Overleg:Vectorruimte

Onderwerp toevoegen
Openstaande onderwerpen

Ik verwijder in

V is gesloten onder de optelling

de link van "optelling", omdat de optelling van vectoren niet noodzakelijk overeenkomt met de optelling van "gewone" getallen, en de uitleg over "optelling" waarnaar gelinkt wordt, gaat over "gewone" getallen.

Groetjes, Pieter Penninckx


We hebben een probleempje: nu staat er: vectorruimte over een veld K. Nu blijkt dat de Nederlanders dit een lichaam noemen. We zouden dus overal "veld" kunnen vervangen door "lichaam", ware het niet dat de Belgen een scheef lichaam, lichaam noemen:

Belgen Nederlanders Engels
Veld Lichaam Field
Lichaam Scheef Lichaam  ?

Een (BE: lichaam) of (NL: scheef lichaam) is een veld zonder de eis van commutativiteit (je begrijpt wat ik bedoel, he).

Omdat ik zelf geen Nederlander ben, ben ik hier natuurlijk niet 100% zeker van. Dus: Nederlanders, klopt dit?

De Dikke Van Daele (11de druk) is neutraal: noch bij veld, noch bij lichaam wordt er iets gezegd over wiskunde. Hoe lossen we dit op? Pieter Penninckx 22 jul 2003 15:00 (CEST) en later verduidelijkt Pieter Penninckx 23 jul 2003 10:47 (CEST)

Ik heb een voorstel voor een oplossing: we gebruiken enkel de woorden veld en scheef lichaam. (Met vermelding dat de Nederlanders een veld, lichaam noemen, als we spreken over een veld, en als we spreken over een scheef lichaam, vermelden we dat de Belgen dit lichaam noemen.) Op die manier hebben we een niet mis te interpreteren terminologie, en komen we zowel tegemoet aan de Belgen als (een beetje) aan de Nederlanders. Pieter Penninckx 24 jul 2003 15:34 (CEST)
Hallo Pieter, ik kan geen uitsluitsel geven over je voorstel, maar het lijkt me prima, helaas weet ik de juiste terminologie niet (meer). College lineaire algebra is wel erg lang geleden.... Het kan zijn dat Gebruiker:Peter Bruin het weet, hij studeert wiskunde, maar leest dit misschien niet vanzelf, dus misschien via zijn overlegpagina. Groeten, Elly 25 jul 2003 10:04 (CEST).
Ik denk dat de meeste Nederlanders het wel eens zijn over de benaming 'lichaam' voor field (deze benaming volgt het Duits (Körper) en voor zover ik me kan herinneren ook het Frans (corps)). Om het nog wat ingewikkelder te maken: voor 'scheef lichaam' (een niet noodzakelijk commutatief lichaam, oftewel een ring waarin elk element ongelijk aan 0 een inverse heeft) heb ik (in Leiden) het woord 'delingsring' geleerd. In het Engels bestaan er overigens zelfs drie woorden voor: skew field, division ring en division algebra (zie MathWorld). Het lijkt mij (iets) beter om in plaats van 'scheef lichaam' het woord 'delingsring' te gebruiken, aangezien 'scheef lichaam' voornamelijk zin heeft als ook het begrip 'lichaam' gebruikt wordt. Groetjes, Peter Bruin 1 aug 2003 19:28 (CEST)
Danku, dat lijkt mij een goede oplossing. Het enige nadeel is dat je het kan verwarren met "quotiëntring".Om dit probleem op te lossen volstaat echter de vermelding "Een delingsring, niet te verwarren met quotiëntring, ...".Pieter Penninckx 2 aug 2003 15:39 (CEST)
Na lezing van de discussie ben ik toch van mening dat het Engelse 'Field' in het Nederlands zou moeten worden aangeduid met 'lichaam', simpelweg omdat dat de term is die in Nederland hiervoor wordt gebruikt. Het taalgebied van het Nederlands is natuurlijk groter dan alleen Nederland, maar ik ben wel van mening dat Wikipedia in ieder geval voor de Nederlandse Nederlandstaligen correct zou moeten zijn!! Lichaam dus, mijns inziens. Gezien de problematiek betreffende de andere terminologie in België moet dit dan wel op de definitiepagina goed worden toegelicht. Met vriendelijke groet, Bob.v.R 3 apr 2004 17:12 (CEST)

Beste mensen, hierbij het voorstel om voor datgene waaronder in Nederland 'lichaam' wordt verstaan (het Engelse 'field') ook inderdaad consequent het woord 'lichaam' te gebruiken (met een verwijzing naar het woord 'veld'). Het voorstel is om dit per 27 april 2004 in te voeren, zodat er voordat het zover is, ruimte is voor discussie. Met vriendelijke groet, Bob.v.R 12 apr 2004 23:56 (CEST)

Pieter Penninckx heet het mommenteel nogal druk, gelieve hem reactijtijd te geven (er kwam pas een bericht op zijn overlegpagina op 27 april). Wilinckx 27 apr 2004 21:11 (CEST)
Ik vind dat geen goed idee. Met dezelfde argumentatie kan men voorstellen het woord 'lichaam' te gebruiken voor wat in België met 'lichaam' wordt bedoeld. Als we bijvoorbeeld de Nederlandse betekenis van het woord 'lichaam' gebruiken, en een Belg schrijft een artikel over een wiskundig onderwerp en plaatst daarbij een link naar 'lichaam' in de veronderstelling dat de Nederlandse betekenis van dat woord dezelfde is als de Belgische, hebben we in feite een verkeerde link staan. Ik zou proberen te vermijden artikels te maken met een titel die in een ander deel van het Nederlands Taalgebied een andere betekenis heeft. Aangezien er zowel voor de Belgische als de Nederlandse betekenis van het woord 'lichaam' een alternatieve benaming bestaat die geen verwarring opwekt, zou ik deze alternatieve benaming gebruiken (id est 'veld' voor de Nederlandse betekenis van lichaam en 'delingsring' voor de Belgische). Groetjes, Pieter Penninckx 28 apr 2004 14:54 (CEST)
Het lijkt me goed als ook anderen aan deze discussie bijdragen. Om op Wikipedia het Nederlandse begrip 'lichaam' voortaan aan te duiden als 'veld' lijkt me nog steeds niet bijdragen aan de toegankelijkheid van Wikipedia; ik zou daar dan ook zeker geen voorstander van zijn. In de boekjes (met gele kaft) 'Atlas voor de wiskunde', die volgens de uitgever kennelijk ook in België verkrijgbaar zijn, staat in ieder geval heel duidelijk 'lichaam'. Met vriendelijke groet, Bob.v.R 1 mei 2004 12:29 (CEST)
Het probleem hierboven geschetst door Pieter Penninckx is wellicht oplosbaar door te werken met een pagina getiteld 'lichaam (wiskunde; NL)', en daarnaast een pagina 'lichaam (wiskunde; BE)'. Op deze pagina's kan dan helder uiteen worden gezet wat het verschil is tussen de Nederlandse en de Belgische definitie. Iemand die een link aanbrengt zal een bewuste keuze moeten maken tussen 1 van beide linken, en zal zich daarbij bewust moeten zijn van de verschillen tussen de definities; dit bewustzijn kan worden gebruikt bij een zorgvuldige formulering van de nieuwe bijdrage. Bob.v.R 1 mei 2004 12:38 (CEST)Hiermee is nog niet opgelost welke woorden er in de artikels zoals vectorruimte gebruikt moeten worden.
Als het begrip "lichaam" gebruikt wordt voor de betekenis die in Belgie daarvoor gewend is, is Nederland benadeeld. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Als het begrip "lichaam" gebruikt wordt voor de betekenis die in Nederland daarvoor gewend is, is Belgie benadeeld. Dat is natuurlijk ook niet de bedoeling. Het begrip "lichaam" gebruiken geeft dus zowiezo problemen. Daarom stel ik voor dit begrip niet te gebruiken, want dan wordt er een land benadeeld. Ik stel voor om het volgende compromis te sluiten:

  • de Belgen geven toe om het begrip "delingring" te gebruiken voor wat in Belgie "lichaam" betekent.
  • de Nederlanders geven toe om het begrip "veld" te gebruiken voor wat in Nederland "lichaam" betekent.

Beiden worden hierdoor uiteraard benadeeld omdat voor beiden de favoriete term niet gebruikt wordt. De andere mogelijkheid is om een van de twee landen te benadelen, maar dat lijkt mij geen goed idee aangezien de "nl" van "nl.wikipedia" staat voor Nederlandse taal, onafhankelijk van een land. Wilinckx 2 mei 2004 19:43 (CEST)

De termen 'benadelen' en 'favoriete term' in bovenstaand commentaar zijn goed bedoeld, maar uiteindelijk is toch de bedoeling dat hetgeen dat er staat ook correct is; het sluiten van een compromis is niet opportuun indien daardoor in feite termen worden gebruikt die niet de correcte term zijn. Dat kan nooit de bedoeling zijn van een encyclopedie. Als er incorrecte termen worden gebruikt dan vervalt de mogelijkheid om de encyclopedie als een goede referentie te kunnen gebruiken.

Een andere mogelijkheid om ermee om te gaan is aangegeven in onderstaand voorbeeld. Nu staat op de vectorruimte-pagina het volgende: 'Een vectorruimte V over een veld K ....' Hiervan zouden we ook kunnen maken: 'Een vectorruimte V over een lichaam (nl) (in België: veld (be)) K ....' Door op de linken te gaan staan is te zien welke onderliggende paginanaam ik voorstel. Dit ziet er inderdaad niet erg beknopt uit, maar dat is dan nu eenmaal de consequentie van het gegeven dat er (door welke oorzaak dan ook) in beide taalgebieden verschillende termen voor hetzelfde object worden gebruikt. In de tekst wordt verder de naam van het object niet veel gebruikt, maar wordt de aanduiding K gebruikt. En dan is er geen probleem. Ik kan me voorstellen dat ook in andere teksten alleen in het begin even wordt gezegd dat iets een lichaam / veld is, en dat daarna vooral de naam van het object wordt gebruikt. Gezien het feit dat de situatie is zoals zij is, zou ik willen voorstellen om er aldus mee om te gaan. Met vriendelijke groet, Bob v. R. Bob.v.R 3 mei 2004 01:14 (CEST)

Hmm, je hebt gelijk, er moet wat meer staan dan enkel 'veld', want dan denken de Nederlanders:"Veld, wat is dat voor iets, ik dacht dat een vectorruimte over een lichaam was." Ik ben het ondertussen al gewoon dat verschillende auteurs andere benamingen krijgen en dat bepaalde dingen op verschillende manieren genoteerd worden, maar een argeloze encyclopediegebruiker natuurlijk niet. Daar hield ik niet genoeg rekening met. Anderzijds zouden er als we jouw voorstel volgen twee pagina's over hetzelfde onderwerp zijn, met het enige verschil dat de ene pagina in het Zuid-Nederlands is en de andere in het Noord-Nederlands. Daarom stel ik het volgende voor: "Een vectorruimte V over een veld K (in Nederland wordt voor veld de benaming lichaam gebruikt, maar omdat het woord lichaam in België een andere betekenis heeft dan in Nederland, verkiezen we de term veld om verwarring te vermijden) is een ..." en dan verder de term veld te gebruiken. Wanneer het gaat over delingsring zetten we dan tussen haakjes dat in België daarvoor de term lichaam wordt gebruikt, maar omdat het woord lichaam in Nederland een andere betekenis heeft dan in België, we verkiezen het woord lichaam niet te gebruiken. Is dat OK? Het is natuurlijk wat omslachtig, maar ik denk dat als je het niet uitlegt (zoals ik eerst dacht te doen, mea culpa), er onduidelijkheid blijft. Het is natuurlijk lastig dat in België en in Nederland andere terminologie gebruikt wordt voor dat soort zaken. In België is de moderne wiskunde veel consequenter en verder ingevoerd dan in Nederland (als ik mij goed herinner was een van de belangrijkste pleitbezorgers van de moderne wiskunde een Belg). Of dat de oorzaak is weet ik niet, maar in België gebruikt men overal in het onderwijs (middelbaar, hogeschool, unief) de termen "veld" voor wat in Nederland "lichaam" wordt genoemd en "lichaam" voor wat in Nederland "delingsring" wordt genoemd (ook in het onderzoek trouwens, als er niet in het Engels wordt gepubliceerd). Iemand die vaak wetenschappelijke werken leest, weet dat hij daar rekening met moet houden en in het onderwijs gebruikt men in België gewoon Belgische boeken en in Nederland gewoon Nederlandse boeken. Maar voor zoiets als Wikipedia is het inderdaad een probleem als een woord in verschillende landen een verschillende betekenis heeft. Groetjes, Pieter Penninckx 4 mei 2004 20:50 (CEST)

We zijn het er in ieder geval over eens dat Wikipedia zowel in Nederland als in België zonder onnodige misverstanden bruikbaar moet zijn. Ik moet overigens toegeven dat ik tot voor kort niet van dit specifieke verschil tussen het Belgische en het Nederlandse taalgebied op de hoogte was. In dit geval kan de Nederlanders in ieder geval niet worden verweten dat ze teveel Engelse elementen in de taal toelaten, want hier is het kennelijk zo geweest dat men zich in België heeft geconformeerd aan de Engelse term, en in Nederland aan de Duitse term. Dat verklaart meteen ook dat soms de variabele 'K' wordt gebruikt om een lichaam (nl) mee aan te duiden. Een eerste conclusie is dat overal in de Nederlandstalige Wikipedia waar het wiskundige begrip lichaam / veld opduikt, dit zo moet worden geformuleerd dat het voor eenieder begrijpelijk, leesbaar en (voor het eigen taalgebied) correct is. En met 'correct' bedoel ik dan dat het in overeenstemming moet zijn met de gangbare literatuur (bv. de genoemde 'Atlas voor de wiskunde'). Het begrip lichaam / veld duikt natuurlijk toch wel op veel plaatsen op, en overal zal dus kennelijk 'iets' moeten gebeuren. De formulering "(in Nederland wordt voor veld de benaming lichaam gebruikt, maar omdat het woord lichaam in België een andere betekenis heeft dan in Nederland, verkiezen we de term veld om verwarring te vermijden)" lijkt me daarvoor echter wat aan de lange kant. Hoe noemt men overigens in België een GF (Galois Field)? Een eindig veld? De formulering tussen haakjes zou natuurlijk korter geformuleerd kunnen worden als "(in Nederland: lichaam, maar omdat lichaam in België een andere betekenis heeft, verkiezen we de term veld)". Toch ben ik geneigd om te kiezen voor mijn voorstel van 3 mei, omdat het om de 'nl'-versie van Wikipedia gaat. Wat we echter ook doen, overal waar lichaam / veld opduikt zal dit even kort moeten uitgelegd. Je opmerking over de 'dubbele' pagina's is correct; in de tussentijd had ik echter bedacht dit als volgt op te lossen is. De pagina's kunnen allebei worden gedefinieerd, maar door een redirect toch weer naar 1 pagina verwijzen. De inhoud van pagina 'veld (wiskunde; be)' zou dan een redirect naar 'lichaam (wiskunde; nl)' moeten zijn, alwaar beide termen worden genoemd. En ook in 'lichaam (wiskunde; be)' zou dan een redirect moeten staan naar een pagina 'delingsring (nl)'. Verder moeten de wiskundige definities die de inhoud vormen van dit soort pagina's natuurlijk vanuit beide taalgebieden terdege worden gedubbelcheckt, omdat e.e.a. nogal 'tricky' blijkt te zijn. Is door deze toevoeging (gebruik maken van redirect) mijn voorstel van 3 mei iets aantrekkelijker geworden? Groetjes terug, Bob.v.R 5 mei 2004 00:29 (CEST)

Ik weet niet of de term "veld" in België te wijten is aan Engelse invloeden. Volgens mij wordt die term al gebruikt van voordat er sprake was van Engelse invloeden. Een GF wordt in België "eindig veld" of "Galois veld" genoemd (meestal "eindig veld"). Nu goed. Ik wil me nu nog niet meteen uitspreken over je voorstel, ik wil eerst weten welke term we best gebruiken in het artikel "veld (wikunde)" of "lichaam (wiskunde; nl)". Ik denk niet dat gewoon "lichaam" gebruiken geen oplossing is aangezien dat dan voor verwarring kan zorgen voor de Belgen (net zoals gewoon "lichaam" gebruiken in het artikel over delingsring voor verwarring zal zorgen bij de Nederlanders). Ook "veld/lichaam" is niet duidelijk voor de Belgen (die zich dan afvragen: "Gaat het over een veld of over een lichaam?"). Verder wil ik nog opmerken dat ook de term delingsring een analoog probleem stelt. Omdat de Nederlandstalige wikipedia er zowel voor Vlamingen als voor Nederlanders is, vind ik dat we een symmetrische oplossing moeten vinden. De symmetrische tegenhanger van jouw voorstel van drie mei zou dan zijn: 'De quaternionen zijn een voorbeeld van een niet-commutatief lichaam (be) (in Nederland: delingsring (nl)).' Door op de linken te gaan staan is te zien welke onderliggende paginanaam ik voorstel. Groetjes, Pieter Penninckx 5 mei 2004 20:19 (CEST)
Bob, je schreef: ..."omdat het om de 'nl'-versie van Wikipedia gaat"... Ja, die "NL" staat voor "Nederlandstalig". Dit gaat over de taal, niet over een land. De "en.wikipedia" staat ook niet voor Engeland (Wikipedia is eerder een Amerikaans project dan een Engels qua oorsprong). Ik citeer even de eerste zin van de hoofdpagina: "Wikipedia is een gemeenschapsproject met als doel in elke taal een complete encyclopedie op het web te creëren."
Over je voorstel nu: beide termen gewoon telkens naast elkaar schrijven vind ik een zeer goed idee (beter dan die compromisoplossing). Wat ik wel niet goed snap is waarom je twee artikels over hetzelfde wil hebben? De inhoud gaat exact hetzelfde zijn, alleen gaat er hier en daar een ander woordje terminologie gebruikt worden. En: het probleem van "hier en daar andere terminologie" kunnen we toch prima oplossen door gewoon beiden te vermelden, zoals je al eerder voorstelde? Ik zou het iets korter schrijven, zoiets als "een lichaam(Ned)/veld(Be) ....", en het artikel zelf [[lichaam(Ned)/veld(Be)]] noemen. Dat linkt ook lekker makkelijk. In het begin van het artikel lichaam(Ned)/veld(Be) zou ik dan een uitleg over de benamingen schrijven, gewoon omdat dit interessante encyclopedische informatie is.
Wat vinden jullie van de aangepaste versie van het voorstel? Wilinckx 5 mei 2004 20:42 (CEST)
Beste Pieter en Wilinckx, jullie voorstellen lijken me heel zinnig. Het gebruiken van een pagina lichaam(Ned)/veld(Be) lijkt me een goed plan; bij een dergelijke pagina is de term 'wiskunde' niet meer noodzakelijk in de paginaam, en deze kan dus inderdaad veilig worden weggelaten. Twee opmerkingen hier nog bij: 1. het kan wel een extra veiligheid geven om een pagina 'lichaam (wiskunde)' te maken waarin het verschil tussen een 'Belgisch lichaam' en een 'Nederlands lichaam' zeer beknopt wordt aangegeven, en van waaruit wordt verwezen naar zowel de pagina 'lichaam(Ned)/veld(Be)' als de pagina 'delingsring(Ned)/lichaam(Be)'. 2. In leesbare tekst staat een pagina lichaam(Ned)/veld(Be) niet zo lezersvriendelijk; dit is echter goed oplosbaar zoals aangegeven in dit voorbeeld: 'Een vectorruimte V over een lichaam (Nederlandse term; in België wordt dit een 'veld' genoemd) K ....' ofwel in het volgende voorbeeld: 'Een vectorruimte V over een veld (Belgische term; in Nederland wordt dit een 'lichaam' genoemd) K ....'. Het is vervolgens niet onverstandig om dan in een dergelijk artikel verder vooral de naam K te gebruiken, en niet zozeer de aanduiding 'lichaam' of 'veld'. Voor verwijzingen naar de pagina delingsring(Ned)/lichaam(Be) kan een vergelijkbare tactiek gevolgd worden. Kunnen jullie met deze aanvullingen mijnerzijds leven? Groetjes, Bob.v.R 6 mei 2004 00:52 (CEST)
Lijkt me prima. Nog een ideetje: [[lichaam (wiskunde)]] kan misschien een gewone #REDIRECT worden naar Lichaam? (just an idea) Wilinckx 8 mei 2004 15:34 (CEST)
Lijkt mij ook OK. Pieter Penninckx 8 mei 2004 19:38 (CEST)
Prima!! De diverse pagina's zijn inmiddels bijgewerkt. Opmerking: de pagina lichaam (wiskunde) geeft nu iets meer informatie dan de pagina lichaam. Misschien kunnen ze beiden blijven bestaan? Met dank voor de goede discussie van de afgelopen dagen, Bob.v.R 9 mei 2004 14:57 (CEST)

Inmiddels heeft iemand de naam van de pagina pagina lichaam (Ned) / veld (Be) gewijzigd in lichaam (algebra). Kennelijk heeft deze figuur de diverse discussies niet gelezen. Jammer. Bob.v.R 9 mrt 2005 20:57 (CET)

Hoe kijken de Belgische vrienden aan tegen die door iemand anders doorgevoerde wijziging? Groet, Bob.v.R 25 sep 2005 08:34 (CEST)

Ik, als in Belgie wonende Nederlander (en daarmee dagelijks geconfronteerd met Belgen die mij niet snappen en ik die Belgen niet snap om rare woordjes) vind dit -> lichaam (Ned) / veld (Be) wel een draak van een lemmatitel... Zeker gezien Delingsring_(Ned)_/_lichaam_(Be) ook al zo'n draak is maar Eindig_lichaam in het Vlaams toch gewoon een Eindig veld heet. Vlaams, want ik heb nog nooit een waal "liekaam" of "veldeu" horen zeggen, dus de toevoeging (be) lijkt me ook weer wat ... raar. Maar daar raak ik weer een dieperliggende snaar ... Denk er trouwens wel eens aan het lemma Geld, dat heet geen Geld (ne/vla) / Doekoe (sur) ofzo... Elke encyclopedie zou dan een "zie ..." gebruiken maar wij gebruiken de redirect niet...
(Be) in de context van een NL-talige Wikipedia duidt toch simpelweg op het Nederlands zoals gesproken in Belgie. En zelfs al zou het vreemd gevonden worden om (Be) te vermelden terwijl niet alle Belgen Nederlands spreken, dan nog: in Nederland is evengoed het Nederlands niet altijd de eerste officiele taal. (denk aan de Friezen) BDK
In mijn cursus algebra (van een ingenieursopleiding) staat 'commutatief lichaam'. Als ik het goed voorheb, is dit ook niet echt de oplossing: volgens de Nederlandse terminologie is het redundant, een lichaam is immers altijd reeds commutatief. Volgens de Belgische terminologie is het ergens contradictief, immers is een lichaam niet commutatief, maar dit is een 'commutatief lichaam'. Alleszins is het min of meer ondubbelzinnig, doch niet erg bevredigend. BDK
Ik begrijp dat 't zo'n gemakkelijke kwestie niet is, maar als iemand tot een geniale oplossing komt dan juich ik dat toe! (Mijn favo is dat Vlaanderen zich afsplitst van Belgie en dat Nederland bij Vlaanderen komt, zodat we allemaal Happy Zuidnederlanders worden... Ow wacht, dan gaan de surinamers weer klagen!) IIVQ 8 jun 2006 08:40 (CEST)
Zo gemakkelijk is het inderdaad niet, dat blijkt wel uit de uitgebreide discussie die heeft geleid tot de huidige artikelnaam. Als je vindt dat het toch iets anders moet zijn: voel je vrij om het voorstel ter bespreking 'in de groep' te gooien!  :-) Groeten, Bob.v.R 8 jun 2006 09:33 (CEST)
Ben niet zo zeker of men in Belgie wel altijd veld gebruikt voor lichaam en lichaam voor scheef lichaam. Ik ben zelf van Belgie en heb het even opgezocht in mijn cursus algebra van de algebra prof van de Universiteit Antwerpen: "Zij R een ring met de eigenschap etc. etc. ... Als R commutatief is dan zeggen we dat R een lichaam (of een veld) is. Als R niet communicatief is dan zegt men dat R een scheef lichaam of een delingsring is". Tuurlijk is die persoon zijn woord geen wet, maar alleszins is 't wel zo dat zijn gebruik en dus zoals `wij' bij ons op universiteit het hebben aangeleerd niet contradictorisch is met de Nederlandse terminologie. Veld is gewoon een synoniem voor lichaam, al de rest blijft hetzelfde. bdkock
Bij ons in leuven gebruiken alle proffen veld (zelfs de nederlanders die we al gehad hebben, hoewel deze altijd wel een vermelden hoe het in nederland gezegd wordt). Lichaam is hier dan ook minder dan een veld...--Bart Bogaerts 15 feb 2008 14:25 (CET)

Hoewel ik in de discussie veld/lichaam niet neutraal ben (ik ben een Vlaming voor wie lichamen altijd commutatief waren), even een neutrale opmerking. Als de term "lichaam" dubbelzinnig is -- wat hij voor mij nooit was -- en de termen "veld" en "scheef lichaam" niet, dan moeten de laatste twee hoofdingangen van Wikipedia worden, en de eerste een doorverwijspagina. Hoofdingangen mogen niet over twee verschillende begrippen gaan met vergelijkbare gebruiksfrequentie.--Lieven Smits 13 apr 2008 22:25 (CEST)

Zoals ik ook op 3 apr 2004 17:12 aangaf, ben ik daar niet voor. Hetgene dat in Nederland als 'lichaam' aangeduid wordt, moet m.i. ook te vinden zijn in een artikel dat minstens het woord 'lichaam' in de titel heeft staan.
Hoe dan ook, het probleem is toch jaren geleden al opgelost? Ik begrijp niet goed waarom de nu alweer enkele jaren bestaande situatie niet werkbaar zou zijn. Groeten, Bob.v.R 13 apr 2008 23:43 (CEST)
Opmerking Opmerking: Zie hier voor eventuele verdere discussie. ErikvanB (overleg) 17 okt 2013 07:49 (CEST)

Externe links aangepastBewerken

Hallo medebewerkers,

Ik heb zojuist 2 externe link(s) gewijzigd op Vectorruimte. Neem even een moment om mijn bewerking te beoordelen. Als u nog vragen heeft of u de bot bepaalde links of pagina's wilt laten negeren, raadpleeg dan deze eenvoudige FaQ voor meer informatie. Ik heb de volgende wijzigingen aangebracht:

Zie de FAQ voor problemen met de bot of met het oplossen van URLs.

Groet.—InternetArchiveBot (Fouten melden) 26 jul 2017 00:11 (CEST)

VoorbeeldBewerken

Als voorbeeld staat een euclidische ruimte genoemd, maar volgens mij is een euclidische ruimte niet noodzakelijk een vectorruimte.Madyno (overleg) 25 aug 2020 14:03 (CEST)

Het Engelstalige artikel formuleert het inderdaad iets voorzichtiger: "Certain sets of Euclidean vectors are common examples of a vector space." Bob.v.R (overleg) 26 aug 2020 20:13 (CEST)

Het is ook duidelijk: onze 3D ruimte is euclidisch, maar is geen nvectorruimte. Er is geen oorsprong (behalve de oerknal). Madyno (overleg) 26 aug 2020 21:41 (CEST)

Ik heb het aangepast. - Patrick (overleg) 26 aug 2020 21:46 (CEST)
Terugkeren naar de pagina "Vectorruimte".