Opwerking of verrijking is het zuiveren van een mengsel van stoffen om de eigenlijk gewenste stof hieruit min of meer zuiver te verkrijgen. In het bijzonder wordt de term gebruikt in de synthetische chemie en in de nucleaire industrie. In de nucleaire- en wapenindustrie vindt opwerking plaats in opwerkingsfabrieken voor verrijking van uranium en plutonium.

Synthetische chemie

bewerken

In de synthetische (organische) chemie wordt onder opwerken het geheel van stappen verstaan dat nadat de eigenlijke synthese van de verbinding heeft plaatsgevonden leidt tot een zuiver product. Afhankelijk van de stofeigenschappen en de hoeveelheid kan opwerken bestaan uit (een combinatie van):

Kernbrandstof

bewerken

In de nucleaire industrie wordt de term opwerking gebruikt voor het terugwinnen van nog bruikbare splijtstof uit bestraalde kernbrandstof, waarbij componenten als uranium, plutonium, kleine actiniden, splijtingsproducten, activeringsproducten en bekleding (van de brandstofstaven) worden gescheiden.

Opwerkingsfabrieken

bewerken

In Europa staan nog twee werkende opwerkingsfabrieken. Een opwerkingsfabriek staat in Sellafield in het Verenigd Koninkrijk. De andere opwerkingsfabriek staat in La Hague in Frankrijk. Naar deze laatste fabriek gaan alle uitgewerkte brandstofelementen van Nederlandse kerncentrales.

Doelen van opwerking

bewerken

Opwerking kan verschillende doelen hebben: