Overheidsorganisatie

organisatie die namens de overheid taken uitvoert

Overheidsorganisatie (of overheidsinstelling) is een algemene aanduiding die wordt gebruikt voor allerlei soorten organisaties die namens de overheid taken uitvoeren. Hieronder kunnen worden begrepen:

Provinciehuis Groningen.
Provinciehuis Antwerpen.
Voormalig waterschapshuis van waterschap Hunsingo in Onderdendam.

ZBO's (zelfstandige bestuursorganen) worden door de Nederlandse overheid zelf tot de overheidsorganisaties gerekend omdat ze alleen wettelijke taken uitvoeren en omdat ze, zij het indirect, onder het gezag van de overheid vallen; immers hun toezichthouders worden door een overheidsorgaan benoemd. In het maatschappelijk verkeer worden ZBO's over het algemeen echter gerekend tot de semioverheid.

Overheidsbedrijven (bedrijven waarvan de overheid eigenaar is) worden doorgaans niet aangeduid als overheidsorganisatie.

Zie ook bewerken