Organische redoxreactie

Een organische redoxreactie is een redoxreactie die plaatsgrijpt middels organische verbindingen als oxidator of reductor. Redoxreacties in de organische chemie verschillen van de gangbare redoxreacties omdat er meestal niet echt een elektronenuitwisseling plaatsgrijpt, die essentieel is om over een redoxreactie te kunnen spreken. Daarnaast gaat de interesse meestal uit naar de transformatie van het organisch substraat en wordt die van het oxiderend of reducerend reagens niet in acht genomen.

De Birch-reductie is een voorbeeld van een organische redoxreactie.

Oxidatietoestanden van koolstofBewerken

De verschillende oxidatietoestanden van koolstof spelen een centrale rol in organische redoxreacties:

Oxidatietoestand Voorbeeldverbindingen
-IV alkanen
-II alkenen, alcoholen, alkylhaliden, amines
0 alkynen, ketonen, aldehyden, geminale diolen
+II carbonzuren, amiden, chloroform
+IV koolstofdioxide, tetrachloormethaan

Methaan wordt bijvoorbeeld geoxideerd door zuurstofgas tot koolstofdioxide, omdat het oxidatiegetal stijgt van -IV tot +IV.

Organische reductiesBewerken

Er bestaan verschillen organische reductiemechanismen:

Organische oxidatiesBewerken

Er bestaan verschillen organische oxidatiemechanismen: