Overleg:Kwartileren

There are no discussions on this page.

Ik kom deze term nergens tegen in de mij ter beschikking staande handboeken, vandaar dat ik er een twijfelsjabloon op gezet heb. Michiel (overleg) 27 dec 2015 19:46 (CET)

We vinden de termen 'gekwartileerd' en 'kwartileren' wel in het Woordenboek der Nederlandsche Taal, [1] en [2], maar ik krijg de indruk dat dat sec niet meer betekent dan 'in kwartieren verdelen'. Bij 'gekwartileerd' vinden we nog wel de specifieke uitdrukking 'gekwartileerd met een ander schild'. Dat lijkt overeen te komen met wat in dit artikel staat. Het onderscheid dat 'wij' maken tussen 'gecarteleerd' en 'gekwartileerd' lijkt me hoe dan ook kunstmatig en onjuist. Het WNT is natuurlijk geen gespecialiseerde bron op het gebied van de heraldiek en is in de eerste plaats een historisch woordenboek, dus we kunnen het WNT sowieso niet als enige bron gebruiken, lijkt me. Paul B (overleg) 28 dec 2015 11:16 (CET)
Kwartileren betekend vierendelen, een verouderde term uit de heraldiek. Het werd wel gebruik om kleine wijzigingen aan te brengen zodat verschillende takken binnen een familie zich konden onderscheiden. Ook werden binnen een huwelijk de wapens van beide families zo tot één wapen gesmeed. Alleen met een nauwe verwantschap. In de kerkelijke heraliek kwartileerden hoogwaardigheidsbekleders hun wapen met het Jeruzalemskruis. Volgens mij heeft niet veel te doen met het "vermeerderen" van een wapen, behalve misschien in het buitenland, waar het veel gebruikelijker was, denk aan de hoven van Wenen, Italië, enz. In Nederland is het veel minder gebruikelijk. Dat zou ook in het artikel moeten blijken. Het Wapen van Berkenrode is een mooi voorbeeld dat ook figuren (zoals in dit geval de leeuw) zo'n behandeling kunnen ondergaan. De beschrijving luidt: "Zijnde van keel beladen met een leeuw alternerende gekwartileerd van sabel en zilver en voorts gedekt met een kroon van goud." Ofwel, afwisselend gevierendeelde van zwart en wit. Het artikel zou flink uitgebreid en verbeterd kunnen worden. In de huidige vorm lijkt het me veel te eenzijdig. Rode raaf (overleg) 19 jun 2017 00:14 (CEST)
Terugkeren naar de pagina "Kwartileren".