Oriëntalistiek

vakgebied over het nabije en verre Oosten

De oriëntalistiek is de universitaire studie van de oosterse talen en beschavingen. Meestal verstaat men hieronder: de studie van (zowel klassieke als moderne) taal, cultuur en geschiedenis. Oriëntalistiek wordt ook soms nog onderverdeeld in:

OpleidingBewerken

In Nederland is vooral de Universiteit Leiden gespecialiseerd in deze taal- en cultuurstudies. Maar ook aan de universiteiten van Groningen, Utrecht, Amsterdam en Nijmegen komen sommige van deze disciplines aan bod.
In Vlaanderen hebben zowel de Katholieke Universiteit Leuven als de Universiteit Gent een Bachelor- en Masteropleiding in respectievelijk "Taal- en regiostudies" (Leuven) en de "Oosterse talen en culturen" (Gent).

OriëntalismeBewerken

De oriëntalistiek is in een nieuw licht komen te staan door het baanbrekende, maar ook controversiële werk van de Palestijns-Amerikaanse taal- en literatuurwetenschapper Edward W. Said. In zijn Orientalism: Western Conceptions of the Orient betoogde hij met een veelheid aan verwijzingen naar en interpretaties van geschriften van westerse geleerden en literatoren dat het Oosten veelal vanuit de optiek van de machthebbers werd gezien, omdat het het vaak over koloniën ging, maar ook omdat het de wetenschappers waren die de kaders aangaven, terwijl het Oosten zelf meer als object fungeerde dan als participant. Deze houding doopte hij oriëntalisme.

Vandaar ook, aldus Said, de westerse opvatting van het "mysterieuze, exotische" Oosten: deze opvatting noemt hij een westerse uitvinding.

Said geeft aan dat oriëntalistiek niet kan worden los gezien van politieke, methodologische en persoonlijke uitgangspunten, die het onderzoek reeds vooraf kleuren.

De tegenhanger van oriëntalisme wordt occidentalisme genoemd.

Zie ookBewerken