q. moderatoren vriendelijk en beleefd op hun gedrag aanspreken, en ze herinneren aan de afspraken over de omgangsvormen? In hoeverre kan van hen een coachende rol ten opzichte van admins / sysops / moderatoren, of een rol in trainen, opleiden, mentoren van (aankomende) admins / sysops / moderatoren?
  • Momenteel zijn er op NLWP drie bureaucraten (waarvan één vooralsnog inactief) en één steward, die tevens moderator zijn. In de praktijk kun je ze volgens mij niet zien als specifiek degenen die moderatoren ergens op zouden moeten aanspreken. Coachen/trainen idem dito en dat kan ook prima door moderatoren gedaan worden. Encycloon (overleg) 30 mei 2020 19:00 (CEST)
  • (na bwc) Crats zijn hier zoals gezegd altijd mods, dus je kunt en mag best van ze verwachten dat ze wie dan ook modereren. Een specifieke rol bij het modereren van moderatoren zie ik niet zo, dat doet de gemeenschap hier uiteindelijk zelf wel en bovendien betwijfel ik, gezien de wat anarchistische sfeer die dit project al jaren kenmerkt, of daar ooit iemand voldoende gezag voor zou krijgen. Iedereen kan een rol spelen bij het trainen, opleiden, mentoren van (aankomende) admins / sysops / moderatoren, ik zie daar geen specifieke taak voor bureaucraten, ervarenheid is veel belangrijker. Overigens hebben de paar crats die er nog zijn het vermoedelijk al druk genoeg en is de formulering "knopjes bedienen" m.i. wat ongelukkig gekozen (want zó simpel is het nooit). Wutsje 12 jun 2020 23:18 (CEST)
 3. Stewards zijn niet benoemd door de gemeenschap van nlwiki, en hun regelement stelt ook dat ze niet op hun 'homewiki' moeten opereren. In hoeverre hebben de nederlandse stewards hier een rol. Aan de andere kant hebben de andere stewards wel een rol, maar hoever gaat die rol (met de vragen van boven).   Akoopal overleg. 12 jun 2020 23:13 (CEST)
 4. Welke maillijsten en wiki's zijn er? Hoe worden deze beheerd, wat wordt er gedaan met informatie over gebruikers en leden na een x-aantal jaren? Ciell 16 jun 2020 13:19 (CEST)
  • Voor bureaucraten bestaat enkel de mailinglijst die ook vermeld staat op WP:CRAT. Die is net zo ingesteld als de mailinglijst van de moderatoren als ik het me goed herinner. - Kippenvlees (overleg‽) 20 jun 2020 13:55 (CEST)
 5. ... (ruimte voor aanvullende gezichtspunten)

ArbcomBewerken

Er is een speciale commissie van gekozen ingelogde gebruikers die helpen bij het oplossen van problemen rond gebruikers, bijvoorbeeld conflicten tussen gebruikers, bij blokkades van geregistreerde gebruikers, bewerkingsoorlogen of anderszins. Zie ook Wikipedia:Arbitragecommissie

 1. Zaken kunnen publiekelijk aan Arbcom worden voorgelegd
 2. In hoeverre kunnen zaken ook vertrouwelijk aan de Arbcom worden voorgelegd, c.q. waarbij de privacy en veiligheid is gewaarborgd van de klagende partij?
  1. Naar mijn mening kan dat niet, als de leden van de Arbcom niet de vertrouwelijkheidsverklaring van de WMF hebben ondertekend. Elly (overleg) 12 jun 2020 21:40 (CEST)
  2. Zaken vertrouwelijk voorleggen aan de Arbcom vereist dat alle leden van de Arbcom de vertrouwelijkheidsverklaring van de WMF hebben ondertekend. Ad Huikeshoven (overleg) 13 jun 2020 08:21 (CEST)
  3. Misschien vereist vertrouwelijkheid ook nog wat verbeteringen van de overlegstructuren (Arbcomwiki, Arbcommailadres, IRC) om de digitale veiligheid te waarborgen. In principe zit alles achter een wachtwoord maar misschien kan/moet het nog veiliger (bijvoorbeeld 2-stapsverificatie). Josq (overleg) 15 jun 2020 17:42 (CEST)
  4. Sinds identificatie geen essentiële stap meer is in de vertrouwelijkheidsclausule, heeft deze nmm nogal in kracht verloren. Enkel een geldig email adres wordt nu als voldoende gezien, maar dat is voor mij persoonlijke onvoldoende om vertrouwelijke dingen met de AC te delen. Stukken en dossiers blijven bewaard op de interne wiki, maar ieder opvolgend lid heeft daar tot in de lengte van dagen toegang toe. Ciell 16 jun 2020 13:16 (CEST)
 3. In hoeverre heeft het voorleggen van zaken aan de ArbCom zin, indien een daarop volgende uitspraak met gedragsvoorschriften niet of nauwelijks wordt nageleefd c.q. gehandhaafd? Welke rol kan WMF-handhaving van de UCoC daarbij spelen? Wutsje 12 jun 2020 21:35 (CEST)
 4. Voor de ArbCom zijn al jaren nauwelijks capabele kandidaten te vinden en als gevolg daarvan blijven zaken soms lange tijd liggen. Welke rol zou de UCoC kunnen spelen indien die ontwikkeling doorzet? Wutsje 11 jun 2020 18:23 (CEST)
 5. Kan worden uitgesloten dat de UCoC zal c.q. mag worden aangegrepen om uitspraken van de ArbCom met betrekking tot het bewerkingsgedrag van een gebruiker te overrulen? Wutsje 12 jun 2020 21:35 (CEST)
@Wutsje: Goed punt. Lijkt me niet dat dit kan worden uitgesloten. Dat recht heeft de WMF nu al, op grond van de Terms of Use (zie Juridische rolverdeling), maar daar doet de WMF niet zoveel mee. Dus goed mogelijk dat de UCoC een kapstok wordt om dat in de toekomst anders te gaan doen. Ongeregistreerde gebruiker JustB 2001:16B8:1134:D501:FC70:1AEF:713B:9D26 20 feb 2021 11:54 (CET)

OTRS-agentenBewerken

 1. Wikipedia heeft de queue info-nl, waar vragen worden behandeld die binnenkomen via de email. De vrijwilligers die toegang hebben tot de info-nl queue hebben ook toegang tot permissions-nl waar alle toestemmingen (zowel tekst als beeld) opgeslagen zijn, en de subqueue Wikiportret. De procedure om toegang te krijgen tot deze vertrouwelijke kanalen gaat via de besloten lijst van het contactpunt. Nieuwe agenten worden beoordeeld aan de hand van de internationale vereisten op meta en op basis van de ervaringen die blijken uit de gedane edits, zoals gangbaar bij de algemene OTRS-procedure. OTRS-agenten kunnen meerdere petten hebben, bijvoorbeeld moderator, checkuser, commons admin, steward.
 2. Formeel heeft OTRS geen bijzondere positie of invloed: echter, mensen die contact opnemen met OTRS kunnen wel het idee hebben dat ze mailen met "de redactie". Van OTRS-agenten wordt verwacht dat ze zich bewust zijn van deze positie en dat ze hier in hun communicatie rekening mee houden.
 3. OTRS-agenten kunnen eventueel op verzoek van een mailer een opmerking plaatsen onwiki
 4. OTRS-agenten bieden soms ondersteuning aan de WMF T&S waar het op communicatie (of een enkele keer een actie als verbergen of voordragen voor verwijdering) mbt de Nederlandstalige Wikipedia aankomt.
 5. OTRS-agenten zijn minstens 16 jaar en tekenen de confidentiality agreement en het Beleid met betrekking tot de toegang tot niet-publieke gegevens.
 6. ..

VertrouwenspersoonBewerken

Momenteel heeft nlwp geen vertrouwenspersoon waarmee een (ingelogde) gebruiker kan spreken wanneer deze zich geïntimideerd voelt of (seksueel) is lastiggevallen.

 1. In hoeverre heeft nlwp behoefte aan een onbezoldigde of betaalde vertrouwenspersoon?
 2. Er bestaat op NL Wikipedia al het WP:Coachingsprogramma. Wellicht kunnen de taken van de coaches (als zij dat willen) uitgebreid worden als vertrouwenspersoon. Het voordeel is dat de structuur al bestaat en dat iemand kan kiezen uit verschillende mensen die bereid zijn om een ander op allerlei gebieden te helpen.
 3. ....

Vereniging Wikimedia NederlandBewerken

De vereniging Wikimedia Nederland heeft in het verleden moderatoren workshops georganiseerd, en trainingen online communiceren. Zie ook Vereniging Wikimedia Nederland

 1. Wat zouden (betaalde) medewerkers van Wikimedia Nederland kunnen doen aan 'community support'?
 2. Welke behoeften bestaan er aan training/opleiding georganiseerd door de vereniging?
 3. Kan van 'problematische' gebruikers gevraagd worden een training/opleiding te gaan volgen verzorgd door, en betaald door de vereniging?
 4. WMNL heeft vanaf het begin van het kantoor in 2012 de communicatie met de pers overgenomen
 5. ... (ruimte voor aanvullende gezichtspunten)

Wikimedia België vzwBewerken

Zie ook Wikimedia België

Trust & SafetyBewerken

De medewerkers van de afdeling Trust & Safety van de Wikimedia Foundation. Hun werk is beschreven op m:Trust_and_Safety. Zij voeren 'office actions' uit conform bepalingen in de gebruiksvoorwaarden, maar dat is niet het enige dat ze doen.

 1. De medewerkers van T&S zijn ervaren professionals in de omgang met lastige situaties en lastige mensen. Zij kunnen desgevraagd een bemiddelende rol vervullen.
 2. De medewerkers van T&S behandelen verzoeken ingestuurd via ca wikimedia.org. (Ze verwijzen meestal terug naar onwiki procedures zoals WP:VM
 3. ... (ruimte voor aanvullende gezichtspunten)

Directie van de Wikimedia FoundationBewerken

De Foundation is een middelgrote organisatie waar ongeveer 350 mensen werken. Er is een directie (C-suit). Zo heeft T&S ook een leidinggevende, en daarboven nog een, en dan de Executive Director, thans Katherine Maher.

 1. De rol van de directie van de Foundation is om richting te geven aan het werk van de medewerkers van de Foundation.
 2. Katherine Maher is het boegbeeld van de Foundation. Ze heeft (ferme) standpunten ingenomen, zoals 'There is no room for harassment on Wikipedia'
  • Dat ben ik met haar eens, maar wat is het een directe verband tussen Maher in die functie en de UCoC? Dat ze de inhoud daarvan zelf ook uitdraagt, ligt voor de hand en dat mag je verwachten ook. Wutsje 15 jun 2020 20:05 (CEST)
 3. ... (ruimte voor aanvullende gezichtspunten)

Bestuur / Board of Trustees van de Wikimedia FoundationBewerken

Het bestuur ziet toe op de directie van de Foundation. Het bestuur bestaat uit 10 leden, waarvan 3 gekozen door actieve bewerkers van de Wikimedia projecten, waaronder Wikipedia, en 2 geselecteerd door de filialen (affiliates), waaronder de vereniging Wikimedia Nederland. Het bestuur benoemt en ontslaat de Executive Director, en neemt beslissingen over jaarplan, begroting, jaarverslag en jaarrekening. Op basis van de aanbevelingen van het bewegingbrede Wikimedia 2030 strategieproces heeft het bestuur van de Foundation gevraagd om een UCoC te ontwikkelen in samenwerking met de gemeenschappen. Zie ook Wikipedia:Wikimedia

 1. Vooralsnog is het bestuur eindverantwoordelijk - zij het dat de verantwoordelijkheid voor de inhoud van Wikipedia ligt bij het individu dat de inhoud heeft bijgedragen.
 2. Het bestuur is niet alleen (werkgevers) verantwoordelijk voor het (betaalde) personeel in dienst van de Foundation, maar ook voor de (onbetaalde) vrijwilligers die bijdragen aan Wikipedia en andere projecten van de Foundation.
 3. ... (ruimte voor aanvullende gezichtspunten)

Global councilBewerken

Een andere aanbeveling uit het beweging brede Wikimedia 2030 strategie proces is de oprichting van een Global Council die toe moet zien om de implementatie en uitvoering van het aanbevelingen uit het strategieproces. De rol en verantwoordelijkheid van het Global council gaat geregeld worden in een Movement Charter. Een interim Global Council heeft de taak een Movement Charter op te stellen. De Wikimedia beweging is breder dan alleen de Wikimedia Foundation. De Global council zou moeten gaan over de gehele Wikimedia beweging. Voor wie vindt dat (het bestuur van) de Wikimedia Foundation niet over de werksfeer van de Nederlandstalige Wikipedia gaat, er komt een Global council met een bredere scope en mogelijk grotere reikwijdte.

 1. Het is afwachten wat het Movement Charter gaat bepalen over de Global council
 2. Het is afwachten wat het interim Global council in het Movement Charter gaat zetten
 3. Het is afwachten wie er in het interim Global council zullen komen
 4. Er is ruimte te bepalen wat de gemeenschap van de Nederlandstalige Wikipedia van een Global council verwacht
 5. ... (ruimte voor aanvullende gezichtspunten)

Wikimedia SummitBewerken

Eens per jaar komen een paar honderd vertegenwoordigers van de filialen (affiliates, usergroups, thorgs, chapters) bijeen in Berlijn om te spreken over de strategie van de Wikimedia beweging.

 1. Ook de gemeenschap van de Nederlandstalige Wikipedia zou vertegenwoordigd moeten zijn op de Wikimedia Summit
 2. Bestuur/directie van de vereniging Wikimedia Nederland wordt jaarlijks genodigd voor de Wikimedia Summit (door corona ging die dit jaar niet door)
 3. 2 spreekt niet voor 1
 4. ... (ruimte voor aanvullende gezichtspunten)

Wikimedia beweging wereldwijdBewerken

Actieve bewerkers mogen thans eens in de zoveel jaar drie leden van het bestuur van de Wikimedia Foundation kiezen

 1. Het zou niet best zijn als die mogelijkheid, al dan niet via die UCoC, zou worden ingeperkt of afgeschaft: dat is de enige min of meer formele wijze waarop actieve bewerkers invloed op de (samenstelling van het bestuur van de) WMF kunnen uitoefenen. Wutsje 15 jun 2020 19:55 (CEST)

Te veelBewerken

[verplaatst naar Overleg Wikipedia:Universele gedragscode/Te veel]

VraagBewerken

[verplaatst naar Overleg Wikipedia:Universele gedragscode/Vraag over Zoom call]

Contributor Covenant (2)Bewerken

Het wordt er niet beter op als dit 'verbond' werkelijk als voorbeeld zal dienen voor de gedragscode. Neem alleen al het evangelisch aandoende en typisch Amerikaanse toontje, met de woorden covenant en pledge en zinnen als apologizing to those affected by our mistakes, and learning from the experience, waarachter een agressieve dwingelandij voelbaar is.

Maar de inhoud is nog stukken erger. Hoe moeten we ons straks allemaal gedragen? Welnu, een van de gedragsnormen luidt: Being respectful of differing opinions, viewpoints, and experiences. Dat houdt dus onder meer in dat we respect moeten opbrengen voor bijvoorbeeld de differing opinion dat een roddelblad best als basis voor een artikel mag dienen, en dat wie die mening als de grootst mogelijke onzin bestempelt (en er dus geen respect voor opbrengt) een schrobbering of zelfs een blokkade kan verwachten.

Als onaanvaardbaar gedrag wordt onder andere genoemd: Trolling, insulting or derogatory comments, and personal or political attacks. Een van de doorgaans meest irenische wikipedianen schreef onlangs in mijn ogen volkomen terecht dat een andere gebruiker door zijn slechte beheersing van taal en logica niet in staat is tot zelfkritiek en hij repte in dat verband van het dunning-krugereffect. Volgens de covenant geldt dat ongetwijfeld als derogatory en allerminst als inclusive, welcoming of kind, en zou de bewuste criticus dus eventueel een waarschuwing of een blokkade tegemoet kunnen zien. Daar komt bij dat in geval van een waarschuwing a public apology may be requested. Moet ik nog zeggen waar dat me aan doet denken?

Met een op deze covenant gebaseerde gedragscode ligt een politiek-correct schrikbewind op de loer en wordt elke vorm van kritiek die niet is ingebed in complimentjes en bedankjes onmogelijk gemaakt. Dat is de bijl aan de wortel van de encyclopedie. Marrakech (overleg) 30 jun 2020 08:18 (CEST)

@Marrakech Je hebt je ingelezen in het contributor covenant, daar een mening over gevormd en die hier gedeeld. Op deze wiki zijn ondere andere als richtlijn van toepassing Wikipedia:Vijf zuilen, Wikipedia:Wikiquette, Wikipedia:Hoffelijkheid, Wikipedia:Koel blijven, Wikipedia:Geen persoonlijke aanvallen. De punten waar jij bezwaar tegen maakt in het contributor covenant komen mijne inziens ook in de die richtlijnen voor. Ik zie wel een verschil. In het contributor covenant 2.0 is de eerste correctie een geschreven privé mededeling, terwijl hier dat een publieke waarschuwing is op de overlegpagina van de gebruiker. Hoe is dat voor jou? Welke overeenkomsten en verschillen zie jij tussen contributor covenant en de richtlijnen op deze wiki over de omgang tussen bijdragers? Ad Huikeshoven (overleg) 1 jul 2020 11:22 (CEST)

Inderdaad. Being respectful of differing opinions, viewpoints, and experiences lijkt de grootst mogelijke onzin. Meningen, gezichtspunten en ervaringen hoeven uiteraard met geen enkel respect behandeld te worden. Het zijn de gebruikers die met "respect" (slechte vertaling) behandeld moeten worden: Being respectful of users with differing opinions, viewpoints, and experiences. — Zanaq (?) 1 jul 2020 13:19 (CEST)

@Zanaq: Op Wikipedia:Geen persoonlijke aanvallen lees ik

Wees tolerant tegenover andere gezichtspunten, ook als je het er niet mee eens bent. Het kan heel goed dat je het standpunt van de ander als marginaal beschouwt, maar Wikipedia is tolerant tegenover niet-conventionele gezichtspunten. We streven niet naar een "politiek correcte" weergave van de waarheid.

De richtlijn hier is dus om tolerant te zijn tegenover andere gezichtspunten. Dat lijkt mij niet zo'n heel groot verschil ten op zichte van Being respectful of differing opinions. Hoe is dat voor jou? Ad Huikeshoven (overleg) 1 jul 2020 20:40 (CEST)
Als gebruikers meningen hebben die niet door de verifieerbare feiten ondersteund worden dan mag dat best aangegeven worden, en dat mag dan best als onzin of flauwekul bestempeld worden. Het respect zit er in dat je uitlegt waarom de mening onzinnig zou zijn. Tolereren is wat je doet met onwenselijke zaken. Dat betekent dat we gebruikers met onwenselijke meningen niet blokkeren. — Zanaq (?) 2 jul 2020 12:21 (CEST)
Gebaseerd op wat Ad Huikeshoven schrijft is de concept/basis/richtlijn in grote lijnen dus al gelijk wat we hier al kennen. Twee vragen heb ik daarover:
 1. Staat het onderdeel over de interpretatie en handhaving, Community leaders are responsible for clarifying and enforcing our standards of acceptable behavior and will take appropriate and fair corrective action .. ook al in richtlijnen op NL Wikipedia?
 2. En is er op NL Wikipedia ook al een vertrouwelijke meldingsmogelijkheid zoals deze Instances of abusive, harassing, or otherwise unacceptable behavior may be reported to the community leaders responsible for enforcement at [INSERT CONTACT METHOD]. All complaints will be reviewed and investigated promptly and fairly. All community leaders are obligated to respect the privacy and security of the reporter of any incident.
Elly (overleg) 1 jul 2020 21:13 (CEST)
Hoi @Elly, dat zijn denk ik twee punten die nader te bezien zijn. Wie beschouw jij ''community leaders'' op nl.wp? Onder rollen en verantwoordelijkheden is een poging tot inventarisatie gedaan van rollen, maar wie daarvan zijn dan ''community leaders''? Ook nl.wp heeft admins/sysops/moderatoren met de beschikking over knopjes waarmee ''enforcing'' uitgevoerd kan worden. Maar of dit nu zo al in de richtlijnen voor moderatoren staat? Volgens mij is er ook nog geen vertrouwelijke meldingsmogelijkheid, of zou OTRS daaronder vallen? Het is goed om met elkaar het gesprek aan te gaan of en hoe we deze twee punten op nl.wp willen regelen. Ad Huikeshoven (overleg) 1 jul 2020 21:39 (CEST)
Die zaken moeten dan worden ingevuld. Want we hebben geen "leaders", die benoemen is tegen een zeer teentje, als je het daarover zou hebben. Ik denk dat dit voor alle wikiprojecten geldt. OTRS is inderdaad een vertrouwelijke mail mogelijkheid, maar wie er toegang toe heeft op dit moment zijn enkelen die zich zelf hebben aangemeld en geaccepteerd zijn door het team. OTRS is slechts een middel denk ik. Hierboven heb ik geloof ik meer geschreven over vertrouwelijkheid. Elly (overleg) 1 jul 2020 22:10 (CEST)
Dit heb ik inderdaad ook eerder al gevraagd in de besprekingen van de strategie. Iedereen die op een bepaalde manier een voortrekkersrol vervult is een "community leader". Jij Ad, doordat je deze gesprekken leidt, of als Ellywa dag in dag uit Wikiportret tickets afhandelt via OTRS en mensen tot in den treure de auteursrechtenwet uitlegt, dan is ze een community leader.
Maar ook bv als je offline een activiteit organiseert, of een workshop begeleidt, of de pers te woord staat. En of ja dan 5 of 100 mensen begeleidt, dat maakt niet uit voor de gedragscode, of voor de gestelde doelen in de Strategy. Ciell 1 jul 2020 22:16 (CEST)
We mogen straks allemaal met de hand op ons hart gaan zweren dat we trouw zijn aan de Foundation, en als je het lef hebt om dat op je knie te doen dan wordt je verbannen naar Alaska. Peter b (overleg) 1 jul 2020 21:24 (CEST)
Dat is een weinig zinvolle toevoeging imho, net als de opmerking dat zo een regeling de bijl aan de wortel van de encyclopedie zou zijn. Dat slaat ook als een tang op een varken. De wortel van de encyclopedie is het schrijven van artikelen, niet het stalken en pesten van of het schelden op collega's. Elly (overleg) 1 jul 2020 22:12 (CEST)
De vraag die je moet beantwoorden moet zijn: is zo'n convenant een noodzakelijk middel om een giftige werkomgeving te kunnen aanpakken, nmm is dat niet het geval, als je collega's wil aanspreken op hun onacceptabele gedrag dan kan dat nu ook al. Een convenant wordt snel een zelfstandig probleem, ik vind Pietje vervelend en ga turfen hoe vaak Pietje niet handelt naar de letter van het convenant. Het wordt een middel om controle uit te oefenen. Ooit kwam de eerste camera in de openbare ruimte, het zou volgens de autoriteiten helpen om de misdaad onder controle te krijgen. Camera's waren een uitzondering en er werd een heleboel gemurmeld over dat er goed was nagedacht over de (zeer forse) schending van ieders privacy. Nu kun je geen stap meer buiten de deur zetten of je wordt door zo'n camera, of een mobieltje, opgenomen. Privacy hebben we niet meer, , Zo zal het, vrees ik, ook gaan met zo'n convenant. Het probleem los je er niet mee op, de bijwerkingen zijn zeer ongewenst. Peter b (overleg) 2 jul 2020 12:06 (CEST)
Het is interessant dat je beredeneert vanuit de visie van het convenant als "vrijheidsberoving", terwijl ik het juist zie als een "bescherming" van mijn positie tegen mensen die kwaad in zin hebben, maar waar nu te weinig middelen voor zijn om ze achter slot en grendel te zetten. Bescherming voor vrijwilligers en voor werknemers.
Besef hierbij nogmaals dat het niet gaat om de basis voor een gedragscode voor *de Nederlandstalige Wikipedia* maar om *alle taalversies en projecten samen*. Dus ook die in China, die in Hong Kong, die in Syrië, die in Turkije, die in Amerika, en ja, ook die in Nederland. Maar zoals jullie al aangeven, wij hebben zelf op nlwp al beleid dat dit zal overstijgen: zie het als een grondwet, waarop ook nog weer allerlei andere rechtslagen kunnen worden gelegd. De UCoC, samen met de gebruiksvoorwaarden, is onze grondwet. Het minimum waar je aan moet voldoen om gebruik te mogen maken van onze projecten. Ciell 2 jul 2020 13:03 (CEST)
Bedoeld of onbedoeld onderstreep je mijn bezwaar, het is bedoeld als voorwaarde om te mogen bijdragen, als je er niet aan wil/kan voldoen dan mag je een andere hobby zoeken. Wat dat zal betekenen voor een goedwillende gebruiker op de chinese wiki weet ik niet, wat het kan betekenen voor goedwillende gebruikers hier die af en toe wat onhandig zijn lijkt me duidelijk. Peter b (overleg) 2 jul 2020 13:21 (CEST)
Inderdaad. En hoe gaat dat straks concreet in zijn werk? Als ik vind dat peter b stout is en gestraft moet worden, breng ik de WMF daar dan openlijk van op de hoogte of verklik ik hem anoniem? En mag ik dat überhaupt wel, of is het aangeven van collega's alleen weggelegd voor 'community leaders'? Marrakech (overleg) 2 jul 2020 14:03 (CEST)
@Peter: het is absoluut bedoeld om paal en perk te stellen: als dat is wat ik volgens jou bevestig dan klopt dat. Bijvoorbeeld als een bepaalde groep Wikipedia overneemt, door in de posities met knoppen verkozen te worden en van waaruit zij anderen beperkingen op zullen gaan leggen die tegen deze gedragsregels ingaan. (Vorig jaar dreigde dit -binnen Europa- op een Wikipedia te gebeuren.) Vandaar: bescherming voor mij en andere gebruikers.
@Marrakech: ik ben vanuit de AC eenmaal in aanraking gekomen met de online werking van T&S. Het was een proces dat voor mijn lidmaatschap al was gestart, en waarover na het einde van mijn lidmaatschap pas de uiteindelijke beslissing is gevallen. T&S gaat ook, net als wij, uit van het *recht* om bij te dragen aan de projecten. Er zal dus bewezen moeten worden dat jij, vanwege bepaalde misdragingen, dat recht hebt verspeeld. Ze gaan daarin niet over één nacht ijs. Ik denk dat ze met dit specifieke geval meer dan een jaar zijn bezig geweest, voordat uiteindelijk de beslissing werd genomen om de gebruiker volledig de toegang tot alle projecten te ontzeggen. En niet omdat het zo een log orgaan is, maar omdat ze aan hoor en wederhoor doen, en de zaken goed uit willen zoeken. Ciell 2 jul 2020 15:08 (CEST)
[verdere discussie verplaatst naar Overleg_Wikipedia:Universele_gedragscode/Is_dit_aan_de_Foundation?#Grondwet_en_rebranding]

Voorstel: onafhankelijke rechtspraak op de Wikimedia projectenBewerken

Volgens de tekst van het "Contributer Convenant" die zoals het ernaar uitziet de basis zal worden van de "Universele gedragscode" krijgen de "community leaders" de taak om de regels uit het convenant te handhaven. De term community leaders/leiders ligt echter zeer gevoelig op Wikipedia NL.

Als je de gemeenschap van Wikipedianen vergelijkt met de echte wereld zou je het anders doen. In onze democratie bestaan drie machten.

 1. Het parlement maakt de wetten. Iedereen moet zich daaraan houden
 2. De regering voert deze uit. Het parlement controleert de acties van de regering.
 3. De derde macht, de rechters, spreken recht en vaardigen maatregelen uit richting mensen die zich niet aan de regels houden. Rechters horen geheel onafhankelijk te zijn.

Ik zou ervoor willen pleiten om zo een systeem ook op Wikipedia (en andere projecten) in te voeren.

 1. De gemeenschap maakt regels (dat is nu al zo). Iedereen moet (of probeert) zich daaraan te houden.
 2. De regering voert de wetten uit. De regering kan je zien als de huidige moderatoren en de diverse andere functies zoals hierboven genoemd. Hun acties worden gecontroleerd door de gemeenschap.
 3. Onafhankelijke rechtspraak ontbreekt. De handelingen van de arbcom kan je misschien zien als een vorm van rechtspraak, maar het mandaat van de arbcom is erg beperkt. De arbcom is bovendien niet onafhankelijk, want die wordt benoemd en ook weer ontslagen door de gemeenschap.

Mijn voorstel is om niet de "leiders" de taak te geven te oordelen over handelingen die in strijd zijn met de gedragscode, maar daarvoor onafhankelijke rechters aan te stellen. Zij kunnen de UCoC interpreteren, toepassen en jurisprudentie maken.

Die rechters zou je kunnen benoemen zoals in Nederland gebeurt, via een sollicitatie. Je zou een sollicitatiecommissie vanuit de gemeenschap kunnen vormen, misschien bij loting, zodat alle actieve gebruikers aan de beurt kunnen komen. Vertrouwelijkheid bij de sollicitatie is essentieel. En na benoeming blijven de rechters permanent in functie, tenzij ze er zelf mee willen stoppen. Dit borgt hun onafhankelijkheid.

De mogelijkheid zou moeten bestaan om na een uitspraak van de rechters in beroep te gaan. Dat kan wellicht dan bij een instantie van de Foundation.

De rechters moeten een mogelijkheid krijgen om vertrouwelijk te communiceren met partijen. Die rechters zouden toegang kunnen krijgen tot een OTRS queue. Op OTRS zijn er verschillende "queues", zie https://meta.wikimedia.org/wiki/OTRS#Queues. Toelichting: niet iedereen met toegang tot OTRS kan alles lezen. Ik zelf zie alleen de mails naar het Nederlandse algemene mailadres, en de mails van de "permissions-queue". Om toegang tot OTRS te krijgen is het (virtueel) ondertekenen van de vertrouwelijkheidsovereenkomst verplicht, dat moeten die Wikipedia rechters dan ook doen.

De universele gedragscode komt er gewoon, of we nu hoog of laag springen. Het is weinig nieuws, want de meeste richtlijnen bestaan al, alleen de handhaving ontbreekt of is gebrekkig. Het bovenstaande zijn mijn gedachten over de praktische uitvoering van dat ontbrekende deel. Ik hoop dat het helpt en dat het anderen tot nadenken stemt. Met vriendelijke groet, Elly (overleg) 3 jul 2020 23:34 (CEST)

Een reactie: zolang uitspraken met sancties (nu van de ArbCom, dan van die "onafhankelijke rechters") moeten worden gehandhaafd door moderatoren, zal invoering van zo'n machtenscheiding op nl:wiki vermoedelijk weinig verschil maken. Er liggen ook nu al uitspraken zat, maar het draagvlak om die daadwerkelijk te handhaven blijkt in de praktijk vaak gering te zijn, zowel bij de gemeenschap als bij het handjevol nog resterende moderatoren (ter vergelijking: in 2007 waren hier 301.469 artikelen en 82 moderatoren, link, nu zijn er 2.020.945 artikelen en nog slechts 36 mods, link). Ook ArbCom-kandidaten moeten al jaren vanaf de bodem van het vat worden geschraapt en ik begrijp niet goed waarom het dan opeens wel zou lukken om via sollicitaties bekwame en onafhankelijke rechters te werven (die dan ook nog voor het leven zouden worden benoemd, iets wat in het WMF-heelal ongekend is).
Overigens zijn er genoeg landen waarin zowel zittende als staande magistraten voor een bepaalde termijn rechtstreeks door het volk worden gekozen, waaronder de zelfbenoemde kampioen van de trias politica, de VS. Wutsje 4 jul 2020 01:38 (CEST)
Hi all,
Ik zal even delen wat ik ook aan Ad heb gestuurd: ik verwacht dat de WMF dit ook vorm zal gaan geven, en dat ze het ingrijpen dat nodig is bij een schending van de UCoC niet bij de vrijwilligers (ons) neer gaat leggen. Ze hebben de afgelopen jaren enkele malen een "office action" gedaan (waaronder de "superprotect" op dewp, en de Fram-zaak vorig jaar op enwp). Die tweede zou een voorbeeld kunnen zijn waar er sprake is van een schending van de UCoC en de gemeenschap niet bij machte bleek om in te grijpen, terwijl de gebruiker wel als 'toxic' werd gezien. Het gaat dan dus om bescherming van de gemeenschap en bescherming van de waarden van de projecten.
Misschien heeft Ad meer helder dan ik waarom hij verwacht dat een locale gemeenschap input kan geven op de UCoC en wat wij daarin hier alvast voor zouden kunnen bereiden, maar in ieder geval is het schrijven van de eerste versie van de code opgeschoven, en is hij hopelijk na 30 september klaar.
@Ad Huikeshoven wat is precies je doel van de opsomming van taken en verantwoordelijkheden hier? En wat verwacht je precies dat wij als input kunnen geven? Ciell 4 jul 2020 20:28 (CEST)
Wat betreft de Fram ban: die zaak kon en:wiki prima zelf aan, zie bv. hier. Dat ging de WMF kennelijk alleen niet snel genoeg.
Mocht de WMF die "bescherming van de gemeenschap en bescherming van de waarden van de projecten" waar ze dat nodig acht daadwerkelijk overnemen, dan rijzen vragen. Zoals: in hoeverre gaat de WMF uitspraken van onze ArbCom respecteren? Wat is dan nog de rol van moderatoren? Gaat de WMF de overbekende probleemgebruikers hier dan eindelijk wél aanpakken? En waar gaat de WMF voldoende Nederlandstaligen met ervaring op nl:wiki vandaan halen die zich in problemen hier kunnen verdiepen?
Overigens vind ik toxic een uit het Amerikaans-Engels overgewaaid en inmiddels als gevolg van uitdijing bijna betekenisloos modewoord, dat waar mogelijk maar beter vermeden kan worden. Wutsje 4 jul 2020 21:02 (CEST)
T&S kan niet, en zal niet, altijd uitspraak doen waarom zij beslissingen neemt zoals zij doen. Omdat ook in de Fram-ban de zaken niet verder toegelicht worden, en omdat ik weiger om uit te gaan van slechte wil bij de WMF en bij de leden van T&S, ga ik ervan uit dat zij informatie hadden die de Engelstalige gemeenschap niet had, maar waardoor de WMF het niet langer kon laten slepen en wel in *moest* grijpen.
Nogmaals: de WMF gaat uit van het recht om te bewerken en deel te nemen, tenzij dat recht geschonden wordt. En soms trekken ze hun rechten te ver door (zoals bij de superprotect), dus als gemeenschap moeten we kritisch blijven, maar tegelijkertijd moet je ook wel vertrouwen in elkaar. Ciell 4 jul 2020 21:43 (CEST)
Dat laatste is zeker waar, maar dat moet dan wel van twee kanten komen (letting them go, wtf?). De WMF is overigens pas opgericht toen er al flink wat WMF-projecten bestonden, juist om die te faciliteren (en niet omgekeerd), van kwade wil bij T&S hoeft geen sprake te zijn (never attribute to malice...) en wat niet-inzichtelijk motiverende rechtssystemen betreft kom ik in de verleiding om de fictieve ervaringen van Josef K. aan te halen, maar dat zou niet constructief zijn. Mijn vragen blijven staan, hoewel ik besef dat die beter op Meta kunnen worden besproken. Wutsje 5 jul 2020 01:37 (CEST)
Mijn doel van de opsomming van taken en verantwoordelijkheden @BCiell is om een inventaris van rollen te maken, wie doet wat, om te onderzoeken in hoeverre bij wie de verantwoordelijkheid past om de gedragsnormen in een UCoC te handhaven, of omgekeerd, om aan hen de vraag te stellen in hoeverre zij bereid zijn welke normen te handhaven. Zonde handhaving is een UCoC een dode letter. Vandaar dat ik de pagina zelf leeg heb gelaten, en de discussie op de overlegpagina begin met rollen en verantwoordelijkheden. Natuurlijk komt daar bij de vraag wat zij nodig hebben om een eventuele extra verantwoordelijkheid uit te kunnen voeren. Ad Huikeshoven (overleg) 5 jul 2020 22:35 (CEST)
@Ellywa dank voor je doordachte uiteenzetting. T&S van WMF blijft altijd beschikbaar in geval van geweldsdreigingen e.d. en zaken met juridische impact. Overtredingen van de UCoC, opmerkingen waardoor iemand zich niet welkom voelt, dat valt onder het zelf-bestuur van deze wiki. Het is waar dat op dergelijke punten de bestaande normen niet gehandhaafd worden. Daar is verandering in nodig. Zoals @Wutsje aangeeft loopt het aantal moderatoren terug. De UCoC gaat van deze sysoos/admins verlangen dat ze gaan modereren, dat ze modereeracties ondernemen. Dat zit ook opgesloten in de functietitel moderator. Ik laat het aan de moderatoren zelf om een inschatting te maken hoe groot de taakverzwaring voor hun wordt, en hoeveel moderatoren er dan extra nodig zijn, en hoe je die werft en selecteert. Ad Huikeshoven (overleg) 5 jul 2020 22:28 (CEST)
"De UCoC gaat van deze sysoos/admins verlangen dat ze gaan modereren, dat ze modereeracties ondernemen. Dat zit ook opgesloten in de functietitel moderator." Dat is een vreemde formulering (vergelijk: de trainer gaat van de keeper verlangen dat hij keepersacties onderneemt; dat ligt ook besloten in de taakomschrijving keeper). Maar goed. Als die gedragscode ons ondanks alle verzet ertegen toch op ondemocratische wijze wordt opgedrongen, zal ik er een stemming over organiseren. En mocht blijken dat een meerderheid tegen de gedragscode is, dan zal ik een afzettingsprocedure inleiden tegen iedere moderator die op basis ervan maatregelen neemt tegen een gebruiker, ongeacht wat die gebruiker heeft uitgespookt. Marrakech (overleg) 8 jul 2020 10:49 (CEST)
De wijze van invoering blijft wat problematisch, de stakeholders bij de WMF (die ooit is opgericht om de projecten te faciliteren, niet omgekeerd) lijken het contact met de communities wat kwijt te zijn geraakt (zie bv. ook hier), maar praktisch gezien verandert er door de invoering van zo'n UCoC vermoedelijk weinig. Kijk eens naar die voorbeeldtekst (backup): daar kun je alle kanten mee op (ander gedrag dat redelijkerwijs zou kunnen worden beschouwd als ongepast in een professionele omgeving). De WP:RVM zijn, al zitten er wat hiaten in, aanzienlijk duidelijker geformuleerd. Zo beschouwd hoeft zo'n UCoC hier weinig praktische consequenties te hebben. Okee, het is wat lastig dat de concrete uitvoering in termen van maatregelen gebaseerd zal zijn op lokale regels als richtlijnen voor moderatoren, als die er zijn, en bij ontstentenis van WMF-brede toepassingsregels op willekeur waar die er niet zijn en ja, er kan wat gedoe ontstaan als de WMF van mening blijkt dat lokaal niet of niet hard genoeg is ingegrepen waar dat naar haar oordeel had gemoeten, als geblokkeerden de WMF als beroepsinstantie gaan zien, als de WMF uitspraken van de ArbCom onvoldoende streng vindt of onjuist toegepast, als moderatoren door de WMF als haar zetbaasjes en door de nl:wiki-gemeenschap als onderknuppeltjes worden beschouwd en als blijkt dat als gevolg van dat alles geen hond nog mod wil worden - maar verder valt het heus wel mee, denk ik. Voordeel van zo'n UCoC zou kunnen zijn dat die, juist door de vage bewoordingen, een extra handvat biedt om het de bekende probleemgebruikers moeilijker te maken om hier de sfeer te verzieken. Wutsje 8 jul 2020 17:00 (CEST)
Je linkt naar versie 1.4, inmiddels is er een versie 2.0 https://www.contributor-covenant.org/version/2/0/code_of_conduct/In die tekst zelf staat niks over beroep. Ik las ergens dat anderen bij de toepassing alleen in geval van permanente verbanning een mogelijkheid van 'appeal' hebben. Dat zou hier bij de ArbCom kunnen. En inderdaad wil je een sfeer waarbij iedereen zich welkom voelt, en sfeer verzieken lijkt me ongepast gedrag. En het idee is dan om het ze (eventuele probleemgebruikers) makkelijker te maken zich acceptabel te gedragen. Ad Huikeshoven (overleg) 8 jul 2020 23:36 (CEST)
Wutsje, dat je met die vage bewoordingen alle kanten op kunt is nu net het gevaar. Jouw vraag aan Ad Huikeshoven waarom hij heel selectief bepaalde gebruikers wel en andere juist niet voor nader overleg uitnodigde, zou zomaar kunnen worden aangemerkt als niet-constructieve feedback, terwijl Giving and gracefully accepting constructive feedback je dure plicht is. Voor je het weet moet je in de kroeg publiekelijk je excuses aanbieden, met de verzekering dat je hebt ingezien hoezeer je vraag bijdroeg aan een onveilige werksfeer en de belofte dat je zult werken aan je communicatievaardigheden. Marrakech (overleg) 9 jul 2020 09:46 (CEST)
@Ad Huikeshoven: mijn verontschuldigingen voor die verkeerde link.
@Marrakech: ik hoopte met mijn bijdrage hierboven (die overigens geen vraag was) juist dat probleem te belichten, maar blijkbaar heb ik dat wat te onderkoeld gedaan. De aanpak - met name de bewoordingen van Our Standards - is typerend voor Angelsaksische rechtssystemen: caoutchouc-bepalingen die pas in de praktijk in "rechterlijke" uitspraken kristalliseren tot daadwerkelijk inhoudelijke criteria. In continentale rechtssystemen zoals de onze zijn we dat niet gewend en, daar blijf ik bij, de RvM en het ArbComreglement bieden meer (en voldoende) mogelijkheden om ongewenst gedrag aan te pakken. Op nl:wiki, die ik elders al de wiki van de onbegrensde tweede kansen noemde, zitten de grootste problemen in (het gebrek aan draagvlak voor) handhaving. Zo'n UCoC verandert daar weinig aan. Wutsje 9 jul 2020 17:29 (CEST)
@Wutsje excuses aanvaard. Geen probleem. Bij het laatste sla je de spijker op zijn kop: het probleem zit in gebrek aan (draagvlak voor) handhaving van normen die we wel hebben. Mijns inziens zijn de voorbeelden van onaanvaardbaar gedrag, die het Bijdragerconvenant noemt:
 • Het gebruik van geseksualiseerde taal of afbeeldingen, en seksuele aandacht of toespelingen van welke aard dan ook
 • Trollen, beledigende of denigrerende opmerkingen maken en persoonlijke of politieke aanvallen
 • Publieke of particuliere intimidatie
 • Publiceren van privé-informatie van anderen, zoals een fysiek of e-mail adres, zonder uitdrukkelijke toestemming
wel concreet, en de handhavingsrichtlijnen (in versie 2.0) genuanceerder, dan in RvM. Bijvoorbeeld in een correctie door een geschreven private waarschuwing met uitleg.
De vraag blijft, zijn we bereid met elkaar de normen voor aanvaardbaar gedrag met elkaar te handhaven? Wat houd je tegen om het te doen? Wat heb je nodig om het wel te doen? De universele gedragscode gaat voor alle 1000 wikis gelden. De meerderheid daarvan heeft nog geen gedragscode. Voor die wiki zal het verschil wel groter zijn. Het overleg hier wil ik over handhaving hebben, vandaar dat ik de projectpagina leeg heb gelaten. Ad Huikeshoven (overleg) 9 jul 2020 17:48 (CEST)

@Ellywa: Sta er 100% achter, handhaving, geschilbeslechting en tenuitvoerlegging t.a.v. zwaardere sancties uit elkaar te trekken. De principiële idee achter het voorstel verdient m.i. bredere overdenking en uitwerking. Mede tegen de achtergrond dat de vrijheid van meningsuiting wordt beperkt als je iemand handhavend een blokkade oplegt. Ook anderen zijn daarover bezorgd. De vertrouwelijkheid uitwerken. Bv data mbt geschilbeslechting op NL servers opslaan zodat NL dataprivacy-wetgeving geldt. De Wikimedia Foundation is als privaatrechtelijk bedrijf (zonder winstoogmerk) de "wetgevende, uitvoerende en oordeelvormende macht". De gemeenschap van NL Wikipedianen is niet zelfstandig georganiseerd. Doe je dat wel, kun je subsidie krijgen van de WMF (en natuurlijk ook van anderen). Als in de nabije toekomst wordt gevraagd de door de WMF opgestelde universeel geldende regels Wikimedia-breed te handhaven, lijkt bijstand van T&S op lokaal level nodig, maar dat is (nu nog) niet onafhankelijk. Ongeregistreerd bewerker JustB 2001:16B8:1134:D501:FC70:1AEF:713B:9D26 20 feb 2021 11:54 (CET)

Gedragscode voor de WMFBewerken

Deze gedragscode voor de WMF lijkt me een veel beter idee dan de gedragscode die zijzelf aan de verschillende gemeenschappen wil opdringen.

De laatste gedragsregel – The WMF recognizes that it is, by far, less diverse than the different communities representing all cultures of the world. It will not attempt to impose their notions of civility upon the communities with very diverse cultural backgrounds in the form of a central "code of conduct" – legt een interessante paradox en ongerijmdheid bloot: het voornemen van de WMF om wereldwijd alle chapters te onderwerpen aan een en dezelfde gedragscode staat haaks op haar zelfverklaarde streven naar diversiteit. De preoccupatie met vermeende privileges, en de idee dat bepaalde groepen die zouden ontberen, is bijvoorbeeld in oorsprong exclusief Amerikaans. Toch klinkt die preoccupatie duidelijk door in de Contributor Covenant die de grondslag moet vormen van de universele gedragscode (Vraag: Doesn’t this code of conduct just promote political correctness? Antwoord: Only if you define political correctness as the belief that women, non-binary people, gay, lesbian, queer, and/or transgender people, people of color, and people of different religious backgrounds should be afforded the same rights and privileges as everyone else). Marrakech (overleg) 4 jul 2020 10:31 (CEST)

Volunteers sought; Interim Trust and Safety Case Review CommitteeBewerken

Hi,

Ik zie nog niet dat dit al ter sprake is geweest, maar WMF zoekt nu dus naar vrijwilligers die plaats willen nemen in de commissie die ingebrachte zaken wil beoordelen. oproep - functie-inhoud - verklaring van de Board hierover van mei dit jaar

Ciell 10 jul 2020 16:31 (CEST)

Uitnodiging deel te nemen aan het gesprekBewerken

Hallo allemaal. We zijn blij dat we een concept van de Universele Gedragscode met jullie kunnen delen - voor beoordeling en feedback. Het bestuur van de Wikimedia Foundation heeft eerder dit jaar mandaat gegeven voor de ontwikkeling van deze code. De redactiecommissie van de Universele Gedragscode wil graag weten of onderdelen van dit concept een uitdaging zouden vormen voor jou of je werk. Ontbreekt er iets in dit concept? Neem svp deel aan de discussie en nodig ook anderen uit die wellicht geïnteresseerd zijn om mee te doen.

Mervat (overleg) 9 sep 2020 21:58 (CEST)

Concept voorgelegd aan bestuur van de Wikimedia FoundationBewerken

Op 13 oktober 2020 is een concept van de Universele gedragscode voorgelegd aan het bestuur van de Wikimedia Foundation. De Nederlandse vertaling daarvan is van meta naar de projectpagina gekopieerd. In hoeverre het bestuur van de Wikimedia Foundation het concept besproken heeft is onbekend. Afgelopen zomer stond nog in de planning dat het bestuur het concept zou ratificeren in oktober 2020. Momenteel zoekt de Wikimedia Foundation naar facilitators, waaronder voor het Nederlandse taalgebied, om een discussie over de universele gedragscode in het eerste halfjaar van 2021 te faciliteren, zie https://boards.greenhouse.io/wikimedia/jobs/2439534?gh_src=d2dba98c1us. Ad Huikeshoven (overleg) 28 nov 2020 11:17 (CET)

Wikipedia:Universele gedragscodeBewerken

De onderstaande tekst is hier gecopieerd vanaf Overleg gebruiker:Ad Huikeshoven.

In de opzet van de Wikipedia:Universele gedragscode heb ik een en ander aan relativering aangebracht, want het leek alsof dit een reeds geldende richtlijn was. Mocht ik hier wat gemist hebben, dan hoor ik dit graag. Mvg, -- Mdd (overleg) 26 jan 2021 11:26 (CET)

Het klopt dat de tekst nog niet definitief is. Het was een kopie van de originele vertaling op meta. Wil je de vertaling aanpassen, pas die dan aan op meta. Wil je een wijziging in de concept richtlijn, doe dan een verzoek op de overlegpagina op meta. Het is niet handig wanneer de tekst hier afwijkt van de originele tekst op meta. Ad Huikeshoven (overleg) 26 jan 2021 11:38 (CET)
Bedankt Ad, ik heb dit even laten bezinken, en heb gezien dat jij die vertaling hebt geupdate. Wat ik hier op de Wikipedia NL graag wens te zien is, dat die gedifferentieerde opzet op Meta met vijf tabbladen hier ook wordt gespiegeld. Hiermee kan er hier meer plek komen voor de strategische discussie hieromtrent, naast alle operationele discussie in de Kroeg.
Wat mij betreft komt er nog een zesde tabblad met beeldvorming op de Wikipedia organisatie. Dat kan beginnen met een consolidatie van die functiebeschrijving, die je in mei 2020 hier bent aangevangen. Dit kan dan resulteren in een geconsolideerde functiebeschrijving versie 2020.
Binnen afzienbare tijd zal een eerste versie van de Universal Code of Conduct geconsolideerd worden, en die zal met de tijd wellicht ook nieuwe versies krijgen. Zoiets kan ook met de Wikipedia organisatiebeschrijving gebeuren. Op termijn kan deze organisatiebeschrijving ook verbeterd worden met inzet van meerdere methoden en technieken.
Wat ik op het moment op Meta mis hier is een fatsoenlijk overzicht van waar we vandaan komen en waar we naar toe willen zonder al die toeters en bellen. Dat verhaal kan hier onder een extra tabblad "historie en tijdlijn" ook uitgelegd worden: wat gebeurt hier lokaal en wat globaal.
Wat er zodoende uitgebouwd kan worden is een lokaal platform voor wat meer strategisch denken en werken, het luchtkastelen bouwen zogezegd. Op Commons heb ik ook al recentelijk een balletje opgeworpen, zie hier, omtrent verbetering van de medezeggenschap in de vorm van een medezeggenschapsraad of een overlegplatform. Gelijksoortig overleg als wat afgelopen jaar heeft plaats gevonden kan hier worden vervolgd en al dan niet geconcretiseerd.
Omtrent dit alles kunnen we klein beginnen met een eerst de voorziening hier wat uit te breiden, zoals in het eerste punt aangegeven en waarvoor ik afgelopen week reeds een eerste aanzet heb gemaakt. -- Mdd (overleg) 30 jan 2021 21:39 (CET)
De Wikimedia Foundation begint binnenkort een discussie die zeker een half jaar zal duren over handhaving. Die organisatiebeschrijving waarnaar jij verwijst kan behulpzaam zijn in de discussie over wie waar wie op aanspreekt, wil aanspreken, kan aanspreken, zal aanspreken, en in hoeverre mensen hier accepteren om door anderen aangesproken te gaan worden op hun gedrag. Het bestuur van de Wikimedia Foundation zou een besluit hebben genomen over vaststelling van de gedragscode met enkele amendementen, maar dat besluit heb ik nog niet gezien. Ik heb ook nog geen idee welke rol de WMF verwachten van lokale projecten in de komende discussie. Ad Huikeshoven (overleg) 30 jan 2021 21:50 (CET)
Het lijkt me in dit kader een goede zaak dat de Nederlandse Wikipedia gemeenschap hier de ruimte krijgt om te anticiperen, en dat kan om te beginnen door de voorzieningen hier wat uit te breiden. Ik kan de gedifferentieerde opzet op Meta met vijf tabbladen hier wel verder spiegelen, als je daar geen bezwaar tegen hebt. -- Mdd (overleg) 31 jan 2021 00:45 (CET)
Voel je vrij en ga je gang Ad Huikeshoven (overleg) 31 jan 2021 11:40 (CET)
Einde van gekopieerd tekst

Afgelopen week heb ik zoals hier boven valt te lezen een voorstel gedaan om de opzetten van deze project pagina op de lokale wiki wat verder te differentiëren. Hiertoe wil ik om te beginnen de volgende stappen:

 1. De projectpagina Wikipedia:Universele gedragscode wordt in lijn gebracht met de project pagina Universal Code of Conduct op meta.
 2. De tekst van de gedragcode komt in de pagina Wikipedia:Universele gedragscode/Beleidstekst - feitelijk een copy van de Universele gedragscode/Tekst van het beleid op meta
 3. Op de overlegpagina hier komt ook een archief, waarbij het grootste gedeelte van de afgelopen discussie in 2020 wordt gearchiveerd.

Indien geen van de zo'n 15 directe betrokkenen onoverkomelijke bezwaren heeft, dan zal ik dit vanaf morgen doorvoeren. -- Mdd (overleg) 5 feb 2021 16:32 (CET)

Bij nader inzien zal ik hier de regie niet overnemen, en zou ik @Ad Huikeshoven: willen vragen om soortgelijke actie te ondernemen. In dit kader ben ik zelf ook benieuwd of er nog een expliciete consultatie komt hier op Wikipedia-NL vergelijkbaar met de opzet op Commons? -- Mdd (overleg) 16 feb 2021 14:44 (CET)
Op Commons is de regie in handen van een door de WMF betaalde facilitator. Ik ben begonnen een peiling op te zetten in het opinielokaal. Ad Huikeshoven (overleg) 17 feb 2021 14:16 (CET)

Het bestuur van de WMF heeft de Universele gedragscode geratificeerdBewerken

Het bestuur heeft de volgende tekst: meta:Universal_Code_of_Conduct/Policy_text geratificeerd. De uiteindelijke tekst wijkt iets af van het concept dat in oktober 2020 werd gepubliceerd. De vertaling naar het Nederlands op meta is niet up to date. Evenmin is de tekst op de projectpagina Wikipedia:Universele gedragscode up to date. Tot juli 2021 zal er discussie zijn over hoe dit beleid te handhaven. Het T&S team van de WMF gaat die discussie leiden. Ad Huikeshoven (overleg) 3 feb 2021 10:10 (CET)

Discussie in de Kroeg n.a.v. ratificatieBewerken

Dat is jammer. Mi moet WMF faciliteren en zich verder niet bemoeien met de gemeenschap. — Zanaq (?) 3 feb 2021 10:25 (CET)
(Op persoonlijke titel) Vergis ik me niet, dan heeft deze ratificatie vanwege art. 1.2 van de reglementen van de Arbitragecommissie impliciet het gevolg dat de UCoC mede als uitgangspunt gaat gelden bij beslissingen van de Arbitragecommissie. Misschien is het goed dat de gemeenschap expliciet gaat maken welk beleid in dit opzicht gewenst is. Josq (overleg) 3 feb 2021 10:59 (CET)
Ik zie niet zo hoe dit invloed heeft op de Arbitragecommissie: volgens mij zijn de delen die van toepassing zijn al lang van kracht, en de rest is lijkt niet echt relevant. Zie onder. — Zanaq (?) 4 feb 2021 12:23 (CET)
Ik zie geen reden waarom het anders zal zijn voor de arbcom, de arbcom behandelt wangedrag dat door gebruikers bij hun gemeld wordt. Het kan hooguit meer duidelijkheid geven wat er onder het wangedrag moet worden verstaan, maar wangedrag was altijd al onacceptabel. Binnen nl-wiki hadden we dat al redelijk geregeld, maar binnen WMF maar amper. Romaine (overleg) 13 feb 2021 16:28 (CET)

Over de CodeBewerken

Er is uiteraard wel een en ander aan te merken. In volgorde van makkelijkheid:
 • Unacceptable behavior: eigenlijk niets op aan te merken, maar was het niet al tijden onacceptabel gedrag, en waarvoor is het nodig dat op te schrijven? Het is ook onacceptabel gedrag als het niet in de voorwaarden staat. (Het taalgebruik in deze sectie vind ik zeer acceptabel.)
 • Why We Have a Universal Code of Conduct - Op zich aardig, maar opgeschreven in de vorm van managementgewouwel. We believe in empowering as many people as possible to actively participate in Wikimedia projects and spaces, to reach our vision of a world in which everyone can share in the sum of all human knowledge. Blegggh. Wat is er mis met iets als Our mission is to gather and share the sum of all human knowledge. As many people as possible should be able to actively participate in Wikimedia projects and spaces? Empower is voor mij een bullshitbingowoord.
 • Expected behaviour:
  • Practice empathy - uiteraard wenselijk, maar zo moeilijk en oncontroleerbaar dat het geen praktische uitwerking kan hebben. En dat zou ook gebruikers met minder empathie uitsluiten uit de gemeenschap: we willen inclusief zijn.
  • Assume good faith, and engage in constructive edits - Dit is al tijden een richtlijn: helemaal niet nodig dat officieel te "ratificeren".
  • Respect the way that contributors name and describe themselves.. Uiteraard, maar een beetje onzinnig ingevuld. Ja, we respecteren je gebruikersnaam, en spreken je aan met je gekozen gebruikersnaam.
   • Iemands ethniciteit, seksuele voorkeur of gender is irrelevant voor de opbouw van de encyclopedie. Is het zelfs niet beter dat ook niet openbaar te maken?
   • We gaan toch geen andere talen leren om iemands naam goed uit te spreken? Translitereren is bovendien vaak wel zo praktisch.
   • We hebben wel eens conflicten met doven of genderactivisten. Niet respect maar verifieerbare feiten zijn de manier om daarmee om te gaan.
   • Respecteer ook gebruikers die mensen met onconventionele voornaamwoorden aanspreken of je in bochten wringen om het te vermijden maar onzin vinden. (Voor de duidelijkheid: dat is niet mijn mening, maar ook die mening moet getolereerd worden. Respecteer niet alleen gebruikers met "politiek correcte" meningen.)
  • Het maakt geen onderscheid tussen gebruikers en meningen. Waar gebruikers uiteraard gerespecteerd moeten worden als mens, hoeven meningen helemaal niet gerespecteerd te worden: dat is essentieel voor vrije discussie (Triggerwaarschuwing, Safe space).
(Zelf heb ik de neiging om als men probeert regels op te leggen die toch al gevolgd werden te stoppen met het volgen van die regels waar handig/mogelijk: vertel me niet wat ik moet doen, vooral niet als ik het toch al deed.)
De twee grootste problemen die ik dus zie zijn het buitensluiten van gebruikers met minder politiek correcte denkbeelden, en het vervangen van verifieerbare feiten door respect. — Zanaq (?) 4 feb 2021 12:23 (CET)
Je betrekt dit allemaal op NLWP alleen, maar er zijn ook andere, jongere Wikipedia's die misschien nog niet alle praktische richtlijnen op orde hebben. The Banner Overleg 4 feb 2021 13:19 (CET)
Het punt dat The Banner maakt heeft Ciell ook al eens gemaakt. Die kanttekening is natuurlijk grotendeels correct, echter mi niet van toepassing op alle hier genoemde punten, en wij zijn nu eenmaal de nederlandstalige wikipedia. Bijvoorbeeld ook op "achtergebleven" projecten lijkt het mij een goed idee om uit te gaan van verifieerbare feiten en gewoon klare taal te spreken. Ze hadden ook de keuze kunnen maken om te ondersteunen en stimuleren. Give a man a fish.... — Zanaq (?) 4 feb 2021 21:09 (CET)
... en hij heeft nog niets te eten omdat hij geen gereedschap heeft om de vis schoon te maken!
En juist dit gereedschap kan door de Universal_Code_of_Conduct aangeleverd worden. The Banner Overleg 4 feb 2021 21:37 (CET)
Duidelijk de essentie niet begrepen.... — Zanaq (?) 6 feb 2021 01:43 (CET)
Die Code is niet bedoeld om te helpen, het is een stok die men nodig denkt te hebben om onaangepaste collega's weg te kunnen jagen. Peter b (overleg) 5 feb 2021 11:07 (CET)

Over het woord "we"Bewerken

We hebben wel eens conflicten met doven of genderactivisten.: is dat een pluralis majestatis? Wie bedoel jij @Zanaq precies met 'we'? Ecritures (overleg) 4 feb 2021 14:18 (CET)
Dat laatste schoot mij ook meteen te binnen, The Banner! Vinvlugt (overleg) 4 feb 2021 15:39 (CET)
"We" refereert zoals bijna altijd aan (de consensus onder) de gemeenschap. Ik denk aan gevallen als dit en dit. — Zanaq (?) 4 feb 2021 16:40 (CET)
Begrijp ik je nu werkelijk goed? Met "we" bedoel je dus (de consensus onder) de gemeenschap. Dat is dus exclusief genoemde doven of genderactivisten. Bedoel je werkelijk te zeggen dat je doven of genderactivisten buiten je definitie van "we" plaatst? Dat je deze mensen dus buiten (de consensus onder) de gemeenschap plaatst? Bedoel je dus eigenlijk dat iemand met afwijkend- of minderheidsstandpunt niet bij dat "we" hoort? Sluit je nu dus mensen zelf hiermee uit? Ik hoop dat je bedoelt te zeggen dat er onderlinge conflicten bestaan. Elly (overleg) 4 feb 2021 22:08 (CET)
Ik begrijp niet waar het punt met "we" nu plotseling vandaan komt. We praten volgens mij al tijden over "we", ik in elk geval wel, en daar zijn nooit problemen over geweest, bijvoorbeeld dit vage gebruik van "we" in 2012: Zoals wel vaker heeft de gemeenschap gewoon de verkeerde keuze gemaakt, maar die gaan we dus gewoon doorvoeren. Die verschuivende betekenis afhankelijk van de context is juist de waarde van "we". Dit lijkt wederom af te leiden van de werkelijke inhoud die met AGF volgens mij door iedereen te begrijpen is. Natuurlijk kunnen we altijd de slechtste interpretatie kiezen, maar we gaan als het goed is uit van AGF. — Zanaq (?) 5 feb 2021 12:29 (CET)
Je moet ver terug reiken om met een leuk verhaal te komen over "wij"... The Banner Overleg 5 feb 2021 12:52 (CET) Ik denk niet dat "wij" c.q. de gemeenschap daar veel waarde aan zal hechten.
Waarom zou ik om het jarenlange gebruik van "we" te illustreren een voorbeeld van gisteren pakken? Dit is wederom zinloze afleiding van de werkelijke inhoud. — Zanaq (?) 5 feb 2021 13:26 (CET)
Nee hoor, dit is noch niet inhoudelijk, noch een zinloze afleiding. The Banner Overleg 5 feb 2021 19:40 (CET)
Het gaat niet over de Code of Conduct maar over het gebruik van het woordje "we" dus heeft het inhoudelijk niets te maken met de Code of Conduct waar het hierboven over gaat. — Zanaq (?) 5 feb 2021 20:15 (CET)
Dan waarom begon jij dan over We hebben wel eens conflicten met doven of genderactivisten. Niet respect maar verifieerbare feiten zijn de manier om daarmee om te gaan. als je het zelf al geen inhoudelijke reactie vind? The Banner Overleg 5 feb 2021 22:14 (CET)
Stop met flauwekul aub: dat volgt weer eens op geen enkele wijze uit wat ik zeg. — Zanaq (?) 6 feb 2021 00:12 (CET)
Vind je het niet lastig om jouw eigen woorden te ontkennen? Keer op keer op keer op keer op keer? The Banner Overleg 6 feb 2021 00:25 (CET)
Eens met Zanaq: dit heeft niets meer te maken met zijn uitgebreide commentaar. De likkebaardende verontwaardiging over het woordje 'we' is een triest schouwspel. Marrakech (overleg) 6 feb 2021 00:39 (CET)
The Banner, mag ik je een verzoek doen? Jij en ik weten dat de overlegbijdragen van Zanaq nergens toe leiden, omdat ze eindeloos blijven herkauwen op gedane zaken en op beslissingen die toch geen keer nemen. Wanneer er tussen de woordenbrij dan eens iets zit dat belangwekkend is, kan hij door tekortschietend sociaal en psychologisch inzicht geen bijval opwekken of medestanders mobiliseren en zelfs geen leerzame discussie entameren. Hij heeft een paar reële kritiekpunten op de code, maar er komen amper reacties omdat het toch niets opbrengt. Je gehakketak met hem over de zoveelste onhandig geformuleerde opinie dient noch de encyclopedie noch de Wikipedie, maar bederft wel de sfeer, wat zeker niet alleen aan hem ligt. Zou je willen overwegen om hem te negeren, zoals de meeste collega's inmiddels doen? Het vraagt wat zelfbeheersing, dat weet ik, maar de beste oplossing lijkt me toch om hem in quarantaine te zetten. Laat hem met zijn eigen navel discussiëren  →bertux 6 feb 2021 01:09 (CET)
Je kan het helaas niet zien dat ik vanavond heb besloten drie mensen verder te negeren, waaronder Z. The Banner Overleg 6 feb 2021 01:37 (CET)
En dus kan het door mij geplaatste tussenkopje mooi blijven staan. — Zanaq (?) 6 feb 2021 01:43 (CET)
Dat het nergens toe leidt is inderdaad duidelijk, aangezien de code is geratificeerd. Leerzame discussie daar werd op zich wel op gehoopt. Bedankt voor het advies aan The Banner, jammer dat het grenst aan een persoonlijke aanval. — Zanaq (?) 6 feb 2021 01:29 (CET)
Ik heb inderdaad aardig wat moeten schrappen om net binnen de marges te blijven, maar je hebt goed opgemerkt dat ik je als een probleemgebruiker beschouw, die schadelijk is voor de encyclopedie. Je vertrek zou ik zeker appreciëren →bertux 6 feb 2021 01:42 (CET)

Minder autonomie voor de arbitragecommissie en de Wikipedia gemeenschap en dan...??Bewerken

Eergisteren heeft @Josq: reeds gesteld, dat de UCoC mogelijk een uitgangspunt wordt bij beslissingen van de Arbitragecommissie. Wat ik me verder afvraag is of de WMF naar de toekomst zich ook wil gaan mengen in de Wikipedia gemeenschap met de UCoC ind de hand.

Als ik me niet vergist heeft een artikel in 2017 het denken over het beheer op Wikipedia in een stroomversnelling gebracht: Het artikel "Handful of “highly toxic” Wikipedia editors cause 9% of abuse on the site" van Annalee Newitz van 2 oktober 2017 op de Ars Technica website.

Op Wikipedia zelf wordt immers al jaren gerapporteerd over de slechte werksfeer, en dit is een topprioriteit geworden. Met de Universele gedragscode zijn vooral allerlei vormen van wangedrag geformuleerd. Nu is er dan een tweede fase opgezet om na te denken over de wijze, hoe men dit gestalte gaat geven.

Zelf is er al het idee geopperd, dat er een nieuwe vorm van onfhankelijke rechtsspraak kan komen, zoals bijv. hier. Het kan ook zijn dat juist de arbitragecommissie of zelfs de WMF meer zeggingskracht krijgen.

Het lijkt erop dat hoe dan ook, de autonomie van de arbitragecommissie en de Wikipediagemeenschap wordt ingeperkt. Wat ik verder mis in dit echter verhaal is of en hoe het er allemaal beter op wordt? Men lijkt te veronderstellen, dat als het slecht gedrag wordt uitgefilterd het automatisch beter gaat.

Het lijkt mij een goede zaak, dat deze inzet tot een goed einde wordt gebracht. Daarnaast is er echter meer nodig door men serieus naar alle betrokkenen gaat kijken, waar het schort, en hoe men de samenwerking werkelijk kan verbeteren...!? -- Mdd (overleg) 5 feb 2021 21:58 (CET) / 6 feb 2021 02:15 (CET)

Wie spreekt wie wanneer waar op aan?Bewerken

In hoeverre zijn "we" op de Nederlandstalige Wikipedia bereid om elkaar aan te spreken op ontoelaatbaar gedrag? En hoe gaan "we" dat doen? En als ik klachten heb over het gedrag van een ander, bij wie kan ik dat vertrouwelijk melden? Hoe weet ik zeker dat er met die melding echt vertrouwelijk wordt omgegaan? Wat zijn jullie ideeën daarover? Ad Huikeshoven (overleg) 6 feb 2021 12:44 (CET)

Voor zover ik overzie is er binnen NL Wikipedia geen mogelijkheid om een klacht vertrouwelijk te melden. Elly (overleg) 6 feb 2021 13:03 (CET)
De mod-maillijst komt daar denk ik het dichtst bij in de buurt. Maar als mods tekenen we geen verklaring. Encycloon (overleg) 6 feb 2021 13:17 (CET)
Voor zover ik weet tekenen ook de Arbcomleden geen vertrouwelijkheidsverklaring. OTRS-ers en Checkusers doen dat wel, maar dat zijn beide geen instituten die klachten behandelen. Er is op NL Wikipedia altijd een wens geweest tot openheid en transparantie. Dit heeft echter ook een schaduwkant. Elly (overleg) 6 feb 2021 13:37 (CET)
In hoeverre vind je dat er wel de mogelijkheid zou moeten zijn om een klacht vertrouwelijk te melden? Ad Huikeshoven (overleg) 6 feb 2021 23:00 (CET)
Als het gaat om zaken als intimidatie is vertrouwelijkheid volgens mij bijna essentieel. Met dit soort zaken speelt angst voor wraak of andere negatieve gevolgen, het is niet voor niets dat bij vertrouwenspersonen bij vrijwilligersorganisaties en bedrijven anonimiteit altijd gegarandeerd word initieel.   Akoopal overleg. 7 feb 2021 17:23 (CET)
Hierover heb ik een opiniepeiling aangemaakt Wikipedia:Opinielokaal/Universele gedragscodemet voorgestelde looptijd 1 maart tot 30 april. @Akoopal: kun je naar die peiling kijken of ie zo aangekondigd kan worden, of dat ie nog eerst aangepast moet worden? Ad Huikeshoven (overleg) 13 feb 2021 10:48 (CET)
Ik zou het een andere titel geven: het gaat eigenlijk niet echt over de Universele Gedragscode. En misschien kun je wat meer context geven van wat er momenteel is (WP:OTRS en trouwens al wel WP:RVM#Vertrouwelijk), en hoe zo'n kanaal er eventueel uit zou kunnen zien en wat daar eventueel voor nodig is (moderatoren die een verklaring tekenen? Of hoeven het geen moderatoren te zijn? Wat zou de taak zijn van vertrouwenspersonen; zelf ingrijpen of vooral luisteren en meedenken?) Encycloon (overleg) 13 feb 2021 11:00 (CET)
Ad Huikeshoven, een opiniepeiling kan een mooi instrument zijn, maar kan je aangeven waarom je daar twee weken mee wil wachten en er dan ook nog twee maanden voor uit wil trekken? Dat je de opzet goed wil hebben, en daar de tijd voor uittrekt, lijkt me verstandig. Maar een periode van twee maanden om opinies in kaart te brengen, lijkt me erg lang. Met vriendelijke groet, RonnieV (overleg) 16 feb 2021 15:33 (CET)
WMF T&S heeft tot 1 juli uitgetrokken voor de wereldwijde discussie over handhaving universele gedragscode. Er is geen haast. En zo houd ik ook nog tijd over voor een stemming. Ad Huikeshoven (overleg) 17 feb 2021 14:15 (CET)
Naar mijn ervaring heeft bijna iedere geïnteresseerde in een peiling na zo'n twee weken wel gestemd. Dus als je doel is om opinies in kaart te brengen over (vooralsnog) enkel de principiële vraag of zo'n kanaal er moet komen, lijkt mij twee maanden inderdaad wel wat veel. Encycloon (overleg) 17 feb 2021 14:25 (CET)
1. Om in te gaan op de eerste vraag: maar beperkt. Er zijn een aantal gebruikers die structureel de randen opzoeken met hun gedrag en er mee weg denken te komen. Er is hen daar zo vaak wel iets van gezegd, maar wordt er niets mee gedaan.
2. Hoe we dat zouden kunnen doen is een raadsel, omdat voor de onder 1 genoemde gebruikers er geen afschrikmiddel bestaat. In het ergste geval een blokkade van bv een week, daarna even rustig aan doen, en na een tijdje is het weer raak.
3. Vertrouwelijk melden is denk ik grotendeels een utopie. Niet omdat het niet geheim gehouden kan worden, maar omdat er meestal een duidelijke specifieke casus aan ten grondslag doen waarbij een bepaald ander persoon bij betrokken is. Als persoon A wangedrag tegen B doet, B klaagt daarover met geheimhouding bij C, C meldt bij A dat het wangedrag is (zonder te vertellen wie er klaagde), dan weet A wie er geklaagd heeft. Een uitzondering is wanneer persoon A naar talloze andere personen zich misdraagt. Romaine (overleg) 13 feb 2021 16:43 (CET)

Wikiquette, Bijdragerconvenant, of Universele gedragscodeBewerken

Wat is de basisrichtlijn voor gedrag en waar we elkaar hier op de Nederlandstalige Wikipedia elkaar aanspreken? Is dat

 1. De bestaande Wikipedia:Wikiquette, of
 2. Het Bijdragerconvenant dat door tienduizenden open source projecten hebben omarmd, of
 3. De Universele gedragscode (link naar de door het bestuur van de Wikimedia Foundation geratificeerde Engestalige tekst op meta, omdat zowel de vertaling op meta niet gereed is, en Wikipedia:Universele gedragscode ook nog niet overeenkomt met de geratificeerde tekst)?

Wat vinden jullie? Komen we daar snel uit? Hoe lang moeten we daarover discussiëren? Op welk moment leggen we de keuze voor in het Wikipedia:Opinielokaal? Zouden we er een stemming over moeten doen in het Wikipedia:Stemlokaal? Ad Huikeshoven (overleg) 6 feb 2021 12:53 (CET)

Op dit moment lijkt mij de basisrichtlijn toch echt WP:WQ (en onderliggende Wikipedia-pagina's). Eventueel kunnen daarin natuurlijk wel elementen van andere pagina's verwerkt worden. Encycloon (overleg) 6 feb 2021 12:56 (CET)
Is de vraag theoretisch of praktisch? Praktisch gezien is de eerste in ieder geval niet omdat die niet concreet/duidelijk wat wangedrag is (sowieso hebben we daar geen pagina over dat ik weet). De derde praktisch gezien ook niet, omdat die pagina vooral extremen beschrijft. Stel je voor, er is een andere gebruiker die beschrijft wat jij zou denken (hetgeen incorrect is). Niet met een vraag of je dit denkt/bedoelt, maar met een hele stellige bewering dat dit een feit is. Kan een van die drie helpen om dit probleem op te lossen? Volgens mij niet. En zo zijn er vast nog genoeg andere dingen te bedenken die ook niet hiermee opgelost kunnen worden. Romaine (overleg) 13 feb 2021 16:53 (CET)

Open brief aantal Arbcoms aan bestuur Wikimedia FoundationBewerken

Ter informatie: op 26 maart hebben leden van een aantal Wikipedia Arbcoms een open brief aan het bestuur van de Wikimedia Foundation gepubliceerd. Hierin geven ze hun mening over de implementatie van de Universal Code of Conduct. Sandra Rientjes - Wikimedia Nederland (overleg) 30 mrt 2021 13:14 (CEST)

Terugkeren naar de projectpagina "Universele gedragscode".