Onderprefectuur

In Frankrijk is een onderprefectuur (sous-préfecture) de naam voor de hoofdplaats van een arrondissement die zelf geen prefectuur is. Ook diensten van de onderprefect (sous-préfet) en het gebouw waar ze gevestigd zijn worden eveneens onderprefectuur genoemd.

Gebouw van de sous-préfecture in Verdun

De onderprefect is een ambtenaar die aan het hoofd staat van een arrondissement, waar geen prefectuur is. Hij is de gedelegeerde van de prefect, die in het departement het centraal gezag vertegenwoordigt. In een arrondissement met een prefectuur wordt de taak van onderprefect uitgeoefend door de secretaris-generaal van de prefectuur (dat is de plaatsvervanger van de prefect).

Het systeem van prefecturen en onderprefecturen is in 1800 door eerste consul Napoleon Bonaparte ingevoerd. In 1928 werd het aantal onderprefecturen sterk verminderd. In de huidige tijd zijn er vragen naar het nut en het voortbestaan van deze instelling.

In Brazilië zijn grote steden als São Paulo en Rio de Janeiro ingedeeld in onderprefecturen (subprefeituras). Dat komt omdat "prefect" (prefeito) er de naam is voor een burgemeester.