Overleg:Installatieautomaat

Onderwerp toevoegen
Openstaande onderwerpen

Als een automaat beveiligd tegen zowel een kortsluitstroom als een overstroom voor wat dient dan volgens jullie een motorbeveiliginschakelaar ook genaamd een Thermisch magnetische beveiliging.

Een MBS is deels automaat, deels thermisch relais. Een normaal thermisch relais schakeld de hoofdstroom niet uit, dat doet een MBS wel. Het thermisch deel aktiveert pas bij langdurige overstroom en bij een ongelijke stroom door de fasen.--GJ_ 13 jun 2010 11:27 (CEST)

Een automaat zal bij een te hoge stroom inderdaad afschakelen ook als dit geen kortsluit is. Maar als je een motor hebt die een nominale stroom heeft van bv 1.6A dan zal de automaat niet uitschaeklen als deze in volledig aangelopen toestand 2A bedraagt behalve als de automaal maar tot 2A gaat.

een 2A automaat gaat er bij 2A ook niet uit. De meeste automaten doen er zelfs bij 2x I nominaal nog een minuut over om uit te schakelen.--GJ_ 13 jun 2010 11:27 (CEST)

Een automaat beveiligd inderdaad niet tegen aardfouten behalve als deze aardfouten leiden tot kortsluiting. Voor deze aardfouten is er immers een verliesstroomschakelaar. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door ? (overleg · bijdragen) 24 mei 2009 18:57 78.21.236.187

Als in dit artikel fouten voorkomen dan dienen die meteen verwijderd te worden als ze gevaar zouden kunnen opleveren. Uit het bovenstaande wordt mij niet duidelijk of hier zo'n gevaar gesignaleerd wordt. Veranderingen kunt u aanbrengen na op de knop bewerken gedrukt te hebben. Groet, --JanB46 24 mei 2009 19:27 (CEST)


Het artikel wemelt van de fouten :-( Eigenlijk lijkt het nergens op. Ik zal zodra ik tijd heb een keer de hark erdoor halen.--GJ_ 6 mrt 2010 09:40 (CET)

Volgens mij is de benaming Stotz niet goed. Stotz is een merknaam van een installatie automaat van het fabrikant ABB – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 80.226.0.1 (overleg · bijdragen)

Aangepast. Lexw 15 nov 2010 11:23 (CET)

Meervoudige stroom beveiliging voor kooktoestel en 3-fase, en aardlek beveiligingenBewerken

IK STEL DIT NIEUWE KOPJE VOOR. HOE KOMT HET OP DE HOOFDPAGINA TERECHT? KAN IEMAND DAT VOOR MIJ DOEN?

In de praktijk zit er in uw meterkast voor elke groep een combinatie van twee beveiligingsautomaten voor de belasting. Een zit er in de bruine fase-draad, en een zit er een in de blauwe retour-draad/neutraal-draad. Die twee zijn mechanisch gekoppeld. Indien in een van beide draden de stroom te hoog wordt worden beide draden onderbroken. De bediening gaat men 1 knopje. De belasting staat aangegeven in ampere (meestal 16A maar ook vaak 25A of 40A). De tekening van de doorsnede van een automaat die bij dit Wikipedia artikel staat is dus in feite de doorsnede van een van de twee helften.

Bovenstaande is overigens alleen waar in zogenaamde (dure) 2P versies. Er zijn ook 1P+N versies, die wel beide draden onderbreken, maar de stroom alleen meten in de bruine fase draad.

In een zogenaamde kookgroep zijn er twee fase-draden en twee retour-draden. In feite heeft men dan te maken met een dubbele set. Als in een van de vier draden een te hoge stroom loopt worden alle vier de draden onderbroken. (Meestal wordt uit kosten overweging 2x(1P+N)versies gebruikt waar niet gemeten wordt in de twee blauwe N-draden, maar die die draden wel onderbreekt als er te veel stroom in een van de andere draden loopt)

In een drie fase aansluiting heeft men eveneens maken met 4 draden (L1, L2, L3 en N (N=blauw)). In zo een groep heeft men dus ook te maken met een viervoudige beveiliging. (Meestal wordt uit kosten overweging 3P+N versies gebruikt waar niet gemeten wordt in de blauwe N-draad, maar die die draad wel onderbreekt als er te veel stroom in een van de andere draden loopt)

Daarnaast bestaan er aardlek-automaten, en die kunnen apart uitgevoerd zijn, of gecombineerd zijn met belasting-beveiligings-automaten.

Aardlek-automaten onderbreken de aangesloten draden als er een aardfout wordt geconstateerd. De stroom waarbij de beveiliging aanspreekt wordt meestal gegeven in mA (bijvoorbeeld: 30mA, 300mA, 0.03A of 0.3A). Aardlek beveiliging is een bescherming om te voorkomen dat personen onder spanning komen te staan en/of dat daarbij te hoge stromen door het lichaam gaan lopen. Dat heeft dus niets te maken met beveiliging tegen afname van te hoog vermogen en/of kortsluiting. Wel is het zo dat de schakelaar een maximale stroom kan onderbreken. Die maximale stroom wordt weer aangegeven in ampère (Meestal 16A, 25A of 40A).

Behalve aan het opschrift met mA (bijvoorbeeld 30mA of 0.003A) zijn automaten met aardlekbeveiliging ook te herkennen aan het aanwezig zijn van een testknopje, waarop een T staat of TEST. Ontbreekt de testknop en de mA aanduiding dan heeft men te maken met een gewone automaat of een (onbeveiligde!) gewone schakelaar. Die twee laatst genoemde "kastjes" moet men dus nooit door elkaar halen! Schakelaars zijn geen beveiligings-automaten!

Aardlek-automaten en over-stroom-beveiligings-automaten moet men overigens ook nooit door elkaar halen! Ieder heeft zijn eigen specifieke functie!
Bovenstaande niet-ondertekende bijdrage is hier op 21 mei 2014 om 18:18 uur geplaatst door Rinus747.

Voorstel voor aanvullende paragraaf & Onaangename verwikkelingen die dat hinderenBewerken

DirkVE heeft mijn voorgestelde bijdrage 2x zonder enig commentaar terug gedraaid. In zijn geschiedenis blijkt dat dat zijn stijl is, en daar meerdere mensen mee heeft geïrriteerd. Ook heeft dat meerdere keren geleid tot escaleren richting de zogenaamde edit warring (zie engelse site) en benadering en/of bereiken van de zogenaamde three-revert rule (3RR) gebeurtenis, die al dan niet na mediation veelal leidt tot een ban. Nu ben ik (nog) niet uit op zijn ban, maar nu hij na mijn opmerking om overleg te starten, de wijziging voor een 3e keer terug draait zonder echt overleg beginnen de rapen gaar te worden. Zijn “overleg” is eerder een achteraf uitgedeelde ongenuanceerd “beoordeling”, in plaats van opbouwend overleg vooraf en “on-going”. Bovendien was zijn opmerking slechts taalkundig van aard, en geheel niet inhoudelijk. Ook ging die beoordeling gepaard met een onnodig kwetsende categorisering: “Het voegt allemaal niets toe”. Ik betwijfel bovendien het beoordelingsvermogen van deze taalkundige ten aanzien van de inhoud van technische artikelen.

Zelf zie ik een noodzaak in een aanvulling, omdat veel mensen nog steeds problemen hebben met de vele mogelijkheden om kookplaten aan te sluiten volgens schema’s als 230V 2L+2N, 230V 1L+1N, en 400V (3 fase) 2L+N. Er zijn ook veel forum topics over dit onderwerp. Ook zijn er veel fora waar fout advies wordt gegeven! Door verkeerd gebruik van beveiligingsautomaten/installatieautomaten en/of bedradingsfouten, ontstaat nog regelmatig brand.

Het zou DirkVE hebben gesierd als hij zijn taalkundige vaardigheden zou hebben gebruikt om, zonder inhoudelijke wijziging, het concept artikel taalkundig te verbeteren. Vooral als dat met echt overleg was gebeurd. Dan zou “een-plus-een” drie geworden zijn. Nu zijn we weer terug bij af!

DirkVE: Ik ga dus maar weer eens van voor af aan beginnen met een algemene vraag aan iedere elektrotechnische vakman hier, en dus niet u DirkVE.

Mijn vraag: Zou het wellicht zin hebben een sub kopje te beginnen met de titel: “Meervoudige stroom beveiliging voor kooktoestellen en/of 3-fase apparatuur, alsmede gerelateerde aardlekbeveiliging”? Wie lijkt dat wel wat?

Verder no hard feelings DirkVE. Ik ben er van overtuigd dat u grote vaardigheden heeft. U bent naar het oogt zelfs een genie op uw terrein, maar techniek en sociaal acceptabel overleg voeren horen daar in mijn ogen nog niet bij. Daarvoor ontbreekt het in mijn ogen nog aan overtuigend optreden.

Ik hoop dat mijn uitgebreide feedback aan verbetering gaat bijdragen, en dat we iets van de grond gaan krijgen, maar ik moet bekennen dat ik niet helemaal vrij van angst ben en vrees dat dat gaat falen. De tekenen van zo een falen zijn uitbundig aanwezig geweest, en zijn niet eens een weinig opgeklaard ;)
Bovenstaande niet middels vier tildes ondertekende bijdrage is hier op 22 mei 2014 om 06:42 uur geplaatst door Rinus747.

Goedemorgen Rinus747, welkom op wikipedia. U heeft hier nu in ieder geval een uitgebreide toelichting gegeven bij uw bijdrage. Het is inderdaad wel zeer gebruikelijk dat iemand die het niet met u eens is, hieronder een reactie geeft. Dus ik vertrouw erop dat dit zal gebeuren. Twee praktische opmerkingen alvast: u kunt op overlegpagina's uw eigen bijdragen ondertekenen door deze af te sluiten met vier tildes (dus vier keer ~); het is niet gebruikelijk om overlegbijdragen te verwijderen, ook niet overlegbijdragen van uzelf. Vriendelijke groet en veel plezier gewenst met uw verdere bijdragen op wikipedia, Bob.v.R (overleg) 22 mei 2014 08:20 (CEST)
Beste Rinus, ik heb uw bewerking maar één maal teruggedraaid en heb op uw OP de uitleg gegegeven waarom. Ik ben al 39 jaar elektrotechnische vakman, dus weet verdomd goed waarover het hier gaat. Mijn voorstel: zet eerst jouw tekst even op jouw eigen kladpagina zodat er verder aan kan gewerkt worden in plaats van hier (tot drie maal toe) jouw wil te willen doordrukken. Ik zal u met plezier taalkundig helpen. Vragen kan je me steeds stellen op jouw eigen OP (die op mijn volglijst staat). Mvg  DirkVE overleg 22 mei 2014 12:48 (CEST)
(na bwc) Beste Rinus en Bob, het is inderdaad gebruikelijk dat ongedaanmakingen worden toegelicht (met uitzondering van vandalisme of wanneer de reden zeer evident is). Vannacht overwoog ik hoe ik mijn actie moest toelichten, maar mede doordat ik deze keer buitengewoon slaperig was en al wilde stoppen, kwam het er niet van, wat ikzelf ook niet fijn vond. Welnu, om het kort te formuleren: wat direct opviel waren de spelfouten (direct al in de kop boven het verhaal), zoals DirkVE inmiddels ook heeft uitgelegd, daarna viel mijn oog op de laatste zinnen waar achter elke zin een uitroepteken stond (intern vaak "schreeuwen" genoemd, wat ongewenst is, zoals bijvoorbeeld deze gebruiker te verstaan is gegeven), vervolgens viel mijn oog op de eerste zin waar de lezer rechtstreeks werd aangesproken, wat ongewenst is (en reden voor me was om een auteursrechtonderzoekje te doen), daarna zag ik formuleringen als "De bediening gaat men 1 knopje" (gebruik van cijfers) en "De tekening van de doorsnede van een automaat die bij dit Wikipedia artikel staat", en ten slotte overwoog ik of de tamelijk grote toevoeging niet van bronnen zou moeten worden voorzien omdat het nu enigszins leek op een soort origineel onderzoek. Alles bij elkaar vond ik dit reden om de tekst wegens multiple issues weg te halen – het zou op zijn minst anders moeten. Wat betreft het gebruik van uitroeptekens, ook deze uitroeptekens en het uiten van ongefundeerde beschuldigingen ("Uit deze pagina hier blijkt") zijn niet de manier waarop we hier met elkaar omgaan, zeker niet tegenover degenen die trachten de encyclopedie te beschermen. Vriendelijke groet, ErikvanB (overleg) 22 mei 2014 12:59 (CEST)
De tekst waarover het gaat staat op dit moment dus niet in het artikel, maar wel onder het kopje hierboven. Ik ben geen deskundige op dit specifieke onderwerp. Maar het lijkt me dat na bepaalde aanpassingen, zoals nog iets meer toelichting en waar mogelijk een link naar een ander artikel waarin een gebruikte term al wordt behandeld, dit wel een zinvolle toevoeging zou kunnen zijn. Bob.v.R (overleg) 22 mei 2014 15:11 (CEST)
Misschien kan DirkVE ("een zekere" moderator die eveneens "niet opbouwend gedrag" vertoont maar wel elektrotechnisch onderlegd is) wat aan de tekst verbeteren. ErikvanB (overleg) 22 mei 2014 17:12 (CEST)
Beste heren, dank voor de vele erkenningen van uw ongewenst gedrag, en van de excuus achtige stijl. Dit was voor mij trouwens de eerste keer dat ik überhaupt iets op Wikipedia deed. Ik heb het niet ervaren als een warm welkom van mensen die elkaar dienstbaar en behulpzaam waren, samen op weg naar iets moois. Integendeel! Ik moet u helaas meedelen dat ik het ervaren heb als ware ik in een ordinaire chat room, waarin iedereen deelnemer zich chat-room-owner-waant, en het bijna goddelijk recht vertoont om nieuwkomers te recht te wijzen, te blokkeren, te vernederen, uit te gummen en op ze te pissen, als ware ik een indringen zich op uw territorium vertoond. Menig van u vertoonde ook gedrag dat sektarisch aan deed, alsof ik uw kerk, geloof en cultuur kwam afbreken. Is het misschien zo dat u thuis niets te zeggen hebt over vrouw en kinderen, en uw nachten vult met het gevoel eindelijk eens ergens belangrijk te zijn. Dat zou zo een gedrag kunnen verklaren. Of was het gewoon gorilla-op-de-rots gedag. Eerst slaan, en later toelichten. Mijn bijdrage aan de-escalatie zal zijn dat ik volgend jaar nog eens terug komt om uw toevoegingen aan Wikipedia eens te reviewen, en voorlopig laat ik u voor wat u bent. Ik ben niet chat-verslaafd! Nog even zal ik u iets laten zien van het ideaal beeld van hoe uw reactie had kunnen zijn, zodat u de afstand kunt peilen tussen uw optreden, en hoe het had kunnen zijn. Misschien is het bereiken van dat beeld een mooi doel voor komend jaar. A: Welkom. Zal ik uw bijdrage even verplaatsen naar de overlegpagina, zodat ik u wat kan helpen met taal spelling en stijl. U weet vast nog niet wat een overleg pagina is. B: inderdaad. En ook kan ik wel wat hulp gebruiken. Taal is mijn sterke kant niet en ik ben ook nog erg dyslectisch. Ik type een beetje zoals ik praat. Ik stel uw hulp zeer op prijs. En de overleg pagina is een goed plaats daar voor A: Wat wilde u met uw bijdrage eigenlijk bereiken, en wat wilt u betekenen voor wie. Als we dat eerst even uitwisselen dan is het makkelijker om samen iets moois te maken. B: etc etc...........Zo was het dus helaas niet........Volgend jaar misschien?......Chat ze!......En geniet van het beeld in de spiegel die ik u voor gehouden heb. Bye.......Ter bemoediging: u was vandaag al beter bezig dan gisteren.....ga zo door, dan komt het misschien goed. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 84.86.94.11 (overleg · bijdragen)
Beste Rinus, mensen worden over het algemeen welkom geheten en ook heel vaak geholpen. Maar misschien is de oorzaak van dit alles ook een beetje te wijten aan uw eigen opstelling. Op uw eerste dag op Wikipedia (en na bewerkingen op één of twee pagina's) begint u meteen anderen onder vuur te nemen in uw bewerkingssamenvattingen, daarbij ook nog eens een vreemde bewerking doend in een tekst geschreven door iemand anders op mijn overlegpagina. Dat is iets wat nieuwelingen zelden doen, tenzij ze al eens eerder met een andere account actief zijn geweest. Uw bewerkingssamenvattingen (door Erik Wannee omschreven als "wat wild om zich heen slaan") zijn te vergelijken met een werknemer die op zijn eerste werkdag al begint te roepen dat zijn collega's niet deugen en dat de directeur ook niet helemaal jofel is. Misschien is het een verschil in karakter, maar ikzelf zou op mijn eerste werkdag (schuchter als ik blijkbaar ben) gedacht hebben dat ik blijkbaar iets niet goed had gedaan als mijn bewerkingen op Wikipedia waren teruggedraaid. Dan zou ik verbaasd zijn geweest en informatie hebben ingewonnen, maar niet zijn gaan "schreeuwen". Probeer u ook eens te realiseren dat degenen die al tienduizenden of honderdduizenden bewerkingen hebben gedaan en controles uitgevoerd misschien beter weten wat er van een encyclopedie verlangd mag worden en hoe artikelen eruit horen te zien. Als u niet zo wild doet, wordt u ook vriendelijk bejegend en voelt u zich ook welkom. Geloof me. Vriendelijke groet, ErikvanB (overleg) 22 mei 2014 21:19 (CEST)
Erik misschien is het wel een BEETJE aan mij te wijten want ik was voor de eerste keer hier, dan ken je de gebruiken en zeden nog niet. Maar het is VOORAL te wijten aan de ervaren mensen, die tegen de regels in zaken teruggedraaid hebben zonder commentaar, en soms zelfs herhaaldelijk. Deze edit warring (zie engelse site) en de zogenaamde three-revert rule zou hier eigenlijk tot ban hebben moeten leiden, zeker gezien ontbreken van eerste commentaren, en de ronduit schandalige inhoud van het laatste commentaar van die persoon. Zoals de geschiedenis ook laat zien heeft deze persoon dat soort gedrag in het verleden meermalen laten zien, en is daar ook al meermalen op aangesproken. Het zou u allen sieren om gewoon uw gedrag aan te passen, op basis van het feit van wat in het logboek staat, en op basis van zelferkenning dat er door vrijwel iedereen hier ten minste een maal teruggedraaid is zonder enig commentaar. De enige die de zaak opbouwen heeft proberen te redden is Bob.v.R, maar toen had ik het punt al bereikt dat mijn indruk van Wikipedea was dat het op een ordinaire chatgroep lijkt, en op een kerk op wiens perk ik gewandeld heb, en die zich in hun dogma's voelde aangevallen. Hun eerste prioriteit is het beschermen van de secte (de inquisitie, en huidge terreurgroepen en extremiteiten in de islam hebben de zelfde basis oorzaak, namelijk iets fanatisch willen beschermen in blinde woede en zelfs tegen beter weten in.
Nu nog even even inhoudelijk: 'Die curves, komen die uit de NEN norm of is het gewoon een van de vele mogelijkheden waarop een willekeurige fabrikant daar invulling aan heeft gegeven? Waarom staan er bij deze zeer belangrijke gegevens geen voetnoot nummers? Als die voetnoot nummers er waren had ik de oorsprong kunnen achterhalen. Op een site van vaklieden zag ik andere gegevens, en op Wikipedea durf ik na wat ik hier gezien heb niet meer te vertrouwen. Waarom is de bron van de illustratie Frans? Frankrijk is nota bene het land dar er om bekend staat internationale normen op een eigen-wijze en afwijkende-wijze te verwerken, met gebruikmaking van de vrijheid die de hogere norm toelaat. De tekst "De laatste automaat" bij de specificatie van de grenzen van type B automaat is onbepaald in tijd. Bovendien betref het hier een definitie van toegestane grenzen in een standaard en niet de specificatie van een product. Mede daarom is de tekst "De laatste automaat" dus geen correcte aanduiding. Nu ik weet wat de kwaliteit van Wikipedea kan zijn moet ik dus helaas verder verder zoeken. Het is triest dit te moeten constateren in een onderwerp dat persoonlijke veiligheid betreft, en al dan niet doormiddel van brand, tot dodelijke afloop kan lijden.
Nu nog even het volgende: Als u zich zodanig geërgerd heeft aan het feit dat ik lijden schreef in plaats van leiden, dat de inhoud van de regel u is ontgaan, dan heeft u problemen met prioriteren. Het gaat hier om veiligheid, en dan is inhoud altijd belangrijker dan vorm. Wat is het correcte werkwoord om aan te geven dat iets gerangschikt wordt volgens prioriteit: prioritiseren, prioriteren of prioriseren? (Wat zou taaladvies daar van zeggen?) Hoe dan ook: Verdedig Wikipedea nooit meer in blinde woede. Het is het (nog) niet waard. Bye Rinus747 (overleg) 23 mei 2014 16:13 (CEST)

Beste Rinus747, op diverse overlegpagina's heb ik op uw bijdragen gereageerd en daarbij duidelijk aangegeven dat we volgens mij op constructieve wijze kunnen komen tot zinvolle toevoegingen aan de encyclopedie. Of u dat alles gelezen hebt weet ik niet, maar uw bovenstaande reactie vind ik erg fel en niet gericht op de inhoud van de artikelen. Het komt er dan op neer dat ik net zo goed (of beter) geen tijd had kunnen besteden aan de diverse opbouwend bedoelde reacties die ik u heb gegeven. Mocht echter blijken dat 84.86.94.11 en Rinus747 niet dezelfde persoon zijn, dan hoop ik dat Rinus het rechtzet en dat we op een positieve manier verder kunnen. Vriendelijke groet, Bob.v.R (overleg) 23 mei 2014 00:33 (CEST)

Terugkeren naar de pagina "Installatieautomaat".