Overleg:Indeling van Nederland tijdens de Republiek

Active discussions

HmmmBewerken

Een paar punten: er wordt gezegd "Schiermonnikoog werd verkocht" en daaraan wordt de conclusie verbonden dat het eiland in feite niet meer bij het gewest hoorde. Er werd in die tijd (althans in Holland, van Friesland weet ik niets) heel veel verkocht als "heerlijkheid". Dat wil echter niet zeggen dat het daarmee geen deel meer uitmaakte van het gewest, alleen dat voorheen grafelijke/heerlijke rechten nu bij een priv├ępersoon terecht kwamen, of bij de regenten van het dorp/gebied als die het geld bij elkaar legden. Nu is Friesland niet Holland, dus ik kan er erg naast zitten, maar ik zou graag wat meer horen. Verder: een onderscheid maken tussen Noord- en Zuid-Holland lijkt me wat vreemd omdat die twee pas in 1840 gescheiden zijn. Een onderscheid tussen het Noorderkwartier en het Zuiderkwartier moet gemaakt worden, maar die komt dan weer niet overeen met de huidige scheiding in Noord- en Zuid-Holland, zodat die laatste scheiding in dit artikel in wezen alleen maar hinderlijk is. Paul B 10 jul 2008 17:58 (CEST)

De bedoeling is om een overzicht te geven van de (bestuurlijke) indeling van het huidige Nederland in de tijd van de Republiek, Schier bleef wel bij Friesland horen, derhalve wordt het niet, als Ameland, apart vermeld. Het onderscheid N- en Z-Holland is wellicht lastig, maar het lemma gaat uit van de huidige situatie, om aan te geven wat de bestuurlijke geschiedenis van (delen) van de huidige provincies zijn. Wellicht is het andiger om Holland als een te behandelen, maar anderzijds, dat hoeft denk ik niet. En voel je vooral vrij om Holland in te vullen. Peter b 10 jul 2008 18:06 (CEST)
Dat laatste zal ik zeker doen. Ik vroeg me alleen af in hoeverre de situatie van Schiermonnikoog afweek van tientallen (zo niet honderden) andere heerlijkheden in de Republiek. In Holland bivoorbeeld zijn in de eerste helft van de 18e eeuw tientallen heerlijkheden verkocht, vaak aan de regenten van het dorp of de stede. Overigens is de stede Grootebroek (jawel!) in dat opzicht grotendeels de dans ontsprongen: zij konden aantonen dat ze zoveel rechten zelf bezaten dat alleen een paar kleinigheden verkocht zijn. Nou ja, ik zal eens naar de afdeling Holland kijken, daar valt nog wel het een en ander over te vertellen (maar nu geen tijd helaas). Paul B 10 jul 2008 18:14 (CEST)
Goed, bij deze dus. Ik heb toch Noord- en Zuid-Holland samengevoegd, omdat de scheiding tussen de twee bestuurlijk niet echt relevant was tijdens de Republiek (wel die in het Noorder- en Zuiderkwartier). Wie ze wel op een nette manier zonder 90% doublure uit elkaar kan halen, mag dat uiteraard doen. Paul B 18 jul 2008 19:59 (CEST)
Wat betreft Schiermonnikoog ben ik het wel met je eens. Ik zie ook niemand iets anders argumenteren, en haal het dus maar uit de lijst.--Joostik 11 dec 2010 11:29 (CET)

Redemptiedorpen?Bewerken

Op de bijgevoegde kaart staan rond de stad Maastricht enkele redemptiedorpen aangegeven als Staats grondgebied in dit artikel vind ik hier echter niets van terug.Lars-f-94 (overleg) 10 mei 2012 13:39 (CEST)

De kaart staat, zoals alles op Wikipedia, open voor verbetering. Sommige van de aangegeven gebeden waren maar voor een korte periode deel van de Republiek. Dit moet inderdaad beter aangegeven worden. Ik hoop binenkort weer wat tijd hiervoor te hebben, al staat het natuurlijk idereen vrij zinvolle informatie toe te voegen.--Joostik (overleg) 17 mei 2012 12:05 (CEST)
Het punt is naar mijn mening niet dat de kaart moet worden aangepast, maar dat in het artikel hier wat uitleg aan besteed moet worden. Dit ontbreekt nu namelijk en dat schept verwarringLars-f-94 (overleg) 17 mei 2012 14:16 (CEST)
In het artikel Redemptiedorpen staat dat is door Staats-Brabant werden gerekend/geclaimd. Ik heb daarom een verwijzing onder het kopje Noord-brabant geplaatst.Lars-f-94 (overleg) 18 mei 2012 13:32 (CEST)

Assen hoodplaats drenthe?Bewerken

In de bijgevoegde kaart wordt Assen als hoofdplaats aangegeven van het gewest Drenthe. Naar mijn mening is dit onjuist Coevorden was een stad met meer macht dan het destijds dorp zijnde Assen. Volgens de wikipedia pagina [[1]] zou de hoofdplaats van Drenthe destijds Rolde geweest zijn, kortom ook hier wordt Assen niet als hoofdplaats genoemd. Lars-f-94 (overleg) 10 mei 2012 13:44 (CEST)

Misschien dat Joostik, als tekenaar van het kaartje ook zelf kan reageren. Dat Coevorden ten tijde van de Republiek relevanter was dan Assen zal denk ik niemand betwisten, maar is het daarmee de hoofdplaats van Drenthe? Wat er op het lemma van Rolde staat gaat mn over de Etsstoel, dat Rolde in de tijd van de Republiek ook hoofdplaats was lijkt mij onwaarschijnlijk. Uit mijn hoofd zeg ik dat de staten van Drenthe samen kwamen in het voormalige klooster in Assen en dat daarmee de vermelding wel verklaarbaar is. Peter b (overleg) 14 mei 2012 22:38 (CEST)
Op de oorspronkelijke kaart stonden zowel Assen als Coevorden aangegeven, Coevorden echter als omstreden met Overijssel. Bij Landschap Drenthe wordt Coevorden als hoofdstad aangegeven, en zetel van de drost. In Rolde kwam de etstoel als hoogste rechtscollege samen, maar is dat voldoende om het als "hoofdstad" te bemoemen? Als de Staten van Drenthe inderdaad in Assen bijeenkwamen lijkt me dat ook een belangrijk argument.--Joostik (overleg) 17 mei 2012 17:01 (CEST)--(P.S.:door een technisch foutje blijk ik de rest van de overlegpagina gewist te hebben! Mijn excuses hiervoor.)
Er is sprake van een discutabel punt hier. Ik zou Peter b graag willen vragen wat zijn bron is, mochten de Staten daadwerkelijk in Assen samenkomen dan is er naar mijn mening niets mis met de kaart. Er moet dan wel even een kleine toelichting in het artikel gegeven worden om misverstanden in de toekomst te voorkomen.Lars-f-94 (overleg) 17 mei 2012 23:53 (CEST)
Mijn hoofd doet het nog goed, ik vond het terug in hoofdstuk IX van Geschiedenis van Drenthe , J. Heringa, Zelfstandig gewest in de Republiek waar de inrichting van Drenthe wordt beschreven. De gewone vergaderingen vonden plaats in Assen, de buitengewone in traditionele plaatsen als het oude Grollerholt en de kerk van Rolde, tot omstreeks 1685 de gewoonte ontstaat om alle vergaderingen in Assen te houden. (2e druk, p.402). Peter b (overleg) 18 mei 2012 00:13 (CEST)
Bedankt Peter b ik heb de informatie (+bronvermelding) in het artikel verwerkt.Lars-f-94 (overleg) 18 mei 2012 13:27 (CEST)

AppingedamBewerken

Wat was de status van de stad Appingedam in het gewest Groningen? Behoorde het tot de ommelanden of had het samen met Groningen een speciale status? Lars-f-94 (overleg) 19 mei 2012 15:53 (CEST)

Ten tijde van de Republiek bestonden de Staten van het gewest uit twee leden, de Stad (Groningen dus) en de Ommelanden. Er waren slechts drie Ommelanden (Westerkwartier, Hunsingo en Fivelingo) die in de Staten vertegenwoordigd waren, Appingedam was daarbij onderdeel van Fivelingo. Het Oldambt, Reiderland en Gorecht hadden geen eigen vertegenwoordiging maar waren zogenaamde stadsjurisdicties, oftewel, daar had de stad het voor het zeggen. Peter b (overleg) 19 mei 2012 18:36 (CEST)

Bedankt voor de informatie heb het een paar dagen geleden in het artikel verwerkt.Lars-f-94 (overleg) 22 mei 2012 11:35 (CEST)

Duitse RijkBewerken

Bij Gelderland worden drie heerlijkheden genoemd die zelfstandig zouden zijn binnen het Duitse Rijk. Wordt hier het Heilige Roomse Rijk bedoeld? Evengoed: hoe werkt zoiets? Betaalden ze belasting aan dit Rijk? Ontvingen ze steun van dit Rijk? Bronnen? --BDijkstra (overleg) 14 jul 2016 23:52 (CEST)

Terugkeren naar de pagina "Indeling van Nederland tijdens de Republiek".