Overleg:Ásatrú

Onderwerp toevoegen
Openstaande onderwerpen

Namen godenBewerken

Ik heb namen van goden aangepast aan een meer Germaanse vorm, aangezien het volgens mij in een Nederlandstalige encyclopedie toch meer gaat over het Germaans heidendom, eerder dan het Scandinavisch heidendom. Men begint dit artikel trouwens ook met de verwijzing Germaanse mythologie. Ute 2 aug 2005 11:10 (CEST)

Schaduwkant AsatruBewerken

Ik heb het artikeltje van Besednjak wat genuanceerd, het is behoorlijk smadelijk en lijkt erg op moddergooien. Corleone 14 dec 2005 18:25 (CEST)

Wanneer je jouw mening wilt onderbouwen, komen we wellicht een stap verder. Het botweg schrappen van feitelijke informatie onder het motto van ik vind dit en dat, ook al lever ik geen argumenten vind ik misplaatst. Besednjak 14 dec 2005 18:43 (CET)

Wat is de relevantie om het racisme en nazisme te benadrukken? Wat wil je er mee bereiken, eerlijk gezegd werkt het drempelverhogend voor de mensen die geinteresseerd zijn in het heidendom. Want je impliceert dat asatru uiterst omstreden is vanwege een paar groepen. Dan kun je wel volhouden dat Gustav Neckel een nazi is en dat hij daarom als bron niet geschikt is. Maar dat zegt niets over of zijn informatie objectief is. Ik vindt dat je de toon best mag matigen wat dat betreft.

Waarom nou niet als bij het christendom onder het kopje schaduwzijde plaatsen.

Corleone 14 dec 2005 19:08 (CEST)

  1. het racisme en nazisme wordt niet benadrukt, het heeft een bescheiden plekje onderaan in het artikel omdat in de 19e en 20e eeuw aan ásatrú veel ideeen werden ontleend, die in nationaal-socialistische stromingen een rol speelden en nog steeds spelen;
  2. wie heeft het hier over Gustav Neckel? Waar staat-ie in het artikel genoemd?;
  3. we hebben het hier over Ásatrú. Als je iets vindt over het artikel christendom, kun je je commentaar daar vast wel kwijt. Dat betekent niet dat men allerlei frustraties over het christendom in het lemma Ásatrú moet spuien.
  4. Besednjak 14 dec 2005 19:17 (CET)

Je haalt zelf het christendom aan ter vergelijking. Mag ik dan vermelden wat een feit is dat Hitler nooit door de kerk waarvan hij lid was geexcommuniceerd is. Of vindt je zelf dat niet relevant? Ik heb niks tegen het christendom ik weet ook niet waar je dat vandaan haalt. Maar ik zal niet op de man gaan spelen, want dat schiet niet op. Corleone 14 dec 2005 19:31 (CEST)

Jij schrijft zelf Waarom nou niet als bij het christendom onder het kopje schaduwzijde plaatsen. Hoe kom je er dan bij om te stellen dat ik het christendom aanhaal ter vergelijking? Jij doet dat, niet ik.
Ik noteer, dat elke keer wanneer een minder positief aspect van het heidendom wordt belicht, steeds weer mensen aan komen zetten met "maar in het christendom..."
Ik zie de relatie Ásatrú-christendom niet, behalve wanneer het om de kerstening gaat. Ik zie de relatie Ásatrú-"sommige nazis" wel. De relatie Ásatrú-Hitler is alweer een ander verhaal, daarom is de tekst daaromtrent genuanceerd. De relatie Hitler-kerken hoort natuurlijk niet in dit artikel (wel bij Adolf Hitler/Kerken/Kerkgeschiedenis e.d.). Besednjak 14 dec 2005 19:53 (CET)

Lees je eigen artikeltjes wel? Je haalt degelijk wel het christendom aan ter vergelijking met Asatru al zei het bescheiden. Vertel me eens iets over de relatie Ásatrú-"sommige nazis"? Want eerlijk gezegd komt het nogal generaliserend over.

Corleone 14 dec 2005 19:31 (CEST)

Waarom moet ik iets vertellen over de relatie Ásatrú-"sommige nazis"? Het staat toch in het artikeltje? Besednjak 14 dec 2005 20:26 (CET)

Misbruik van AsatruBewerken

Asatru heeft op zich helemaal niks met neonationalisme of extreem-rechts te maken. Wel is het inderdaad zo dat het misbruikt wordt door sommige groeperingen. Dat een Jürgen Riger de naam van deze religie gebruikt wil niks zeggen over een verband. Iedereen kan een religie misbruiken voor zijn of haar ideologieën. Het mag inderdaad wel wat meer genuanceerd, Besednjak. Pmaas 14 dec 2005 23:32 (CET)

Ik heb niets tegen nuanceringen. In de recente geschiedenis, pakweg de laatste honderd jaar, is echter veel te vaak door nationaal-socialisten en racisten een beroep gedaan op allerlei heidens gedachtengoed om dit verband hier zomaar te verdoezelen. De verbinding heidenen-nationaal-socialisten heeft natuurlijk een reden, namelijk dat heidendom zich buitengewoon goed leent voor het promoten van raciale en andere vormen van radikale ongelijkheid. Zolang we dat in het oog houden, mag wat mij betreft "genuanceerd worden wat wil", Pmaas! Besednjak 15 dec 2005 00:01 (CET)
Een toevallig voorbeeldje uit ons eigen frisse landje is misschien wel de Noordse spiritualiteit zoals dit door het Nederlands Heidens Front wordt gepromoot. Besednjak

Dit kopje dekt de lading wel anders suggereer je dat Asatru omstreden is, dat wil je eigenlijk ook niet hebben. Met Asatru op zich is helemaal niets mis mee. Corleone

Of Ásatrú onschuldig is, lis een interessant vraag. Het echte asatru is al eeuwen uitgestorven, dus we spreken nu over uiteenlopende reconstructies van asatru. Het is opvallend dat wezenlijke elementen uit asatru verdacht veel gebruikt worden door neonazi's en andere onfrisse clubs. Neonazi's gebruiken bij mijn weten nooit de wezenlijke elementen uit het christendom, maar wel steeds maar weer wezenlijke onderdelen uit het heidendom. Je kunt dus niet zomaar spreken van "Asatru is onschuldig". Asatru is geen lege huls, is geen verhaal zonder boodschap. Alleen al het völkische karakter ervan heeft een boodschap. De jurist Carl Schmitt greep in menige analyse terug op de Noordse en Germaanse mythologie om de ondermijning van de democratie te verantwoorden. Asatru is niet waardenvrij. Toekomstige aanvulling zullen dit wel duidelijk maken, hoop ik. Besednjak 15 dec 2005 14:02 (CET)

Eigenlijk geldt dit voor elke religie wanneer er sprake is van politicering, daar zijn tal van voorbeelden van op te noemen. Het lijkt me voorbarig op basis van het feit dat er Rechts-extremistische groepen zijn die hun ideologie ermee verrijken om dan te stellen dat Asatru niet deugt.

Asatru is een natuurreligie geen politieke stroming ondanks zijn volkse karakter die misbruikt wordt. Degene die dit politiceren zijn rechts-extremisten.

Waarom haal je eigenlijk het christendom aan? Want daar valt ook het een en ander over te zeggen. Ik zou zeggen dat je dat beter niet kan doen, het komt namelijk nogal verdedigend over.

Maar goed, ik hoop dat we het eens kunnen worden. Corleone 15 dec 2005 15:14 (CET)

asatru was een natuurreligie, tegenwoordig is het een gereconstrueerde religie, die door verschillende groepen ook verschillend wordt ingevuld. Ik haal in dit verband het christendom aan, omdat het iets aantoont, namelijk dat neonazi's niet in staat blijken het christendom politiek te instrumentaliseren, maar wel goed slagen in het instrumentaliseren van het heidendom. Dat ligt naar mijn idee aan de intrinsieke waarden van beide religies. We komen er vast wel uit. Besednjak 15 dec 2005 15:30 (CET)

De grootste onzin die ik ooit gehoord heb. De reden dat neonazis asatru gebruiken en andere Germaanse stomingen en symbolen is simpel omdat het een regionale (Noord-)Europese religie is. Het Christendom is een religie die over de hele wereld te vinden is en niet alleen bij Europeanen. Dat is de reden dat oude vreedzame symbolen misbruikt worden. Niet de religie op zich. Een neonazi zou niet een niet-Europees symbool gebruiken. En zeker niet iets van een religie die in het Midden-Oosten ontstaan is. Pmaas 15 dec 2005 20:21 (CET)

Daarnaast is Asatru NOG STEEDS een natuurreligie, daarbij maakt het niet uit of het gereconstueerd is of niet. Alle geloven worden verschillend ingevult. Ook binnen het Christendom, Islam, Boedisme, etc zijn veel verschillende stromingen. Niks speciaal dus. Het is niet voor niks een erkende religie geworden in verschillende landen. Niks mis met asatru. Het Christendom, Jodendom, Islam, etc. hebben allemaal rotte appels die misbruik maken van een religie. Het huidige terrorisme probleem met de Islam als duidelijk voorbeeld. Nog iets de rechts-extremistische mensen zijn echt niet gelovige Asatruar. Velen zullen maar bar weinig weten over wat asatru en de Germaanse mythologie inhoud. Pmaas 15 dec 2005 20:21 (CET)

Besednjak, persoonlijk heb ik niks tegen het stukje. Het wordt nu eenmaal misbruikt. Ook bij de Islam staat er een stukje over "Moslimfundamentalisme". Maar ik wil hier geen titel boven hebben die die impliceerd dat asatru zelf de oorzaak hiervan is. Het wordt misbruikt, en dat moet dan ook in de titel te zien zijn. Dus laten we het a.u.b. houden op "Misbruik van Asatru". Bedankt hiervoor. Pmaas 15 dec 2005 20:27 (CET)

indelingBewerken

het is niet correct om zinnen als "De moderne overblijfselen van deze Noordse pre-christelijke godsdienst zijn te beschouwen als een autochtone religie" willen een continuiteit tussen asatru in de oorspronkelijke betekenis en hedendaagse asatru construeren. Die continuiteit bestaat niet, het gaat zonder uitzondering om een reconstructie. De indeling maakt het verschil tussen asatru ("origineel") en de huidige groepen, die eerst rond 1900 opkwamen, duidelijk. Besednjak 20 dec 2005 12:07 (CET)

Ik denk dat het voortaan beter is bij eventuele toekomstige wijzigingen een consensus te bereiken. Op deze manier kunnen we conflicten voorkomen en tot een evenwichtige definitie komen. Dus voordat er een wijziging wordt aangebracht wordt moeten we het eerst eens worden anders zal deze per direct worden teruggedraaid. Dus gelieve eerst overleg te plegen. Corleone 20 dec 2005 13:25 (CET)

Het is altijd prettig consensus vast te stellen. Het verplicht tot stand brengen van een consensus als voorwaarde om te mogen editten is geen regel. In mijn voorlaatste redactie van het artikel heb ik overigens niets inhoudelijks gewijzigd, het gaat om een betere indeling die modern heidendom/paganisme etc. niet vermengt met asatru zoals dat in de eerste eeuwen van onze jaartelling bestaan heeft. Als dat niet duidelijk is, kan erover gesproken worden. Dat is ook de reden van mijn commentaar op deze pagina - daarmee heb ik namelijk mijn bijdrage willen verantwoorden. Besednjak 20 dec 2005 13:31 (CET)

Ik stel deze voorwaarde om conflicten in de toekomst te voorkomen. Zelfs al is het miniscuul, ik citeer "Een verkeerde komma of letter maakt zelfs van Jezus een ketter". Anders blijven we dit getouwtrek houden. Het lijkt me niet minder dan onredelijk om deze eis te stellen. Daarmee wordt aan de belanghebbenden recht gedaan.

Maar ik sta open voor voorstellen. Corleone 20 dec 2005 13:45 (CET)

Dit klinkt net alsof er hier voortdurend conflicten worden uitgevochten, maar volgens mij is dat niet zo. De enige radikale wijziging in dit kwartaal vond plaats op 31 oktober. Toen werd alle informatie over het misbruik van asatru door rechtsextremistische groeperingen integraal geschrapt.
Je voorstel verplaatst eventuele conflicten naar deze pagina, het lost niets op. Alleen de kwaliteit van overleg kan conflicten oplossen. Ik stel voor om grotere inhoudelijke wijzigingen gewoon op de overlegpagina te verantwoorden, dat is voor redelijke mensen voldoende denk ik. Besednjak 20 dec 2005 15:08 (CET)


Ik zie dat je onlangs een link naar een belgische asatru site hebt verwijderd. Zou je zo vriendelijk willen zijn om te verklaren waarom deze dubieus is?

Corleone 12 feb 2006 0:43 (CET)

Helaas je hebt niet gereageerd dan zie ik geen reden om de wijziging te laten zoals en zal ik je wijziging terugdraaien.

Corleone 27 feb 2006 0:24 (CET)

De link naar de werkgroep Traditie is overbodig. Ten eerste staan er al twee, een derde hoeft niet. De werkgroep Traditie is opgericht door Koen Logghe, een racist, die met oud SS-ers samenwerkt en in rechtsextremistisch vaarwater zit. Voor de club van zo iemand hoeft wikipedia geen reclame te maken. Besednjak 27 feb 2006 11:50 (CET)

Okay als je iets weghaalt of wijzigt graag vertellen waarom. Bedankt voor je uitleg. Corleone 27 feb 2006 2:52 (CET)

Communiceren is belangrijkBewerken

Besednjak of je overlegd eerst een wijziging of je laat het staan. Het is gewoon asociaal en arrogant zoals je nu te werk gaat. Je bent niet de enige die recht heeft om informatie op wikipedia te plaatsen. Er zijn ook nog andere mensen, tenzij de geplaatste feiten onjuist zijn zie ik geen om zomaar regels te verwijderen of te veranderen. Corleone 23 feb 2006 21:07 (CET)

Nadat ik de link naar de werkgroep traditie schrapte, vroeg Corleone op 12 februari ll.: "Ik zie dat je onlangs een link naar een belgische asatru site hebt verwijderd. Zou je zo vriendelijk willen zijn om te verklaren waarom deze dubieus is?" Corleone draaide de wijziging terug met de melding van 27 februari ll.: "Helaas je hebt niet gereageerd dan zie ik geen reden om de wijziging te laten zoals en zal ik je wijziging terugdraaien." Ik heb op 27 februari uitleg verschaft met "De link naar de werkgroep Traditie is overbodig. Ten eerste staan er al twee, een derde hoeft niet. De werkgroep Traditie is opgericht door Koen Logghe, een racist, die met oud SS-ers samenwerkt en in rechtsextremistisch vaarwater zit. Voor de club van zo iemand hoeft wikipedia geen reclame te maken." Corleone reageerde daarop dezelfde dag met "Okay als je iets weghaalt of wijzigt graag vertellen waarom. Bedankt voor je uitleg." Je herhaalt nu de discussie. Je hebt de werkgroep Traditie er gewoon opnieuw tussengepropt, terwijl er geen enkele noodzaak bestaat om wikipedia te belasten met reclame voor deze kwestieuze groepering. De andere links zijn eveneens overbodig, hetgeen ik in de verantwoording van mijn wijziging omschreef met "wikipedia is geen startpagina, links weg" (23 maart 2006, 9:40 uur). Wikipedia is geen linkverzameling. Besednjak 23 mrt 2006 22:51 (CET) Dat van werkgroep traditie heb je al uitgelegd, maar dat van Koenraad Logghe was mij nog niet bekend. Nadat je ervan verteld had kon ik begrijpen wat je deed. Daar kon ik me ook in vinden. Maar niet in het feit dat je de links van Hagal een belgische heidendom site en "het rad" hebt verwijderd. Zolang het aantal externe links op één hand te tellen is zie ik het probleem niet. Dus ik zou graag werkgroep terug erbij wllen hebben. De belgen hebben evenveel recht op een nederlandstalig artikel over Asatru vertegenwoordigd te zijn. Corleone 23 feb 2006 21:07 (CET)

Ik vind dat alle informatie in de artikelen zelf moeten staan. Als er al links worden opgenomen, dan moeten die een toevoegende waarde hebben. Wat het nut ervan is, om naast een of twee voorbeelden allerlei andere heidendom-groepen op te sommen, is me niet duidelijk. Maar het is ook geen halszaak voor me, dus als je per se wil, moet je dat dan maar doen. Wees echter niet verbaasd wanneer andere gebruikers de links wissen, omdat het resultaat van langere discussies op wikipedia is, dat het aantal externe links bij artikelen zo veel mogelijk beperkt moet worden. Besednjak 24 mrt 2006 10:44 (CET) Mocht men zich hierin willen verdiepen dan lijkt het me geen probleem om alleen van de prominente asatru of heidense sites door te verwijzen. Ik stel hierbij voorlopig voor om voorlopig alleen werkgroep Hagal nog toe te voegen aan dit artikel. Ik hoop dat we het zo voorlopig eens kunnen zijn. Corleone 24 mrt 2006 16:12 (CET)

Gelieve daar weer mee te stoppen, een dergelijke link is ongewenst. Anders kunnen we alle groepjes wel gaan linken die zich met deze praktijken bezig houden. Christoffel 24 mrt 2006 22:58 (CET) Dit is geen groepje, deze groep is groter dan die van Nederlands heidendom en het Rad bij elkaar. Bovendien zijn de eerste twee Nederlands; Traditie is echter een Belgische. Aangezien het Nederlands een taal is voor zowel Nederland als Vlaanderen, is een linkje naar het Belgische Traditie daarom wel zo gepast. Averroes 4 jun 2006 19:46 (CEST) Dit betreft slechts 3 meest prominente groeperingen in Nederland en België. Echter is Hagal de enige Belgische werkgroep. Alleen deze erbij is alles wat ik vraag, is dat teveel gevraagd? Corleone 25 mrt 2006 0:30 (CET)

Besednjak toont maar weer eens aan dat de objectiviteit van Wikipedia ver te zoeken is: "De werkgroep Traditie is opgericht door Koen Logghe, een racist, die met oud SS-ers samenwerkt en in rechtsextremistisch vaarwater zit. Voor de club van zo iemand hoeft wikipedia geen reclame te maken." Hij kan klaarblijkelijk zijn politieke opvattingen niet loszien van de essentie van objectieve berichtgeving op Wikipedia. Het is daarom ook vreemd dat Wikipedia-mods niet ingrijpen bij een dergelijke verstrengeling van objectiviteit en politieke subjectiviteit. Daarnaast, hoe kan een groep die nadrukkelijk zegt niet politiek getint te zijn (http://www.traditie.be/Wie%20zijn%20wij/33.html) en bovendien met andere etnische tradities samenwerkt (http://www.traditie.be/Wie%20zijn%20wij/9b.html) nu racistisch zijn? Naar wat ik meende stond racisme namelijk voor xenofobie en haat jegens andere rassen en volkeren. Maar oh-oh-oh wat een racisten zijn dat toch: http://www.traditie.be/Athene/Traditionele%20hindoes%20en%20Sikhs%20verenigd.jpg en http://www.traditie.be/Athene/Ingetogen%20hindoe-gebed.jpg. En zelfs als die Koenraad Logghe een dubieus persoon is, dat geldt dat nog niet voor de gehele groep. Je kan een religieuze groep nooit verantwoordelijk houden voor een individu. Dat gebeurt vandaag de dag maar al te vaak, en dat is iets dat naar mijn mening pas echt grenst aan racisme. Groet, Averroes 4 jun 2006 16:41 (CEST) Wijziging: het Nederlands heidendom is niet uitsluitend Asatru; Traditie en het Rad echter wel. Daarom maak ik een kleine wijziging op deze lemma; een link naar Nederlands heidendom is wel te vinden op de lemma over heidendom. Averroes 6 jun 2006 14:19 (CEST)

Je wordt bedankt Averroes. Als je goed had gelezen dan wist je dat meer dan 2 externe links niet geaccepteerd wordt. Ik begrijp je frustratie, maar je verspilt wel een hoop goodwill op deze wijze.

ps: Doe dit niet over de rug van Heidendom.nl Corleone 6 juni 2006 19:20 (CET)

Ja, een ondeugende Averroes, dat hij een linkje naar een niet-Asatru groep weghaalt op een Asatru-lemma (Heidendom.nl en haar forum is pluralistisch en herbergt verschillende groepen: wodanisten, asatruers, niet-heidenen, enzovoorts) en vervangt voor een naar een Belgische wél-Asatru-groep. De Engelstalige wikipedia is op dit punt dan ook juister dan de Nederlandse. Het heeft weinig te maken met 'goodwill', maar eerder met machtsspelletjes en het (vermeende) eigen gelijk van sommigen. En ik trotseer die klaarblijkelijk dus te veel, zoals overigens ook een Averroes behoort te doen. Begrijp me goed, want ik tracht hier niet mensen persoonlijk aan te vallen, maar ik kan niet aan de indruk ontsnappen dat niet alles strict neutraal en feitelijk correct is m.b.t. lemma's over Asatru en heidendom. Groet, Averroes 7 jun 2006 19:20 (CEST) Zie het hoe je wilt. Maar die club Traditie herbergt omstreden personen. Dat straalt natuurlijk ook af op de groep als geheel. Daarvoor hoeven we hier dus geen reclame te maken. Het is nogal naïef om de redenering "hoe kan een groep die nadrukkelijk zegt niet politiek getint te zijn (...) nu racistisch zijn?" geloof te schenken. Het is uitgangspunt van deze encyclopedie om zaken te beschrijven en niet om een stel praatjes van zelfreclame aan elkaar te rijgen. Gezien het grote aanbod hoeven we ook niet langdurig te zoeken naar alternatieven, dus het is zo makkelijk. Besednjak 7 jun 2006 19:23 (CEST) Allereerst is er helemaal geen groot aanbod, want in Nederland en België zijn de enige Asatru-groepen Het Rad en Traditie (en Werkgroep Hagal), waarvan Traditie de meest actieve is. Het Nederland heidendom is niet Asatru maar pluralistisch en is dus objectief gezien niet des Asatru. Tevens gaat u voorbij aan mijn belangrijkste punt (waarom doet u dat?), en dat is dat de mensen van Traditie juist toenadering zoeken tot andere etnische bevolkingsgroepen zoals Sikhs en Hindoes, en zelfs tezamen met hen religieuze bijeenkomsten hebben. U kunt mij veel wijsmaken, maar niet dat deze mensen op wat voor wijze dan ook racistisch of extreemrechts zijn. En bovenal: men mag nooit en te nimmer een enkeling aangrijpen om een gehele (religieuze) groep in kwaad daglicht te zetten, iets dat helaas niet alleen heidenen maar ook moslims regelmatig ondervinden. Als iemand generaliseert of stigmatiseert is het jammer, maar als dit ook nog doorvloeit op de inhoud van Wikipedia, dan is dit objectiviteits-ondermijnend en dus een kwalijk iets. Ik heb verder niets tegen uw persoon (waarschijnlijk bent een vriendelijk iemand met een leuke uitgesproken mening voor in een politiek debat), maar u moet wel beseffen dat de politiek-gekleurde inslag waarmee u mede de inhoud bepaalt van artikelen over Heidendom en Asatru niet bevordelijk is voor de objectiviteit en neutraliteit van Wikipedia. Er zijn uiteraard dubieuze groepen die misbruik maken van Heidendom en Asatru, maar deze zijn niet mainstream. En nee, ik ben geen Asatruer en zelfs geen Belgische (reclame maak ik dus niet), wel ben iemand die een brede interesse heeft in religies en graag objectiviteit ziet op Wikipedia omtrent religies. Groet, Averroes 7 jun 2006 23:37 (CEST) Ik ben zelf lid van traditie en Asatruaren van politiek heb ik geen kaas gegeten eigelijk. Koenraad is vervangen door Stefaan Vandeneynde als voorzitter. Koenraad kan men eigenlijk totaal niet beschrijven als een racist , wel een vrijdenker een homo en een mens die zeer veel eerbied heeft voor andere culturen. zo mocht hij op het wereld heidens congres zijn zegje ook doen en daar zitten een heel pak andersgekleurde mensen die hem ook wel kennen en niet in negatieve zin. Voor u dergelijke dingen schrijft iets verder lezen dan de Morgen lang is want de artikels en het boek van de sutter (dacht ik : heidenen voor het blok) is een staaltje anti-propaganda een goebbels of de maker van der eeuwige jude waardig (voor alle duidelijkheid ik heb deze film niet gezien maar ik heb er al genoeg over horen spreken dat ik hem niet wil zien). Intellectuele eerlijkheid is wat er telt in een encyclopedie, wetenschappelijke verantwoordelijkheid de basis. Vriendelijke groeten

Het is hier al vaker geponeerd, maar helaas klopt het plaatje ook merk ik. De weigering om de werkgroep Traditie te vermelden, valt bijzonder tendentieus te noemen daar men in onze contreien eenvoudigweg niet buiten de werking van Traditie kan. Als Vlaming kan ik me behoorlijk boosmaken in de eenzijdige onwil van een Nederlander (ja toch?) om één van de grootste en meest actieve Ásatrú-bewegingen in Europa gewoon dood te zwijgen.

We moeten het stellen met een verwijzing naar het zogezegd dubieuze verleden van één van haar vroegere oprichters, terwijl over de activiteiten, de teksten en de standpunten die de religieuze beweging al 13 jaar verdedigt zélf met geen jota gerept wordt!

Wat doet Besednjak dan met het feit dat Traditie tot nog toe de enige Ásatrú-beweging is die door het Beligsche Ministerie van Buitenlandse Zaken werd gesponsord voor het organiseren van een opgemerkt Wereldcongres te Antwerpen (2005)? Wat doet hij met de cursus 'Traditionele Religie' die ze heeft uitgegeven en die officiëel erkend en onderwezen wordt aan Belgische scholen? Wat doet hij met het wetsvoorstel dat de werkgroep indiende met betrekking tot het naar huis nemen van de urne van de overledenen (een voorstel dat trouwens werd gesteund door de liberalen en de groenen en inmiddels werd goedgekeurd)? Wat doet hij met de goede contacten die de werkgroep via het WCER&T onderhoudt met ondermeer hindoes, sikhs en mensen uit Zimbwabwe? Wat doet hij ten slotte met de Alternatieve Midwintermarkt die de werkgroep mee organiseert (waaraan onder meer Oxfam deelneemt) en waarvan de opbrengsten naar liefdadigheidsinstellingen gaan?

Misschien is Besednjak hiervan niet op de hoogte? Ik vraag me af of deze persoon ooit één tekst uitgegeven door Traditie heeft gelezen? Eén voordracht heeft bijgewoond? Eén gesprek met een actief kernlid heeft gevoerd? Eén toneelvoorstelling van de beweging heeft bijgewoond? Ik weet haast zeker van niet; anders was deze discussie overbodig geweest.

groeten Isegrim Vlaams-Brabant PS: ben een groene jongen en al jaren trots lid van Traditie.

Het is opvallend dat de werkgroep traditie zowel VB- als een groot aantal Groen!-aanhangers telt. Wellicht heeft dit ook met de uit de NJSV ontstane Waaslandse werkgroep de Vrijbuiter te maken die in Doel vrij actief is. Norbert zeescouts 23 nov 2006 21:44 (CET)

Misbruik van AsatruBewerken

Er wordt in dit stuk aangehaald dat veel Asatru-groepen zich actief tegen het nationaal-socialisme afzetten door zelf a-politiek te zijn. Dit vind ik werkelijk belachelijk, omdat je je dan laat gijzelen door de geschiedenis. Asatru is net als het Christendom, de Islam en andere religieuze systemen bovenal een levensvisie. Dat heeft gevolgen voor de wijze waarop je de samenleving ingericht wilt zien. Vandaar dat elke zichzelf respecterende levensvisie haar eigen politieke partijen heeft en in een democratie ook moet kunnen hebben. Asatru zou dus ook haar eigen levensvisie moeten kunnen vertalen in politieke idealen en een partij die daar voor staat, zonder te worden gedemoniseerd vanwege het feit dat anderen het Germanendom in eerder tijden hebben misbruikt.

Het is helaas een feit vooral omdat vandaag de nog steeds heidense symbolen worden misbruikt voor politieke doeleinden door zowel extreem-rechtse als extreem-linkse groeperingen. Om daar niet mee geassocieerd te is er gekozen om de scheiding van kerk in stand te houden. Hoewel culturele politieke belangen wellicht in aanmerking komen om daarover een politieke mening over te geven en te steunen. Zolang die twee groepen zijn is het van belang dat het heidendom zich niet inlaat met deze partijen en dus a-politiek is.

Corleone 7-1-2008

TwijfelBewerken

Ásatrú is Germaans neopaganisme, oftewel een hedendaagse geloofssysteem dat zich beroept op de oude Germaanse religie. Dat is iets anders dan de oude Germaanse religie zelf. Dat komt uit dit artikel niet naarvoren. Ik zou natuurlijk ook gewoon alles boven de paragraaf Hedendaags Ásatrú weg kunnen halen maar dan wordt dit artikel wel heel kort. Ik hoop dat iemand anders (die meer verstand heeft van het onderwerp dan ik) er eens naar kan kijken, anders haal ik het middenstuk wel gewoon weg. Mixcoatl 28 nov 2009 20:32 (CET)

Ásatrù is inderdaad een hedendaagse geloofbeweging, maar kan denk ik niet zomaar los gezien worden van haar geschiedenis. Oude gebruiken zijn nooit geheel verdwenen en worden zelfs grotendeels, zij het voornamelijk in gekerstende vorm, nog steeds in praktijk gebracht. Ik denk dan ook niet dat de nieuwe Ásatrù zonder haar geschiedenis als enkel artikel zou kunnen doorgaan. Zoals in deel één van de tekst staat geschreven dat in Zweden het geloof tot 1085 te vinden was lijkt mij ook volslaten onjuist. Dit is enkel officieel zo geweest, maar in de praktijk is een geloof niet zomaar uit te roeien. Dit laatste zou ik daarom wel graag wijzigen, mits daartegen geen argumenten zijn. Ásatrù, of in elk geval het geloof in de oude goden is veel langer dagelijkse praktijk geweest dan tot 1085. Ook al was het dan het Christendom dat beleden werd door de leiders, bij de boerenbevolking was dit niet van de ene op de andere dag het geval. Graag commentaar, indien gewenst. --Haanw 24 dec 2009 20:37 (CET)

Mja, er zullen best wel authentiek Germaanse elementen inzitten, maar punt blijft dat Ásatrú niet hetzelfde is als het oude Germaanse geloof. Het woord Ásatrú bestaat pas sinds de 19e eeuw, dan is het artikel beginnen met 'Ásatrú is de oude, voorchristelijke religie van Noord-Europa.' op zijn zachtst gezegd misleidend. Ik heb het zo goed en zo kwaad als het gaat maar wat aangepast. Het is nu wel een stuk korter, maar het zet de lezer in ieder geval niet meer op het verkeerde been. Mixcoatl 7 jan 2010 12:49 (CET)

Asatru is inderdaad een redelijk moderne term, maar het verwijst wel degelijk naar het voor-christenlijk geloof. De herbeleving van Asatru, wat dus niet word gezien als een nieuw geloof gebaseerd op een ouder geloof maar eerder een renaissance kwam wat later op gang.

Terugkeren naar de pagina "Ásatrú".