Onoribo

plantage in Suriname

Onoribo is een plantage, gelegen in het Surinaamse district Para.

Onoribo
Land Suriname
Waterlichamen Parakreek,
Pararak Kreek
Produceert Hout
Beschreven op www.surinameplantages.com
www.surinameplantages.com
www.surinameplantages.com

De plantage wordt voor het eerst genoemd op de zogenaamde Kaart van Lavaux uit 1737, maar zij was al bekend in 1699. De plantage was 2710 Akkers groot. De eigenaar was de weduwe Dane, Sara Jacoba Boogaard, weduwe van Gillis Daenens. Zij overleed in 1749 en in de inventaris van haar bezittingen stond vermeld dat Onoribo een kleine suikerplantage met 82 slaven was. De plantage werd getaxeerd op 82.189,60 gulden. In 1770 Is de plantage in handen van de firma N. de Kruyt en Compagnons. In 1793 wordt in de almanak aangegeven dat de plantage een houtgrond is en dat dan de eigenaar de erven C.G. Nobel zijn. Gerrit Haydts is de directeur en als administrateurs zijn aangesteld de heren J.F. Andree en Zoon.

Rood gemarkeerd op de kaart is de plantage Onoribo; blauw gemarkeerd zijn de andere plantages van dezelfde eigenaar.

Plantage Overtoom eigenaar François Gaspard Caupain (2/3) en mede-eigenaar William Fransua (Francois) Caupain (1/3) worden samen ieder tevens voor de helft eigenaren van een totaal aandeel groot 1392 (96.6666667%) van de 1440 aandelen eigendom in plantage Onoribo via een publieke veiling bij het Surinaams Departement der Onbeheerde Boedels en Weezen onder Vendumeester J.C. Gomperts, wat via een Surinaamse Staatspublicatie in West-Indiër (dagblad toegewijd aan de belangen van Nederlandsch Guyana) de datum den 29 Junij (juni) 1865 gepubliceerd is. De overige 48 aandelen eigendom in houtgrond Onoribo is 14 Julij (juli) 1865 onder akte van transport via de Griffier bij het Gerechtshof, Martini van Geffen, wederom gepasseerd als evenredig deel eigendom toebehorende aan François Gaspard Caupain en zijn (stief)zoon William Fransua.

Bij publiek openbare veiling is de helft van hierboven vermeld totaal eigendom in Houtgrond Onoribo, uitsluitend het 50% aandeel van William Fransua Caupain als onbeheerde boedel ter verkoop aangeboden onder notaris J.W.J. Pape per 31 Julij (juli), via Staatspublicatie aangekondigd de datum 27 Junij (juni) 1873.

ReferentieBewerken

[[Categorie:Plantage in Para]