Ontbindingstemperatuur

De ontbindingstemperatuur of ontledingstemperatuur van een stof is de minimumtemperatuur waarbij die stof spontaan ontbindt of thermolyse ondergaat. Naast de ontbindingstemperatuur is er ook nog de ontbrandingstemperatuur, de temperatuur die nodig is voor spontane ontbranding.

Een voorbeeld waarbij de ontbindingstemperatuur van belang is, is bij een metaalbrand. Hier worden zulke hoge temperaturen gegenereerd zodat blussen met water of koolstofdioxide gevaarlijk wordt. Water en koolstofdioxide kunnen dan de rol van oxidator in plaats van zuurstof overnemen. De verbrandingsreactie met zuurstof wordt dus gewoon vervangen door een andere even schadelijke reactie.

Zie ookBewerken