Onderluitenant

Onderluitenant is de laagste graad voor officieren in de Belgische Landcomponent, Luchtcomponent en Medische component. Het is het equivalent van de tweede luitenant bij de Nederlandse krijgsmacht.

Bij de Belgische Marinecomponent wordt deze graad vaandrig-ter-zee 2e klasse genoemd.

Deze rang is eveneens de laagste officiersrang bij de brandweer.

KNILBewerken

In de tijd van het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger was onderluitenant echter de hoogste onderofficiersrang, tussen adjudant-onderofficier en tweede luitenant. Bij de opheffing van het KNIL gingen de onderluitenants met behoud van rang over naar de Koninklijke Landmacht en het Wapen der Militaire Luchtvaart, thans Koninklijke Luchtmacht. Het rangonderscheidingsteken bij het KNIL (en later de Koninklijke Landmacht) bestond uit twee stippen. Onderluitenant Jacques Willem van Asdonck (Rangkasbitoeng, West-Java, 1914) was de laatste onderluitenant die in 1969 de actieve dienst verliet.

Graden bij de Belgische defensieBewerken

De schuingedrukte woorden in onderstaande tabel zijn de aanspreektitels.

Landcomponent Luchtcomponent Marinecomponent Medische component
Onderluitenant
Luitenant
  Onderluitenant
Luitenant
  Vaandrig-ter-zee 2e klasse
Luitenant
  Onderluitenant
Luitenant
 

Officiersgraden Belgische defensieBewerken

OpperofficierBewerken

Generaal Admiraal
Luitenant-generaal Viceadmiraal
Generaal-majoor Divisieadmiraal
Brigadegeneraal Flottieljeadmiraal

Hogere officierBewerken

Kolonel Kapitein-ter-zee
Luitenant-kolonel Fregatkapitein
Majoor Korvetkapitein

Lagere officierBewerken

Kapitein-commandant Luitenant-ter-zee 1e klasse
Kapitein Luitenant-ter-zee
Luitenant Vaandrig-ter-zee
Onderluitenant Vaandrig-ter-zee 2e klasse