Zie artikel Dit artikel behandelt het fenomeen "oudste mens". Voor lijsten en statistieken van oudste mensen, zie Lijst van oudste mensen.
De 105-jarige Hendrikje Smit-Meyering houdt haar achter-achterkleinkind ten doop in november 1958
Van deze foto (genomen in de kerk van Saint-Trophime) is lange tijd aangenomen dat hij in 1897 werd genomen en Jeanne Calment op 22-jarige leeftijd toont. Nieuw onderzoek (anno 2019) heeft echter uitgewezen dat het hier om Jeannes dochter, Yvonne gaat, en dat de foto van omstreeks 1920 dateert.

Het antropologische fenomeen oudste mens is in de geschiedenis van de mens prominent aanwezig. De vroegste vermeldingen van zeer oud geworden mensen dateren nog uit de oudheid.

Oude verhalenBewerken

Hebreeuwse BijbelBewerken

Reeds in mythen en oude verhalen duiken vermeldingen van zeer oud geworden mensen op. Een voorbeeld is in het Bijbelverhaal van de oudvaders, Genesis 5, waarin leeftijden van meer dan 900 jaar worden genoemd, met als oudste Metusalem, die 969 jaar geworden zou zijn.[1] Er is echter een theorie dat dit kan zijn gebaseerd op een vertaalfout in het verre verleden, waarbij 'maanden' als 'jaren' werden vertaald, of waarbij men in tienden van jaren telde.[2]

Na de zondvloed, zo vertelt de Hebreeuwse Bijbel, blijken de zeer hoge leeftijden geleidelijk af te nemen. Mozes zegt (in Psalm 90:10) dat in zijn dagen 80 jaar al heel oud is. Zelf zou hij 120 jaar worden (Deuteronomium 34:7).[3]

GeschiedenisBewerken

Officieel erkend worden alleen leeftijden van personen van wie betrouwbare geboortegegevens bij de burgerlijke stand of een vergelijkbaar register zijn opgeslagen. Het is wel waarschijnlijk dat ook vóór de 20e eeuw zeer oude mensen voorkwamen. De lage gemiddelde leeftijd werd voornamelijk veroorzaakt door een hoge sterfte onder zuigelingen en kinderen, maar ook overlijden in het kraambed zorgde hiervoor. Had men eenmaal de volwassen leeftijd bereikt, dan was er kans op een zeer hoge leeftijd.

Een van de eerste beroemdheden die volgens de overlevering zeer oud geworden is, was Antonius van Egypte (251-356), die naar verluidt 105 jaar oud werd. En de Griekse geschiedschrijver Hieronymus van Cardia (4e-3e eeuw v.Chr.) zou 104 jaar oud geworden zijn. Gilbert van Sempringham (1083-1189), een in 1202 heilig verklaard Rooms-Katholieke priester uit Engeland, zou 106 jaar oud geworden zijn.[4]

Het eerste (nog) niet internationaal erkende leeftijdsrecord staat op naam van de Nederlander Thomas Peters (6 april 1745 - 26 maart 1857), die bijna 112 jaar oud werd in Arnhem. Een andere Nederlander, Geert Adriaans Boomgaard, geboren in Groningen op 21 september 1788 en aldaar overleden op 3 februari 1899, die dus ruim 110 jaar oud werd, geldt als de eerste officieel erkende 110-plusser ter wereld. Dirk van Heughten (1644-1750) uit Asten zou 106 jaar oud geworden zijn.

In Eindhoven werd op 4 juli 1762 een destijds bekende Eindhovenaar, de oud-politiemeester, diaken en schepen van Eindhoven, Aelbert van de Ven, begraven op de plek waar nu de Catharinakerk ligt. Gedurende heel zijn lange leven wordt hij regelmatig vermeld in allerlei documenten uit die tijd, evenals in latere historische werken. In het begraafboek dat in het gemeentearchief van Eindhoven ligt, staat de volgende tekst genoteerd: "Den 4 dito is begraven dhr. Aelbert van de Ven toen hij hondert 14 jaar out was".

Externe linksBewerken