Overleg:Filosofie

Onderwerp toevoegen
Actieve overleggen

Trio van de klassieke filosofieBewerken

Er stond "Klassieke filosofie werd gedomineerd door het trio Socrates, Plato en Aristoteles" en dat staat er nog steeds, maar je hebt zoveel klassieke filosofen toegevoegd dat het er voor mijn gevoel nu een beetje vreemd bij staat. Zou je op deze pagina kunnen aanduiden hoe de drie groten zich verhouden tot eerdere klassieke filosofen?--branko

TaylorBewerken

Ik heb er geen verstand van, maar als ik doorklik naar Charles Taylor dan lijkt me dat eerder een boef dan een filosoof... Is er een andere Taylor bedoeld, of staat deze er onterecht? RonOnrust 25 jun 2004 15:03 (CEST)

Als je vanaf het Charles Taylor artikel naar de Engelse wikipedia klikt, en vandaar naar w:en:Charles Taylor (disambiguation) blijkt het inderdaad om verschillende personen te gaan. Conclusie: Charles Taylor moet een doorverwijspagina worden. Johan Lont 25 jun 2004 15:11 (CEST)
Is gebeurd.Johan Lont

Ik mis in het lijstje grote filosofen eigenlijk een beetje de kerkvader Augustinus. het lijkt mij evident dat hij de ontwikkeling heeft beinvloed--Wvr 28 jun 2004 15:48 (CEST)


Persoonlijk mis ik een apart stukje over het verschil tussen Europese en Engelse Filosofie. --Tim Kristel 4 aug 2004 01:26 (CEST)

Kennelijk zit door voor jou beleving verschil tussen. Wat let je om daar wat dingen over in te voegen. Als het te weinig is of niet geod dan zullen anderen het wel aanvullen. Dus vole je vrij en ga je gang. --Wvr 4 aug 2004 08:56 (CEST)

ff n vraag: is t niet misschien hyandig een deelpagina 'Filosofische Terminologie' in te richten? groeten Rikkisch

Ik vind het een goed plan dus ga je gang en voel je vrij Bean 19 17 dec 2004 15:54 (CET)

Opzet: westerse / oosterse filosofieBewerken

Misschien is het een goed idee om onder het lemma filosofie de algemene informatie te geven, waarna een korte introductie (met links) tot oosterse en westerse filosofie gegeven wordt. De rest van het huidige lemma filosofie kan dan hernoemd worden tot Westerse filosofie. Dit lijkt mij een objectievere weergave dan de huidige opzet, waarin de westerse filosofie het lemma filosofie vult, en er een kleine introductie +link naar oosterse filosofie is.--DhJ 17 jun 2005 11:17 (CEST)

Wat mij betreft een goed idee.Andriesb 17 jun 2005 11:34 (CEST)
Het lemma filosofie moet echter geen doorverwijspagina worden. Oosterse en Westese filosofie gaan immers over dezelfde vragen - alleen de antwoorden verschillen. Je zou deze opzet dus ook moeten gebruiken onder ethiek, metafysica etc. Pprevos 18 jun 2005 23:29 (CEST)

Misschien dat een van de frequente bijdragers aan dit lemma dit dan op zich wil nemen?--DhJ 19 jun 2005 07:36 (CEST)

Anker voor FilosofieBewerken

Link naar het Anker voor Filosofie (Wiki achtige benadering van filosofie)

Ik nodig de in filosofie geinteresseerde wikipedianen allemaal uit om het anker voor filosofie mooi te maken. Veel succes en voel je vrij :-) Groetjes Wim Hamhuis

Indeling artikelBewerken

Volgens mij zou het niet onverstandig zijn om het artikel opnieuw in te delen en alle lijsten elders onder te brengen. De lijsten maken het artikel slecht leesbaar. - Ilse@ (overleg) 8 okt 2005 11:12 (CEST)

Ik heb het artikel herschreven en de lijsten zo goed mogelijk elders ondergebracht. - Ilse@ (overleg) 8 okt 2005 13:58 (CEST)

Fout in DefinitieBewerken

De definitie als het woord filosofie uitleggen kan nooit een probleem zijn omdat boeken in de boekenkast staan als ze niet gelezen worden, de idee alleen al :-). Het artikel over Filosofie is NIET neutraal geschreven, en als het gebruikt wordt in lessen filosofie voor het inleveren van wat "huiswerk" krijgt die persoon er een dikke vette 1 voor. Kortom, dat hele artikel is gebaseerd op het vooroordeel dat de definitie van filosofie niets anders dan een probleem kan zijn, wat het simpelweg NIET is. Vandaar die (overigens volledig terechte, beoordeling met een onvoldoende zo laag als 1) Ik stel voor de door mij ingevoerde wijzigingen weer terug te plaatsen. --Wim Hamhuis 19 okt 2005 15:00 (CEST)

Beste Wim Hamhuis, de definitie van de filosofie is een lastig geval, omdat deze definitie onderwerp is van discussie. Volgens sommigen is de definitie helder, volgens anderen is het onmogelijk om een eenduidige definitie te maken. Ik denk dat je aanpassingen op de tekst geen goede beschrijving hiervan zijn voor een encyclopedisch artikel. - Ilse@ (overleg) 24 okt 2005 00:24 (CEST)
Ik hoop in mijn aanpassing van de tekst nu een betere bewoording gegeven te hebben. - Ilse@ (overleg) 24 okt 2005 01:43 (CEST)

Dit kan beterBewerken

Er zijn een aantal artikel over filosofie die nog beter zouden kunnen. Een overzicht hiervan staat hier: Wikipedia:Dit_kan_beter#Filosofie - Ilse@ (overleg) 4 nov 2005 23:52 (CET)

Filosofie als wetenschapBewerken

Reden verwijdering van de zin:

Weer anderen beschouwen filosofie om deze reden helemaal niet als een wetenschap, maar noemen het een metawetenschap of metafysica.

De term normatieve wetenschap impliceert al dat filosofie niet een wetenschap is in de normale zin, maar (misschien wel) het omgekeerde. De zin die werd toegevoegd door Evanherk bevat een interne tegenstelling, omdat metawetenschap per definitie een wetenschap is en wel een die over andere wetenschap gaat. Dit is het deelgebied van de wetenschapsfilosofie. Tevens is de constructie die begint met "Weer anderen" een verkeerde, aangezien het niet een tegenstelling is ten opzichte van de "sommigen" en "anderen" eerder in de alinea. Ten slotte kan de filosofie eenvoudigweg niet gelijk gesteld worden met de metafysica, aangezien de metafysica een duidelijk omschreven deelgebied is van de filosofie. - Ilse@ (overleg) 6 nov 2005 00:02 (CET)

metawetenschap is in mijn definitie per definitie zelf geen wetenschap; of het 'hoger' of 'lager' staat dan wetenschap daar kun je over kibbelen als een kwestie van smaak. Ik zie daar geen interne tegenstelling. Wetenschap houdt zich bezig met dingen waarover je toetsbare theorieen kunt opstellen.
Moeten we http://nl.wikipedia.org/wiki/Demarcatiecriterium dan in één moeite door ook maar meteen aanpassen? Josh 7 nov 2005 01:41 (CET)
Ja, althans voor zover daar gewag gemaakt wordt van "de moderne wetenschapsfilosofie" - alsof er tegenwoordig nog maar 1 opvatting prevaleert... laat me niet lachen. Sinds Popper, Kuhn en Lakatos is er alweer heel wat water door de Rijn gestroomd. Evanherk 7 nov 2005 08:55 (CET)
Ik heb zo-even gekeken naar pagina's waarin de frase "de moderne ..." voorkomt. Dat zijn er welgeteld 3452... Ik hoop niet dat je ook nog een man van principes bent want dan hebben we aardig wat werk te doen... (Los daarvan, in welke bewoordingen moeten we in een artikel volgens jou dan weergeven hoe er i.h.a. tegenwoordig over het een-en-ander gedacht wordt?) Josh 7 nov 2005 14:00 (CET)
Theologie en filosofie (en misschien zelfs sterrenkunde) doen dat niet. Overigens sta ik zeker niet alleen in deze opvatting. google maar eens op dingen als "philosophy not a science" In ieder geval vind ik het volstrekt onjuist om te stellen dat filosofie een wetenschap of zelfs een normatieve wetenschap zou zijn, en als je dat schrijft moet je erbij zeggen dat er vele mensen zijn, wetenschappers zowel als filosofen, die dat niet met je eens zouden zijn. Evanherk 6 nov 2005 14:36 (CET)
Zoals metataal een taal is over taal, zo is metawetenschap een wetenschap over wetenschap. Als u enkel bedoelt dat filosofie op een metaniveau opereert, zou een andere bewoording duidelijker zijn.
Dat is een modernere interpretatie van het voorzetsel 'meta'- aristoteles had het ook over metafysica maar hij bedoelde dat er niet mee... Evanherk 7 nov 2005 08:46 (CET)
De toetsbare theorieen die u noemt maken een wetenschap een empirische wetenschap. Onderzoekers gaan op basis van de empirie op zoek naar weerlegging van een theorie. Er zijn legio mensen die een normatieve wetenschap geen echte wetenschap vinden. Als u deze discussie wilt weergeven in Wikipedia, kunt u dat mijns inziens het beste doen op de pagina over normatieve wetenschap.
Nou, mij valt op dat filosofie daar (en m.i. terecht) niet wordt genoemd als voorbeeld van een normatieve wetenschap. Filosofie is een interessante bezigheid , misschien zelfs een waardevolle bezigheid, maar een wetenschap is het niet. Evanherk 7 nov 2005 08:52 (CET)
Het argument van Google wil ik graag naast mij neer leggen. Op het internet wordt wel meer beweerd [1] wat niet algemeen aanvaard is, maar in Nederland en België krijgt men voor filosofie als academische opleiding een officieel erkend diploma. - Ilse@ (overleg) 6 nov 2005 15:26 (CET)
Nou, kijk hier dan eens.
http://www.londonmet.ac.uk/module-catalogue/2/hp/hp2e03.cfm
Hier wordt een geheel universitair filosofie-cursusprogramma gewijd aan o.a. de vraag of filosofie wel een wetenschap is. Natuurlijk zonder eenduidige conclusie - zoals alles in de filosofie hangt het er van af wat je precies onder filosofie en onder wetenschap verstaat... maar daar heb ik ook geen moeite mee. Wel met plompverloren te verklaren dat filosofie een normatieve wetenschap is zonder dat enigszins te kwalificeren. Evanherk 7 nov 2005 12:02 (CET)
Het stellen van de vraag of filosofie een wetenschap is of niet, zoals gebeurt in de filosofiemodule in Londen, zorgt ervoor dat studenten zich bewust worden van de claims die de filosofie wel en niet kan maken. En dus gaat het over de vraag: wat is de relatie tussen filosofie, (empirische) wetenschap en religie?
Het formuleren van vragen en een theorie om deze te behandelen maken filosofie normatief. Zoals het in het artikel normatieve wetenschap beschreven is: Normatieve wetenschap is wetenschap die zich bezighoudt met het ontdekken en stellen van normen en opvattingen. De theorie van Popper die u eerder aanhaalde is hier een goed voorbeeld van. Deze theorie stelt een methode voor om naar wetenschap te kijken. En uit deze opvatting vloeit een manier van handelen voort. De methode zelf kan niet op basis van experimenten worden weerlegt. De norm kan alleen worden bediscussieerd, wat dan ook uitvoerig gebeurt. Zowel filosofie als de deelgbieden ethiek en logica worden genoemd in het artikel over normatieve wetenschap. Allen worden een normatieve wetenschap genoemd of vergeleken met normatieve wetenschappen.
Kunt u aangeven waarom u zo kritisch of zelfs sceptisch bent tegenover filosofie als wetenschap? Heeft het te maken met de manier waarop sommige mensen bestaansrecht claimen voor onwetenschappelijke theorieën zoals bijvoorbeeld homeopathie? Misschien kunt u aangeven hoe u ziet dat de filosofie in al haar facetten (en voor de Wikipedia) zou kunnen worden gedefinieerd? - Ilse@ (overleg) 8 nov 2005 02:57 (CET)
Het zal mij absoluut worst wezen of je filosofie een wetenschap moemt of niet - waar het mij om gaat is dat het afhangt van wat je een wetenschap noemt en wat niet, en wat je dus voor definitie van wetenschap hanteert. Zolang dat maar in het artikel naar voren komt ben ik tevreden. De tegenoverliggende vraag licght vor de hand: waarom bent u er kennelijk zo op gebrand het wel een 'normatieve 'wetenschap te noemen? mvg, Evanherk 10:00, 8 november 2005 (CET)
Volgens mij komt dat in het huidige artikel goed naar voren. Een uitgebreidere discussie over wat je een wetenschap noemt past denk ik het beste op de betreffende pagina. Voor mij is filosofie een normatieve wetenschap omdat het in de definitie van normatieve wetenschap besloten ligt, ongeacht of ik filosofie liever anders zou noemen. - Ilse@ (overleg) 8 nov 2005 12:07 (CET)

Wie bepaalt in Wiki wat wel wat wat niet tot filosofie behoort. Er is een bijdrage van mij geblokt, omdat de lezer het onzinnig vond, terwijl het een bijdrage is in een discussie die thans in de filosofie wordt gevoerd, namelijk die over De Vrije Wil, bestaat deze nu wel of niet?

Wet van de wederkerigheidBewerken

Het demarcatiecriterium hanteren prima, maar dan moet r wel bijverteld worden dat dit criterium is gebruikt, en wel in het afgebakende gedeelte van de tekst waar het betreffende criterium op van toepassing (is/geweest) want de regels van mijn filosofie stellen eerlijkheid en vermelding van de gebruikte criteria op een respectabel niveau, al kan het een zwakte zijn.

Het demarcatiecriterium van Karl Popper is namelijk dat wetenschap falsifieerbare uitspraken dient te produceren. Dit betekent dat deze uitspraken door middel van experimenten kunnen worden bevestigd of weerlegd. Dit weten beginnende filosofie studenten simpelweg (nog) niet. Vooral in de filosofie geldt dat men nooit te oud is om te leren.

Waarom meldt u dit? Mig de Jong 7 feb 2006 13:10 (CET)

Omdat het kader waarin een criterium wordt toegepast duidelijk moet zijn. Als je de tekst hiervoor goed hebt gelezen, dan staat er wel ergens iets over een criterium, maar dan verzuimt men er bij te noemen binnen welk kader de toepassing is.

Groeten, Wim

Aha, u heeft het over bovenstaande discussie. Ik dacht dat het over het artikel ging. Het is niet gebruikelijk om een discussie van 8 november zonder inleiding met een nieuw tussenkopje te vervolgen. Nog altijd weet ik nu nog niet precies wat u eigenlijk wilt. Mig de Jong 7 feb 2006 18:40 (CET)

definitieBewerken

in het artikel staat bovenaan letterlijk:

"In het dagelijks spraakgebruik wordt de term filosofie gebruikt om elke vorm van wijsheid of levensbeschouwing aan te duiden (zoals in "iemands filosofie") of iemands uitgangspunten (zoals in "het sluit niet aan op de filosofie achter dit plan"). Dit verschilt van het begrip filosofie in een academische context, zoals deze in dit artikel gehanteerd wordt."

daarom pleit ik voor een verwijspagina. GZ.

Het alledaagse gebruik is een afgeleide van het academische begrip, ik zie het als een zeer vrij gebruik hiervan. Ik zal het artikel m.b.t. het citeerde aanpassen. Echter als u iets interessants kunt schrijven over het vrije gebruik dan lijkt het mij op zijn plaats dat er een dergelijk artikel komt. Ik stel voor een doorverwijspagina filosofie (doorverwijspagina) te maken en het nieuwe artikel filosofie (dagelijks spraakgebruik) te noemen of een betere titel te geven. Dit is vergelijkbaar met bijvoorbeeld de artikelen Plato en Plato (doorverwijspagina). - Ilse@ (overleg) 21 mei 2006 11:43 (CEST)

Mijn definitie van Filosofie: Filosofie = Het middels zuivere redenatie zo aannemelijk mogelijk maken van het onbewijsbare, waar mogelijk ondersteund door middels wetenschappelijke falsificatie bewezen feiten 84.81.172.182 19 aug 2017 21:13 (CEST)

anonieme bijdrageBewerken

hierheen verplaatst door oscar
Ja ik wist niet waar ik dit moest schrijven, maar ik zou graag een correctie aanbrengen. De oosterse wijsheid is geen filosofie. De filosofie is een project dat begonnen is in Griekenland en de oosterse wijsheid maakt hier geen deel van uit. Gebruiker:134.58.253.130 15 mei 2006 00:52

dat klinkt mij nogal pov in de oren eerlijk gezegd. oscar 15 mei 2006 03:54 (CEST)
Inderdaad en dat project dat beginnen is in Griekenland klinkt ook wat simplistisch, het woord filosofie heeft een veel algemenere betekenis. De term Oosterse filosofie wordt algemeen gebruikt voor (al dan niet traditionele) oosterse wijsheid. Flyingbird  15 may 2006 05:46 (CEST)
Het is misschien helemaal niet zo gek om hierover discussie te voeren, om zo duidelijker te krijgen wat filosofie precies wel en niet is ... moeten er natuurlijk wel steekhoudende argumenten op tafel komen. - Ilse@ (overleg) 21 mei 2006 11:46 (CEST)
Doorgaans gaat men er van uit dat de oosterse filosofie wél filosofie is, hoewel het striktgenomen niet onder de definitie van filosofie in de westerse betekenis van het woord valt. Doorgaans lost men dat op door de westerse filosofie 'Wijsbegeerte' te noemen en Oosterse filosofie gewoon 'Oosterse Filosofie' of 'Oosterse wijsheid' te noemen. Het project van 'onze' westerse filosofie is inderdaad begonnen in Griekenland, maar het geheel van de philo-sophia herleiden tot deze traditie zou erg eenzijdig en bovendien spijtig zijn. Denk bijvoorbeeld aan de grote wisselwerking die er tegenwoordig tussen verschillende tradities: Interesse voor Taoïsme in de taalfilosofie, Interesse in Indische filosofie voor ethiek, belang van culturele antropologie binnen de sociale filosofie ... - Phidias 21 mei 2006 11:56 (CEST)
Ik ben het met Phidias eens. Sommige stromingen staan lijnrecht tegenover elkaar, maar dat is ook binnen de zogenaamde westerse filosofie. De hedendaagse filosofie is soms ook sterk verwant aan oosterse filosofie, die je eventueel 'oosterse wijsheid' kunt noemen. Ik denk hierbij aan begrippen als deconstructie en horizonversmelting. Het lijkt mij daarom ook geen goed idee om de naam 'oosterse filosofie' te schrappen om de reden dat het geen filosofie zou zijn. - Ilse@ (  overleg) 24 mei 2006 00:55 (CEST)
De twee projecten (oosterse wijsheid en filosofie) zijn twee projecten die altijd los van elkaar hebben bestaan. Het feit dat deze soms vergelijkingen vertonen kan niet ontkend worden, maar ik denk dat dit lang niet voldoende is om beide op een hoop te gooien. - De voorgaande niet ondertekende opmerking werd toegevoegd door Jochen05 (bijdragen|overleg) op 4 jun 2006 15:54.
In dat ze altijd los zouden hebben bestaan heb je volgens mij geen gelijk. Er is altijd uitwisseling geweest tussen west, oost en midden. Twee voorbeelden. Het is bekend dat de filosoof Plotinus werd beïnvloed door filosofische stromingen uit het oosten, waaronder uit India. Arabische filosofen baseerden hun islamitische filosofie op de oude Grieken. Dit zijn geen recente ontdekkingen, al in de jaren '50 schreef Störig hierover in zijn geschiedenisoverzicht De geschiedenis van de filosofie. Je zou kunnen zeggen dat het uiteindelijk allemaal filosofie is. Toch zijn de westerse filosofie en oosterse filosofie ook van elkaar te onderscheiden, dat zie je op de Wikipedia terug in het feit dat er over elk van beide een artikel is geschreven. Dus ze worden niet zomaar 'op een hoop' gegooid. Ilse@ 4 jun 2006 21:13 (CEST)


Foutieve categoriseringBewerken

Boeddhisme en Hindoeïsme zijn veeleer te beschouwen als religieuze tradities dan als filosofie. Net zomin als we christendom of islam onder filosofie plaatsen. Er zijn daarbinnen stromingen die wel tot de wijsbegeerte behoren, bv de falsafa in de islam (of het taoïsme in Japan). Maar dat betekent niet dat de islam (of boeddhisme) "op zich" een filosofie is. Kortom: Boeddhisme en hindoeïsme er uit. Dit zijn religies. Meer specifiek stromingen beoordelen. Thomass 19 apr 2007 23:25 (CEST)

Beetje kort door de bocht toch, lijkt mij. Enerzijds hebben B en H een stevige filosofische basis, die best op zichzelf staat, (de Boeddha heeft niet eens ooit de bedoeling gehad een religie te stichten) anderzijds is in de oosterse tradities nooit zulke scherpe afscdheidingslijn getrokken in het sacrale gebied, waar wij religie en filosofie apart zijn gaan beschouwen. Als je dus het (voor ons) religieuze aspect weghaalt, haal je meteen ook de oosterse filosfie weg. Lijkt me niet zinvol. Lees ook eens de paragraaf 'Westerse en oosterse filosofie' door. - Ben Pirard 19 apr 2007 23:33 (CEST)
Ook Jezus heeft nooit de bedoeling gehad een godsdienst te stichten; waarom wordt het christendom niet als een filosofie beschouwd? Er zijn daarin een heleboel richtlijnen en meta-beschouwingen van filosofische aard. Neen. Neem uit religies filosofische stromingen en plaats die onder filosofie, maar niet in z'n geheel. Een aantal westerse would-be-boeddhisten en dito hindoeïsten zien graag hun religie onder de noemer filosofie omdat dat dat een diepzinniger cachet geeft. Niet aan laten vangen. Zo kun je evengoed new age onder filosofie plaatsen.
Het is eigen aan goede filosofen niet neutraal te zijn en dat te erkennen, dus staat het label bovenaan niet mis. ;-) In ernst, en zonder mezelf per se tot authoriteit te willen brandmerken: ik heb me vier jaar lang toegelegd op het categoriseren van de cultuurgeschiedenis van de mens (World History Timeline), wat een hachelijke onderneming is. Ik heb daarvoor tal van academische bronnen gesynthetiseerd, fel rekening houdend met de valkuil van het eurocentrisme enz, met uiteindelijke supervisie door 18 academici. Elke steen heb ik vijf keer omgekeerd. Wat onder filosofie kan gebracht worden moet veel meer in detail worden bekeken; stroming per stroming. Er zijn zeker filosofische elementen in boeddhisme, zoals je die ook in het christendom vindt, maar die maken deze zingevingssytemen niet in se een filosofie. Zeker omdat er religieuze aspecten, zoals de reïncarnatiegedachte bijna onlosmakelijk met het boeddhisme verbonden zijn, kan je het in z'n geheel bijna niet anders plaatsen dan onder "religieuze tradites". Het is zeer correct om dat gewoon meer in detail te benaderen en significante filosofische stromingen binnen die religies er uit te halen en onder die noemer te plaatsen. Het is volstrekt disproportioneel om dat wat filosofisch klinkt (levensfilosofie?) op de weegschaal even zwaar te laten doorwegen op de veel meer centrale religieuze gedachten binnen een zingevingssyteem. Laat religie religie blijven. Thomass 20 apr 2007 01:25 (CEST)
Zeker omdat er religieuze aspecten, zoals de reïncarnatiegedachte bijna onlosmakelijk met het boeddhisme verbonden zijn, kan je het in z'n geheel bijna niet anders plaatsen dan onder "religieuze tradites". Inderdaad. Zoals reeds gezegd zijn in het oosten religieuze aspecten en filosofische te sterk verbonden om het ene uit het andere te kunnen halen. In het uit elkaar halen is vooral het westen goed. Maar als we het over oosterse filosofie hebben, welke andere naam kan men daaraan dan geven dan dezelfde als die van de religies aldaar? En dit negeren zou betekenen dat de oosterse filosofieën hier uit het zicht verdwijnen. Daar doen we alleen onszelf tekort mee. Noteer dat overigens onze eigen westerse filosofieën vanaf Plato een verkapte vorm van religiositeit, want teleologieën, zijn gebleven tot zelfs na de Verlichting. Pas vandaag is dat anders. Moeten we dan meteen alle westerse filosofieën hier ook maar meteen negeren? Welnee. In al deze zingevingssystemen zit iets goeds en het is nog beter om ze onbevangen naast elkaar te laten staan en te vergelijken. - Ben Pirard 20 apr 2007 09:55 (CEST)


Ik heb geen probleem met het artikel op zich (hoewel onvolledig). Wel met de kader “filosofie” dat als categorisering gewoonweg een misbaksel is. Ten eerste wordt daarin met betrekking tot de westerse filosofie vier tijdsperiodes vermeld: Klassieke filosofie, Middeleeuwse filosofie, Moderne filosofie, Hedendaagse filosofie. Voor de oosterse filosofie wordt niet op dezelfde wijze gewerkt, en gaat men wereldreligies bij naam noemen ipv te werken met tijdsindelingen. Dit zijn categoriefouten.
In “The Cambridge Dictionary of Philosophy” van R. Audi, om maar een bron te noemen, worden religies als het christendom, hindoeïsme, islam en boeddhisme niet vermeld. Wel worden er, aansluitend op de visie die ik hier verdedig, veel specifiekere (sub)stromingen of namen genoemd die wel filosofisch zijn, ook uit de oosterse filosofie en zwart-Afrika. Het niet-vermelden van religies is ook logisch: religieuze stelsels als hindoeïsme en christendom hebben beide filosofische aspecten of substromingen, maar zijn bij definitie religies of godsdiensten als stelsel.
Ook in de universiteitscursus “Historisch overzich van de wijsbgeerte” van prof. Etienne Vermeersch staat: “Het oorspronkelijke boeddhisme en in het Therevada-boeddhisme geen god, maar het Mahayana-boeddhisme bevat alle klassieke kenmerken van een godsdienst.”.
Je kan met andere woorden het boeddhisme in z’n geheel niet zonder meer een filosofie noemen omdat het bij zowel het hindoeïsme als het boeddhisme, ik druk daar op, om religieuze stelsels gaat. Het is niet omdat een welbepaalde tekst in oorsprong filosofisch-literair is, bv de Veda’s (1500-500 v.C., die je op zich wel kan vermelden), dat al wat daaruit volgt filosofie is. Zo is ook het vedisme (de tegenhanger van het boeddhisme) inhoudelijk een zuiver religieus stelsel.
Tegelijk laat je belangrijke oosterse filosofie onvermeld, zoals de Periode van de 100 Scholen, waaronder het vroeg-Confucianisme, het Mohisme, het Legalisme, de Dialectici, en (gelukkig wel vermeld) later het Taoïsme en neo-Taoïsme (de Chinese tegenhanger van het Confucianisme). Om maar te zwijgen van belangrijke figuren als Yang Zhu (voorloper hedonisme), Mozi (Mohisme), Hui Shi (Dialectici), en de confucianisten: Mencius, Xunzi, Dong Zhongshu (Nieuwe-tekstschool), Yang Xiong (Oude-tekstschool), Zou Yan, Zhuanzi, e.a.
Nogmaals. Als je boeddhisme in z’n geheel onder de noemer filosofie plaats, moet je àlle religies met onlosmakende filosofische afspecten er ook onder vermelden: het christendom, de islam, het zoroastrisme, enzovoort. Bovendien is het bijzonder incorrect om hier te doen alsof het boeddhisme en het hindoeïsme geen religies zijn, want die implicatie vloeit noodwendig voort uit jouw tabel!
Indien je het te lastig vindt om voor oosterse religies met tijdsperiodes te werken, hoewel die gekend zijn, vervang dan tenminste in het kader boeddhisme en hindoeïsme door de filosofische stromingen die niet werden vermeld. Thomass 20 apr 2007 18:14 (CEST)
Thomass: zou je vooraleer je voor het einde van de discussie reeds tot actie overgaat, een alternatieve categorisering kunnen naar voor schuiven, zodat er niet enkel dingen verwijderd worden, maar ook op een constructieve manier iets kan toegevoegd worden.
Zelf blijf ik echter de huidige categorisering ondersteunen. Ze is misschien niet ideaal en een tikkeltje artificieel, maar dat is vrijwel elke categorisering. Er is inderdaad sprake van een veel innigere verwevenheid tussen wijsheid en religie in de oosterse tradities, waardoor de grens tussen beide domeinen niet altijd even duidelijk te trekken valt. Maar je zegt ook niet van een samenleving waar kerk en staat niet gescheiden zijn, dat daar de kerk en de staat niet bestaan. Liever houden dus. Tenzij je me kan overtuigen van een betere categorisering. - Phidias 23 apr 2007 01:24 (CEST)


Dag Phidias, elke categorisering is inderdaad voor discussie vatbaar, maar dat vind ik persoonlijk geen vrijgeleide om tot overgesimplifieerde indelingswoede in tabelvorm over te gaan. Categoriseringen zijn nooit absoluut: ze zwalpen tussen meer of minder correcte weergave van de werkelijkheid; deze tabel is echter misleidend. Het is correcter geen tabel te hebben dan per se eentje te behouden die aan de basis contradictorisch is. Het alternatief is een portaalsite met een overzicht van alle stromingen, of, een meer systematische nuance in het overzichtsartikel zelf (wat ik gegeven heb).
Je schrijft: “Er is inderdaad sprake van een veel innigere verwevenheid tussen wijsheid en religie in de oosterse tradities, waardoor de grens tussen beide domeinen niet altijd even duidelijk te trekken valt.”
Welnu, er is in de tabel van Ben Pirard juist wel een hele duidelijke grens getrokken, waaraan je toch wel voorbij gaat: het zegt letterlijk en resoluut dat hindoeïsme en boeddhisme filosofie is en géén religie. Geen enkel academicus, in oost en west, zou zich daar achter stellen. En ik vind dat men daar toch rekening mee dient te houden, eerder dan de mening van een toevallige numerieke 'meerderheid' van goedmenende wikipedianen. Als die bij toeval zouden bestaan uit vooral new agers of westerse would be boeddhisten, dan heb je natuurlijk een probleem. Zelfs oosterse bronnen zijn op zich niet doorslaggevend wegens te zelfkwalificerend. Er zijn oosterse landen waar men van mening is dat het getal Pi moet aangepast worden wegens te moeilijk. Moeten we daar ook in volgen?
Om de huidige tabel aanvaardbaar te maken of staande te houden, is het aan Ben om één argument te geven waarom boeddisme en hindoeïsme filosofie is, en geen religie. Nogmaals, die implicatie vloeit noodwendig voort uit de tabel. Als die argumentatie op termijn uitblijft, dan is die tabel onhoudbaar. Zelfs al zijn beide aspecten 50/50 daarin terug te vinden (wat bezwaarlijk het geval is), dan nog reflecteert zich die verhouding niet!
Ik persoonlijk zou geen tabel plaatsen maar, zoals ik in hogere paragraaf deed, uitgaan van een overzicht van personen, teksten en (sub)stromingen naar model van de Engelse: http://en.wikipedia.org/wiki/Philosophy en de Duitse Wiki: http://de.wikipedia.org/wiki/Philosophie. Laten deze "modelpagina’s" zich verleiden tot een vergelijkbare indelingswoede?
Ik wil mijn gegeven namen en stromingen best toevoegen in het artikel zelf, maar niet met de huidige tabel erbij. Daarvoor heb ik naar mijn aanvoelen teveel nuance aan de dag gelegd in mijn publicatie.
Tentatief gesteld, en geheel los van wat ik hierboven schrijf: Als je dan toch heel graag filosofie wil linken aan oosterse religies vanwege het aspect ‘wijsheid’, dan is het mbt tot deze religieuze tradities in ieder geval correcter te spreken in termen van ‘levensfilosofie’, of ‘praktische filosofie’ versus bv academische filosofie. Maar m.i. niet zoals het nu is weergegeven. Thomass 23 apr 2007 19:04 (CEST)
Wat betreft 'een argument waarom Hindoeïsme en Boeddhisme een filosofie is'. Dit komt volgens mij meer dan duidelijk reeds tot uiting in de artikels zelf, die ik dus niet hier ga herhalen. Misschien heeft Thomass een lichte vorm van allergie voor al wat naar religie zweemt, maar als je daaraan toegeeft, dan moeten ook alle westerse filosofieën uit de tabel verwijderd worden. Zoals ik al zei zijn ze teleologisch. De basisfilosofie van grootmeester Plato zelf is zelfs expliciet religieus in de term demiurg, het opperwezen waar we allen naartoe moeten streven... Enkel de natuurfilosofen lijken een meer 'wetenschappelijk' gerichte houding aan te nemen, al heeft dat toen niet veel uitgehaald. En tenslotte is zelfs het Darwinisme even teleologisch als het Marxisme...
Het uitgangspunt voor de tabel is een beknopt overzichtelijk praktisch navigatiemedium voor de lezer. Als we daarin elke filosofische strekking apart moeten vermelden, dan wordt het misschien te dominant, al is dit wel een optie. De algemene hoofdingen zullen er in ieder geval sowieso moeten in aanwezig blijven. Laat me verder nog even eraan herinneren dat de term 'Hindoeïsme' reeds een door westerlingen gemaakt verzamelbegrip is voor alle geestelijke strekkingen in India en dat de Indiërs zelf deze term niet kennen. Het is dus reeds een praktische gebruiksterm. Wat we wel zouden kunnen doen is in de tabel voluit Hindoeïstische filosofie vermelden, tevens de naam van het artikel waar de link naar verwijst.
- Ben Pirard 24 apr 2007 09:27 (CEST)


Ben Pirard opent zijn reactie met een ad hominem verdachtmaking: “Misschien heeft Thomass een lichte vorm van allergie voor al wat naar religie zweemt, ...”. Op mijn publicatie staan duizenden onderscheiden stromingen en namen van filosofen en religies (inclusief Oosterse, Afrikaanse en Arabische). Zelfs met diacritische schrijfwijze. Uw verdachtmaking dat ik een ‘lichte allergie heb tegen religie’ is dan ook behoorlijk misplaatst.
Ik heb geen probleem met religie, wel met dogmatisme. Laat religie religie zijn.
Mocht u de neiging hebben om anti-religieuze tendensen toe te schrijven aan mij als skepticus, dan moet ik u toch teleurstellen: Ik vind religie voor bepaalde mensen even noodzakelijk als muziek of beeldende kunst. Voor een skepticus gaat het enkel om “beweringen” die onwaarschijnlijk of onmogelijk zijn volgens de huidige stand van de wetenschap. Dat is een ontologisch principe dat totaal los staat van elk ander aspect van religie of godsdienst.
Als ik daarentegen uw website bekijk dan lees ik daar wèl onverdunde new age, hang naar oosterse mystiek, en anti-wetenschappelijke propaganda in de stijl van “De wetenschap is nu al een paar honderd jaar het nieuwe geloof. Met zijn eigen dogma's, hogepriesters, en volgzame zwijgende massa.”. Of nog: “Bovennatuurlijk is het gedeelte van de natuur, dat door menselijke wetenschap nog niet werd ontdekt of begrepen. Het grootste dus.” (http://users.pandora.be/pirard.be/Aforismen%202006.htm)
Over POV en gekleurdheid gesproken! Bedenk wel dat Wikipedia aan de meeste universiteiten nog steeds niet aanvaard wordt als bronmateriaal, en het is hier volstrekt duidelijk hoe dat komt. U bent een gepensioneerde luchtverkeersleider, en ik evenmin god-de-vader. Net daarom dat we ons best baseren op academische bronnen ipv individueel filosofisch wensdenken. Ik kan zonder veel moeite aantonen dat de verpletterende meerderheid van academische bronnen, in oost en west, H en B veeleer categoriseren als religies dan als filosofie. Omgekeerd kunt u dat niet hard maken, en u doet ook niet de moeite. Uw uitweidingen over Plato, die vooral wiskundige was en wiens filosofische bijdragen sterk bijgedragen hebben aan de wording van de wetenschap, hebben niets met de typering van oosterse religies te maken! Voor het gemak wordt religie door u ook gauw even gelijkgesteld met teleologie (telos = doel = doelgericht denken), om van daaruit te gaan redeneren dat de ganse westerse denkgeschiedenis religieus is. Wat een cirkelredenering.
Dat darwinisme teleologisch zou zijn is ronduit flauwekul. Kunt u mij aageven op welke creationistische bronnen u zich baseert?
U slaat trouwens uw eigen ruiten in als u zegt: “Laat me verder nog even eraan herinneren dat de term 'Hindoeïsme' reeds een door westerlingen gemaakt verzamelbegrip is voor alle geestelijke strekkingen in India en dat de Indiërs zelf deze term niet kennen.”
Uit respect voor oosterse tradities is het precies daarom minder foutief om uit te gaan van specifiekere kenmerken van stromingen en van belangrijke vertegenwoordigers. De toevoeging “Hindoeïstische filosofie” is zeker al een verbetering, maar er is meer filosofie in het oosten dan dat. Thomass 24 apr 2007 13:30 (CEST)
Kom, kom, kom, Thomass. Niet zo licht geraakt zijn aub, dat is niet wetenschappelijk. Het is ook helemaal niet de bedoeling hier steriele sofistische ad hominem discussies te gaan houden. Gelieve niet een persoonlijke website met Wikipedia te verwarren, want hier gelden uiteraard andere criteria. Het doet me wel genoegen dat je mijn website raadpleegt. Daar is inderdaad heel wat stof tot nadenken te halen voor wie dat werkelijk wil. Maar het is geen encyclopedie. Je haalt wat citaten van me aan in verband met wetenschap. Inderdaad, zoals je ziet ben ik zelf dus ook een scepticus... - Ben Pirard 24 apr 2007 14:38 (CEST)
Verontwaardiging is des mensen, en gaat soms ergens op terug. Vooral op mensen die systematisch argumenten of vragen negeren (u bent scepticus?). Toch blij dat u instemt met een nuancering van de huidige tabel. Laat ik daarin uw gang gaan? Thomass 24 apr 2007 15:22 (CEST)
Inderdaad, zeer veel is des mensen. Voor de nuancering van de navigatietabel zou ik Phidias willen raadplegen. Hij is niet alleen degene die het meest hieraan bijdroeg, maar ook de portaalmeester voor filosofie. Het voorstel is dus, Phidias, om de 'religieuze' benamingen om te zetten in resp. bijvoorbeeld Hindoeïstische (filosofie) en Boeddhistische (filosofie). Graag uw idee hierover. - Ben Pirard 24 apr 2007 19:43 (CEST)
of hindoeïsme erbij hoort is de vraag, iig tenminste [boeddhisme]] wel, zie ook en:Eastern philosophy het engelstalige artikel over oosterse filosofie en de opmerkingen over het debat over de geldigheid van het europese/westerse woord/concept filosofie tov deze denkwijzen. groetjes, oscar 28 apr 2007 11:48 (CEST)
Beste Oscar, de vraag is of hindoeïsme en boeddhisme zuivere filosofie is en derhalve géén religie (implicatie tabel), en welke argumenten daarvoor zijn. Zover waren Ben en ik alvast gekomen. Indien niemand die heeft, is het fair om die tabel te verwijderen of te nuanceren. Zet gerust je eigen argumentatie hier neer in de lijn van wat hierboven reeds bediscussieerd werd. De vraag is ook wanneer we de knoop gaan doorhakken. groetjes, Thomass 28 apr 2007 12:18 (CEST)
Het is een kwestie van definitie, en hoewel ik Boeddhisme en Hindoeisme zelf niet onder filosofie zou categoriseren voldoen ze wel degelijk aan de in het artikel gegeven definitie. Als filosofie bestaat uit epistemologie en ontologie, dan voldoen weinig 'oosterse' filosofien aan de criteria (ook Confucianisme niet, en Daoisme slechts gedeeltelijk). Als echter de definitie zoals genoemd in het artikel gehanteerd wordt, dan vallen ook Christendom en Islam er onder. Een goed afgebakende, eenduidige definitie is dus wel handig.Bedwyr 4 jul 2009 23:16 (CEST)

discussie svp op 1 plekBewerken

thomass heeft verwante opmerkingen/overlebijdragen ook op de volgende pagina's geplaatst:

het lijkt me echter ten zeerste geboden de discussie op een plek te (blijven) voeren, zoals deze! groetjes, oscar 28 apr 2007 11:48 (CEST)


Is ook precies wat ik gedaan heb: aangegeven dat we enkel hier de discussie voeren. Erg grappig dat je daar nog eens overal bij zet! Mvg, Thomass 28 apr 2007 12:21 (CEST)

LOL inderdaad :-) niet goed genoeg gekeken :-P groetjes, oscar 28 apr 2007 12:33 (CEST)


Oke, zou je die overbodige opmerking op al die overlegpagina's toch kunnen weg halen want anders wordt het verwarrend en lijkt het meer op de spits gedreven dan het in feite het geval is. Met dank. Thomass 28 apr 2007 13:20 (CEST)

AristotelesBewerken

Ik vind dit een prachtig artikel. Bijna ongelooflijk goed voor zo'n lastig onderwerp. Maar, Aristoteles mag echt niet ontbreken in het lijstje van grote filosofen. Ik denk niet dat er een filosoof is geweest die zoveel invloed heeft uitgeoefend op de westerse denkwijzen als Aristoteles, niet alleen in de wetenschap maar ook op het christendom. Thomas van Aquino, de grondlegger van de thomistische filosofie, nog steeds de 'officiële' filosofie van de Rooms-katholieke kerk, was een aristoteliaan. bramm 1 feb 2008 15:18 (CET)

Link naar 'Grote denkers'Bewerken

Ik aarzel over de link naar 'Grote denkers'. Het heeft wel erg het karakter van een reklame-site voor bol.com. Weg of blijven? bramm 13 apr 2008 18:18 (CEST)

Mag van mij blijven. Adthof 16 apr 2008 16:37 (CEST)

Filosofie van de fysica speculatief?Bewerken

Beste Beachcomber, ik ga hier geen edit war van maken. Maar ik blijf je bewering dat de filoosfie van de fysica speculatief zou zijn een mening vinden, ondanks de bron en zelfs een niet te rechtvaardigen mening. Ik zie helemaal niet in waar deze vorm van filosofie speculatief zou zijn, meer dan andere vormen van filosofie. Wat mij betreft is dan alle filosofie speculatief. bramm 16 jan 2012 00:03 (CET)

Dat is juist. Ik was ook niet van zins om te gaan edit warren hoor. Ik denk dat we speculatief in dit geval beter kunnen interpreteren als 'bespiegelend', en dat zijn inderdaad veel takken van de filosofie. Jammer toch, want hier zat toch een lekker revert oorlogje in, het heeft niet mogen zijn :( Beachcomber (overleg) 16 jan 2012 00:19 (CET)
Het ligt er ook aan in relatie waartoe je de filosofie van de fysica speculatief noemt. Vergeleken met haar onderwerp (de fysica) is de filosofie van de fysica natuurlijk enorm speculatief. Vergeleken met wetenschapsfilosofie in het algemeen zal de filosofie v/d fysica niet veel meer of minder speculatief zijn. Vergeleken met andere disciplines binnen de filosofie, zoals metafysica, ontologie, ethiek, enz., zal de filosofie van de fysica mogelijk juist minder speculatief zijn. Ik denk dat de geciteerde definitie van E Britannica vooral op het eerst doelt: dat de filosofie van de fysica, zijnde filosofie, speculatief is vergeleken met de fysica zelf. MrBlueSky (overleg) 16 jan 2012 01:56 (CET)
Beste MrBLueSky, het verbaasde mij dat de EB de filosofie van de fysica speculatief noemt. En dat verleidt dan tot speculatieve overpeinzingen over het waarom. Ik vind je verklaring nu aannemelijk, namelijk dat de filosofie van de fysica speculatief is vergeleken met zijn eigen onderwerp, in die zin dat de soms verrassende bevindingen van de moderne fysica de speculatieve fantasie prikkelen, bijvoorbeeld met de vraag of er tijdreizen mogelijk zijn nu CERN heeft ontdekt dat sommige elementaire deeltjes sneller zouden gaan dan het licht. Goed, als je dat serieus doet, en laat zien hoezeer er weer vanzelfsprekendheden zijn aangetast, en hoe de grenzen van de normaliteit worden opgerekt, bijvoorbeeld, mag dat natuurlijk best filosofie heten. En terwijl wetenschapsfilosofie vooral over de methode gaat, zal de filosofie van de fysica vooral de ontologie betreffen, de aard van de werkelijkheid. Ik heb het elders op het web nog eens nageplozen en dan blijkt ook daar het onderscheid: wetenschapsfilosofie over de methode, filosofie van de fysica over de aard van de werkelijkheid. Hoe komen we dan tot een formulering die recht doet aan de oorspronkelijke bijdrage van Beachcomber, maar dan zonder POV-kleur? bramm 16 jan 2012 11:10 (CET)
Ik had al een beginnetje opgezet over Filosofie van de fysica, en ben er ook wat over gaan lezen omdat het me wel interesseerde. Vrij snel kwam ik echter tot de conclusie dat het boven mijn petje ging, want de onderwerpen die er het object van uitmaken zijn niet van de poes. Je moet al zelf een halve of hele wetenschapper zijn om goed te snappen waar het over gaat. Ik laat het dus verder over aan beter gevormde geesten om zich over deze moeilijke materie te buigen en er iets zinnigs over te zeggen. Beachcomber (overleg) 16 jan 2012 11:39 (CET)

Het beginBewerken

Dit artikel laat de filosofie beginnen bij de klassieke Grieken. Was het verschil met de "wijsheidsliteratuur" van de Sumeriërs, Oegarit, Egypte (Amenemope) principieel, zo ja, waar zit hem dat dan in? --Koosg (overleg) 11 mei 2012 12:32 (CEST)

Ik zou zeggen dat het verschil erin zit dat filosofie radicaal kritisch wil zijn, terwijl wijsheidsliteratuur dat gewoon niet is. Wijsheidsliteratuur bevraagt niet alles tot in haar wortels, maar presenteert - vaak niet beargumenteerd - een reeks wijsheden (die op zich uiteraard prachtig kunnen zijn). Anderzijds valt het ook te rechtvaardigen door te stellen dat filosofie een westerse uitvinding, namelijk bij de klassieke Grieken: het is pas daar dat men werkelijk over filosofie spreekt. Is dit een sluitende rechtvaardiging voor de opbouw van dit artikel? Niet noodzakelijk, je kan in feite ook het omgekeerde argumenteren, zo beginnen vele filosofie inleidingen ook met Oosterse wijsheid (bijvoorbeeld Hans Joachim Störigs geschiedenis van de filosofie) en heeft wikipedia ook artikels over Chinese en Japanse filosofie. Meglosko (overleg) 14 mei 2012 00:47 (CEST)
Dank je wel. Hoe kritisch is de wijsheidsliteratuur van het midden Oosten, vergeeleken met de Grieken? Als je de Bijbelse wijsheidsboeken neemmt, is spreuken niet kritisch; maar Job en Prediker (boek)] zijn dat wel. Toegegeven, Job is in de eerste plaats religieus en Predeiker waarschijnlijk jonger dan de Grieken. Anderzijds kun je je afvragen hoe kritisch de scholen van bv Plato nog waren in haar nadagen. Groetjes, Koosg (overleg) 14 mei 2012 08:16 (CEST)

Perioden filosofieBewerken

De indeling in perioden van de geschiedenis van de filosofie is hier wel erg summier, zo summier dat het bijna nietszeggend is. Ik doe een ander voorstel:

600vC- 328nC Klassieke tijd

600 - 450vC Voorsocratici
450 - 322vC Bloeitijd en verval Athene (Socrates, Democritos, Plato, Aristoteles)
322vC- 328nC Hellenisme (vorming filosofische scholen, zoals Platonisme, Epicurisme, Stoa)
50 – 500 Patristiek (institutionele vorming christendom, onder invloed van Plato en Stoa)

500 - 1400Middeleeuwen

600-877 bloeitijd Ierland (Eriugena)
800 Karolingische renaissance
1100-1400 Scholastiek

Vanaf ca. 1150: Klassieken ( met name Aristoteles) in het Arabisch sijpelen Europa binnen vanuit moorse Spanje, geeft aanleiding tot

1400 - 1600 Renaissance

1600 - 1945 Moderne tijd

1700-1800 Aufklärung, Verlichting
1800-1900 Duitse Idealisme
1850-1960 Existentialisme
1875- 1990 Marxisme
1900- 1945 Logisch positivisme, analytische filosofie

1945 - heden Grondslagencrisis, Postmodernisme

Toelichting op jaartallen:

600 v C Tijd van Thales en Pythagoras, begin westerse filosofie
450 vC Het jaar waarin Anaxagoras (uit Klein-Azië) naar Athene kwam
322 vC Sterfjaar Aristoteles
328 nC Sluiting van Platoonse Academie door christen geworden Romeinse keizer (einde heidendom)
500 nC Val van het Romeinse Rijk
877 Sterfjaar Eriugena
1945 Auswitsch ('God is gestorven in Auswitsch,' Sartre)
1990 einde USSR

bramm 23 mei 2013 23:01 (CEST)

Interessant voorstel, maar ik heb vooral problemen bij de hedendaagse indeling. Ten eerste missen er sommige zaken in, zoals levensfilosofie, structuralisme (filosofie) en fenomenologie (wellicht de belangrijkste continentale beweging). Daarnaast kan je moeilijk stellen dat existentialisme werkelijk al zover teruggaat. Kierkegaard en Nietzsche en co zijn hoogstens voorlopers. Existentialisme is iets van de 20e eeuw. Bij het marxisme is het misschien wat te voorbarig om het te laten eindigen bij de sovjetunie. Zowel binnen als buiten bleef het marxisme verder gaan, zie bijvoorbeeld het nog steeds populaire italiaans marxisme, bij Antonio Negri en Paolo Virno (het autonoom marxisme). Zelfde vooral voor analytische filosofie, waarvan de ordinary language philosophy ook nog na 1950 zich afspeelde (en analytische stopte daarna ook niet).
Het grootste probleem is misschien dat het een eigen indeling is die niet echt strookt met de literatuur van de filosofie. Hoort dit trouwens ook niet thuis op geschiedenis van de filosofie of geschiedenis van de westerse filosofie? Meglosko (overleg) 23 mei 2013 23:12 (CEST)
Je overwegingen over de hedendaagse filosofie kan ik volgen. Dat behoeft aanvulling. Maar mijn voorstel is beslist niet alleen maar een eigen indeling. Die volgt wel degelijk de filosofische literatuur, o.a. Coppleston, ook wel eens door jou geciteeerd, meen ik. De meeste jaartallen zijn heel tradioneel als pijljaren. Maar verder is het slechts een voorstel. Als je het wilt overnemen, aanvullen en verbeteren, ga je gang. Zo niet, ook goed. bramm 23 mei 2013 23:29 (CEST)
O ja, Meglosko, ik wil daar nog iets aan toevoegen, namelijk dat ik je opmerking dat mijn voorstel het een eigen indeling zou zijn als onaangenaam arrogant ervaar. Het onderscheid, bijvoorbeeld, tussen pre-socratische, klassieke en hellenistische periodes is uiterst conventioneel en zul je in elk boek over de geschiedenis van de filosofie aantreffen. Ook de term Patristiek heb ik niet zelf bedacht; ook die is niet eigen. De sluiting van de Platoonse academie is ook al zo'n conventionele aanduiding voor het markeren van een overgang, die je in nagenoeg, zo niet alle, boeken over de geschiedenis van de filosofie zult aantreffen. En hetzelfde geldt voor de scholastiek. En denk je dat ik zelf verzonnen heb dat er zoiets als het Duitse idealisme met Kant, Fichte, Schelling en Hegel heeft bestaan? Ik heb hier een paar meter boeken staan over de geschiedenis van de filosofie en daarin zijn dit alle gewone, volstrekt algemene conventionele aanduidingen voor periodes in de filosofie die duidelijk zijn voor iedereen die iets van de geschiedenis van de filosofie afweet. En als dat niet strookt met jouw literatuur, vraag ik me af of die wel over de filosofie gaat en zo ja, of je ze wel gelezen hebt. bramm 24 mei 2013 02:24 (CEST)
Bram, als je je ding wil doen: ik heb enkele jaren geleden een vertaling van het Engelse artikel over de Geschiedenis van de filosofie gemaakt en heb er zelf geen bezwaar tegen dat je dit herwerkt. Ik had nog plannen om het, vooral aan de hand van Copleston, verder uit te werken, maar dat is er niet van gekomen (overigens, als ik nog wat doe in die richting is het voor Wikibooks). Voel je vrij dus om toe te tasten! mvg, Beachcomber (overleg) 24 mei 2013 09:00 (CEST)
Sorry Bramm als ik arrogant overkwam (en onaangenaam), totaal niet mijn bedoeling! Ik had zeker niet de oudheid en middeleeuwen in het oog, dat klinkt heel goed die indeling en kan ik weinig op aanmerken. Ik had het voornamelijk over de (voor mij?) ietwat vreemde hedendaagse filosofie (die men normaal laat beginnen bij het begin van de 20e eeuw bijvoorbeeld: anders vallen bijvoorbeeld Wittgenstein of Husserl erbuiten). Ook ontken ik zeker niet dat de namen die je gebruikt verkeerd of verzonnen zijn. Ze zijn natuurlijk echt en algemeen gebruikt. Als ik al iets viseerde, dan was het de opdeling van het modern/hedendaags tijdperk. Als ik het nu herlees, zie ik dat misschien wat overdreven heb. Maar bedoel je trouwens vooral dat je dit artikel wil aanpassen of de geschiedenis van de westerse filosofie wat wil herzien? Ik wil zeker meehelpen denken en bijdragen en niet de dooddoener van elk initiatief zijn, zoals ik hierboven misschien klonk. Meglosko (overleg) 24 mei 2013 09:56 (CEST)
Ok, Meglosko, zand erover. Ik zie even aan wat ik er verder mee ga doen. bramm 27 mei 2013 14:44 (CEST)

Le penseurBewerken

- (naar aanleiding van deze recente wijziging) - Het is maar een detail hoor, maar als illustratie vind ik de denker van Rodin als aparte figuur toch beter passend bij het artikel dan het kleine blote mannetje in de bronzen poort :)

Dat de sculptuur Dante zou voorstellen is niet eens zeker, en bovendien was Dante behalve dichter ook filosoof (volgens E. Britannica, Stanford Encyclopedia enz.) Die bronzen poort (van de hel) is overigens nooit verwezenlijkt tijdens Rodins leven, en Rodin herdoopte het beeld van 'Le Poète' naar 'Le Penseur'. Hoe dan ook is deze veel grotere, aparte bronzen sculptuur nu iconisch geworden voor de denkende mens, de filosoof. Graag dus terugzetten a.u.b. J.G.G. (overleg) 6 dec 2017 13:31 (CET)

Voelt u zich wat mij aangaat vrij om het terug te zetten, ik zal er geen punt van maken. M.v.g., Jürgen Eissink (overleg) 6 dec 2017 17:53 (CET)

Prima, dank u. J.G.G. (overleg) 6 dec 2017 20:06 (CET)
Terugkeren naar de pagina "Filosofie".