Hoofdmenu openen

Zeg, kunnen we werkelijk een andere betekenis van 'Scandinavië' hanteren dan de Scandinaviërs zelf? Finland hoort er dan eigenlijk niet bij (derde betekenis). Fedor 11 nov 2004 10:20 (CET)

Jawel, dat kan. Het is niet altijd zo dat Nederlandse en plaatselijke aanduidingen elkaar helemaal overlappen. Ik ben er dus voor om op deze pagina te vermelden dat velen (maar niet de meerderheid, zoals het er nu staat) ook IJsland en Finland tot S. rekenen. Die beide landen zijn althans 'Scandinavischer' dan bijvoorbeeld Schotland of Letland, waarvan je nooit leest dat ze bij Scandinavië horen. We hebben dus zoals zo vaak een ruime en een enge definitie. Fransvannes 11 nov 2004 10:55 (CET)
Laat me het zo zeggen: Het lijkt me verkeerd een andere definitie te gebruiken van Scandinavië dan de scandinaviërs zelf doen, omdat het immers hun gebied is.
Ik vraag dit omdat ik hele lange discussies op de Deense wikipedia heb gehad (en nog steeds heb) over het gebruik van 'Holland' voor 'Nederland'. De meesten vinden 'Holland' net zo correct (of zelfs meer correct vanwege het overdominerende gebruik) dan 'Nederland' en hadden het artikel ook oorspronkelijk zo benoemd. Ik heb uiteindelijk toch mijn zin gekregen voor het bij voorkeur gebruiken van het zelden gebruikte 'da:Nederland' en 'da:nederlandsk', maar ik vind daarmee ook dat het twee kanten op werkt. Dus: Scandinaviërs zijn diegenen die ze zelf menen te zijn en niet wat buitenstaanders menen dat ze zijn zelfs al is het in hun eigen taal...
Hoeveel authoritaire bronnen erkennen die verschillende afwijkende definities?
Fedor 11 nov 2004 13:44 (CET)
Helaas is er geen enkele instantie die de definitie van "Scandinavië" vaststelt, wat voor nog even vage (of nog vagere) begrippen als Balkan of Oost-Europa trouwens ook geldt. We moeten dus uitgaan van het gangbare gebruik en niet zo snel iets als fout! bestempelen. Dat zou ook niet NPOV zijn. En wat Holland versus Nederland betreft: daarover ben ik het dus ook met je oneens (we zijn allebei consequent!) Als het Deens Nederland Holland noemt, dan moeten we ons daar maar bij neerleggen, vind ik. Maar hier dreig ik in het vaarwater van de Friesland-discussie te belanden... Fransvannes 11 nov 2004 15:08 (CET)
Aangezien Scandinavië geen politieke entiteit is, is er wel geen echte reden tot gelijkrichting tussen talen. Datzelfde geldt echter niet souvereine staten, zoals Nederland, die recht hebben om op correcte wijze gerefereerd te worden. Toen Zaire Congo werd, paste iedereen zich ogenblikkelijk aan aan de nieuwe realiteite. Dus nee, Holland is niet echt korrekt in welke taal dan ook... Fedor 12 nov 2004 22:16 (CET)
Als ik me niet vergis heeft Ivoorkust enkele jaren geleden bepaald dat naar dat land moet gerefereerd worden als Côte d'Ivoire, en dat in elke taal -- dus ook in het Nederlands. Die term is in onze taal --en naar ik vermoed ook in andere-- niet ingeburgerd, en dus refereren we nog steeds naar Ivoorkust. Wikipedia gebruikt de bij ons gangbare term (zelfs voor een land), en ik denk dat we daar moeten van uitgaan. Wikipedia NL is er tenslotte voor Nederlandstaligen, niet voor het overgrote deel van Denen of Ivorianen dat geen Nederlands begrijpt. We moeten het toch ook niet over Bharat, Zhongguo of Sakartvelo hebben. WHB 13 nov 2004 00:08 (CET)
Maar ik heb het hier niet over het direct overnemen van het exacte woord uit de andere taal. Het mag natuurlijk best een vertaling zijn, of een term dat op zijn minst exact overeenkomt met het begrip, en niet andere dingen kan betekenen. Het moet natuurlijk wel uitspreekbaar zijn in de taal waarin het ingebed is. Daarom is er absoluut niets mis met het gebruiken van 'Ivoorkust', wat een letterlijke vertaling is van de officiële naam van het land. Nederland is een in het Deens gebruikte term dat tevens vertolkbaar is in die taal (net als 'en:Netherlands' en 'de:Niederlände'). Hetzelfde geldt Alankomaat (fins) en Pais-bas (Frans), Paisos-Bajos (spaans). In allerlei talen wordt erkent dat dit de correcte benaming is, ook al is de term vaak verre van ingeburgerd. Alleen in het Deens kom ik een enorme koppig taalkonservatisme tegen, die ik eenvoudigweg niet begrijp. Fedor 13 nov 2004 06:44 (CET)

Naar mijn mening is dit artikel erg simplistisch, mist het bronvermelding en is het veel te kort door de bocht. Wie bepaalt dat in Nederland definitie 3 de voorkeur heeft? Waar is de bronvermelding van dit feit? De uitleg van Scandinavie in de Engelse versie belicht naar mijn mening veel meer alle inzichten, tot aan de etymologie aan toe. Ook vind ik de foto's bij dit artikel niet ter zake doend.

Dus: dit artikel heeft een expert nodig die het even op een wetenschappelijke manier aanpakt! Ik ben zelf geen expert op dit gebied helaas.Peter lindenburg 2 aug 2007 11:38 (CEST)

TaalBewerken

Waarom wordt in íeder artikel over Scandinavie of daaraan gerelateerde artikelen gezegd dat de talen onderling verstaanbaar zijn. Ga dit eens aan een Deen, Noor of Zweed vragen. Ik denk dat ze het volledig met de stelling oneens zullen zijn. 194.151.63.120 13 mei 2008 12:39 (CEST)

Ik heb een aantal jaar in Scandinavië gewoont en wat je nu schrijft is je reinste onzin - Jvhertum 13 mei 2008 13:04 (CEST)
Volgens mijn Erasmuservaring zijn de drie talen inderdaad onderling verstaanbaar. Ik spreek zelf geen van de drie, dus ik zou het niet zélf kunnen bevestigen. --Cuoregr 13 mei 2008 13:54 (CEST).
Terugkeren naar de pagina "Scandinavië".