Hoofdmenu openen

Oorsprong van het leven

Onbeantwoord vraagstuk
Samenvoegen naar Ten minste één Wikipediagebruiker vindt dat de inhoud van dit artikel ingevoegd zou moeten worden in Abiogenese, of dat er een duidelijkere afbakening tussen beide artikelen dient te worden gemaakt. Als de tekst wordt ingevoegd, dient dit artikel een redirect te worden (hier melden).

Over de oorsprong van het leven zijn in de geschiedenis veel theorieën en hypothesen ontstaan en ook vandaag de dag is het vraagstuk nog niet opgelost.

Inhoud

GeschiedenisBewerken

In de oudheid nam men aan dat het leven door de goden of een oergod geschapen was. Onder de Griekse filosofen waren er, die generatio spontanea of spontane voortbrenging aannamen, en bijvoorbeeld geloofden dat insecten, muizen en vissen uit modder en rottende stoffen ontstonden. Vooral Aristoteles was een aanhanger van deze theorie. Dit werd tot in de 19e eeuw aangenomen, totdat Louis Pasteur in 1864, vijf jaar nadat Charles Darwin The origin of species publiceerde, aantoonde dat leven alleen uit leven kan voortkomen.

Levensbeschouwelijke benaderingBewerken

ScheppingBewerken

  Zie Creationisme voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Velen geloven dat het leven geschapen is door een godheid. Veel christenen, moslims en aanhangers van andere (meestal monotheïstische) godsdiensten gaan hiervan uit. Deze creationisten bestrijden de abiogenese heftig. Een argument dat wordt gebruikt is dat de eerste cel te complex is om uit zichzelf te zijn ontstaan. Een tegenargument is dat een godheid ook te complex is om uit zichzelf te zijn ontstaan, alhoewel gelovigen geloven dat God eeuwig is en nooit ontstaan is.

Andere gelovigen bestrijden abiogenese niet, maar zien het als 'geschapen proces'. Zij beweren dat God de condities heeft geschapen waardoor het proces van abiogenese kan plaatsvinden. Deze opvatting vindt men onder aanhangers van theïstisch evolutionisme. Naast de monotheïstische godsdiensten zijn er ook polytheïstische godsdiensten die een hele schare van goddelijke en geestelijke wezens aannemen. Hierbij wordt het scheppen een soort construeren door "geestelijke ingenieurs", wereldbouwers (demiurgen) genoemd. Zie ook intelligent design.

Het leven is overalBewerken

  Zie ook theosofie, atman, brahman, boeddhisme, hylozoïsme

Een volgende stroming gaat ervan uit dat alles leven is, dus dat het leven niet beperkt is tot de biologische entiteiten. Deze stroming of filosofie of religie stelt dat de oneindige essentie van alles zich manifesteert in de materie. Er is dus geen creatie (iets nieuws uit niets) maar een manifestatie een verschijnen in een materiële vorm die ten diepste een illusie (maya) is, een uitdrukking van de 'echte' werkelijkheid achter de materie.

Wetenschappelijke benaderingBewerken

Oersoep als begin van het levenBewerken

  Zie Abiogenese en Oersoep voor de hoofdartikelen over dit onderwerp.

Hoe het eerste begin van het leven is ontstaan, is nog altijd een onduidelijk punt. Men neemt aan dat dit eerste leven in een soort 'oersoep' is ontstaan. De experimenten van Stanley Miller en Ilya Prigogine hebben wel enig licht hierop geworpen. Er zijn verscheidene richtingen binnen de wetenschappelijke discussie die de nadruk bij de oorsprong van het leven leggen bij het ontstaan van RNA (Manfred Eigen), eiwitten, enzymen of een allereerste celmembraan-afbakening van verschillende van deze organische elementen.

Volgens de evolutietheorie en ook door daaropvolgend onderzoek aan fossielen en onderlinge vergelijking van het DNA van vele levensvormen is het meest waarschijnlijk dat leven van eenvoudige cellen is uitgegroeid tot de huidige waaier van vele verschillende soorten.

Het leven kwam van buiten de AardeBewerken

  Zie Panspermie voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Er bestaat ook de opvatting dat het leven een besmetting uit de ruimte is. Volgens de panspermie-hypothese zou het leven ooit ergens in het heelal ontstaan zijn en heeft het zich naar andere hemellichamen en ook naar de Aarde verspreid. Hoe het leven buiten de Aarde zou zijn ontstaan, blijft onduidelijk. Critici van deze hypothese brengen naar voren dat het alleen een opschuiving van het probleem is. De hypothese biedt een langere periode en een veelheid van mogelijke locaties voor bijvoorbeeld abiogenese.

In een andere variant wordt aangenomen dat al het bestaande in de tijd onbegrensd (eeuwig) is. Daarmee is de vraag naar het begin zinloos geworden. In dat geval is het leven niet gecreëerd, maar heeft het leven altijd al bestaan. Deze theorie hangt samen met de "steady-statetheorie" van Fred Hoyle, die ook een eeuwig bestaand heelal aannam. Deze theorie was in de jaren 50 en 60 van de twintigste eeuw redelijk populair.

Volgens de "bigbangtheorie" heeft het heelal een beginpunt in de tijd. Dit maakt de steady-statetheorie onaannemelijk, hoewel er ook filosofen zijn die meer dan één heelal veronderstellen. De verschillende heelallen zouden ontstaan en vergaan, ook tegelijkertijd in andere dimensies kunnen bestaan, en door singulariteiten leven aan elkaar overdragen, in die (niet algemeen aanvaarde) visie kan het weer wel.

Abiogenese op andere planetenBewerken

  Zie ook Astrobiologie

Een duidelijk beeld van de abiogenese van het leven op aarde is ook van belang voor de vraag of er leven is of kan ontstaan op andere planeten.

Externe linksBewerken