Onderklasse (maatschappij)

maatschappij

Als onderklasse worden sociale klassen aangeduid die op de allerlaagste treden van de maatschappelijke ladder staan, stelselmatig in armoede leven en daardoor grotendeels buiten het economische en maatschappelijke verkeer vallen. De term kan, afhankelijk van de context, gebruikt worden ter aanduiding van bijvoorbeeld langdurig werklozen, dak- en thuislozen, kleine criminelen, onaangepasten, laaggeletterden, leden van onderdrukte bevolkingsgroepen, etc.

Zie ookBewerken