Overbegrazing is de situatie dat vegetatie niet de kans heeft zichzelf te herstellen door langdurige intensieve begrazing. Het kan voorkomen als er te veel vee op een te kleine oppervlakte graast, maar ook wanneer wilde, al dan niet inheemse, dieren te grote populaties vormen.

Overbegrazing kan leiden tot erosie en verwoestijning. Het verlaagt de gebruikswaarde, productiviteit en biodiversiteit van het overbegraasde land. Het kan verder bijdragen tot de verspreiding van exoten.

Overbegrazing wordt wel aangehaald als een klassiek voorbeeld van de tragedie van de meent (Tragedy of the Commons).