Overleg:Byte

Active discussions

De toevoeging op het laatst dat 1024 bytes tegenwoordig een kikibyte wordt genoemd vind ik erg discutabel en bijna onzin. De term wordt nergens gebruikt en ook google levert maar 7 resultaten. Een kilobyte is nog steeds (en zal het altijd ook blijven) 1024 bytes. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Mibroe (overleg · bijdragen) 12 jul 2006 01:18

Niet meer man ;) Tegenwoordig vind je letterlijk alles op google... sterker nog, ik zocht het op op DuckDuckGo... Ja, dat is alweer eens iets nieuws Wikidrinker overleg 24 okt 2020 20:19 (CEST)
Kikibyte is anders nog steeds onzin. –bdijkstra (overleg) 24 okt 2020 20:35 (CEST)

Kib of KB?Bewerken

Hoewel inderdaad het gebruik daarvan erg weinig wordt gebruikt is het wél de officiele standaard! Dat er van het begin van het computertijdperk voor gekozen is om 1024 bytes een KB te noemen is dus eigenlijk niet juist geweest, maar omdat het destijds voor iedereen die met computers werkte logisch was dat je in een binair stelsel werkt en dat er in 1 byte 8 bits zit enzovoorts was het niet zo'n probleem.

Dat op een gegeven moment de commercie er omwille van de marketing toch weer omschakelde naar het 1000 stelsel is eigenlijk wel het meest juiste.

Een stukje wat elke maand in het computer tijdschrif PC-Active staat is:

De k,M en G zijn vastgelegd in het SI-stelsel en zijn machten van duizend. Toen de computers in opkomst waren, bedacht een 'slim' iemand dat 210 (=1.024) bijna gelijk is aan een kilo. Waarmee de kB was geboren. Nu is het verschil met Mega al bijna 5 procent en met de komst van de Gigabyte is het al meer dan 7 procent. Omdat meer beter verkoopt, besluiten veel harde-schijffabrikanten om de grootte in echte -lees SI- Gigabytes op te geven. Waarna Windows het geheel in computer Gigabytes laat zien en de 200 GB -200.000.000.000 bytes- opeens nog maar 186 GiB is. Daarom heeft het International Electrotechnical Commission (IEC) in december 1998 besloten om het verschil tussen beide aan te duiden met een extra 'i'. En om het helemaal logisch te maken, schrijven we de compute-'kilo' niet als een kleine k maar als Ki...

Computer SI
Factor Naam Symbool Factor Naam Symbool
210 kibi Ki 103 kilo k
220 mebi Mi 106 mega M
230 gibi Gi 109 giga G
240 tebi Ti 1012 tera T
250 pebi Pi 1015 peta P
260 exbi Ei 1018 exa E
270 zebi Zi 1021 zetta Z
280 yobi Yi 1024 yotta Y

Ervan uitgaande dat je in een encyclopedie je wilt houden aan de feiten, zal je jezelf dus eigenlijk moeten conformeren aan wat de standaard is. En dus zijn 1024 bytes, één KiB (kibibyte) en zijn 1000 bytes, één KB (kilobyte).


Otto 22 aug 2006 23:25 (CEST)


(:Bovenstaande is bijgedragen door Gebruiker:Otto.Ramaker. (dit is weer aangevuld door PatrickVanM 22 aug 2006 23:18 (CEST)))

Otto 10 feb 2007 11:41 (CET)Bewerken

Naar mijn mening is de reactie kort door de bocht. Bovendien slecht gelezen en al helemaal niet onderbouwend ten behoeve van een constructieve discussie. Dat in het algemene verkeer de twee termen door elkaar worden gehaald is waar; discutabel kan zijn of dit goed of fout is. Maar om een internationaal vastgelegde standaard nu discutabel en bijna onzin te noemen gaat wat ver. Persoonlijk vind ik het geen goede zaak dat leveranciers van geheugen zich hier niet aan houden. Zoals in het voorbeeld is een harde schijf van 200GB eigenlijk slechts 186GiB en niet de 215GiB die je volgens de definitie "Een kilobyte is nog steeds (en zal het altijd ook blijven) 1024 bytes" zou mogen verwachten.

Als je overigens zou zoeken op kibibyte in google zonder 'wikipedia' vermeldingen dan vind je iets meer resultaten:

Resultaten 1 - 10 van circa 33.700 voor kibibyte -wikipedia (0,13 seconden)[1].

Je zou ook eens een blik kunnen werpen op de website van het IEC (Engels)[2].


Een aardige omschrijving van de Universiteit van North Carolina:

"kibi- (Ki-)

a binary prefix meaning 2^10 = 1024. This prefix, adopted by the International Electrotechnical Commission in 1998, was supposed to replace kilo- for binary applications in computer science. Thus 1024 bytes of storage is officially a kibibyte, not a kilobyte. However, computer professionals generally dislike this unit (they say it sounds like a cat food) so the ambiguity in the size of a kilobyte persists. The prefix is a contraction of "kilobinary." The symbol Ki-, rather than ki-, was chosen for uniformity with the other binary prefixes (Mi-, Gi-, etc.)."


De tekst in het artikel is in ieder geval niet geheel correct. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Gebruiker:Otto.Ramaker (overleg · bijdragen)

De standaard is irrelevant. Wat van belang is is wat daadwerkelijk gebruikt wordt. Een MB is al eeuwen 1024^2 byte, en programmeurs gaan nu echt niet plotseling in machten van 10 rekenen omdat een of ander instituut dat voorschrijft. Laat harddiskfabrikanten zich maar aanpassen aan de standaard, niet de standaard aanpassen aan de harddiskfabrikanten. — Zanaq (?) 21 okt 2007 11:12 (CEST)

PercentageverschilBewerken

Het percentageverschil tussen si vorvoegsels en binaire voorvoegsels is natuurlijk een factor 10 kleiner dan nu. Dit staat niet correct in de tabel. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 217.140.4.78 (overleg · bijdragen)

Volgens mij klopt het gewoon. — Zanaq (?) 3 dec 2012 16:58 (CET)

-- Het klopt gewoon, je het telkens groter verschillen tussen de waarden bij kilo- en kibibyte is het :1000 - 1024 is 2,4% Omdat je het de volgende stap

MB (=1000kb) is vermenigvuldig je de kb*1000= 1000*1000= 1.000.000
MiB (=1024kb) KiB*1024= 1024*1024= 1.048.576

verschil is dus ongeveer 4,9% het loopt dus op. hoop dat het duidelijk is – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 83.160.80.102 (overleg · bijdragen)

NotatieBewerken

SI is er niet voor niets. Slordig omgaan met eenheden en afkortingen is in het dagelijkse leven hinderlik; hier in Wikipedia hoort dat absoluut niet thuis. Ik stel voor om ook de notatie volgens SI te doen, en dus de scheidingspunten door (halve) spaties te vervangen. Bijvoorbeeld: 1 megabyte = 1 MB = 1 000 000 byte; 1 mebibyte = 1 MiB = 1 048 576 byte.

--Radix V (overleg) 10 dec 2014 17:09 (CET)

Samenvoegen van de drie veelvouden-tabellenBewerken

Zijnde iemand die zojuist voor de eerste keer op deze pagina terechtkwam, zat ik nogal te puzzelen met de twee tabellen aan het slot. Het is onvoldoende duidelijk wat de oude gewoonte is, en wat de nieuwe(re) SI-norm.   Mijn voorstel:
Verplaats de (duidelijke) intro-tabel naar de sectie "Veelvouden van bytes" - daar hoort ie thuis. Wel zónder de twee aparte 'voorvoegsel'-kolommen, die dubbelvermeldingen zijn storend.   En voeg het oude/gangbare systeem er vooraan aan toe, ook met drie subsubkopjes: naam, symbool, waarde. Dus de drie huidige tabellen reduceren tot één wat bredere.
Kopregel: Drie benamingssystemen voor hoge veelvouden van een byte
Daaronder vier hoofdkolommen met (tweeregel?-)kopjes:   traditioneel (niet-SI)  |  SI-systeem (sinds 1998)  |  binaire variant van SI  |  afwijking SI-binair.
Wat mij betreft graag:  - alle veelvoudnamen zónder hoofdletters;  - kopje 'symbool' en niet 'afkorting';  - geen lange decimale plaatswaarde-vormen (niet informatief, storend, (plaatsgebrek)).
Wie stemt hiermee in, wie niet? – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Hesselp (overleg · bijdragen) op 5 dec 2016 om 15.26 uur (CET)

Ik kan me erin vinden, ga zo eens kijken wat ik kan doen. Richard 5 dec 2016 15:59 (CET)
Is dit ongeveer wat je voor ogen had? Richard 5 dec 2016 16:25 (CET)

Dank, Richardw, voor je inspelen op mijn voorzet.
Je tabelbewerking wijkt toch nog aanzienlijk af van wat mij voor ogen staat. Want:
- Je bent hier en daar wel heel erg absoluut. In een encyclopedie lijkt me beter passend om te zeggen "sinds 1998 zijn de SI-regels zo-en-zo", in plaats van imperatief te stellen: "sinds 1998 IS de betekenis van kilobyte ineens (overal, bij iedereen) niet meer 1024 bytes maar 1000 bytes".  Het eerste leidt tot doublures in de tabel-kolommen, ter wille van maximale duidelijkheid.
- De SI-regel luidt: "All prefix names are printed in lower case letters, except at the beginning of a sentence."
- Geen grote decimale plaatswaarde-vormen.
- "Symbool" (SI-symbool) is niet helemaal synoniem met "afkorting".
- Percentages zeker niet in twee decimalen; de functie van deze kolom lijkt me alleen om te laten zien dat de percentuele afwijking toeneemt. Zonder decimalen mag van mij ook.
- De fraaie blauwkoptabel uit de intro moet nog weg.
Een en ander leidt tot mijn onderstaande voorstel voor in de laatste artikel-sectie; een eigen naam voor, en een korte aanduiding van de status van elk van de drie benamingssystemen in de tabelkopjes, lijkt me erg wenselijk:

Drie benamingssystemen voor hoge veelvouden van een byte
traditioneel
niet meer aanbevolen
decimaal
SI-norm (vanaf 1998)
binair
SI-gedoogd (vanaf 1998)
afwijking
binair -
decimaal
naam symbool aantal bytes naam symbool aantal bytes naam symbool aantal bytes
kilobyte kB 10241 = 210 kilobyte kB 10001 = 103 kibibyte KiB 10241 = 210 2,4%
... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
yottabyte YB 10248 = 280 yottabyte YB 10008 = 1024 yobibyte YiB 10248 = 280 20,9%

-- Hesselp (overleg) 6 dec 2016 00:13 (CET)

Mijn bezwaar tegen die tabel is dat er op dat moment op één regel verschillende keren kilobyte, kB en 1024¹ voorkomt. Ook lijkt die tabel dan wel erg veel op de 'blauwkoptabel' die jij weg zou willen halen. BTNI komt dan wel erg dichtbij. Bovendien kan niet iedereen zo even uit zijn hoofd 10248 of 280 uitrekenen.
Voordeel van de door mij geïmplementeerde tabel is dat je direct kunt aflezen dat een kilobyte (kB) nu 1.000 bytes is, vroeger 1.024 bytes en dat die 1.024 tegenwoordig kibibyte (KiB) genoemd wordt.
Verder: symbool i.p.v. afkorting is uiteraard geen probleem. Voor wat betreft het 'absoluut': het 1998-verhaal staat er pal boven. Daar staat (en stond) al dat de 'nieuwe standaard nog niet uitgebreid gebruikt wordt'. De percentages heb ik in twee decimalen gezet om een wellicht wat flauwe reden: by de terabyte/tebibyte is het verschil 9,9511627776 procent. Afgerond op één decimaal zou dat 10,0 procent worden (zie ook de 'blauwkoptabel'). Dat lijkt op precies tien procent. Overigens: als de getallen uitgeschreven zijn, kan deze kolom eigenlijk ook vervallen: als je uit de kolom 'Aantal bytes (tot 1998)' de eerste '1' schrapt en dan na het tweede cijfer een komma zet, heb je het niet-afgeronde percentage. Richard 6 dec 2016 13:35 (CET)

Beste Richardw. Wederom dank voor je overzichtelijke puntsgewijze commentaar. In mijn reactie ga ik uit van mijn onderstaande, n.a.v. jouw hint nog iets meer gecomprimeerde, tabelversie.
- Inderdaad, in die tabel staat (per regel) tweemaal 'kilobyte', 'kB' en '210'. Heel bewust, omdat zodoende elk van de drie hier relevante nomenclaturen(naam+symbool) een complete afgeronde beschrijving krijgt. Ik ben er van overtuigd dat dat voor een zoekende lezer het minste gepuzzel geeft. Comprimeren van de informatie is mooi, maar het moet ophouden wanneer het leesgemak eronder gaat lijden.   Het is plezierig als de tabel(len) ook al los van de tekst te begrijpen zijn.
- Houdt jouw voorstel echt in dat je die 'blauwkoptabel' in de intro laat staan? Daar hoort dat secondaire aspect (over de veelvoud-aanduidingen) toch helemaal niet thuis? (Ja, het 'staat' wel leuk, dat plaatje.)
- Jouw 'halve meter' cijferbrij in plaats van (of naast) de notatievorm 280 heeft geen enkel zinnig doel (lijkt mij), zeker waar er pal naast nog een verduidelijking van de grootte-orde staat: 10248 en 1,209·1024. Heel veel ruimte, voor nul informatie.
- "Voordeel...is dat je direct kunt aflezen dat...nu...is, vroeger...was en dat...tegenwoordig...genoemd wordt".   Nogmaals, dergelijke absolutistische taal hoort hier niet thuis, is ook heel ver bezijden de praktijk-waarheid. Als de tekst erboven genuanceerder is, prima; maar de tabel moet dan niet wat anders zeggen/suggereren.
- Korte, to-the-point-namen voor elk van de systemen lijkt me erg gewenst; daarmee wordt eens te meer duidelijk dat het om drie systemen naast elkaar gaat.
- Overigens staan in die tekst ook zinsneden waar ik grote vraagtekens bij heb: "In 1998 is....besloten deze verwarring uit de wereld te helpen door....",   "Sindsdien is het niet meer gewenst.....",   "Als men....heet dat nu...".   Mag het ook zijn: "De IEC adviseert om...." of iets op die toon?   Ik zie dat die teksten niet van jou afkomstig zijn. En de tabellen in de voorlaatste artikelversie, evenmin.

Drie benamingssystemen voor byte-veelvouden
traditioneel
niet meer aanbevolen
decimaal
SI-norm (vanaf 1998)
binair
SI-gedoogd (vanaf 1998)
naam symbool aantal bytes naam symbool aantal bytes naam symbool aantal bytes
kilobyte kB 10241 = 210 kilobyte kB 10001 = 103 kibibyte KiB 210 = 1,024·103
... ... ... ... ... ... ... ... ...
yottabite YB 10248 = 280 yottabite YB 10008 = 1024 yobibyte YiB 280 ≈ 1,209·1024

-- Hesselp (overleg) 7 dec 2016 00:26 (CET)

Ik heb de tekst die de tabel inleidt, herschreven. Richard 7 dec 2016 18:01 (CET)

@Richardw:   M.b.t. de tabellen in jouw laatste versie-R (mét de blauwkoptabel) versus mijn laatste versie-H (zonder de blauwkoptabel) vind ik in dit overleg tot nu toe geen argumenten die pleiten voor die versie-R. Wel omgekeerd, want:
- Versie-R telt in beide tabellen samen 19 kolommen, tegen 12 in versie-H (in een nieuw voorstel hieronder: 11). Zonder enig verlies aan informatie, want de zin van de 3n-nullen-vorm voor 103n en de zin van de cijferbrij-vorm voor 210n ontbreekt (is hier nog niet aangetoond).
- Drie van de grijze tabelkoppen in versie-R zijn voor een zoekende gebruiker onbegrijpelijk: waren er vóór 1998 geen tienmachts-bytesaantallen?, ná 1998 geen tweemachts-bytesaantallen??, "dat aantal"???.
- De zin direct boven die grijze kolomkoppen:  "Als...gevolgd wordt, dan geldt..."  is al even mistig. Het lijkt nog het meest op de cirkel:  "Als iemand 'één kilobyte' zegt voor duizend bytes, dan geldt dat 'één kilobyte' gebruikt wordt voor duizend bytes" .
- Korte, onderscheidende benamingen voor de drie systeemvarianten komen in versie-R niet voor; ze zouden goed bruikbaar zijn bij verwijzingen tussen de voorafgaande/toelichtende tekst en de tabel(len).
M.b.t. de tekst in sectie "Veelvouden van bytes":
Over de eerste helft van die tekst heb ik geen opmerkingen. Maar de status van de adviezen/richtlijnen van IEC en IEEE, en de relatie tot het SI, zou ik op een nogal andere manier willen verwoord willen zien. De enige bron/voetnoot verwijst naar de tekst "Prefixes for binary multiples"; in de laatste twee zinnen daarvan staat echt iets anders dan "Sindsdien is het niet meer gewenst....". Engelse, Duitse en Franse Wikipedia-artikelen spreken ook in minder absolute termen over het gebruik van het IEC-systeem: hier vermeld de eerste tabel ook het "JEDEC"-systeem, en hier staat een slotsectie "Critique d'un monopole".   Mede na nadere bestudering van de IEC-IEEE-brontekst kom ik tot een nieuw voorstel, ter vervanging vanaf  "In 1998 besloot..." :

Eenduidige veelvoudsnamen en -symbolen
Het in onderstaande tabel onder 'binair' en 'decimaal' aangegeven dubbele benamingssysteem beoogt meerduidigheid uit te bannen. Het is in 1998 door het internationale normalisatie-bureau IEC aangewezen als IEC International Standard. Waarop het grote, toonaangevende IEEE besloot het te gaan toepassen in al z'n normvoorschriften.<noot ref>(en) National Prefixes for binary multiples, NIST, ingezien 8 december 2016</ref> Met de kanttekening dat het traditionele systeem (kilobyte = 1024B, etc.) - mits steeds expliciet als zodanig kenbaar - kan worden gebruikt totdat een systeem van binaire voorvoegsels zal zijn aanbevolen door een daarvoor in aanmerking komende normen-instantie.<noot ref>Mega will mean 1 000 000, except that the base-two definition may be used (if such usage is explicitly pointed out on a case-by-case basis) until such time that prefixes for binary multiples are adopted by an appropriate standards body.</ref>

       aantal bytes traditioneel
    (niet SI)
     binair
  (IEC-1998)
aantal bytes   decimaal
 (conform SI)
symbool naam symbool naam symbool naam
210 = 10241 = 1,024·103  kB     kilobyte KiB     kibibyte 103 = 10001  kB     kilobyte
... ... ... ... ...
280 = 10248 ≈ 1,209·1024 YB     yottabyte YiB     yobibite 1024 = 10008 YB     yottabite

De voorvoegsels kibi, ..., yobi maken (in tegenstelling tot de voorvoegsels kilo, ..., yotta) géén deel uit van het SI, het moderne metrisch/decimale eenhedenstelsel.   De aanbevolen uitspraak van kibibyte is: kiebiebaait (niet kiebaaibaait).   Het symbool KiB heeft een hoofdletter K, het symbool kB niet.
Voor hoge veelvouden van "bit" (1 byte = 8 bits) zijn door IEC en IEEE dezelfde voorvoegsels aangewezen als voor "byte".

NB: De meerwaarde van een apart artikel 'Veelvouden van bytes' ontgaat me geheel. De titel kan wat mij betreft blijven, met alleen een doorverwijzing naar de laatste sectie in "Byte". Kun jij kijken of er daarbij nog iets zinvols verloren gaat? -- Hesselp (overleg) 8 dec 2016 17:28 (CET)

@Richardw e.a. Ik plaats hier vandaag -9 dec- nog weer een 'betere' versie van de voorvoegsels-tabel. Mogelijk is het dus handig even te wachten met commentaar? --

Ik zat al een reactie met tegenvoorstel in te tikken toen ik deze laatste opmerking voorbij zag komen. In het groene kader staat wat ik al ingetoetst had. Dat is dus een niet-afgemaakte reactie.
Om met het laatste te beginnen: het nut van dat artikel heb ik me ook al eens afgevraagd. Zeker als dit hoofdstuk volledig is, is een zelfstandig artikel niet nodig.
Vervolgens: ik zou in de tabel geen machten van 1000 of 1024 opnemen. Dat maakt het alleen maar onoverzichtelijker. De grondtallen zijn 10 en 2. Ook 'traditioneel' is wat misleidend, omdat ook vóór de kibibyte en dergelijke geïntroduceerd werden, kilo soms voor 1000 gebruikt werd. 'Onbegrijpelijke tabelkoppen' vind ik ook wat resoluut: dat 'naam voor dat aantal' terugslaat op 'aantal bytes (voor 1998, in bepaalde gevallen)' lijkt mij niet onduidelijk. Dat betekent overigens niet dat ze niet aangepast kunnen worden. In jouw voorstel staan de kolommen rechts van de lege kolom eigenlijk los van die links van de lege kolom. Het inkorten van de getallen kan prima. Als combinatie zou je kunnen denken aan onderstaande tabel.
naam symbool aantal bytes traditioneel aantal in IEC-1998
volgens SI traditioneel naam symbool
kilobyte kB 103 210 = 1,024 × 103 kibibyte KiB
megabyte MB 106 220 ≈ 1,049 × 106 mebibyte MiB
gigabyte GB 109 230 ≈ 1,074 × 109 gibibyte GiB
terabyte TB 1012 240 ≈ 1,100 × 1012 tebibyte GiB
petabyte PB 1015 250 ≈ 1,126 × 1015 pebibyte GiB
exabyte EB 1018 260 ≈ 1,153 × 1018 exibyte EiB
zettabyte ZB 1021 270 ≈ 1,181 × 1021 zebibyte ZiB
yottabyte YB 1024 280 ≈ 1,209 × 1024 yobibyte YiB
Richard 9 dec 2016 16:08 (CET)


Prefixtabel versie-H-9dec

                      binair   (grondtal 2,  niet SI)     decimaal   (grondtal 10,  SI)


         aantal bytes
        machten van
             1024
traditioneel-
            binair


tweeduidig
IEC-binair
vanaf 1998

eenduidig


aantal bytes
machten van
     1000
IEC-norm
voor alle IEEE-
     standaarden
tweeduidig
symbool naam symbool naam symbool naam
210 = 10241 = 1,024·103  kB      kilobyte KiB     kibibyte 103 = 10001  kB     kilobyte
... ... ... ... ...
280 = 10248 ≈ 1,209·1024 YB     yottabyte YiB     yobibite 1024 = 10008 YB     yottabite
Deze tabelversie-H-9dec is bedoeld ter vervanging van mijn tabelvoorstel van 8dec.
In de koppen probeer ik zo goed mogelijk de status van de drie benamingssystemen aan te geven, op grond van de bron in de voetnoot. Ik ben (net als jij, lijkt het) ook een groot voorstander van normalisatie en van de SI-normen. In de koppen heb ik dat een klein beetje kunnen laten doorklinken. Al neem ik nog niet jouw insteek over waar je in de tekst (eerder) dingen schreef die nogal sterk leken op: vanaf nu MOET het zo. De encyclopedie moet (ja 'moet') neutraal blijven. Jouw bijna met mij kruisende versie bekeek ik vluchtig, zag dat je afstand nam van de lange plaatswaarde-vormen. Over opname van de kolommen met 10241,...8 en 1001,...,8 heb ik ook even gedubt. Het namensysteem werkt met stappen van 1024 en van 1000, dus de rangnummers van het systeem zijn de exponenten bij de grondtallen 1024 en 1000. Dit zit ook in de bijna-gelijkheid van tera-tetra-4, peta-penta-5, yotta-octa-8. Lijkt me aardig om dat zichtbaar te laten zijn. -- Hesselp (overleg) 9 dec 2016 16:49 (CET)
Aardig, misschien – maar is het nuttig voor dit artikel? Verder zou ik de tabel zoveel mogelijk een 'standaard' wikitabel laten zijn en niet zelf kleuren en zo gaan benoemen. Ook 'knutselen' met rijen nbsp's liever niet doen – te veel kans op resultaten die afhankelijk zijn van niet te beïnvloeden externe omstandigheden. Wat denk je van
binair (grondtal 2, niet conform SI) decimaal (grondtal 10, conform SI)
aantal bytes traditioneel volgens IEC-1998 aantal bytes naam symbool
naam symbool naam symbool
(dubbelzinnig) (eenduidig) (dubbelzinnig)
210 = 1,024 × 103 kilobyte kB kibibyte KiB 103 kilobyte kB
220 ≈ 1,049 × 106 megabyte MB mebibyte MiB 106 megabyte MB
230 ≈ 1,074 × 109 gigabyte GB gibibyte GiB 109 gigabyte GB
240 ≈ 1,100 × 1012 terabyte TB tebibyte TiB 1012 terabyte TB
250 ≈ 1,126 × 1015 petabyte PB pebibyte PiB 1015 petabyte PB
260 ≈ 1,153 × 1018 exabyte EB exibyte EiB 1018 exabyte EB
270 ≈ 1,181 × 1021 zettabyte ZB zebibyte ZiB 1021 zettabyte ZB
280 ≈ 1,209 × 1024 yottabyte YB yobibyte YiB 1024 yottabyte YB
? Richard 9 dec 2016 17:46 (CET)

Toelichting bij artikelwijziging 10 dec 2016Bewerken

De intro-tabel is uitgebreid, en verplaatst naar sectie 'Veelvouden'. Tekst aldaar meer aansluitend gemaakt bij de gegevens uit deze bron (voetnoot).
Tabelkolommen 10241,...,8 en 10001,...,8 uit vorige versies gehandhaafd. (Het namensysteem heeft stappen van 1024 en van 1000, dus de rangnummers van het systeem zijn de exponenten bij grondtallen 1024 en 1000. Ook wegens: tera-tetra, peta-penta, exa-six, zetta-sept, yotta-octa.)
Symbool en naam horen hier bij elkaar, dus liever niet in aparte kolommen; daarnaast juist een scheiding tussen Decimale (de voorkeursnorm voorop) en Binaire aanduidingssystemen. -- Hesselp (overleg) 10 dec 2016 23:26 (CET)

Toch fijn dat je daarbij volledig voorbij gaat aan mijn opmerkingen van 9 december 17.46 uur. Dat je decimaal links zet, geen probleem. Dat het voorvoegsel 'peta' een relatie heeft met 'penta' (peta = (103)5) geldt algemeen voor SI-voorvoegsels en heeft niet direct met bits of bytes te maken. Onder een kopje 'binair' is het niet nodig om achter 'traditioneel' ook nogeens 'binair' te plakken. Uitlijnen met nbsp's geeft niet altijd de gewenste resultaten – op mijn scherm 'zweeft' een en ander al. Richard 11 dec 2016 12:41 (CET)

Een beetje jammer dat je met wat minder zondagse woorden begint, onze correspondentie leek me juist plezierig constructief.
Op jouw "zou ik de tabel zoveel mogelijk 'standaard' laten zijn" en "liever niet 'knutselen' met rijen nbsp's", heb ik het aantal grijstinten in de tabelkop van 2 naar 1 teruggebracht, en het aantal nbsp's van 45 naar 13. Dat was, met mijn vrij beperkte kennis van de mogelijkheden, zoveel mogelijk. Want ik hecht aan het gebruiken van 'opmaak'-faciliteiten ter (veronderstelde) verhoging van leesgemak (hier ging het om variatie in lettertypen in de kop, en het vermijden van een verticaal tussen symbool-naam-combinaties).
Met het "al zweven van een en ander" zul je doelen (?) op het niet perfect uitgelijnd staan van de beginletters k, m en g; dat betaalde ik voor het vervallen van de scheidingslijn. Jouw omwisseling van symboolkolom en naamkolom leidt tot een kleinere ruimte tussen naam en bijbehorend symbool; op zich mooi!. Overigens zou ik het réchts uitlijnen van alle ..B's en van alle ...byte's net iets rustiger vinden dan het huidige links-uitlijnen, maar met mijn nbsp's werd dat wel erg omslachtig.
Ik koos voor de kop/naam "traditioneel-binair" omdat de decimale interpretatie ook met zeker recht al wel als 'traditioneel' gezien kan worden (zei je dat ook zelf niet al eerder?).
Waarom je de 'derde decimaal' weer toevoegt, begrijp ik niet (je eerdere argument mbt. 10% geldt niet na het ≈-teken). En evenmin het terugzetten van het NE babbelzinnetje "Nodeloos te zeggen......meebrengt." alsook het onlogische "bovendien".
Over het m.i. NE-zijn van de woordkeuze "de nieuwe standaard", tweemaal aan het slot, schreef ik al eerder. Valt onder 'promotie', zie ook [3]. De waarschuwing in de twee slotzinnen is goedbedoeld, maar hoort hier m.i. niet.
Ik zal zelf nu geen wijzigingen in het artikel aanbrengen, het is een heel stuk beter dan voorheen. -- Hesselp (overleg) 11 dec 2016 22:57 (CET)

Punt voor punt:
  • Dat constructieve vond ik ook. Vandaar dat ik nogal onaangenaam verrast was toen er na mijn bijdrage van 9 december 17.46 uur, waarin wat tips en een voorstel staan, 'ineens' een nieuwe tabel in het artikel geplaatst werd zonder dat er op die bijdrage ingegaan werd. Dat onaangename van die verrassing heeft waarschijnlijk doorgeklonken in mijn reactie. Mijn excuses daarvoor.
  • Met spaties (en dan maakt het niet uit of dat gewone of harde zijn) uitlijnen, moet je eigenlijk nooit doen. Het eindresultaat is niet voorspelbaar; wat er bij jou goed uitziet kan op een ander scherm (waar onder meer resolutie, lettertype of -grootte anders kunnen zijn) een onoverzichtelijk geheel vormen. Wil je netjes uitlijnen, ontkom je eigenlijk niet aan het gebruik van een nieuwe kolom.
  • Zonder meer 'traditioneel' zeggen, is inderdaad niet helemaal probleemloos. Er staat nu echter al 'binair' boven, dus dat het om een traditioneel-binaire vorm en niet om een decimale vorm gaat, is al duidelijk.
  • De derde decimaal komt uit jouw voorstel van 8 december, 17.28 uur en heeft in alle versies die daarna op deze overlegpagina stonden, gestaan.
  • Ik begin weliswaar met 'nodeloos te zeggen', maar de verwarring was uiteraard een van de zaken die ten grondslag lag aan de IEC-norm. Een andere was het feit dat 'het volk begon te morren': de afwijking werd steeds groter (vandaar dat 'bovendien'). Zou het 'een beetje verwarrend' zijn, maar de afwijking was nooit groter geworden, zou de IEC-norm wellicht niet of pas veel later ontwikkeld zijn. Klanten die zich bedrogen voelden als zij een harde schijf van 500 MB kochten waar zij 'nog geen 490 MB' (490 MiB) op konden opslaan, hebben waarschijnlijk geen onbelangrijke rol gespeeld. Gedurende de jaren negentig werden klanten niet alleen ter zake kundiger, maar vooral ook mondiger. Dat gezegd zijnde, heb ik de zin zo herschreven dat het woordje 'nodeloos' er nu niet meer in voorkomt.
  • Valt onder 'promotie'? Eerder het tegendeel: er wordt gewaarschuwd er niet blindelings op te vertrouwen. Verder is het natuurlijk een 'nieuwe' standaard – dat staat los van hoe breed hij in praktijk gebruikt wordt. De IEC-norm is overigens behalve door het IEEE ook door ISO geadopteerd. Niettemin heb ik ook de bewoording van dit stukje licht aangepast.
Richard 12 dec 2016 11:14 (CET)

@Richardw. Dank voor je gedetailleerde antwoord. Ik blijf (wat) anders aankijken tegen sommige zaken; ik wil het hier echter liever bij laten. Groetend, -- Hesselp (overleg) 12 dec 2016 23:10 (CET)

SymboolBewerken

Ik zie dat ergens in de tijd het symbool B in de intro vervangen is door B. An sich geen probleem, maar niet in lijn met (biijna?) alle andere lemma's over eenheden. die het besproken item, en ook het daarvoor gebruikte symbool vet neerzetten. Madyno (overleg) 12 apr 2018 00:22 (CEST)

Terugkeren naar de pagina "Byte".