Hoofdmenu openen

Een onderlinge waarborgmaatschappij is een bijzondere soort vereniging. Het doel is met haar leden verzekeringsovereenkomsten te sluiten (artikel 53 lid 2 van Boek 2 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek). Het is een verzekeringsvorm en -organisatie waarbij degenen die door de afgesloten verzekeringen gedekt worden tevens eigendomsrechten bezitten in de organisatie of onderneming (i.c. deelnemen in het risicodragend eigen vermogen) en leden worden genoemd.

De onderlinge waarborgmaatschappij sluit, qua structuur, aan bij de huidige maatschappelijke ontwikkeling van delen. Onderlinge waarborgmaatschappijen organiseren het delen van risico's. Onderlinge waarborgmaatschappijen geven ruimte aan ideeën, ervaringen en meningen van de leden. Leden van een onderlinge hebben invloed op het beleid van de onderlinge en benoemen de bestuurders.